Kategoriarkiv: Kommunikation

Att undvika kedjekollisioner

Att förutsäga framtiden är en av de största utmaningar för självkörande fordon. Men som med många saker så kan det vara lättare om man hjälps åt. Att samordna fordons medvetande och beteende är sannolikt mer effektivt än att varje fordon planerar för sig självt.

Forskare vid Cranfield University har inom ramen för Multi-Car Collision Avoidance (MuCCA)-projektet testat ett system för samarbete mellan självkörande fordon i motorvägsliknande miljö [2]. Testet visade att fordonen kunde ta ett gemensamt beslut om beteenden och på det sättet kunde de undvika både hinder och hastiga inbromsningar [1].

Projektet finansieras av Innovate UK och Centre for Connected and Autonomous Vehicles som är en del av Department for Transport och Department for Business, Energy & Industrial Strategy i Storbritannien.

Källor

[1] Institution of Mechanical Engineers. Autonomous cars given ‘human-like’ reactions to prevent crashes on shared roads. 2020-03-24 Länk

[2] The Multi-Car Collision Avoidance Project website Länk

Toyota och NTT i samarbete

Toyota och Nippon Telegraph and Telephone Corp (NTT) inleder ett samarbete som går ut på att utveckla smarta städer [1]. 

Tillsammans ska de utveckla en dataplattform som kommer att sammanställa och analysera information från hem, fordon och offentliga institutioner. Planen är att detta ska användas för att skapa nya tjänster med fokus på transport, hälsa och energianvändning.

Plattformen kommer att lanseras först i Woven City i Mt. Fuji i Japan. Det är en smart stad som Toyota utvecklar för att integrera bland annat smarta hem, robotik och autonom körning.

Källa

[1] Reuters. Toyota, NTT team up on developing smart city platforms. 2020-03-24 Länk

Baidu bygger en ny testmiljö

Kinesiska sökmotorjätten Baidu ska bygga en testmiljö för självkörande fordon [1]. Huvudsyftet är att möjliggöra tester med självkörande fordon av SAE-nivå 4 i verklig trafik.

Projektet kostar ungefär 7,3 miljoner dollar och delfinansieras av distriktet Yongchuan i Chongqing där testmiljön kommer att ligga. Planen är att testmiljön ska omfatta sensorer i infrastrukturen, uppkopplade trafikljus och ett datainsamlingscenter. Den kommer att inkludera allmänna vägar och omfatta en yta på ungefär 20 kvadratkilometer.

För tillfället är det Baidu, Changan och Dongfeng som har tillstånd för testning av självkörande fordon på allmänna vägar i Chongqing.

Egen kommentar

Detta är en viktig del av Kinas övergripande strategi att implementera 5G-lösningar och göra infrastrukturen smartare.

Här och här kan ni läsa om liknande initiativ.

Källor

[1] TechNode. Baidu is building everything Chongqing needs for self-driving cars. 2020-03-20 Länk

Kommunikation i USA

Hittills har 5,9 GHz-frekvensbandet i USA använts exklusivt av den WiFi-baserade kommunikationsteknologin DSRC. I december 2019 godkände den amerikanska kommissionen för kommunikation (Federal Communications Commission, FCC) ett förslag som skulle möjliggöra för fordonsapplikationer baserade på mobilkommunikation (C-V2X) att använda vissa radiovågor i frekvensbandet 5,9 GHz [1]. FCCs förslag skulle också frigöra ett visst spektrum för användning av andra applikationer.

Förslaget har mötts av både positiva och negativa reaktioner. Under den senaste veckan har Ford uppmanat FCC att detta kommer innebära stora säkerhetsrisker [2]. De åberopar sin senaste forskning som visat att signalstörningar från WiFi sannolikt skulle hindra bilar från att effektivt kommunicera säkerhetsinformation med varandra, och föreslår att hela 5,9 GHz frekvensbandet bör användas enbart för säkerhetsapplikationer baserade på C-V2X. 

Den amerikanska konsumentorganisationen Consumer Reports är inne på lite samma spår som Ford. De menar att FCCs förslag är långt ifrån underbyggt av data och uppmanar FCC att dra tillbaka sitt nuvarande förslag [3]. 

Egen kommentar

Mer om C-V2X och DSRC problematiken kan ni bl.a. läsa om i våra tidigare nyhetsbrev, här och här.  Ni kan också läsa en artikel med Ericsson i focus här.

