Kategoriarkiv: Trafiksäkerhet

Kodiak Robotics system för nödstopp

För att hantera oväntade problem som kan uppkomma i bland annat sensorerna hos en självkörande lastbil har Kodiak Robotics utvecklat ett system för automatiska säkra stopp. Detta system har nu blivit det första att demonstreras för allmänheten [1].

När ett problem detekteras i till exempel däcktryck eller sensorerna är tanken att lastbilen kontrollerat kör över till vägrenen och stannar. Alla mätvärden kontrolleras tio gånger i sekunden för att undersöka om det finns något utstickande.

Ni kan se en demonstrationsvideo här.

Källa

[1] Kodiak Robotics. PR Newswire. Kodiak Robotics First to Showcase ”Fallback” Failsafe Technology that Guides Self-Driving Trucks Out of Traffic in the Event of a Critical System Failure. 2022-05-12 Länk

Enkätstudie: förbättra ADAS före AD

Den amerikanska organisationen American Automobile Association (AAA) har publicerat resultat från en enkätstudie där deltagare prioriterat fungerande förarstödssystem högre än utveckling av AD [1].

1107 amerikanska deltagare svarade på enkäten. Av dessa svarade 77% att de är mer intresserade av förbättringar i förarstödssystem och 18% var mer intresserade av autonoma fordon.

AAA har nyligen också utvärderat existerande förarstödssystem i tre olika fordon på testbana, under vardsgsscenarion, samt i kritiska scenarion (edge cases). Resultaten visade då att testfordonen hade svårt att undvika kollisioner med bil eller cyklist.

Ni kan se en film på försöken här.

Slutsatsen som dras är dels att fordonstillverkare bör lägga mer krut på att förbättra nutida teknologier än framtida, och att man bör utrusta fordon med kamerabaserade förarövervakningssystem.

Källa

[1] Gross, A., AAA Newsroom. Consumer Skepticism Toward Autonomous Driving Features Justified. 2022-05-12 Länk

[2] RAPPORTEN. Evaluation of Active Driving Assistance Systems. 2022-05 Länk

Trafikverkets färdplan 2022

Trafikverket har publicerat en ny plan kring vägtransportsystemet i Sverige, och det här årets färdplan fokuserar på digitalisering och data [1, 2].

Färdplanen syftar till att undersöka var i det statliga vägsystemet som nya tekniker och lösningar kan skapa störst nytta utifrån Trafikverkets målområden. Man har formulerat 34 åtgärder inom sju åtgärdskluster.

Det finns även några punkter relaterat till automatiserade fordon:

  • Stöd för flottor av automatiserade fordon.
  • Ökad användning av avancerade förarstödsystem.
  • Motorvägsunderhåll med automatiserade arbetsmaskiner.
  • Automatiserade nattransporter på statligt vägnät.

Ni kan läsa korta versionen av färdplanen här.

Källor

[1] Campanello, S., NyTeknik. Trafikverket: Intelligensen ska sitta i bilen – inte i infrastrukturen. 2022-04-25 Länk

[2] Trafikverket. Via. Färdplan för ett digitaliserat vägtransportsystem 2022. 2022-04-25 Länk

Motionals säkerhetsutvärderingar

Det amerikanska företaget Motional som ägs av Hyundai och Aptiv meddelar att de ska samarbeta med den tyska testnings- och certifieringsorganisationen TÜV SÜD för att utföra säkerhetsutvärderingar på Motionals självkörande teknologi [1].

Det är andra gången Motional tar hjälp av TÜV SÜD för det här ändamålet. Tidigare var det i samband med testning utan säkerhetsförare i Las Vegas (vilket vi skrev om här). Den här gången ska arbetet ingå i en flerårig process där Motional vill förbättra och demonstrera säkerheten i deras självkörande teknologi.

