Kategoriarkiv: Inspiration

Låt oss flyga!

Nu är det officiellt att Uber kommer testa sin flygande taxitjänst i Melbourne [1]. Planen är att testningen ska komma igång 2020. Detta tack vare att den australiensiska regeringen har en framåtsträvande strategi för resdelning och framtida transportteknik samt att Melbourne har rätt demografi och geografi. 

Andra städer där företaget kommer att testa sin tjänst är Dallas och Los Angeles. Dubai var planerad att också vara en av dem men förhandlingen gick inte som väntat. 

Lanseringen av UberAir är planerad för 2023. Vilka svenska städer, om några alls, skulle lämpa sig för flygande taxi?

När vi är ändå i luften kan ni passa på att läsa om testning av drönare i Indien för matleveranser samt testning av självflygande helikoptrar.  

Källor

[1] Reuters. Uber picks Melbourne as test site for flying taxi service

Microsofts nya plattform

Microsoft har tillsammans med dotterbolaget Bonsai lanserat en ny plattform för utveckling av robotar [1]. 

Den är baserad på Azure och är en combination av olika verktyg för maskininträning och inlärning som Microsofts AirSim eller tredje-parts simulatorer.

Källor

[1] Lardinois, F., TechCrunch. Microsoft launches a new platform for building autonomous robots. Länk

Inspiration

I en artikel av McKinsey med följande titel kan ni läsa om möjligheter och utmaningar med automation av logistiken: Automation in logistics: Big opportunity, bigger uncertaintyEn intressant uppskattning: “We estimate that, out of every $100 in e-commerce sales, these companies (or in-house logistics units) are collecting $12 to $20, a massive increase from the $3 to $5 spent on logistics in a typical brick-and-mortar-retail operation.”

OECDs International Transport Forum, ITF, är en organisation med 59 medlemsstater som fungerar som ett stöd avseende policyutveckling inom transportområdet åt OECDs transportministrar. Nu har ITF släppt en rapport med titeln High Capacity Transportsom bland annat diskuterar hur olika ITS-lösningar och automatiserad körning kan bidra till hållbar transport av gods. 

Distracted walking

Bristande samverkan orsakar ofta olyckor där fotgängare blir påkörda, många gånger då de varit upptagna med sina mobiler. I Kina har nu dessa börjat kallas för ”stammen med huvudena nedåt”, och man har också i Xi’an nu för dessa skapat fotgängare-filer speciellt för mobilanvändare, med målade fält på trottoarerna.

Man uppmanar också till att minska ”distracted walking” med slogans som “Please don’t look down for the rest of your life”.

Källa:

[1] Tiffany May: For Chinese Pedestrians Glued to Their Phones, a Middle Path Emerges, New York Times 2019-06-08 Länk

Inspiration: många bäckar små

Efter så mycket hype om automatiserade fordon är det många som undrar om/när automatiserade fordon kommer börja ge synliga positiva effekter i samhället. 

Nu har det kommit information om att en familj i Arizona gett upp sin andra familjebil tack vare Waymo One (Waymos självkörande taxitjänst). Informationen är inofficiell så man måste ta det med en nypa salt, men om det stämmer så är de först med detta.

Intressanta reflektioner om ”fenomenet” ges av Google-veteranen Brad Templeton i hans Forbes-artikel som ni hittar här.

Inspiration: Flygolyckan

Under de senaste veckorna har det skrivits och diskuterats en hel del om de två flygolyckorna med flygplan av typen Boeing 737 Max 8. New York Times har gjort en bra visualisering som förklarar vad som mest troligtvis orsakat dessa olyckor.

Kortfattat kan man säga att det handlar om mjukvarufel – men i mina ögon så är det dålig redundans i systemet. Mjukvaran som skulle kompensera för designändringar och hålla flygplanets nos i schack tog in data från en enda sensor.

Att ha redundans i system för automatiserad körning är A och O om man vill lyckas.

Här kan ni se illustrationen.

Rose-Hulman Autonomous Vehicle Challenge

Idag fredag 15 mars går tävlingen Rose-Hulman Autonomous Vehicle Challenge av stapeln [1]. Det är en tävling för amerikanska gymnasieskolelever från 14 skolor i Indiana, Illinois, Tennessee och Texas ska tävla med sina självkörande modellbilar på kända och i finalen okända banor. Eleverna har själva byggt bilarna tagit fram mjukvarufunktionerna till dem.

