Kategoriarkiv: Standardisering

Waymo och deras safety case

Waymo har publicerat en artikel där de presenterar en metod för att bygga ett säkerhetsargument (eng: safety case), som de vill att andra AD-utvecklare också ska använda [1, 2, 3].

Vi har tidigare skrivit om Waymo:s arbete kring säkerheten av autonoma fordon här. Det som skiljer sig i den här publikationen är att man samlat insikterna från det tidigare säkerhetsarbetet i ett ramverk. Ramverket består av tre förhållningssätt till säkerhet:

  • Layered approach to safety (analys av faror på olika nivåer där man satt uppfyllnadskriterier på säkerheten).
  • Dynamic approach to safety (kontinuitet och iteration som förhållningssätt till säkerhet).
  • Credible approach to safety (trovärdighet i bevisen och säkerhetsargumenten).

På punkten credible approach to safety presenterar Waymo en metod för att strukturera ett säkerhetsargument som de kallar för Case Credibility Assessment (CCA). Metoden detaljeras i kapitel fyra i artikeln.

Egen kommentar

Jag ser väldigt positivt på att man försöker gå mot ett standardiserat sätt att bevisa säkerheten i autonoma fordon. Det kommer göra det enklare att skapa regelverk. Än så länge känns det som en utmaning att ställa specifika krav på hur ett AD-system ska fungera på säkrast sätt i trafiken. På vägen till den insikten går det att ställa generella krav på utfall exempelvis avaktiveringar (disengagements) eller olyckor, men till stor del lämna ute hur detta uppnås.

Källor

[1] Waymo. A Blueprint for AV Safety: Waymo’s Toolkit For Building a Credible Safety Case. 2023-03-22 Länk

[2] Hawkins, A. J., The Verge. Waymo is taking on the task of writing a safety case for the entire AV industry. 2023-03-22 Länk

[3] (ARTIKELN) Favaró, F., et al. Building a Credible Case for Safety: Waymo’s Approach for the Determination of Absence of Unreasonable Risk. 2023-03 Länk

Podd — Taxonomi för autonoma fordon

Podcasten Autonocast gästas av Mobileyes VD Amnon Shashua där de pratar om (det återkommande ämnet) hur bäst klassificera system för automatiserad/autonom körning [1].

SAE:s fem nivåer har ett ingenjörsmässigt perspektiv för att beskriva mer generella funktioner. Dock kan dessa nivåer vara svåra att särskilja och förstå, och tillverkare beskriver ofta sina specifika system som till exempel SAE nivå 2+.

Från ett konsumentperspektiv förespråkar Mobileye istället en beskrivning utifrån: 1) hands-on/hand-off, 2) eyes-on/eyes-off, 3) driver/no-driver, och 4) ”minimal riskmanöver” (MRM) då ett system överträder sin tilltänkta operationsdomän (ODD). Taxonomin diskuteras främst utifrån förarstödssystem (ADAS) och dess syfte att förtydliga om en ”hand-over” från föraren faktiskt innebär fortsatt ansvar och övervakning (eyes-on) eller inte.

Planen för Mobileye är att nå ”eyes-on”-system som klarar de flesta miljöer och att sedan gradvis erbjuda ”eyes-off” med början på motorvägar och andra mer kontrollerade vägsträckor. De tror att ett bra förarövervakningssystem (DMS) både blir nyckel och krav i denna utveckling.

Källa

[1] Autonocast. Mobileye CEO Amnon Shashua on changing how we talk about automated driving. 2023-02-16 Länk

Internationell standard för LiDAR

Det har påbörjats arbete för att standardisera testmetoder för LiDAR inom en International Organization for Standardization (ISO)-grupp ledd av kinesiska LiDARtillverkaren Hesai [1].

Gruppen är i stadie för förarbete, och när de är klara förväntas gruppen publicera ISO 13228 som ska detaljera tillvägagångssätt för att utvärdera prestanda i LiDAR avsedda för fordonsindustrin. Standarden ska också bidra till konsensus kring terminologi kopplat till LiDAR.

Andra medlemmar i gruppen är Denso, Bosch, Sony, Nissan och ZF.

Källa

[1] Butcher, L., Autonomous Vehicle International. Hesai heads up lidar ISO test method working group. 2022-06-24 Länk

Motionals säkerhetsutvärderingar

Det amerikanska företaget Motional som ägs av Hyundai och Aptiv meddelar att de ska samarbeta med den tyska testnings- och certifieringsorganisationen TÜV SÜD för att utföra säkerhetsutvärderingar på Motionals självkörande teknologi [1].

