Kategoriarkiv: Samhällspåverkan

Kodiak Robotics system för nödstopp

För att hantera oväntade problem som kan uppkomma i bland annat sensorerna hos en självkörande lastbil har Kodiak Robotics utvecklat ett system för automatiska säkra stopp. Detta system har nu blivit det första att demonstreras för allmänheten [1].

När ett problem detekteras i till exempel däcktryck eller sensorerna är tanken att lastbilen kontrollerat kör över till vägrenen och stannar. Alla mätvärden kontrolleras tio gånger i sekunden för att undersöka om det finns något utstickande.

Ni kan se en demonstrationsvideo här.

Källa

[1] Kodiak Robotics. PR Newswire. Kodiak Robotics First to Showcase ”Fallback” Failsafe Technology that Guides Self-Driving Trucks Out of Traffic in the Event of a Critical System Failure. 2022-05-12 Länk

Enkätstudie: förbättra ADAS före AD

Den amerikanska organisationen American Automobile Association (AAA) har publicerat resultat från en enkätstudie där deltagare prioriterat fungerande förarstödssystem högre än utveckling av AD [1].

1107 amerikanska deltagare svarade på enkäten. Av dessa svarade 77% att de är mer intresserade av förbättringar i förarstödssystem och 18% var mer intresserade av autonoma fordon.

AAA har nyligen också utvärderat existerande förarstödssystem i tre olika fordon på testbana, under vardsgsscenarion, samt i kritiska scenarion (edge cases). Resultaten visade då att testfordonen hade svårt att undvika kollisioner med bil eller cyklist.

Ni kan se en film på försöken här.

Slutsatsen som dras är dels att fordonstillverkare bör lägga mer krut på att förbättra nutida teknologier än framtida, och att man bör utrusta fordon med kamerabaserade förarövervakningssystem.

Källa

[1] Gross, A., AAA Newsroom. Consumer Skepticism Toward Autonomous Driving Features Justified. 2022-05-12 Länk

[2] RAPPORTEN. Evaluation of Active Driving Assistance Systems. 2022-05 Länk

AV testkorridor får finansiering

En finansieringsrunda ledd av Ford och Sidewalk Infrastructure som resulterat i 130 miljoner USD ska gå till AV testkorridoren mellan Downtown Detroid och Ann Arbor i USA [1]

Michigan department of Transportation gav år 2020 företaget Cavnue uppdraget att anlägga en testkorridor mellan Downtown Detroit och Ann Arbor i USA, vilket vi skrev om här. Cavnue och Ford har även kommit överens om att demonstrera Fords automatiserade teknologi på sträckan.

Källa

[1] Moore, L., Government Technology. Mich.’s Self-Driving Car Lane Gets $130M from Ford, Others. 2022-04-27 Länk

Vädjan om federalt regelverk

En grupp demokrat-senatorer i den amerikanska kongressen vädjar till transportministern att påskynda utveckling av ett federalt regelverk för autonoma fordon [1].

De tolv senatorerna har skrivit ett brev till transportministern där de önskar om att få transparans kring transportdepartementets process för ett nationellt omfattande regelverk. I brevet ställer man också frågor om hur transportdepartementet kommer utvärdera ansökningar om tillstånd från tillverkare av självkörande teknologi.

Vi skrev i höstas om ett brev till transportministern ifrån amerikanska aktörer här.

Källa

[1] Shepardson, D., Reuters. U.S. Senate Democrats urge Buttigieg to develop autonomous vehicle rules. 2022-04-27 Länk

Trafikverkets färdplan 2022

Trafikverket har publicerat en ny plan kring vägtransportsystemet i Sverige, och det här årets färdplan fokuserar på digitalisering och data [1, 2].

Färdplanen syftar till att undersöka var i det statliga vägsystemet som nya tekniker och lösningar kan skapa störst nytta utifrån Trafikverkets målområden. Man har formulerat 34 åtgärder inom sju åtgärdskluster.

Det finns även några punkter relaterat till automatiserade fordon:

  • Stöd för flottor av automatiserade fordon.
  • Ökad användning av avancerade förarstödsystem.
  • Motorvägsunderhåll med automatiserade arbetsmaskiner.
  • Automatiserade nattransporter på statligt vägnät.

Ni kan läsa korta versionen av färdplanen här.

Källor

[1] Campanello, S., NyTeknik. Trafikverket: Intelligensen ska sitta i bilen – inte i infrastrukturen. 2022-04-25 Länk

[2] Trafikverket. Via. Färdplan för ett digitaliserat vägtransportsystem 2022. 2022-04-25 Länk

UK ändrar trafiklagar inför L3

Nyligen bekräftade den brittiska regeringen att de kommer göra vissa ändringar i vägtrafiklagen som ytterligare steg för ett fullständigt legalt ramverk för utbredd användning av automatiserade fordon i landet innan 2025 [1].

De förändringar som kommer i närtid är relaterade till villkorad automation d.v.s tekniska körsystem som i vissa specifika förhållanden kan framföra fordonet självständigt, och där föraren för stunden inte kontrollerar fordonet. I Storbritanniens fall kallas detta Automated Lane Keeping System (ALKS) och gäller för system som är begränsade till endast en fil och i hastigheter upp till 60 km/h.

