Kategoriarkiv: Funktionell säkerhet

Hit-and-runs med AV

NBC News har undersökt olycksrapporterna för autonoma fordon från California Department of Motor Vehicles (DMV) och sett att det under 2022 skett 36 olyckor där den mänskliga motparten i olyckan flytt olycksplatsen (eng: hit-and-run) [1].

Vi skrev i höstas (här) om en undersökning av olycksdatat från San Francisco, där forskare observerade en ökning i kollisioner bakifrån (eng: rear-end collision) med 43% för autonoma fordon jämfört med mellan manuellt framförda fordon. Det är den här typen av kollisioner som också verkar vara överrepresenterade i hit-and-runs.

Det är inte fastställt om hit-and-runs sker oftare med autonoma fordon än mellan manuellt framförda fordon. Det finns ännu inte tillräckligt med data.

Egen kommentar

Om det nu är så att hit-and-runs sker oftare när autonoma fordon är inblandade kan jag tänka mig flera olika orsaker: autonoma fordon testas i större utsträckning på natten då det är färre människor i omgivningen, olyckorna kanske anses mindre allvarliga eftersom autonoma fordonen kör i lägre hastigheter och ibland är tomma på passagerare, samt att den mänskliga motparten kan tro att det är lättare att komma undan (vilket inte bör stämma då fordonen förstås är utrustade med kameror).

Källa

[1] Ingram, D., NBC News. San Francisco’s self-driving cars have a hit-and-run problem. Usually, they’re the victims. 2023-03-29 Länk

Snabbare metod för att validera AV

Forskare vid University of Michigan har tagit fram ett sätt att validera autonoma fordon som går ut på att testa det riktiga autonoma fordonet tillsammans med virtuellt fordon på en testbana [1].

De virtuella fordonen har tränats på naturalistiska data att simulera farligt dålig körning. Ett autonomt fordon i vanlig trafik skulle behöva köra otaliga mil för att upprepade gånger möta den typ av ovanliga farliga scenarier (edge-cases) som simuleras. Denna metod kan påskynda en valideringsprocess enormt enligt forskarna, och även användas för att testa andra säkerhetskritiska AI-system.

Källa

[1] Hope, G., IoT World Today. Bad Driving Used to Test Driverless Cars. 2023-03-24 Länk

Fler incidenter med robotaxin i SF

Robotaxifordon i San Francisco har varit med om nya incidenter under senaste månaden:

  • En robotaxi från Cruise har kört in i en buss. Inga personskador orsakades av incidenten [1].
  • Efter en storm som resulterade i fallna träd kunde inte vissa fordon detektera avspärrningar och körde därför in och trasslade in sig i tejpen [1].
  • En Cruise robotaxi blev stoppad av polisen efter att ha kört i fel fil [2].
  • En Waymo-robotaxi och tre Cruise-robotaxifordon fastnade på samma plats i trafiken. Detta kan ha berott på fel i nätverksuppkoppling [3].
  • En man attackerade en Cruise-robotaxi efter att den fastnat i trafiken [4].

Egen kommentar

De flesta av dessa incidenter har kommit till ytan via sociala medier. Som tur var resulterade dessa incidenter inte i något allvarligt.

Källor

[1] Hope, G., IoT World Today. Driverless Taxi Crashes Into Bus. 2023-03-28 Länk

[2] The Last Driver License Holder. Austin PD Stops Driverless Cruise. 2023-03-13 Länk

[3] The Last Driver License Holder. More Stalled Robotaxis by Cruise and Waymo. 2023-03-04 Länk

[4] The Last Driver License Holder. Man Attacks Cruise Robotaxi. 2023-03-01 Länk

DeepRoute tredje generation AD

Kinesiska startupföretaget DeepRoute har lanserat en tredje generation av sitt automatiserade körsystem, Driver 3.0. Det består av två delar [1]:

Den ena delen kallas för D-PRO och beskrivs ha förmågan att köra autonomt utan operational design domain (ODD)-restriktioner, d.v.s det ska kunna köra på alla vägar.

Det andra systemet vid namn D-AIR är ett förarstödssystem med adaptiv farthållare, körfältsassistans (eng: lane centering assist) och automatisk nödbroms.

