Kategoriarkiv: Kommunikation

Delning av säkerhetsdata

Inom ramen för European Data Task Force (DTF) som bildades 2017 har nu flera europiska biltillverkare, tjänsteleverantörer och nationella regeringar enats om ett inleda ett paneuropeiskt pilotprojekt [1].

Syftet är att undersöka delning av trafiksäkerhetsdata genererad från bilar och infrastruktur. Pilotprojektet kommer att pågå i 12 månader och sträcker sig över länder och varumärken.

Bland deltagande organisationer finns Volvo Cars, som nyligen anslutit sig till DTF och som kommer att bidra till pilotprojektet genom att tillhandahålla realtidsdata från säkerhetssystem Hazard Light Alert och Slippery Road Alert [2]. 

Bland andra organisationer finns Holland – Ministeriet för infrastruktur och vattenförvaltning, Spanien – Ministeriet för inrikesfrågor La Subdirección General de Gestión de la Movilidad DGT, Finland – Transport- och kommunikationsbyrån TRAFICOM, Tyskland – Förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur, Luxemburg – Ekonomiministeriet, HERE Europe B.V., TomTom Traffic B.V., BMW AG, Ford Smart Mobility Ltd och Mercedes Benz.

Källor

[1] DTF. High Level Round Table on the Data Task Force. 2019-06-03 Länk

[2] Volvo Cars. Media. Volvo Cars deltar i banbrytande paneuropeiskt pilotprojekt för delning av säkerhetsdata. 2019-06-03 Länk

Fujitsu + Autonomic

Fujitsu och Autonomic, som ägs av Ford Smart Mobility, har inlett ett samarbete som går ut på att hjälpa fordonsindustrin världen över i dess transformation mot mobilitetstjänster [1]. 

Som ett första steg i detta kommer företagen att utveckla ett Transportation Mobility Cloud (TMC) som anses vara en möjliggörare för diverse mobilitetstjänster, inklusive de som använder sig av automatiserade fordon. 

Källor

[1] Fujitsu. Fujitsu and Autonomic Collaborate to Bring Advanced Mobility Services to Global Automakers. 2019-05-14 Länk

Bråk om kommunikation

Att bristande kommunikation kan leda till bråk vet vi alla. Men nu är det bråk om kommunikationsteknologi för fordon [1].

Det handlar i stort om man ska använda 5G eller WiFi som standardlösning i Europa. De som förespråkar 5G – bland andra BMW, Daimler, Ford och Qualcomm – anser att 5G ger en snabbare och säkrare implementering, medan förespråkarna för WiFi – bland andra Volkswagen, Renault, MAN, AB Volvo och and NXP Semiconductors – hävdar att det i dagsläget bara är WiFi som är tillgängligt.

För två veckor sedan beslutade EU-parlamentet att stötta WiFi-linjen, men beslutet ska också ratificeras av medlemsländerna. Europarådets jurister har också invändningar.

Källa:

[1] Natalia Drozdiak, Niclas Rolander: BMW, Qualcomm Battle VW, Renault on Connected Car Rules, Bloomberg 2019-04-17 Länk

Smarta övergångsställen

Smarta övergångsställen ska förhindra olyckor mellan självkörande fordon och fotgängare. Det är i alla fall tanken bakom Bercman Technologies uppkopplade övergångsställe som skickar information om fotgängare som går över gatan [1].

Fotgängarolyckor är vanliga, ungefär en fjärdedel av alla dödsolyckor i trafiken i Europa, och en typisk orsak är att man förlitar sig alltför mycket på att övergångsställen är säkra.

Källa

[1] James Billington: Smart pedestrian crosswalk uses V2X to help save pedestrian lives, Autonomous Vehicle International 2019-03-14 Länk

Blockchain-marknad för datautbyte

Med morgondagens uppkopplade och automatiserade fordon genereras stora mängder data. Mycket av denna data skulle kunna vara av värde för andra trafikanter, men än så länge så finns det ingen riktig drivkraft att ge bort den och inte heller någon marknadsplats för fungerar för att köpa och sälja data i realtid. Blockchain skulle kunna hjälpa till att skapa en sådan marknad [1].

Med en fungerande sådan marknad skulle man kunna sälja och köpa information om t.ex. vägskador eller mötande trafik ”bakom hörnet”. Städer skulle också kunna prissätta olika vägsträckor eller göra det dyrare att använda bil än kollektivtrafik. Har man bråttom skulle man kunna köpa sig fri väg.

Konsortiet Mobility Open Blockchain Initiative (MOBI) med bland andra BMW, GM, Ford, Bosch, Denso, IBM och World Economic Forum har nyligen lanserat en tävling i att bygga blockchain-nätverk för detta ändamål.

Egen kommentar

Det finns kanske en risk att de med pengar kan köpa sig fria från köer medan vanliga människor sitter fast i köer. Men samtidigt så skapar man ju en möjlighet för städer att i realtid reglera trafikflödet med prissättning.