Källa

[1] Motional. Motional Furthers Safety Transparency: Enlists TÜV SÜD as Part of the Safety Evaluation of its IONIQ 5 Robotaxi. 2022-04-07 Länk

C-V2X för skydd av cyklister

Fordonstillverkaren Audi startar ett samarbetsprojekt för att utveckla en cellulär fordon-till-allt (C-V2X)-lösning som ska öka säkerheten för cyklister [1].

Samarbetet består av parterna Audi of America, telekommunikationsföretaget Qualcomm, Spoke Safety som utvecklat en uppkopplad app för cyklister, och Commsignia som utvecklar V2X-lösningar. Planen är att utforska scenarion med interaktioner mellan fordon och cyklister och att demonstrera en C-V2X-lösning som uppmärksammar fordonen på cyklister i omgivningen.

Audi har sedan 2020 deltagit i samarbeten för att utveckla C-V2X-teknologi tillsammans med Qualcomm, vilket vi skrivit om här.

Källa

[1] Audi. Audi joins Spoke Safety, Qualcomm, Commsignia to help protect bicyclists through connected technology. 2022-03-15 Länk

NHTSAs uppdateringar

Amerikanska säkerhetsmyndigheten National Highway Traffic Safety Administration har föreslagit ändringar av sitt utvärderingsprogram New Car Assessment Program (NCAP). För första gången rekommenderar man nu teknologi för trafikanter utanför fordonet [1].

Bland de föreslagna förändringarna så finns det rekommendation av förarstödssystem, förbättring av testning och kriterier för förarstödssystem, samt övervägande av nya säkerhetsfunktioner så som förarövervakning och intelligenta fartbegränsare.

Syftet med förändringarna sägs vara att informera konsumenter om säkerhetsteknologin som finns på marknaden och att främja innovation av säkerhetsteknologi.

Vi kan också informera om att det förslag på förändring i säkerhetsstandard som NHTSA presenterade för ett par år sedan, som vi skrev om här, nu har fastställts. Förändringen i säkerhetsstandarden berör passagerarsäkerhet i autonoma fordon utan manuella styrdon så som ratt och pedaler. Ni kan läsa fastställandet här [2].

Egen kommentar

Förändringarna i säkerhetsstandarden ska träda i kraft 180 dagar efter man har publicerat ändringarna i det federala registret. Cruise sökte nyligen tillstånd för att få tillverka och driftsätta Cruise Origin fordonet som inte kommer att ha ratt och pedaler (vilket vi skrev om här), men dessa förändringar kanske inte kommer att påverkar Cruise ansökan de de ansöker om ett undantag från säkerhetsstandarden.

Källa

[1] NHTSA. NHTSA Proposes Significant Updates to Five-Star Safety Ratings Program. 2022-03-03 Länk

[2] NHTSA. NHTSA Finalizes First Occupant Protection Safety Standards for Vehicles Without Driving Controls. 2022-03-10 Länk

NHTSA undersöker Teslas plötsliga inbromsningar

Amerikanska säkerhetsmyndigheten National Highway Traffic Safety Administration har inlett en utredning kring de till synes slumpmässiga inbromsningar av Teslafordon som rapporterats in av deras ägare [1].

Myndigheten har fått in 354 anmälningar de senaste nio månaderna och takten på anmälningar har ökat de senaste månaderna. Inbromsningarna uppges ske när förarstödssystemet Tesla Autopilot är aktiverat och när fordonet kör i motorvägshastigheter.

Källa

[1] Hawkins, A. J., The Verge. Tesla’s ‘phantom braking’ problem is now being investigated by the US government. 2022-02-17 Länk

Nuros samarbete med Autoliv

Det amerikanska företaget Nuro, som utvecklar autonoma leveransfordon, presenterade i början av året sin tredje generation av leveransfordon med krockkudde på utsidan av framrutan, vilket vi skrev om här. Nu har det meddelats att Autoliv kommer leverera krockkuddarna [1].