Källa

[1] Several local schools will compete friade in Rose-Hulman Autonomous Vehicle Challenge, TrueOldiesWaxi 2019-03-13 Länk

En trafikteknikers tankar

Trafikteknikern Peter Kronborg tillhör nyhetsbrevets trognaste läsare och kommer ofta med tips och synpunkter. Han har jobbat med bland annat trafiksäkerhetsfrågor i 40 år och har på senare år också intresserat sig för självkörande fordon.

Peter har tagit fram en lista med över 300 utmaningar för självkörande fordon. Vi träffade Peter förra veckan för att prata om listan och om Peters syn på självkörande fordon allmänt.

Utmaningarna i listan berör områden som olyckor, teknologi generellt, mänskliga faktorn, navigering, sensorer, regelverk och lagar, vägmärken och vägmarkeringar, nödstopp, tunnlar, utryckningsfordon, tuffa väder/väglagsförhållanden, motorvägskörning, landsvägskörning, bilfärjor, korsningar, trafiksignaler, cirkulationsplatser, oskyddade trafikanter, vägarbeten, enskilda vägar, parkering etc etc. En del är väldigt viktiga, andra mindre.

– Jag inser givetvis att de som arbetar heltid med självkörande bilar säkert har insett många av de här utmaningarna, men inte alla, säger Peter Kronborg. Jag inser dessutom att det säkert går att hitta ytterligare hundra, så listan är ju inte heltäckande.

Några exempel på viktiga utmaningar:

  • Självkörande bilar som är för ”snälla” och riskerar att bli påkörda bakifrån.
  • Taktiska körfältsval på motorväg, t.ex. inför en vänsteravfart.
  • Kommunikation mellan självkörande fordon av olika fabrikat.
  • Omkörning på landsväg; kräver sensorer som ser 800 m framåt medan dagens ser ca 300 m; svårt med mycket små siktvinklar.
  • Vägmarkeringar som slits eller täcks av snö.
  • Poliser, räddningspersonal eller till och med privatpersoner som dirigerar trafiken; deras tecken ska tolkas och i de flesta fall – men inte alla – följas.
  • Tidsfördröjning vid uppkoppling till kontrollcentral om något oförutsett inträffar.

Kan utmaningarna överkommas, och i så fall när?

– Ja, i vissa miljöer som t.ex. motorvägskörning kan det ske inom rimlig tid. Men ”vanlig” landsvägskörning och körning i tätort har inte fokuserats tillräckligt, och det kommer att bli nödvändigt med någon form av mänsklig back-up för att kunna reda ut svåra situationer. För tidskritiska förlopp duger det dock inte.

Peter tror inte alls på att hela samhället kommer att förändras med självkörande fordon. Och ”vanliga” förarstödssystem har fortfarande en stor potential.

Vi bad Peter välja ut 3 utmaningar som han tycker industrin och samhället bör fokusera på. Det blev:

  • Körfältsbyten på motorväg med tät trafik, där fordonen förhandlar med varandra och nå ett konsensus hur det ska ske.
  • Vägarbeten och trafikolyckor: de kan göra befintliga digitala kartor felaktiga och det kan bli svårt för en självkörande bil att t.ex. avgöra om det går att köra ut på vägrenen för att köra förbi en olycksplats.
  • Cyber-security och risken för terrorhandlingar: att man kan lasta en bil med sprängmedel och låta den köra någonstans och spränga den, eller någon ”insider” som placerar en kod som t.ex. får alla bilar att svänga 90 grader höger klockan 11:11 den 11 november 2021.

– Det verkar som att hårdvaran i tekniken är ganska adekvat, men mjukvaran behöver bli bättre, säger Peter.

Förhoppningen är att listan kan komma till nytta, dels som en slags ”checklista” för dem som jobbar med utveckling av automatiserade fordon, dels för upplysning av många som skriver om området och som många gånger är lite naiva och inte tar upp problemen.

För närvarande kompletterar Peter listan lite då och då men den är inte idag i ett publicerbart format. Peter kan kontaktas på peter@kronborg.se.