Det är andra gången Motional tar hjälp av TÜV SÜD för det här ändamålet. Tidigare var det i samband med testning utan säkerhetsförare i Las Vegas (vilket vi skrev om här). Den här gången ska arbetet ingå i en flerårig process där Motional vill förbättra och demonstrera säkerheten i deras självkörande teknologi.

Källa

[1] Motional. Motional Furthers Safety Transparency: Enlists TÜV SÜD as Part of the Safety Evaluation of its IONIQ 5 Robotaxi. 2022-04-07 Länk

Brittiskt ramverk över flera domäner

Forskare från brittiska University of Warwick har publicerat en rapport om bred nationell implementering av autonoma transportsystem, där man föreslår ett ramverk över flera domäner inklusive luft, land och hav [1].

I rapporten föreslås att en aktör bestående av representanter ifrån regering, industri och akademi ska ansvara över säkerheten av autonoma transportsystem. Det föreslås också att lagstiftare ska ha tillgång till en virtuell testmiljö i arbetet för kvalitetssäkring.

Rapporten beskriver också saker som behöver detaljeras inom ramverket: databas med testscenarion och testmiljöer, samt evidens för säkerhet och argument för säkerhet. Dessa ska aktörer som utvecklar autonoma transportsystem kunna hitta och vägledas kring i ramverket.

Ni kan läsa rapporten här.

Källa

[1] WMG. New report outlines the need for cross domain transport safety standards. 2022-04-01 Länk

Andra utgåvan av UL 4600 publicerad

Certifieringsföretaget Underwriters Laboratories (UL) har publicerat sin andra utgåva av ANSI-säkerhetsstandarden UL 4600. Bland annat har kraven kring riskutvärdering för självkörande teknologi uppdaterats[1, 2].

Det var ungefär två år sedan som första upplagan publicerades, vilket vi skrev om här. Standarden berör krav på principer och processer för utvärdering av självkörande teknologier och berör således inte tekniska detaljer likt exempelvis ISO 26262.

Standarden går att tillämpa på flera fordonstyper inklusive arbetsfordon, jordbruksfordon och obemannade luftfarkoster. I framtiden planerar panelen att lägga till krav specifikt för lastbilar.

Källor

[1] Underwriters Laboratories. Second Edition of UL 4600 Published. 2022-03-15 Länk

[2] Underwriters Laboratories. Presenting the Standard for Safety for the Evaluation of Autonomous Vehicles and Other Products. Länk

Kina definierar automationsnivåer

Den 1 mars trädde den kinesiska terminologi för klassificering av autonoma fordon i kraft [1].

Terminologin utvecklades av Kinas statliga kommission för standardisering och kategoriserar automationsnivåer i sex nivåer:

  • L0 – nödhjälp
  • L1 – partiell förarassistans
  • L2 – kombinerad förarassistans
  • L3 – villkorligt automatiserad körning
  • L4 – högautomatiserad körning
  • L5 – helautomatisk körning.

Terminologin baseras på kriterier så som lateral och longitudinell kontroll, objekt- och händelsedetektering och respons (OEDR), dynamisk köruppgiftsövertagande och driftförhållanden. Dessa kriterier motsvarar SAE (Society of Automotive Engineers)-kriterierna för dynamisk köruppgift DDT, DDT fallback och Operational Design Domain (ODD).

De sex nivåerna liknar också SAE-definitioner med små skillnader som ligger i L0 – L2. För SAE L0 – L2 måste OEDR-funktionen utföras av mänskliga förare, medan detta i kinesisk terminologi kan göras tillsammans av mänskliga förare och det tekniska systemet.

Egen kommentar

Behoven av en tydlig och enhetlig beskrivning av autonom körning har diskuterats och nått en ny nivå efter NiO-olyckan 2021, som vi skrev om här. Fastställandet av standarden kan stötta utvecklingen i fordonsbranschen branschen men effekterna av kundernas uppfattning återstår att klargöra. särskilt med tanke på att uttrycken baseras på tekniska perspektiv. Enklare och mer lättförståeliga förklaringar kan fortfarande behövas. Mer om det hittas här.

SAE uppdaterade sina definitioner i mitten av förra året vilket vi skrev om här. Ett visst missnöje finns dock kvar och det ryktas om informella diskussioner om omdefiniering. Vissa fordonstillverkare, exempelvis Volvo Cars, har börjat använda begrepp som övervakad (supervised) och oövervakad (unsupervised) körning. Se till exempel pressmeddelandet om körfunktionen Ride Pilot.

Källa

[1] Zhang, P., CnEVPost. China’s definition of driving automation levels comes into effect. 2022-03-01 Länk