Kategoriarkiv: Trafiksäkerhet

Preliminär rapport om Teslaolyckan

För några veckor sedan rapporterade vi om en dödsolycka med en Teslabil där man misstänkte att Autopilot var aktiverad vid tidpunkten för olyckan. Nu har haverikommissionen NTSB publicerat en preliminär rapport från utredningen av olyckan, och allt tyder på att det inte var fallet.

Genom att testa en annan motsvarande bil kom NTSB fram till att Autopilot inte går att aktivera på den givna sträckan [1]. Rent tekniskt kunde fordonets adaptiva farthållare (ACC) vara aktiverat där men rapporten nämner inte om det var fallet vid tidpunkten för olyckan.

Här kan ni läsa några intressanta reflektioner kring den nya informationen om olyckan. 

Utredningen fortsätter.

Källor

[1] NTSB. Preliminary Report HWY21FH007. 2021-05-10 Länk

Super Cruise-utmaningar

De senaste veckorna har vi rapporterat om uppdateringar av förarstödsytem från Ford och Toyota. En bra och underhållande beskrivning av de många oförutsägbara utmaningar som en förare med marknadsledande GM:s Super Cruise utsätts för publicerades i veckan av tidskriften Car and Driver (fd Sports Cars Illustrated) [1]. Värt sin minut att läsa.

Källa

[1] Dyer, E., Car and Driver. Super Cruise’s Biggest Problem Is Us. 2021-04-17 Länk

Dödsolycka i en Teslabil

Under helgen inträffade en dödsolycka i staden Spring i Texas där två personer som färdades i en Teslabil miste livet [1]. Bilen kolliderade mot ett träd, fattade eld och brann upp. 

Enligt den lokala polisen fann de ingen i förarsätet medan en av de avlidna satt i passagerarsätet och en i baksätet. Polisen misstänker att det inte fanns någon mänsklig förare bakom ratten när olyckan inträffade och att bilen kördes av Autopilot. 

Nu utreds olyckan av säkerhetsorganisationen NHTSA som för tillfället inte kopplat in haverikommissionen NTSB (som vanligtvis brukar göra sådana här utredningar och som för övrigt uppmanat NHTSA vid flera tillfällen att Teslas förarstödssystem Autopilot är en säkerhetsfara).

Tesla har inte kommenterat fallet.

Källor

[1] The Verge. NHTSA is investigating the driverless Tesla crash that killed two people. 2021-04-19 Länk

Säkerhetsrapport från Argo.ai

Ford- och Volkswagenägda Argo.ai har publicerat sin säkerhetsrapport, som är en frivillig men starkt rekommenderad akt av den amerikanska säkerhetsorganisationen NHTSA [1]. I den presenteras företagets säkerhetsramverk som i huvudsak är uppbyggd kring tre principer: 

  • Automatiserade fordon är acceptabelt säkra.
  • Kontinuerlig förbättringsprocess säkerställer proaktiv och fortsatt säkerhet.
  • Främjar en säkerhetskultur under hela livscykeln.

Vidare så beskrivs att företaget mäter prestandan hos sin flotta med hjälp av följande mått: säkerhet, resekvalitet och drifttid (uptime). Inom ramen för dessa mäts en del parametrar så som frekvens och svårighetsgrad av potentiella kollisioner, kritiska fel i säkerhetsfunktioner, hur sensorer fungerar, avvikelser från trafikregler samt kvalitet på slutförda resor. 

Företaget trycker också på vikten av ”safe by design” och systemredundans och oberoende. När det kommer till sensorer så utgörs kärnan i Argo.ais självkörande system av kort- och långhållskameror samt sensorer för detektering av sirener från utryckningsfordon. Kompletterande information om omgivningen fås från sensorer som kort- och långhållslidar, radar samt GPS. Basen för situationsförståelse utgörs av högupplösta 3D-kartor. Utöver det finns det möjlighet för fordonen att få vägledning från mänskliga fjärroperatörer via s.k. Remote Guidance (läs: fjärrkontrollcenter) i situationer som fordonen har svårt att hantera själva. 

Något annat som företaget betonar är hur noga de tränar och utbildar sina säkerhetsförare. De beskriver system och gränssnitt som utvecklats för att underlätta säkerhetsförarnas arbete, däribland ett förarövervakningssystem (DMS). 