Gemensamt för båda systemen är att de inte använder högdefinierade kartor. Hårdvaran kostar 2000 USD för D-PRO och 1000 USD för D-AIR.

Källa

[1] Allinson, M., Robotics & Automation. DeepRoute.ai launches $1,000 ‘map-free’ self-driving solution. 2023-03-21 Länk

Waymos första miljon förarlösa miles

Waymo har uppnått en miljon körda miles (160 934 mil) utan säkerhetsförare med sina robotaxifordon [1, 2].

I samband med det presenterar de sammanfattning av olycksstatistik. De förarlösa milen innehöll inga personskador men 20 kollisioner varav två behövde rapporteras till NHTSA. Samtliga kollisioner med andra fordon bedöms ha involverat en människa som brutit mot trafiklagar eller kört vårdslöst. 55% av alla händelser bestod av att ett stillastående Waymo-fordon blev påkört bakifrån. Nio av kollisionerna resulterade inte i någon skada alls.

Cruise nådde nyligen också en miljon förarlösa miles. De flesta av dem har körts i San Fransisco under de senaste 15 månaderna [3].

I en annan nyhet får vi veta att Waymo är redo att påbörja piloter med robotaxi i Los Angeles. De har kartlagt staden under de senaste månaderna och har bestämt sig för att direkt köra utan säkerhetsförare. Dock ska det till en början bara vara med anställda som passagerare [4].

Egen kommentar

Rapporten som publicerats av Waymo (här) beskriver hur de tjugo kollisionerna kan jämföras med olycksstatistik från manuella fordon och vad det kan säga om säkerheten hos Waymos system. Författarna drar slutsatsen att Waymos system kommer att minska antal allvarliga kollisioner.

Waymo har även tidigare presenterat data kring trafiksäkerhet och validering av deras autonoma körsystem. Vi har skrivit om detta tidigare här, här och här.

Källor

[1] Waymo. First Million Rider-Only Miles: How the Waymo Driver is Improving Road Safety. 2023-02-28 Länk

[2] Trent, V., et al. Safety Performance of the Waymo Rider-Only Automated Driving System at One Million Miles. 2023 Länk

[3] Cruise. One Million Driverless Miles. 2023-02-22 Länk

[4] Shortle, M., Evmagz. Waymo to Test Autonomous Jaguar I-Paces without Human Safety Operator in LA. 2023-02-28 Länk

Smart Eye med ny kund

Det svenska företaget Smart Eye, som tillverkar förarbevakningssystem (eng: Driver Monitoring System – DMS), meddelar att de har en ny kund som tillverkar kommersiella tunga fordon [1].

Beställningen för Smart Eyes kamerabaserade DMS är värderat till 150 miljoner SEK. Deras system kommer utrustas i åtta av kundens fordonsmodeller från och med 2025.

Källa

[1] Smart Eye. Smart Eye Announces Eight Breakthrough Driver Monitoring System Design Wins for Commercial Vehicles. 2023-02-27 Länk

Continental och TrinamiX avslöjar föraridentifiering och förarbevakning

Continental och tyska maskinseende-leverantören TrinamiX vann pris på CES 2023 för en lösning som identifierar förare i fordon [1].

Lösningen är lik ansiktsigenkänning som man har på smartphones och inkluderas i fordonsdisplayer. Det kan b.la skydda mot stöld och nyttjas för att utföra betalningar i fordonet, vid tillexempel tankning, parkering eller vägavgifter i framtiden. Utöver den här funktionaliteten kan systemet också användas som förarbevakning för att till exempel detektera trötthet.

Källa

[1] Continental. World Premiere: Driver Identification Display from Continental and trinamiX Protects against Car Theft. 2023-02-15 Länk

Tesla ej ansvarig för olycka men återkallar FSD-fordon

Den Tesla-olycka som i april 2021 ledde till två dödsfall orsakades, enligt amerikanska National Transportation Safety Board (NTSB), inte av Teslas förarstödssystem Autopilot [1].