Egen kommentar

Trots att hastigheterna för små leveransfordon är låga så kan det ändå behövas skydd för gång- och cykeltrafikanter (Vulnerable Road Users – VRU). Detsamma kan gälla för personer som sitter i rullstol. Starships leveransfordon blockerade till exempel en man i rullstol från att komma över ett övergångsställe. Det går att läsa om händelsen från mannens perspektiv här. Vi tipsar också om artikeln här ifall ni vill läsa om säkerhetsutmaningarna med små leveransfordon i tät gångtrafik.

Källa

[1] PR Newswire. Autoliv provides exterior airbag for Nuro’s autonomous vehicle. 2022-02-18 Länk

Att sitta fint och säkert

EU-projektet Safe-Up som jobbar med säkerhetsutmaningar som kan väntas i framtida transportsystem har publicerat intervju av amerikanska biomekanikern och docenten Jason Kerrigan. Där berättar han om sina tankar kring hur människor kan skyddas även i de nya sittpositioner som kan väntas i framtidens fordon [1].

Kerrigan verkar tycka att det är långt kvar tills vi har nog kunskaper om hur vi ska skydda till exempel liggande personer vid risk för krasch. Att hastigt sätta personen upp till en mer standardposition medför ju också uppenbara risker.

Kerrigan tror att dagens krocktestdockor och datormodeller måste utvecklas en hel del för att kunna användas för de nya typer av positioner som kan komma att bli relevanta. Han föreslår till och med att börja från grunden och låta lik som inte sitter ordentligt krocka för att kunna samla data nog för att sedan kunna gå vidare med att bygga modeller och simuleringar av skador.

Källa

[1] Safe-Up. Biomechanics expert reveals safety concerns of novel seating positions. 2022-02-16 Länk

Automatisk nödbroms är sämre i mörker

Den oberoende organisationen Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) har undersökt hur väl automatisk nödbroms (Automatic Emergency Braking – AEB) fungerar för att undvika kollisioner med fotgängare under olika förutsättningar. AEB fotgängarsystem visade sig vara mindre effektiv i mörker [1].

Forskarna undersökte 1500 olycksrapporter från polisen där fordon med årsmodell 2017-2020 ifrån olika fordonstillverkare fanns med. Man jämförde fordon med och utan AEB fotgängarsystem (som i övrigt var likadana) och korrigerade för strålkastarkvalitet och förares demografi. Forskarna tittade även, i den del av urvalet med 650 olyckor där sådan information inkluderats, på olyckans allvarlighetsgrad, ljusförutsättningarna, hastighetsgräns och om fordonet svängde.

Resultaten visade att fordon utrustade med AEB fotgängarsystem minskade risken för fotgängarolyckor i alla allvarlighetsgrader med 27%, samt 30% för skadeolyckor i allmänhet. Ifrån den del av urvalet där mer information fanns avläste man att AEB fotgängarsystem minskade risken för fotgängarolyckor med 32% och 33% i dagsljus respektive artificellt upplysta platser under gryning, skymning och natt. För olyckor som skett i mörker hittade man ingen skillnad mellan fordon med och utan AEB fotgängarsystem.

För hastighetsgränser mindre än ca 40 km/h fann man att risken för fotgängarolyckor minskade med 32% när fordon var utrustade med AEB fotgängarsystem. Motsvarande minskning i risk för hastigheter under 55 km/h var 34%. För hastigheter över 80 km/h, samt vid fall där fordonet svängde, fann man ingen skillnad mellan fordon med och utan AEB fotgängarsystem.

Till följd av dessa resultat så utvecklar nu IIHS ett nytt segment för sina utvärderingar i vilket fordon med AEB fotgängarsystem kommer testas i mörker.

Källor

[1] IIHS. Pedestrian crash avoidance systems cut crashes — but not in the dark. 2022-02-03 Länk

[2] Patel, J., Future Car. IIHS Study Finds Pedestrian Avoidance Systems Aren’t Effective at Night. 2022-02-06 Länk