Kategoriarkiv: Inspiration

Podd- och videotips

 • Video: Navya demonstrerar skyttelbussar och fjärrkontroll på testbana. Länk
 • Video: Siddartha Khastgirs TED-Talk om säkerhet i autonoma fordon. Länk
 • Video: Pony.ai-inspelning från en 6 timmar lång resa i Kina. Länk
 • Video: BBC News-inslag om autonoma fordon från 1971 (2:15). Länk
 • Podd: Intervju med Oxboticas VD Gavin Jackson. Länk
 • Podd: First Transits VD Jeff Peterson diskuterar automatiseringens roll på kollektivtrafik. Länk
 • Podd: MaaS-America-grundaren Tim McGuckin diskuterar mobility-as-a-service på The Smart City Podcast. Länk
 • Podd: Diskussion om NHTSA:s senaste olycksdata från ADAS och AD. Länk
 • Podd: Diskussion om autonoma fordon i storstäder. Länk

Nissan hjälper till med NASAs månbil

Teledyne Brown Engineering som bidragit till rymduppdrag sedan 60-talet har tillkännagivit att de ska samarbeta med b.la Nissan för utveckling av en framtida månbil åt NASA [1].

Nissan har också sedan 2015 haft samarbete med NASAs Ames Research Center där de bidragit med forskning och utveckling kring automatiserade fordon. Även i det här nya initiativet tar man hjälp av Nissan för kunskaperna kring eldrivna och automatiserade fordon.

Källa

[1] Lingeman, J., Newsweek. Nissan Teaming With Snowmobile Manufacturer To Make NASA’s Next Lunar Vehicle. 2022-04-07 Länk

Robot-käpp ifrån Stanford

Forskare ifrån Stanford University i den amerikanska delstaten Kalifornien har byggt en robot-käpp som kan hjälpa blinda eller synskadade personer att navigera till platser och undvika objekt på vägen [1, 2].

Käppen är utrustad med lidar, GPS, accelerometer magnetometer och gyroskop, och kan med hjälp av dessa sensorer uppfatta omgivningen likt ett automatiserat fordon.

Forskarna har publicerat en vetenskaplig artikel, och även en instruktionsmanual för hur man kan bygga sin egen robot-käpp för 400 USD vilket motsvarar drygt 3500 kr.

Ni kan se en video på robot-käppen här.

Källa

[1] Myers, A., Stanford University. Stanford Researchers Build $400 Self-Navigating Smart Cane. 2021-10-13 Länk

[2] Slade, P., Tamble, A., & Kochenderfer, M. J., Science Robotics. Multimodal sensing and intuitive steering assistance improve navigation and mobility for people with impaired vision. 2021-10 Länk

Xpengs robotenhörning

Det kinesiska företaget Xpeng som tillverkar eldrivna automatiserade fordon har planer att tillverka en robot-enhörning som barn kan rida på och interagera med [1].

För Xpeng är det här ett sätt att visa sina planer om att gå in mer på robotikområdet, och använda sin kunskap ifrån fordonsautomation till något annat.

Ni kan se en video på konceptet här.

Egen kommentar

Konceptet är intressant då teknologin som används i dessa robotar i grunden är teknologin som finns i autonoma fordon. Xpeng har kombinerat transport och sällskap i det här konceptet, och även om autonoma fordon kanske inte blir sällskapsrobotar så kan man dra lärdomar från robotik kring hur autonoma fordon kan kommunicera med passagerare i fordonet, eller andra trafikanter i omgivningen.

Tesla har också nyligen presenterat planer kring en människo robot som kommer nyttja teknologin ifrån Tesla fordonen [3].

Källor

[1] Fingas, J., Tech Crunch. A Chinese EV startup wants to build a ridable robot unicorn for kids. 2021-09-08 Länk

[2] TT. Ny Teknik. Elon Musk: Tesla bot ska utföra tungt och tråkigt arbete. 2021-08-20 Länk

Kinesisk Tävling i autonom körning

Skriven av Lei Chen

Den 19 augusti inleddes en av de stora tävlingarna för autonoma fordon i Kina: den fyra dagar långa i-VISTA Grant Challenge i Chongqing.

Tävlingen testar och utvärderar huvudsakligen objektidentifiering, beslutsanalys samt kontroll- och körförmåga hos autonoma bilar i verkliga tillämpningsscenarier.