Lagförändringarna syftar till att förtydliga förarens ansvar i sådana fordon och tillåta föraren att titta på icke-körrelaterat innehåll på inbyggda skärmar i fordonen.

Brittiska Department of Transport sökte för drygt ett år sedan konsultation kring just ALKS där man fastställde att fordon med ALKS ska registreras som autonoma fordon (vilket vi skrev om här).

Vi kan också passa på att tipsa om vår sammanfattning av den rapport som Law Commission of England and Wales och Scottish Law Commission publicerade i början av året.

Källa

[1] Gov.UK. Britain moves closer to a self-driving revolution. 2022-04-20 Länk

V2X piloter i Hainan och regelverk

Den kinesiska provinsen Hainans Department of Industry and Information Technology meddelar att de påbörjar fordon-till-allt (V2X) piloter med 5G och C-V2X teknologi installerat i väginfrastrukturen [1].

Sträckan som täcks är på 17 km och går ifrån Bo’ao Airport till Pelan Bridge och från Pelan Bridge till Golden Coast Hotel. I piloterna kommer man testa med fyra robotaxin, fyra autonoma bussar och två autonoma vägrenhållnings-fordon. V2X-teknologin ska möjliggöra för fordonen att få information om andra trafikanters positioner i omgivningen.

Egen kommentar

Vi fick nyligen också veta att Kinas Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) sagt att de vill påskynda regelverk kring datasäkerhet inom V2X- och AI-teknologi [2].

Under augusti månad förra året publicerades ett kinesiskt regelverk för datasäkerhet i automatiserade fordon, de reglerna trädde i kraft i oktober 2021, vilket vi skrev om här, och för drygt en månad sedan publicerade MIIT ett dokument med riktlinjer för cybersäkerhet och datasäkerhet gällande uppkopplade fordon [3].

Källor

[1] Gabriella. Gasgoo. Hainan province launches V2X pilot operation. 2022-04-14 Länk

[2] Gabriella. Gasgoo. MIIT to expedite regulations on V2X data security. 2022-04-14 Länk

[3] Huld, A., China Briefing. China’s Internet of Vehicles – New Guidelines Set Framework for Industry Standards. 2022-03-15 Länk

Motionals säkerhetsutvärderingar

Det amerikanska företaget Motional som ägs av Hyundai och Aptiv meddelar att de ska samarbeta med den tyska testnings- och certifieringsorganisationen TÜV SÜD för att utföra säkerhetsutvärderingar på Motionals självkörande teknologi [1].

Det är andra gången Motional tar hjälp av TÜV SÜD för det här ändamålet. Tidigare var det i samband med testning utan säkerhetsförare i Las Vegas (vilket vi skrev om här). Den här gången ska arbetet ingå i en flerårig process där Motional vill förbättra och demonstrera säkerheten i deras självkörande teknologi.

Källa

[1] Motional. Motional Furthers Safety Transparency: Enlists TÜV SÜD as Part of the Safety Evaluation of its IONIQ 5 Robotaxi. 2022-04-07 Länk

Brittiskt ramverk över flera domäner

Forskare från brittiska University of Warwick har publicerat en rapport om bred nationell implementering av autonoma transportsystem, där man föreslår ett ramverk över flera domäner inklusive luft, land och hav [1].

I rapporten föreslås att en aktör bestående av representanter ifrån regering, industri och akademi ska ansvara över säkerheten av autonoma transportsystem. Det föreslås också att lagstiftare ska ha tillgång till en virtuell testmiljö i arbetet för kvalitetssäkring.

Rapporten beskriver också saker som behöver detaljeras inom ramverket: databas med testscenarion och testmiljöer, samt evidens för säkerhet och argument för säkerhet. Dessa ska aktörer som utvecklar autonoma transportsystem kunna hitta och vägledas kring i ramverket.

Ni kan läsa rapporten här.

Källa

[1] WMG. New report outlines the need for cross domain transport safety standards. 2022-04-01 Länk

Peking utfärdar regelverk för autonoma bussar

Den 31 mars utfärdade Peking landets första detaljerade regler för att testa autonoma bussar. Den första omgången av åtta tillstånd utfärdades för bussar av Baidu, Qingzhou Zhihang och SenseTime [1].

Policyn kräver att minst två personer närvarar i varje buss: En som övervakar körningen för trafiksäkerheten och en som administrerar bussen för säkerhet och trygghet ombord. Bussarna måste klara ett test med tomlast samt ett test med simulerad last innan de kan ingå i piloten.

Piloter är endast öppna för frivilliga som accepteras av Pekings autonoma fordonsadministration. Varje buss måste ha en försäkring på inte mindre än 5 miljoner yuan (motsvarande ca 7,4 miljoner svenska kronor) och varje säte måste ha en passagerarförsäkring på minst en halv miljon yuan (motsvarande ca 740 000 svenska kronor). Krav på tekniska parametrar såsom busslängd, antal passagerare och hastighet täcks också in.

Egen kommentar

Detta är den första policyn i landet relaterad till autonoma bussar. Det fyller tomrummet för testning av autonoma bussar och skapar fler scenarion för AV-testning.

Källa

[1] Verma, P., Gamingsym. he self-driving bus can be tested on the road: Beijing takes the lead in issuing the policy, and the first batch of 8 vehicles is about to start. 2022-03-31 Länk