Källor

[1] FCC. NOTICE OF PROPOSED RULEMAKING. 2019-12-12 Länk

[2] Shankland, S., CNet. Ford warns FCC car-to-car communications proposal is unsafe. 2020-03-09 Länk

[3] Plungis, J., Consumer Reports. Ford Calls on FCC to Rethink Its V2X Auto Safety Plan. 2020-03-10 Länk

Några intressanta patent

  • GMs patent Using an external vehicle display for vehicle communication har blivit godkänt. Tanken är att två efterföljande fordon ska kunna utbyta information med varandra utan att blanda in Wifi eller telefonkommunikation. Det första fordonet kommer att visa viktig information på en extern skärm monterad på dess baksida. Det efterföljande fordonet kommer med hjälp av sensorer som t.ex. en kamera att läsa av denna information.  Länk
  • GM har också beviljats ett annat patent som går under namnet Traffic light occlusion detection for autonomous vehicle. I grova drag handlar det om en metod som ska ge noggrannare och snabbare bedömning av trafikljusets status även när sikten skyms av exempelvis regn eller andra fordon. Länk
  • I Toyotas patent Systems and methods for promoting driver engagement using active feedback föreslås en metod som jämför förarens körsätt med systemets uppskattning av vilket körsätt som behövs i den givna situationen. Om dessa avviker från varandra kan systemet ”guida” föraren genom fysisk återkoppling (t.ex. göra det svårare för föraren att accelerera eller styra åt ett visst håll). Länk

Viktiga framsteg för C-V2X

Det blev en glädjevecka för chiptillverkaren Qualcomm och deras samarbetspartners som utvecklar produkter baserade på mobilkommunikation, s.k. Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X). 

Sju kommunikationsprodukter som innehåller Qualcomms chiplösning 9150 C-V2X har blivit certifierade i enlighet med det europiska radioutrustningsdirektivet, RED [1]:

Dessa produkter får nu lanseras på den europeiska marknaden för första gången, och väntas ha stor betydelse för uppkopplade och automatiserade transporter. 

Egen kommentar

Att C-V2X är på frammarsch råder det ingen tvekan om. I Kina börjar fälttester övergå till tidiga implementeringar. I USA har de senaste fälttesterna visat flera framsteg vad det gäller C-V2X räckvidd, tillförlitlighet och prestanda.

I Europa visade de senaste pluggstesterna på lyckad interoperabilitet mellan flera leverantörers lösningar. Som följd av detta planers flera uppkopplade korridorer för att testa tekniken på europeiska vägar, exempelvis inom ramen för EU-projekt 5G-CARMEN och Concorda.

Detta innebär dock inte att Wi-Fi-baseradelösningar är ute ur spelet. Bara att spelet blivit allvarligare.

Källor

[1] Qualcomm. Qualcomm Announces Significant Progress Toward Commercial Introduction of C-V2X in Europe. 2020-03-10 Länk

Högupplöst kartuppdatering i farten

För någon vecka sedan nämnde vi ett forskningsprojekt i Australien som visade på betydelsen av realtidsuppdaterade högupplösta kartor för självkörande fordon. Nu har TomTom tillsammans med två Toyotaägda bolag (TRI-AD och Denso) visat en fungerade lösning för att automatiskt uppdatera högupplösta kartor [1].

För detta användes TRI-AD-testfordon utrustade med DENSO-sensorer, TRI-ADs Automated Mapping Platform (AMP) och TomToms molnbaserade kartplattform.

Den höga detaljrikedomen från sensorer från vägfordon kombineras med satellitbilder. På detta sätt påstås fördröjningen i uppdateringar av högdefinitionskartor kortas och de ytor som beskrivs med högupplösta kartor kunna expanderas. Priset för att skapa och uppdatera kartorna ska också minska rejält. [2]

Källa

[1] TomTom. TomTom, Toyota Research Institute – Advanced Development, Inc. and DENSO Collaborate on Advanced Mapmaking for Automated Driving. 2020-03-10. Länk

[2] Toyota. TRI-AD enables successful creation of HD maps for automated driving on surface roads. 2020-03-10 Länk

Trafikverkets mål: Självkörande bussar i Linköping

Trafikverket går nu ut med en förfrågan för ett demonstrationsprojekt med självkörande bussar, eller andra innovativa fordon [1]. Om det finns ett intresse bland fordonstillverkare och andra aktörer kan ett sådant projekt upphandlas senare under året.