Källa

[1] Alison MacCauley: Self-driving cars could soon navigate the world via micropayments, VentureBeat 2019-03-10 Länk

Geelys satsning på 5G och V2X

Geely har inlett ett samarbete med kommunikationsföretaget Qualcomm och IT-företaget Gosuncn som går ut på att utveckla en 5G-kommunikationslösning samt C-V2X för massproducerade fordon [1]. Planen är att sådana fordon ska vara av automationsnivå 3 och bli redo för marknaden år 2021. 

Den här satsningen förklaras av Shen Ziyu, VD:n för Geely Research Institute, på följande sätt: Future cars will be equipped with T-BOX products that include smart antenna and built-in 5G and C-V2X. It is Geely’s first vehicle model with Level 3 technology and will be a pioneering vehicle model that realizes the 5G network intelligent strategy. Going forward, Geely will also become a privately owned automobile brand with the highest networking rate in China.

Källor

[1] Geely Global Media Center. Geely to Collaborate with Qualcomm and Gosuncn on Mass-Produced 5G and C-V2X-Enabled Vehicles. 2019-02-26Länk

Ericsson i samarbete med Transdev

I samband med Mobile World Congress 2019 som hölls förra veckan blev det officiellt att Ericsson inleder ett samarbete med Transdev inom ramen för projektet Rouen Normandy Autonomous Lab (RNAL) i Frankrike [1]. 

Ericsson kommer förse projektet med ett snabbt och pålitligt LTE-nätverk som kommer finnas på plats redan under mars månad. Nätverket kommer att användas för vad som påstås vara Europas första on-demand, delad och självkörande mobilitetstjänst på allmän väg. Tjänsten omfattar fyra fordon av typen ZOE Renault och en skyttel av typen i-Cristal som utvecklats i samarbete mellan Transdev och Lohr.

Källor

[1] Ericsson. Ericsson trials high-speed wireless connectivity for open-road autonomous transport service with Transdev. 2019-02-27 Länk

Mando demonstrerar Nivå 4-körning

Koreanska teknikleverantören Mando har visat upp en självkörande bil som navigerar gatorna i Pangyo, som brukar kallas för Koreas Silicon Valley [1].

Pangyos trafikmiljö sägs vara svår för automatiserade fordon, med felparkerade bilar och många reflexer från glasfasader, till skillnad från t.ex miljöerna i Arizona eller Kalifornien. Men bilen, som hörde till Mandos projekt Hockey, körde 2,7 km autonomt i denna miljö.

Bilen, som var utrustad med radarer, kameror och lidar, visade också upp V2X-kommunkation genom att kommunicera med trafiksignaler.

Källa

[1] Mando Corp. Successfully Tests Level 4 Autonomous Driving, Microwave Journal 2019-02-20 Länk

Självgående gruvtruckar i krock vid wifi-bortfall

En självkörande gruvtruck kolliderade med en stillastående då uppkopplingen via wi-fi fallerade [1].

Det hela skedde nyligen vid australiska gruvföretaget Fortescue Metals Group, som opererar ca 100 självkörande jättetruckar vid sin järnmalmsgruva i västra Australien. Företaget – fjärde största järnmalmsproducenten i världen (Sverige finns inte med på top 10-listan) – har utvecklat teknologin själva och byggt om befintliga fordon. Den samlade körsträckan för dessa är nu nästan 25 miljoner km – mindre än Waymo som har kört ca 16 miljoner km.

Egen kommentar

De flesta självkörande fordonen brukar bygga på att de klarar sig utan uppkoppling och med egna sensorer och reglering ombord. Här verkar det som att man lagt en del av funktionaliteten utanför fordonen vilket förstås gör dem beroende av uppkoppling.

Intressant är att den långa sammanlagda körsträckan inte förhindrat att ett relativt enkelt felfall resulterat i en olycka.

Källa

[1] Cecilia Jamasmie: Not so autonomous: Wifi outage results in driverless truck crash at Fortescue mine, mining.com 2019-02-15 Länk

Säkrare informationsutbyte i fordon

Inom ramen för ett nytt Vinnova-finansierat forskningsprojekt kommer forskare vid Mälardalens högskola (MDH) ihop med Arcticus Systems och Volvo CE att ta fram ett ramverk för utveckling och användning av en ny teknik som kallas Time Sensitive Networking (TSN) [1]. Denna teknik gör det möjligt för inbyggda datorer i fordon att kommunicera stora mängder information med varandra på ett säkert sätt.

Fokus i projektet kommer att ligga på autonoma entreprenadfordon, men resultaten kommer att kunna användas i alla typer av moderna fordon.

Projektet heter DESTINE – Developing Predictable Vehicle Software Utilizing Time Sensitive Networking, har en budget på 13,5 miljoner kronor och kommer att pågå i tre år.

Egen kommentar

Det är oklart för mig om projektet kommer att utforska något om kommunikationsnätverk i fordon. Detta är också ett område som behöver vidareutvecklas med tanke på den stora mängden data som behöver skickas mellan olika enheter i fordonet. 

Källor

[1] MDH Säkrare fordon genom MDH-forskning. 2018-12-10 Länk