Kategoriarkiv: Trafiksäkerhet

Ny säkerhetsstandard klar (på rekordtid)

Vi har tidigare berättat om det internationella certifieringsföretaget Underwriters Labs (UL) arbete med en ny standard för självkörande fordon, UL 4600 (här och här). Nu är standarden klar och har publicerats [1]. Standarden togs fram på mycket kort tid men i enlighet ANSIs processer och kommer därför automatiskt bli ANSI-standard.

Till skillnad från till exempel ISO 26262 (Functional Safety) och ISO 214448 (SOTIF) så adresserar UL 4600 specifikt ”de ytterligare utmaningar som fullständigt avlägsnande av förare innebär”. En konsekvens av detta perspektiv är bland annat att UL genomgående refererar till ”sak” [eng. ”item”] istället för ”system” eller ”produkt”.

Standarden finns att köpa men går också att läsa avgiftsfritt online. Rykten gör gällande att fordonstillverkare redan nyttjat standarden utifrån höstens utkast.

I den tekniska panel som jobbat med standarden återfanns bland andra Uber, Nissan, Argo AI, Aurora Innovation, Zenuity, Intel, Infineon, Bosch, Renesas, Ansys, Liberty Mutural, AXA och USAs transportdepartment.

Källor

[1] UL. Underwriters Laboratories publishes autonomous vehicle Standard. 2020-04-01 Länk

[2] Junko Yoshida, Electronic Engineering Times. Safe Autonomy: UL 4600 and How It Grew. 2020-04-02 Länk

Begränsad kunskap om förarstöd hos säljare och köpare

Att potentialen av att införa ny teknik beror av hur tekniken används bör vara uppenbart. Både säljare och köpare av bilar med avancerade förarstödssystem borde därför veta hur tekniken fungerar. Ett forskarteam från Nederländerna har nu beskrivit hur det är med den saken. Det är ingen vacker läsning som presenteras i den vetenskapliga tidskriften Transportation Research Interdisciplinary Perspectives.

Studien är baserad på onlineenkäter. Resultaten från de 713 enkätsvaren från bilköpare visade att nästan en fjärdedel av köparna inte fått någon information om bilens stödsystemen alls. Bland dem som fått information var det bara 9% som kunde testa systemen innan köp.

Dessutom fick 40% av bilförsäljarna inte tillräcklig information om systemen. Märkeshandlare fick oftare än oberoende återförsäljare tillräcklig information.

Egen kommentar

Stödsystemen kommer sannolikt bli än mer avancerade framöver. Om de inte samtidigt blir fullständigt intuitiva kommer det krävas både information och träning för att de ska fungera som tänkt.

För att kunna garantera att alla bilköpare ska ha tillgång till detta krävs kanske såväl tydliga regelverk som standarder och databaser.

Källa

[1] Boelhouwer et al. How are car buyers and car sellers currently informed about ADAS? An investigation among drivers and car sellers in the Netherlands. 2019-03-10 Länk

Blickspårning i blickfånget

EU kommer inom ett par år att sälla krav på förarövervakning. För två veckor sedan skrev vi också om de rekommendationer som det amerikanska försäkringsinstitutet för vägsäkerhet, IIHS, gav fordonstillverkarna. Bland annat önskade IIHS övervakning av förares uppmärksamhet.

Det händer därför förstås mycket inom förarövervakingsbranschen. Göteborgsbaserade Smart Eye meddelade till exempel att de precis säkrat kontrakt som förväntas ge inkomster på en halv miljard kronor [1]. Kunderna namnges inte. Grattis Smart Eye!

Den belgiska komponenttillverkaren Melexis och det Schweiziska blickspårningsbolaget Eyeware kontrar med att presentera ett nytt samarbete för att ta fram system för förarövervakning. Deras system påstås klara av blickspårning i dåliga ljusförhållanden. En annan finess som de lyfter fram är ett mer robust spårning av huvudrörelser. För att överkomma begränsningar i infraröd teknik använder de sig av 3D Time-of-Flight kameror.

Källor

[1] Smart Eye. Smart Eye crowned by success, announces 24 new design wins with four different OEMs in one fell swoop. 2020-03-19 Länk

[2] Melexis. Eyeware and Melexis collaborate on 3D ToF sensor-based eye-tracking solutions for driver monitoring systems. 2020-03-17 Länk

Förslag till ny säkerhetsstandardad för passagerare

Den amerikanska säkerhetsorganisationen NHTSA har i syfte att skynda på utvecklingen av självkörande fordon föreslagit anpassade säkerhetsstandarder för passagerarsäkerhet [1, 2]. Förslagen ligger ute för allmän granskning och ska leda till anpassningar för fordon som saknar till exempel ratt och pedaler. Förändringarna kommer inte påverka traditionella fordon.