Årets tävling består av grenarna ADAS, bilhjärnan, virtuell simulering, kommersialisering och självkörande fordon med låg hastighet. Cirka 30 lag med fordon inkluderande alla större märken deltog i tävlingen.

Källa

[1] Xuelin, M., iChonqing. The 2021 i-VISTA Grand Challenge to Kick Off on August 19. 2021-08-18 Länk

Känsloigenkänning i autonoma fordon

En forskargrupp från Florida Atlantic University’s College of Engineering and Computer Science har utvecklat en sensor för detektering av känslor och humör av personer inne i fordonet [1].

Lösningen heter ”Adaptive Mood Control in Semi or Fully Autonomous Vehicles” och tanken med lösningen är att anpassa förarstödsfunktioner och autonoma fordons beteende efter förarens och passagerarnas känslomässiga tillstånd. Exempelvis ska man kunna tillämpa en försiktigare körstil ifall föraren eller passagerarna är obekväma och rädda. Teknologin använder sig av ansiktsuttryck, värmekamera samt sensorer på bilens ratt och stol.

Egen kommentar

Den här sortens teknik utvecklades också av Affectiva som nyligen blev uppköpt av det Göteborgbaserade SmartEye, vilket vi skrev om här.

Jag kan passa på att tipsa om smartphoneappen som utvecklats av Affectiva där man kan prova på känsloigenkänning med sin selfie-kamera. Ni kan ladda ner appen för Android här och för Iphone här.

Källa

[1] Florida Atlantic University. Techxplore. Invention uses machine-learned human emotions to ’drive’ autonomous vehicles. 2021-06-16 Länk

Varför behövs Explainable AI (XAI)?

Våra liv är fyllda av förklaringar. Vi går till doktorn för att få vår onda axel undersökt. Doktorn säger till dig att vila armen och undvik tunga lyft. Dessutom får du ett recept på ett läkemedel. Du undrar direkt, varför behöver jag ta medicin? Du vill också få reda på vilken diagnos doktorn ställt på min axel? Och hur lång tid kommer det ta innan den blir bra? Du frågar efter mängder av förklaringar.

Legendaren Lance Eliot har skrivit en artikel om varför förklarande AI (Explainable AI, XAI) behövs för autonoma fordon [1].

Utmaningen ligger i att ställa rätt fråga och att den som förklarar förstår på vilken nivå förklaringen ska ges. Inte sällan sker förklaringen under en dialog allteftersom mer och mer information faller på plats hos den som ställer frågor.  

När människor interagerar sker denna dialog naturligt. Men vad händer om vi interagerar med en maskin, ett system eller ett autonomt fordon? Inga av dagens AI-baserade system har tillräcklig förmåga att fullständigt känna igen en människas beteende eller tal och därmed får AI-systemet problem att kunna engageras i en naturlig dialog med sina användare.

Tänk dig situationen när du åker i ett autonomt fordon som plötsligt tar en annan rutt än den vanliga eller att fordonet du färdas i plötsligt bromsar kraftigt. I ett vanligt fordon skulle du fråga chauffören varför detta plötsliga beteende. Men hur ska det ske i ett fordon utan mänsklig förare? Ska passageraren koppla upp sig till kundtjänst eller fjärrkontrollcenter?  Det skulle inte skala särskilt bra med flera hundra tusen fordon som samtidigt är ute och kör.

XAI är en mycket viktig komponent för att skapa autonoma fordon. Lämpliga och lägliga förklaringar till fordonets beteende kan vara avgörande för att vi användare ska kunna lita på fordonet.

Sammanfattningsvis, vi som åker med autonoma fordon kommer vilja ha förklaringar av olika slag från fordonet. Ett kostnadseffektivt och lättillgängligt system som kan ge dessa förklaringar skulle förkroppsligas av ett XAI som baseras på det AI-system som kör fordonet.

Egen kommentar

Som AI forskare inses lätt nyttan med denna typ av system, tänk om Alexa eller Siri förstod allt jag vill eller undrar! Samtidigt finns ett spännande kunskapsgap mellan vad som är möjligt att visualisera med avseende på information som ligger till grund för ett beslut i ett AI/Machine learning-system och ett system som kan interagera med en användare och som förstår innebörden av grunderna i beslutet.