Till detta kan tilläggas att företaget för närvarande testar sitt system i sex amerikanska städer: Detroit, Washington DC, Austin, Pittsburgh, Palo Alto och Miami. 

Källor

[1] Argo AI. Safety report: Developing a Self-Driving System You Can Trust. 2021-04-19 Länk

Vem gör vad?

Tekniksprången och de säkerhetsutmaningar som fordonsindustrin står inför har lockat fram ett otal unika samarbeten. För att underlätta skapandet av gemensamma (säkerhets-)mål för hela fordonsindustrin har nu samarbetsorganet The Autonomous, startat av det österrikiska teknikbolaget TTTech Auto, tillsammans med stiftelsen World Economic Forum kartlagt allianser, koalitioner, standardiseringsorgan, och partnerskap [1].

Äntligen kan du som läsare nu snabbt kolla upp skillnaden mellan säkerhetsinitiativen AVSC och SaFAD!

Rapporten kan laddas ned här.

Källa

[1] Baidac, J., The Autonomous and the World Economic Forum publish guidance for industry decision-makers. 2021-04-06 Länk

Krav på nivå 3 från Mobileye

I en samförfattad artikel av den verkställande direktören på Mobileye, Amnon Shashua, och den utvecklingsansvarige på Mobileye, Prof. Shai Shalev-Shwartz, diskuteras automationsnivå 3 (enligt SAE skalan) och några förslag på krav presenteras [1].

Enligt standarden J3016 från Society of Automotive Engineers (SAE) som berör automationsnivåer skiljer sig nivå 3-5 från nivå 0-2 på så sätt att 3-5 skall kunna utföra alla köruppgifter (Dynamic Driving Task: DDT) inom given designdomän (Operational Design Domain: ODD). Vidare så skall personen i förarsätet kunna ta över kontrollen av köruppgifterna omedelbart i automationsnivå 0-2 medan övertagandet av kontroll för nivå 3-5 inte sker omedelbart.

Mobileye författarna gör här en poäng kring att man i automationsnivå 3 inte kan anta ett mindre sofistikerat självkörande system än automationsnivå 4 och 5 eftersom vad som helst kan hända under den tid som personen i förarsätet har på sig att ta tillbaka kontrollen, då överföringen inte sker omedelbart. Med andra ord så kan ett automationsnivå 3 system inte endast vara designat att hantera sin ODD, utan bör klara DDT även utanför sitt ODD.

En annan del av artikeln berör det som de kallar för ”Black Swans” vilket innebär att ett system exempelvis kan göra perceptuella missar som på förhand inte går att veta om systemet kommer att göra. Man kan dock få ut en statistisk uppskattning på sådana fel där måttet ”Mean-Time-Between-Failures” (MTBF) ger en genomsnittstid för systemet innan det gör ett ”Black Swan” fel. Författarnas förslag här är att MTBF inte får vara lägre än siffror ifrån olycksstatistik med mänskliga förare för automationsnivå 3-5.

Egen kommentar

Kopplat till det här ämnet kan ni också läsa en nyligen publicerad artikel från den internationella forskargruppen HF-IRADS kallat Can the human driver be made responsible when automation is unable to handle the situation? Där lyfter fram de liknande oro som Mobileye, till och med för avancerade förarstödssytem som idag klassas som SAE-nivå 2.

Källa

[1] Amnon Shashua. Medium. On Black Swans, Failures-by-Design, and Safety of Automated Driving Systems. 2021-03-14 Länk

Ny Daimler-ADAS

Förra veckans lastbilsrapport följs av information om att Mercedes-Benz från och med nu säljer nya versioner av sina förarstödsystem (ADAS) med bland annat nödbroms som upptäcker gående och cyklister i döda vinkeln.

Nytt är bland annat att systemen nu automatiskt kan tvärbromsa till stillastående från hastigheter upp till 50 km/h (20km/h vid svängar) om inte föraren reagerar på varningar.

Systemen presenterades i höstas och lösningen kommer att byggas in i lastbilar efter halvårsskiftet.

Källa

[1] Daimler. Available now: world firsts from Mercedes-Benz Trucks for greater safety on roads. 2021-03-29 Länk

Nyttan av ADAS på lastbilar

Bosch har undersökt kostnadsnyttan med att utrusta lastbilar med förarstödssystem (ADAS) [1].

