Kategoriarkiv: Inspiration

Distracted walking

Bristande samverkan orsakar ofta olyckor där fotgängare blir påkörda, många gånger då de varit upptagna med sina mobiler. I Kina har nu dessa börjat kallas för ”stammen med huvudena nedåt”, och man har också i Xi’an nu för dessa skapat fotgängare-filer speciellt för mobilanvändare, med målade fält på trottoarerna.

Man uppmanar också till att minska ”distracted walking” med slogans som “Please don’t look down for the rest of your life”.

Källa:

[1] Tiffany May: For Chinese Pedestrians Glued to Their Phones, a Middle Path Emerges, New York Times 2019-06-08 Länk

Inspiration: många bäckar små

Efter så mycket hype om automatiserade fordon är det många som undrar om/när automatiserade fordon kommer börja ge synliga positiva effekter i samhället. 

Nu har det kommit information om att en familj i Arizona gett upp sin andra familjebil tack vare Waymo One (Waymos självkörande taxitjänst). Informationen är inofficiell så man måste ta det med en nypa salt, men om det stämmer så är de först med detta.

Intressanta reflektioner om ”fenomenet” ges av Google-veteranen Brad Templeton i hans Forbes-artikel som ni hittar här.

Inspiration: Flygolyckan

Under de senaste veckorna har det skrivits och diskuterats en hel del om de två flygolyckorna med flygplan av typen Boeing 737 Max 8. New York Times har gjort en bra visualisering som förklarar vad som mest troligtvis orsakat dessa olyckor.

Kortfattat kan man säga att det handlar om mjukvarufel – men i mina ögon så är det dålig redundans i systemet. Mjukvaran som skulle kompensera för designändringar och hålla flygplanets nos i schack tog in data från en enda sensor.

Att ha redundans i system för automatiserad körning är A och O om man vill lyckas.

Här kan ni se illustrationen.

Rose-Hulman Autonomous Vehicle Challenge

Idag fredag 15 mars går tävlingen Rose-Hulman Autonomous Vehicle Challenge av stapeln [1]. Det är en tävling för amerikanska gymnasieskolelever från 14 skolor i Indiana, Illinois, Tennessee och Texas ska tävla med sina självkörande modellbilar på kända och i finalen okända banor. Eleverna har själva byggt bilarna tagit fram mjukvarufunktionerna till dem.

Källa

[1] Several local schools will compete friade in Rose-Hulman Autonomous Vehicle Challenge, TrueOldiesWaxi 2019-03-13 Länk

En trafikteknikers tankar

Trafikteknikern Peter Kronborg tillhör nyhetsbrevets trognaste läsare och kommer ofta med tips och synpunkter. Han har jobbat med bland annat trafiksäkerhetsfrågor i 40 år och har på senare år också intresserat sig för självkörande fordon.

Peter har tagit fram en lista med över 300 utmaningar för självkörande fordon. Vi träffade Peter förra veckan för att prata om listan och om Peters syn på självkörande fordon allmänt.

Utmaningarna i listan berör områden som olyckor, teknologi generellt, mänskliga faktorn, navigering, sensorer, regelverk och lagar, vägmärken och vägmarkeringar, nödstopp, tunnlar, utryckningsfordon, tuffa väder/väglagsförhållanden, motorvägskörning, landsvägskörning, bilfärjor, korsningar, trafiksignaler, cirkulationsplatser, oskyddade trafikanter, vägarbeten, enskilda vägar, parkering etc etc. En del är väldigt viktiga, andra mindre.

– Jag inser givetvis att de som arbetar heltid med självkörande bilar säkert har insett många av de här utmaningarna, men inte alla, säger Peter Kronborg. Jag inser dessutom att det säkert går att hitta ytterligare hundra, så listan är ju inte heltäckande.

Några exempel på viktiga utmaningar:

  • Självkörande bilar som är för ”snälla” och riskerar att bli påkörda bakifrån.
  • Taktiska körfältsval på motorväg, t.ex. inför en vänsteravfart.
  • Kommunikation mellan självkörande fordon av olika fabrikat.
  • Omkörning på landsväg; kräver sensorer som ser 800 m framåt medan dagens ser ca 300 m; svårt med mycket små siktvinklar.
  • Vägmarkeringar som slits eller täcks av snö.
  • Poliser, räddningspersonal eller till och med privatpersoner som dirigerar trafiken; deras tecken ska tolkas och i de flesta fall – men inte alla – följas.
  • Tidsfördröjning vid uppkoppling till kontrollcentral om något oförutsett inträffar.

Kan utmaningarna överkommas, och i så fall när?

– Ja, i vissa miljöer som t.ex. motorvägskörning kan det ske inom rimlig tid. Men ”vanlig” landsvägskörning och körning i tätort har inte fokuserats tillräckligt, och det kommer att bli nödvändigt med någon form av mänsklig back-up för att kunna reda ut svåra situationer. För tidskritiska förlopp duger det dock inte.

Peter tror inte alls på att hela samhället kommer att förändras med självkörande fordon. Och ”vanliga” förarstödssystem har fortfarande en stor potential.