De områden som bedöms komma att beröras är:

 • Passagerarskydd vid  interiöra islag (Occupant protection in interior impact)
 • Förarskydd vid islag mot styrsystem (Impact protection for the driver from the steering control system)
 • Deformationsförmåga av styrsystem (Steering control rearward displacement)
 • Genomsiktliga material (Glazing materials)
 • Lås och fästanordningar för dörrar (Door locks and door retention components)
 • Säten och tillhörande system (Seating systems)
 • Passagerarskydd i krock (Occupant crash protection)
 • Sidokrockskydd (Side impact protection)
 • Takdeformationsmotstånd (Roof crush resistance; Upgraded standard)
 • Fästen för bilbarnstolar (Child restraint anchorage systems)

Källor

[1] Reuters. U.S. agency proposes revising auto safety rules to speed self-driving cars. 2020-03-17 Länk

[2] The U.S. Department of Transportation’s National Highway Traffic Safety Administration. NHTSA Issues First-Ever Proposal to Modernize Occupant Protection Safety Standards for Vehicles Without Manual Controls. 2020-03-17 Länk

Intersection Drone Dataset

Tyska fka GmbH och Institute for Automotive Engineering (ika) vid RWTH Aachen University har publicerat en ny datamängd över fyra korsningar. Den heter Intersection Drone Dataset (inD) och är inspelad med hjälp av en drönare. Den visar alltså toppvy över trafiken i korsningarna.  

Målet är att sådana data ska användas för validering av automatiserad körning. Datamängden är gratis för icke kommersiell verksamhet. 

Forskarna har också publicerat en artikel om detta som finns att tillgå här

Brittisk teststandard publicerad

Det brittiska standardiseringsorganet BSI har nu färdigställt en ny standard för att säkra testning av självkörande fordon, PAS 1881, som vi nämnde i höstas [1].

Standarden är en av de första i världen och täcker såväl tester inom avgränsade områden som på allmänna vägar. Standarden går att ladda ner avgiftsfritt. Inom en månad förväntas BSI komplettera med standard om utveckling och testning av kontrollsystem i självkörande fordon.

Egen kommentar

Standarder är mycket viktiga för såväl utvecklare som försäkringsbolag och väghållare. Den nu publicerade standarden kan därför förväntas öka innovationstakten ytterligare.

Källor

[1] BSI. BSI unveils new safety requirements to help ensure safe trials and tests of automated vehicles 2020-03-03 Länk

Avaktiveringsrapport från DMV

Kaliforniens Department of Motor Vehicles (DMV) har publicerat sin årliga rapport kring hur många gånger som självkörande fordon har behövt överlämna kontrollen till säkerhetsföraren [1]. Rapporten gäller körningar från 2019.

Den här gången har siffrorna redovisats av totalt 64 aktörer med tillstånd för testning i Kalifornien. Det visar sig att Baidu, Waymo och Cruise haft minst antal avaktiverigar per körd kilometer, medans Mercedes-Benz, BMW och Toyota var bland de med flest avaktiveringar per körd kilometer [2]. Här kan ni se flera illustrationer med exakta siffror från respektive företag.

Toppsiffrorna i den här rapporten är högre än toppsifforna från förra årets rapport som gällde körningar från 2018 [2].

Egen kommentar

Flera aktörer inklusive Waymo och Cruise är skeptiska till betydelsen av avaktiveringssiffror och antalet körda mil som ett mått på prestanda. Här kan ni läsa Waymos senaste uttalande om detta.

Källa

[1] DMV. California’s annual disengagement report. 2020-02-26 Länk

[2] Hyatt, K., Road Show. Toyota had the most autonomous vehicle disengagements, 27,000% more than Baidu Apollo. 2020-02-26 Länk

EasyMile hindras köra passagerare i USA

Efter en olycka, där en passagerare fallit av sätet vid ett nödstopp, hindrar nu den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA skyttelföretaget EasyMile från att köra passagerare [1]. Förbudet gäller 16 skyttlar i tio amerikanska delstater.

Skyttlarna får enligt EasyMile fortfarande rulla på allmän väg under utredningsperioden, fast då med enbart säkerhetsförare.