Källa

[1] Lance, E, Forbes. Explaining Why Explainable AI (XAI) Is Needed For Autonomous Vehicles And Especially Self-Driving Cars. 2021-04-24 Länk

EU föreslår AI-regelverk

Under veckan har EU-kommissionen presenterat förslag på nya regler och åtgärder för att göra Europa till ett globalt centrum för tillförlitlig artificiell intelligens (AI) [1]. 

Mer specifikt så har kommissionen föreslagit ett rättsligt ramverk för AI samt en ny plan på hur medlemsländerna och kommissionen bör samarbeta och samordna sina aktiviteter för attsäkerställa att AI införs i samhället på ett säkert sätt och i linje med de grundläggande rättigheterna för människor och företag samtidigt som AI-innovationer och implementering stimuleras. Utöver det är planen att ta fram nya regler för maskiner, där säkerhetsreglerna anpassas för att öka användarnas förtroende för den nya generationen av produkter. 

Förhoppningen är att dessa åtgärder ska leda till att människor kan lita på AI samt bana väg för en etisk användning av AI globalt. 

De föreslagna AI-reglerna är anpassade efter risknivån:

 • Oacceptabel risk: AI-system som anses utgöra ett hot mot människors säkerhet, försörjningsmöjligheter och rättigheter kommer att vara förbjudna. Detta inbegriper AI-system eller tillämpningar som manipulerar mänskligt beteende för att kringgå användarnas fria vilja (t.ex. leksaker som använder röstassistans som uppmuntrar minderåriga till farliga beteenden) och system som länder kan använda för ”social poängsättning”.
 • Hög risk: AI-system som anses utgöra hög risk är exempelvis AI-system som används exempelvis i kritiska infrastrukturer som transport och som kan innebära hot mot människors liv och hälsa. AI-system med hög risk kommer att omfattas av strikta skyldigheter innan de släpps ut på marknaden. Exempel på dessa skyldigheter: Loggning av åtgärder för att säkerställa spårbarheten för resultaten, detaljerad dokumentation om systemet och dess ändamål som lämnas in till myndigheter, tydlig och tillräcklig information till användaren, etc. 
 • Begränsad risk: AI-system med särskilda transparenskrav som exempelvis chattbotar som behöver vara så pass transparanta att användarna blir medvetna om att de interagerar med en maskin.
 • Minimal risk: Lagstiftningsförslaget tillåter fri användning av sådana tillämpningar som AI-stödda videospel eller skräppostfilter. Den absoluta majoriteten av AI-systemen tillhör denna kategori. 

När det gäller styrning föreslår EU-kommissionen att de nationella behöriga marknadskontrollmyndigheterna övervakar de nya reglerna. De föreslår också att det inrättas en europeisk nämnd för AI som främjar genomförandet och utvecklingen av AI-standarder. Ett annat förslag är frivilliga uppförandekoder för sådan AI som inte utgör hög risk samt ”regulatoriska sandlådor” som främjar ansvarsfull innovation.

Europaparlamentet och medlemsländerna kommer att behöva anta EU-kommissionens förslag till en europeisk strategi för AI och för maskinprodukter genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet. När förordningarna antagits kommer de att vara direkt tillämpliga i hela EU. 

Egen kommentar

AI är en viktig teknik för framtida transporter generellt sett, och inte minst för automatiserade transporter. Personligen tycker jag att det är väldigt positivt att EU tar i ”taktpinnen” och ser till att AI-system inte skapar fler problem än nytta för samhället. Samtidigt är jag osäker på hur detta kommer att fungera i praktiken. Det återstår väl att se. 

Källor

[1] EU Commission Press release. Europe fit for the Digital Age: Commission proposes new rules and actions for excellence and trust in Artificial Intelligence. 2021-04-21 Länk

Självkörande Tuk-Tuk i Indien

En startup med namnet Minus Zero i Indien håller på att utveckla självkörande Tuk-Tuk för trafikmiljön i Indien [1].

Företaget har i dagsläget en Tuk-Tuk prototyp som de testar med en säkerhetsförare bakom ratten i olika städer i Indien. Det framgår att man inte använder sig av radarer eller lidarer, utan utgår endast från kamerabaserad igenkänning.

Företagets mål är att ha en kommersiell produkt redo vid år 2023.

Det finns även en Youtube video i källan där Minus Zeros fordon kör 2,2 km i delstaten Panjab, som en del av nyligen genomförda tester.

Källa

[1] Kandra, M., Tech Story. Minus Zero: India’s First Autonomous Car Testing In Panjab. 2021-04-10 Länk