Kategoriarkiv: Standardisering

Motionals säkerhetsutvärderingar

Det amerikanska företaget Motional som ägs av Hyundai och Aptiv meddelar att de ska samarbeta med den tyska testnings- och certifieringsorganisationen TÜV SÜD för att utföra säkerhetsutvärderingar på Motionals självkörande teknologi [1].

Det är andra gången Motional tar hjälp av TÜV SÜD för det här ändamålet. Tidigare var det i samband med testning utan säkerhetsförare i Las Vegas (vilket vi skrev om här). Den här gången ska arbetet ingå i en flerårig process där Motional vill förbättra och demonstrera säkerheten i deras självkörande teknologi.

Källa

[1] Motional. Motional Furthers Safety Transparency: Enlists TÜV SÜD as Part of the Safety Evaluation of its IONIQ 5 Robotaxi. 2022-04-07 Länk

Brittiskt ramverk över flera domäner

Forskare från brittiska University of Warwick har publicerat en rapport om bred nationell implementering av autonoma transportsystem, där man föreslår ett ramverk över flera domäner inklusive luft, land och hav [1].

I rapporten föreslås att en aktör bestående av representanter ifrån regering, industri och akademi ska ansvara över säkerheten av autonoma transportsystem. Det föreslås också att lagstiftare ska ha tillgång till en virtuell testmiljö i arbetet för kvalitetssäkring.

Rapporten beskriver också saker som behöver detaljeras inom ramverket: databas med testscenarion och testmiljöer, samt evidens för säkerhet och argument för säkerhet. Dessa ska aktörer som utvecklar autonoma transportsystem kunna hitta och vägledas kring i ramverket.

Ni kan läsa rapporten här.

Källa

[1] WMG. New report outlines the need for cross domain transport safety standards. 2022-04-01 Länk

Andra utgåvan av UL 4600 publicerad

Certifieringsföretaget Underwriters Laboratories (UL) har publicerat sin andra utgåva av ANSI-säkerhetsstandarden UL 4600. Bland annat har kraven kring riskutvärdering för självkörande teknologi uppdaterats[1, 2].

Det var ungefär två år sedan som första upplagan publicerades, vilket vi skrev om här. Standarden berör krav på principer och processer för utvärdering av självkörande teknologier och berör således inte tekniska detaljer likt exempelvis ISO 26262.

Standarden går att tillämpa på flera fordonstyper inklusive arbetsfordon, jordbruksfordon och obemannade luftfarkoster. I framtiden planerar panelen att lägga till krav specifikt för lastbilar.

Källor

[1] Underwriters Laboratories. Second Edition of UL 4600 Published. 2022-03-15 Länk

[2] Underwriters Laboratories. Presenting the Standard for Safety for the Evaluation of Autonomous Vehicles and Other Products. Länk

Kina definierar automationsnivåer

Den 1 mars trädde den kinesiska terminologi för klassificering av autonoma fordon i kraft [1].

Terminologin utvecklades av Kinas statliga kommission för standardisering och kategoriserar automationsnivåer i sex nivåer:

  • L0 – nödhjälp
  • L1 – partiell förarassistans
  • L2 – kombinerad förarassistans
  • L3 – villkorligt automatiserad körning
  • L4 – högautomatiserad körning
  • L5 – helautomatisk körning.

Terminologin baseras på kriterier så som lateral och longitudinell kontroll, objekt- och händelsedetektering och respons (OEDR), dynamisk köruppgiftsövertagande och driftförhållanden. Dessa kriterier motsvarar SAE (Society of Automotive Engineers)-kriterierna för dynamisk köruppgift DDT, DDT fallback och Operational Design Domain (ODD).

De sex nivåerna liknar också SAE-definitioner med små skillnader som ligger i L0 – L2. För SAE L0 – L2 måste OEDR-funktionen utföras av mänskliga förare, medan detta i kinesisk terminologi kan göras tillsammans av mänskliga förare och det tekniska systemet.

Egen kommentar

Behoven av en tydlig och enhetlig beskrivning av autonom körning har diskuterats och nått en ny nivå efter NiO-olyckan 2021, som vi skrev om här. Fastställandet av standarden kan stötta utvecklingen i fordonsbranschen branschen men effekterna av kundernas uppfattning återstår att klargöra. särskilt med tanke på att uttrycken baseras på tekniska perspektiv. Enklare och mer lättförståeliga förklaringar kan fortfarande behövas. Mer om det hittas här.

SAE uppdaterade sina definitioner i mitten av förra året vilket vi skrev om här. Ett visst missnöje finns dock kvar och det ryktas om informella diskussioner om omdefiniering. Vissa fordonstillverkare, exempelvis Volvo Cars, har börjat använda begrepp som övervakad (supervised) och oövervakad (unsupervised) körning. Se till exempel pressmeddelandet om körfunktionen Ride Pilot.

Källa

[1] Zhang, P., CnEVPost. China’s definition of driving automation levels comes into effect. 2022-03-01 Länk