Genom att analysera olycksstatistik räknade de fram om olyckorna hade kunnat mildras eller undvikas med hjälp av filhållningsstöd (läs: Lane Change Assist och Lane Keeping Support). Resultaten visar att personskador från olyckor med klass 7 och klass 8 lastbilar (amerikanska marknaden) kunde reduceras med 23 %, att dödsfall kunde reduceras med 19%, samt att skador på lastbilarna kunde reduceras med 35%.

Sedan använde de KABCO skalan som är en olyckskostnadsskala framtaget av amerikanska National Safety Council (NSC) för att räkna ut potentiell minskning av kostnader som filhållningsstöd för lastbilar kunde resultera i. De kom fram till att kostnaderna kunde minskas med upp till 3700 dollar årligen per lastbil, om man antar en körsträcka på 100 000 miles (ca 161 000 km) per år.

Egen kommentar

Vi har tyvärr inte tillgång till hela rapporten och vet inte hur beräkningarna gjorts i detalj. Det framgår inte heller exakt vilka egenskaper som förarstödssystemen hade.

Här kan ni läsa om en annan studie kring nyttan med förarstödssystem på lastbilar.

Källa

[1] Bosch. Bosch research shows benefits of driver-assistance systems in heavy trucks. 2021-03-16 Länk

Hur bra är Waymo Driver på att undvika olyckor?

I oktober förra året publicerade Waymo två artiklar som ger insyn i a) företagets säkerhetstänk och b) interaktioner med andra trafikanter. Nu har företaget publicerat en uppföljare där de genom rekonstruktioner av verkliga olyckor i datorsimuleringar undersökt hur deras system för autonom körning, Waymo Driver, skulle ha hanterat dessa olyckor [1]. 

Studien har omfattat alla dödsolyckor som inträffat under perioden 2008-2017 i Chandler i Arizona där företaget testar sina autonoma fordon. Totalt ingick 72 dödsolyckor i studien, varav 20 involverade en fotgängare eller cyklist. För olyckor som involverade två fordon genomfördes simuleringar med Waymo Driver först i det ena fordonets roll, och sedan i det andra. 

Resultaten visar bland annat att:

  • Waymo Driver skulle ha förhindrat helt eller reducerat våldet i alla olyckor, förutom i de fallen där den blev påkörd bakifrån av ett annat fordon. 
  • När Waymo Driver var i rollen av fordonet vars förare initierade olyckan genom att exempelvis bryta mot trafikregler lyckades den undvika alla olyckor. 
  • När Waymo Driver var i rollen av det andra fordonet (dvs. motparten till fordonet som initierade olyckan) lyckades den undvika 82% av olyckor samt reducera våldet i 10% av olyckor. I 8% av fallen blev utgången oförändrad jämfört med verkligheten och Waymo Driver blev påkörd bakifrån antingen när den stod still eller när den var i konstant rörelse. 

Företaget konstaterar att rekonstruktion och simulering av olyckor är en viktig del av valideringsprocessen för den autonoma tekniken. De påpekar också att de simulerat ett begränsat antal olyckor men att resultaten pekar åt rätt håll och visar på säkerhetspotentialen med autonom körning. 

Här kan ni läsa studien i dess helhet.

Egen kommentar

Att rekonstruera olyckor är en metod som även andra aktörer arbetar med. Det är dock imponerande att Waymo valt att publicera sina resultat. Som vanligt är det svårt att låta bli att undra om de hade publicerat sina resultat om resultaten visat motsatsen?! Svårt att veta men, som Waymo själva säger, så är resultaten imponerande och förhoppningen är att inspirera andra till liknande initiativ. För Waymo är detta säkerligen ett sätt att bygga förtroendekapital hos myndigheter och hos allmänheten. 

Källor

[1] Waymo. Replaying real life: how the Waymo Driver avoids fatal human crashes. 2021-03-08 Länk

Volvo verifierar

Volvo Group har ingått partnerskap med det Israeliska verifieringsbolaget Foretellix för att skapa en lösning som kan utvärdera och validera autonoma fordon i stor skala [1].

Lösningen bygger på den plattform vi nämnde i september. Säkerhet, beteenden och effektivitet ska utvärderas för maskiner och fordon i olika slags miljöer, inklusive begränsade utrymmen som till exempel gruvor.

Källor

[1] Volvo Group. Volvo Autonomous Solutions forms Partnership with Foretellix 2021-03-02 Länk