Vi bad Peter välja ut 3 utmaningar som han tycker industrin och samhället bör fokusera på. Det blev:

  • Körfältsbyten på motorväg med tät trafik, där fordonen förhandlar med varandra och nå ett konsensus hur det ska ske.
  • Vägarbeten och trafikolyckor: de kan göra befintliga digitala kartor felaktiga och det kan bli svårt för en självkörande bil att t.ex. avgöra om det går att köra ut på vägrenen för att köra förbi en olycksplats.
  • Cyber-security och risken för terrorhandlingar: att man kan lasta en bil med sprängmedel och låta den köra någonstans och spränga den, eller någon ”insider” som placerar en kod som t.ex. får alla bilar att svänga 90 grader höger klockan 11:11 den 11 november 2021.

– Det verkar som att hårdvaran i tekniken är ganska adekvat, men mjukvaran behöver bli bättre, säger Peter.

Förhoppningen är att listan kan komma till nytta, dels som en slags ”checklista” för dem som jobbar med utveckling av automatiserade fordon, dels för upplysning av många som skriver om området och som många gånger är lite naiva och inte tar upp problemen.

För närvarande kompletterar Peter listan lite då och då men den är inte idag i ett publicerbart format. Peter kan kontaktas på peter@kronborg.se.

Lästips: Säkerhet och dess validering

En grupp forskare från Carnegie Mellon University har nyligen publicerat en artikel under titel Credible Autonomy Safety Argumentation. Utifrån en rad erfarenheter diskuterar de hur man beskriver, utvärderar och validerar säkerheten hos automatiserade fordon.

Det de påpekar speciellt är att vi har en tendens att blint förlita oss på standarder, som exempelvis ISO 26262. Men en standard som appliceras på fel sätt eller med fel ändamål kan vara vilseledande och rentav skadlig. 

ELISE – Elektrisk Lufttransport i Sverige

Torsdagen den 6 december hölls ett heldagsmöte på Chalmers för att presentera resultat från projektet ELISE – Elektrisk Lufttransport i Sverige. ELISE är ett samarbete mellan RISE Viktoria, Chalmers, QRTECH och Luftfartsverket, med finansiering av Vinnova.

Syftet med ELISE är att undersöka vilken roll elektriskt flyg skulle kunna spela i Sverige. ELISE har tagit fram ett förslag på ett elektriskt drivet passagerarflygplan med plats för en pilot och åtta passagerare med 400 km räckvidd.

Projektet har tagit fram fem kriterier som den föreslagna flygplansmodellen ska uppfylla: 1. minskade koldioxidutsläpp, 2. minskat oljud, 3. fördelar för svensk infrastruktur, 4. förbättrad reseupplevelse och 5. kort tid från idé till färdig produkt. Det huvudsakliga motivet för elektriskt flyg är möjligheten att minska flygets koldioxidutsläpp.

En stor utmaning med elektriskt flyg är att vanligt flygbränsle har ett energiinnehåll per kilo som är 48 gånger högre än vad Li-jon-batterier har. ELISE:s föreslagna flygplansmodell är därför anpassad till att transportera passagerare kortare avstånd, till exempel som matarflyg mellan små och större flygplatser.

ELISE-projektet avslutas nu i december, men arbete pågår med att skapa ett konsortium för nästa fas – att bygga en flygande skalmodell av den flygplansmodell som presenterades under mötet.

Under dagen presenterade olika grupper som deltar i fas 2 av ELISE olika perspektiv på elektriskt flyg och den kompetens de kan bidra med i arbetet.

Pop.Up Next

Audi, Airbus och Audis dotterbolag Italdesign har under Amsterdam Drone Week visat upp sitt koncept kallat Pop.Up.Next [1].

Det är en kombination av självkörande och självflygande bil som består av en elfordonsplattform och en kaross (pod) med plats för en passagerare. Plattformen kan köra på vägen och placera sig under en drönare som då tar emot karossen och gör om den till flygande bil. Konceptet visades i 1:4 skala.

Företagen är övertygade att Pop.Up.Next har en ljus framtid. Bernd Martens som är styrelseledamot på Audi samt VD för Italdesign förklarade det hela på följande sätt: Flying taxis are on the way. We at Audi are convinced of that. More and more people are moving to cities. And more and more people will be mobile thanks to automation. In future senior citizens, children, and people without a driver’s license will want to use convenient robot taxis. If we succeed in making a smart allocation of traffic between roads and airspace, people and cities can benefit in equal measure.

Källor

[1] Audi Media. Audi, Airbus and Italdesign test Flying Taxi Concept. 2018-11-27 Länk

Mercedes-Benz nya koncept

Förra gången skrev vi om Volvo Cars nya koncept kallat 360c. Nu har Mercedes-Benz också visat ett nytt koncept – Vision Urbanetic [1]. Den nya bilen är helt självkörande, eldriven och är tänkt att användas i tätbebyggda områden. Den är utrustad med externa gränssnitt för att underlätta interaktionen med andra trafikanter.

Konceptet bygger på en plattform med utbytbar kaross så att den kan användas för att skapa fordon för olika ändamål och storlek. Om plattformen används för godstransporter kan den transportera ungefär 10 paletter åt gången. Om den används för transport av människor kan den transportera 12 passagerare.

Mercedes-Benz mål med det här konceptet var att skapa ett fordon som skulle kunna minska trängseln i städerna genom att erbjuda dygnet-runt transporter.

Egen kommentar

Det här konceptet påminner en hel del om Volkswagens Sedric och Toyotas E-Palette som också bygger på idén att ha en plattform med utbytbar kaross.

Källor

[1] Daimler Media. Vision URBANETIC: On demand, efficient and sustainable: Vision URBANETIC answers the questions of future urban mobility. 2018-09-10 Länk