Tanken är att upphandla ett kunskapsunderlag där man får möjlighet att lära sig hur fordonen samspelar med den omgivande infrastrukturen, enligt Peter Smeds, utredningsledare för programmet Digitaliseringen av transportsystemet på Trafikverket.

Myndigheten har redan sträckan från Vikingstad järnvägsstation till Linköpings universitetsområde i åtanke. Sträckan är ca 10 kilometer lång och har en varierad trafikmiljö som innehåller allt från 30-väg till 2+1-väg med hastighetsgränsen 100 km/h.

Ambitionen är att projektet ska pågå i två år med två bussar för att kunna undersöka funktionen i olika väderförhållanden och årstider. Grundförutsättning är att de nya bussarna är fossilfria (t.ex. eldrivna).

Egen kommentar

På tal om bussar så invigs testningen av självkörande skyttelbussar i Linköping den 10 mars kl 10. Detta görs inom ramen för ett pågående forskningsprojekt i samarbete mellan Linköpings universitet, VTI, Linköpings kommun, Östgötatrafiken, Science Park Mjärdevi, RISE, Transdev och Akademiska Hus.

Adressen är Studenthuset, campus Valla, Linköpings universitet.

Källa

Kristensson, J., Trafikverkets mål: Stora självkörande bussar i Linköping. Ny Teknik 2020-03-02 Länk

Oxbotica och Cisco vill tackla dataöverföring

Mjukvaruföretaget Oxbotica och IT-företaget Cisco har inlett ett samarbete [1]. Detta för att visa hur deras OpenRoaming-plattform kan erbjuda lösningar som möjliggör säker dataöverföring mellan fordon i autonoma fordonsflottor.

Autonoma fordon genererar cirka 1,2 TB data per dag vilket innebär att sömlös och säker delning av högvolymdata under färd är avgörande.

Oxbotica har redan påbörjat arbetet med att hantera denna utmaning med försök på allmän väg i London (initierades redan i september 2019).

Källa

[1] Hassman, T., Oxbotica and Cisco to Solve Autonomous Vehicle Data Challenge with Pioneering OpenRoaming Platform. Cisco 2020-02-27 Länk

Kinas strategi för smarta fordon

Flera kinesiska departement har enats om en gemensam strategi, Strategies for Innovative Development of Intelligent Vehicles, med målet att påskynda utvecklingen av smarta fordon [1, 3].

Av strategin framgår det att Kina planerar att utveckla klart sitt system för smarta fordon någon gång mellan år 2035 och 2050.

Utöver de traditionella fokusområdena som nyckelteknologier, piloter, standardisering, cybersäkerhet och rättsligt ramverk, har strategin stort fokus på digital infrastruktur. Där betonas bland annat vikten av 5G och V2X-kombinationen för planering och implementering av intelligent väginfrastruktur samt vikten av att utveckla fordonsnätverk som täcker de flesta scenarier, att utveckla nationella positioneringstjänster med hög precision, att utveckla nationell väg GIS-system samt att utveckla nationella plattformar för trafikstyrning via molnlösningar.

År 2025 väntar man storskalig produktion av fordon med villkorad automation (SAE-nivå 3) och kommersiell tillämpning av fordon med hög automationsnivå (SAE-nivå 4) inom specifika områden.

Fram till 2025 väntas också betydande framsteg i landet inom uppkoppling och uppbyggandet av digitalinfrastruktur för smarta städer. LTE-V2X-baserade nätverket väntas stödja kommunikation i flera regioner medans 5G-V2X-nätverket väntas finnas i vissa städer och motorvägar.

Egen kommentar

Med den nya strategin kan man säga att Kina fördröjer storskalig implementation av fordon med självkörande kapabilitet eftersom orginalmålet var satt till slutet av 2020 [2].

Det som målet innefattade var så kallad SAE 3 automation där fordon skall i vissa förhållanden kunna hantera körningen självständigt, men med en förare bakom ratten som kan ta över i oväntade situationer. Att Kina fördröjer målet har att göra med en missbedömning av utmaningarna med att göra teknologin säker nog för storskalig användning.

Källa

[1] Gasgoo. China wishes to consummate intelligent vehicle system with Chinese standard by 2050. 2020-02-24 Länk

[2] Shen, J., Technode. China delays self-driving deployment goal to 2025. 2020-02-24 Länk

[3] Länk Originaldokumentet på kinesiska som vi tagit del via vår kinesisktalande kollega.