Passageraren rapporteras fått lindriga skador och klagat på smärta i knä och ben [2].

Egen kommentar

Skyttelpassagerare är idag inte fastspända och kan färdas stående. Detta trots att skyttlarna i vissa situationer är programmerade till att tvärnita. Idag begränsas därför dessa fordon ofta till en maxhastighet på 20 km/h. En så låg maxhastighet begränsar nyttan men verkar ändå inte räcka för att undvika skador på passagerare.

Källa

[1] U.S. agency slams brakes on self-driving EasyMile shuttles after passenger injury. 2020-02-25 Länk

[2] EasyMile Autonomous Shuttle Operations Paused in U.S. After Minor Incident in Ohio. 2020-02-27 Länk

NTSBs utredning av dödsolyckan i Kalifornien

Den amerikanska haverikommissionen NTSB har slutfört utredningen av dödsolyckan som skedde i mars 2018 i en Tesla Model X på en motorväg i Mountain View i Kalifornien [1, 2]. 

Förarstödssystemet Autopilot hade aktiverats av föraren ungefär 19 minuter innan bilen körde in i en barriär i 114 km/h där hastighetsbegränsningen var 104 km/h. Systemet ska ha feltolkat väglinjer på motorvägen. 

Föraren uppmanades vid flera tillfällen att vidröra ratten, men han lydde inte uppmaningarna. Vidare så visar utredningen att föraren hade ett spel igång på sin telefon och under sex sekunder innan olyckan hade han inte händerna på ratten trots varningarna. 

Totalt har NTSB identifierat sju säkerhetsproblem relaterat till olyckan:

 • Förardistraktion
 • Bristande monitorering av förarens engagemang
 • Bristande riskbedömning för systemets driftsförhållanden (Operational Design Domain, ODD)
 • Begränsningar i kollisionsundvikande system
 • Otillräcklig federal övervakning av system som möjliggör delvis automatiserad körning
 • Otillräckliga krav för händelseinspelning vid användning av automatiserade körsystem
 • Bristfällig motorvägsinfrastruktur

Baserat på utredningen har NTSB förnyat sina tidigare rekommendationer samt publicerat nio nya rekommendationer som berör flera organisationer, inklusive Tesla, NHTSA och Apple. 

Enligt NTSB kunde olyckan ha undvikts ifall Autopilot designats på ett sätt så att förare inte kan inbilla sig att fordonet är helt självkörande. NTSB utfärdade säkerhetsrekommendationer angående detta 2017 och drar slutsatsen att Tesla inte följt dessa.

NTSB är också kritiska till säkerhetsorganisationen NHTSA för den otillräckliga översikten av Autopilot. Enligt NTSB borde NHTSA ha gjort mer för att skydda förare.

Apple kritiseras för att de inte utvecklat bättre system för att hindra förare från att använda mobilen i bilen.

En slutrapport från olyckan väntas inom ett par veckor. Här kan ni hitta ett tiotal olika rapporter och dokument från utredningen. 

Källor

[1] NTSB News. Tesla Crash Investigation Yields 9 NTSB Safety Recommendations. 2020-02-25

[2] NTSB. Automation and data summary factual report.

Stockholmsdeklaration

Under veckan hölls FNs globala trafiksäkerhetskonferens i Stockholm med 1700 deltagare från 140 länder. Där presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth Stockholmsdeklarationen. Deklarationen är framtagen gemensamt av landsdelegationerna och ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med trafiksäkerhet i världen. Den ska också lämnas in till FNs Generalförsamling för att ligga som grund till en FN-resolution om trafiksäkerhet.

Bland annat uppmanar Stockholmsdeklarationen FNs medlemsländer att minska dödsfall i trafiken med minst 50 procent till 2030, och att begränsa hastigheten till 30 km/h i områden där risken är stor för dödsfall och allvarligt skadade i trafiken.

Deklarationen nämner inte automatiserade fordon direkt utan diskuterar säkerhetsteknologi mer generellt.

Kopplat till detta kan ni också läsa Saving Lives Beyond 2020: The Next Steps. Det är en rapport som tagits fram av en internationell grupp av säkerhetsexperter på uppdrag av Trafikverket. Den presenterar nio olika rekommendationer för hur målen för hållbar utveckling kan bidra till förbättrad trafiksäkerhet över hela världen.

Källor

[1] Regeringskansli. Stockholmsdeklaration ska öka trafiksäkerheten i världen. 2020-02-19 Länk