Vi skrev om olyckan första gången här, och redan någon månad efter kom det ut information som pekade på att Autopilot inte varit aktiverat vid olyckstillfället, det skrev vi om här. Nu har NTSB fastslagit att de inte hittat några bevis för att Autopilot ska ha varit aktiverat, och att det snarare rör sig om b.la alkohol- och medicinpåverkan hos föraren.

Anledningen till att man spekulerat kring Autopilot är att ingen hittades i förarsätet direkt efter kollisionen. Det förklaras dock av att föraren förflyttat sig till baksätet efter kollisionen.

I en annan nyhet relaterat till Tesla har företaget återkallat 362 758 fordon som har det navigationsbaserade förarstödssystemet Full Self-Driving Beta då systemet riskerar att orsaka olyckor. Tesla kommer att åtgärda detta med en over-the-air (OTA) mjukvaruuppdatering. Det verkar alltså inte bli en fysisk återkallning [2].

Källa

[1] Hope, G., IoT World Today. Tesla Autopilot Not at Fault in Fatal Crash, Safety Probe Finds. 2023-02-13 Länk

[2] Kolodny, L., CNBC. Tesla recalls 362,758 vehicles, says Full Self-Driving Beta software may cause crashes. 2023-02-16 Länk

Ytterligare kritik mot robotaxi i SF

San Fransisco transportmyndighet, San Francisco Transportation Authority (SFTA), har skickat ett brev till California Public Utilities Commission (CPUC) för att begränsa robotaxitjänster i staden [1, 2, 3].

Brevet kommer som svar på att GM-ägda Cruise fått tillstånd från California Department of Motor Vehicles (DMV) om att få utöka sin robotaxitjänst till att vara aktiv dygnet runt. Cruise behöver dock ett ytterligare tillstånd från CPUC för att göra detta. SFTA hävdar att utökning av tjänsterna är orimligt med tanke på de incidenter som vi nämnt (t.ex. här).

Cruise svarar med att referera till sin olycksstatistik där inga personer blivit allvarligt skadade eller avlidna trots miljontals körda kilometer.

Cruise har även fått kritik från myndigheter som skickat brev till CPUC tidigare, vilket vi skrivit om här, och här.

Egen kommentar

Automatiserade fordon har hindrat räddningstjänster på olika sätt. Ett exempel har varit blockering av utryckningsfordon, ett annat att SOS-telefonlinjer ockuperats när resenärer somnat och Cruise inte fått respons. Av den anledningen håller jag med myndigheterna om att man bör vara försiktig med att expandera tjänsterna.

Källa

[1] Self Drive News. San Francisco Officials Call for Limited Expansion of Cruise and Waymo Robotaxi Services. 2023-01-30 Länk

[2] Ingram, D., NBC News. Two companies race to deploy robotaxis in San Francisco. The city wants them to hit the brakes. 2023-01-27 Länk

[3] Sims, D., Techspot. San Francisco robotaxis are causing false 911 calls and other chaos. 2023-01-27 Länk

Consumer reports utvärderar ADA

Den amerikanska konsumentorganisationen Consumer Reports har gjort sin årliga testning av förarstödssystem. Den här gången riktar den in sig på det de kallar för Active Driver Assistance (ADA) vilket innebär kombination av adaptiv farthållare och körfältscentreringsstöd [1].

Poängsättningen baseras på testkörningar mellan september och december, 2022. Varje ADA-system fick poäng i 40 olika tester inom kategorierna:

  • Capability and performance
  • Keeping the driver engaged
  • Ease of use
  • Clear when safe to use
  • Unresponsive Driver

12 system utvärderades och resultaten visade att Fords BlueCruise system kom på förstaplats, följt av Chevrolet/GMC/Cadillacs Super Cruise. Gemensamt för dessa två är att de båda har kamerabaserad förarbevakning. Tesla låg i testet som gjordes 2020 (som vi skrev om här) på en andraplats men har nu puttats ner till sjunde plats. Detta då det inte skett betydande förändringar i Autopilot och att Tesla fortfarande inte har ett tillräckligt bra förarbevakningssystem.

Ni kan se hela listan i källan.

Källa

[1] Monticello, M., Consumer Reports. Ford’s BlueCruise Ousts GM’s Super Cruise as CR’s Top-Rated Active Driving Assistance System. 2024-01-25 Länk