Kategoriarkiv: Forskningsprojekt

Enkätstudie om acceptans och tillit

EU projektet BRAVE, som koordineras av VTI, har via sitt nyhetsbrev meddelat resultaten från en enkätstudie som de utfört. Enkätstudien berör samhällets acceptans och tillit till fordon med villkorad automation.

Baserat på svaren från ungefär 1000 deltagare från Frankrike, Tyskland, Slovenien, Spanien, Sverige, Australien och USA fick man bl.a. reda på att det fanns en generellt positiv attityd gentemot fordon med villkorad automation. Det råder dock viss skepticism gällande att själv tänka sig använda ett sådant fordon i framtiden.

Mer om resultaten kan ni hitta i BRAVEs egna nyhetsbrev här.

Självkörande leveransfordon i Schweiz

I staden Lausanne i Schweiz inleds nu ett pilotprojekt vid namn ADORE där ett självkörande leveransfordon testas vid EPFL universitetet [1]. Målet med projektet är främst att undersöka tekniska aspekter av den självkörande processen, men även att undersöka användarupplevelsen.

Det eldrivna fordonet är utvecklat av kinesiska Neolix (en meter bred, tre meter lång och 1,8 m hög). Fordonet är utrustat med GPS samt 20 sensorer för att känna av omgivningen, varav 5 kameror.

Utförandet av projektet har delats upp i tre faser, där den första fasen består av att människorna på campus får se leveransfordonet när den åker på utvalda vägar på campus. I andra fasen så kommer fordonet leverera mat till en testgrupp, och om inga hinder uppstår kommer forskarna i den tredje fasen expandera leverans till hela campusområdet och även utöka sortiment av leveransvaror.

Förutom EPFL ingår följande aktörer i projektet: Swiss Post, mobility lab, Neolix, Fixposition och Takinoa.

Egen kommentar

Varuleverans av mindre självkörande fordon är ett intressant område då de väntas adressera utmaningar som väntas uppstå med växande e-handel.

Två liknande projekt pågår just nu i Sverige: KUL och GLAD. Fordonet som testas i KUL heter HUGO, är utvecklat av Berge och är relativt mindre än det Neolix-fordonet som testas i ADORE. HUGO är dock uppbyggt på en skalbar plattform, vilket innebär att det i framtiden kan få en annan utformning på karossen. I GLAD ska ett annat fordon testas, som är storleksmässigt mellan Neolix och HUGO. Det heter Zbee och är utvecklat av Clean Motion. Var i svensk logistikkedja passar dessa tycker ni?

Källa

[1] Post & Parcel. SWISS POST INVOLVED IN PILOT OF AUTONOMOUS VEHICLE MEAL DELIVERIES. 2020-10-12 Länk

ServCity för automatiserad körning i städer

Ett samarbetsprojekt mellan staten och industrin i Storbritannien som heter ServCity har som mål att påskynda tillämpning och skalbarhet av automatiserade fordon i städer [1, 2, 3].

ServCity nyttjar resultat från det färdigställda HumanDrive-projektet vars mål var att bemöta utmaningarna av automatiserad körning på landsväg, motorväg, och utmanande trafik- och vägförhållanden så som rondeller och landsväg utan vägmarkering.

ServCity ska genom simuleringar, användbarhetsstudier och tester i verklig trafik skapa en plan för städer som vill tillämpa automatiserade mobilitetslösningar. Projektet kommer att utgå från tre fokusområden: teknologi, människan och skalbarhet. Precis som i HumanDrive-projektet kommer studierna att nyttja ett Nissan Leaf fordon.

Projektet kommer att pågå i 30 månader och har en budget på ca 7,3 miljoner pund (ca 84 miljoner kr). Konsortiet består av fem aktörer: Nissan, Connected Places Catapult, TRL, Hitachi, the University of Nottingham och SBD Automotive.

Källor

[1] Nissan. ServCity: a project making autonomous mobility a reality in the UK’s cities. 2020-10-12 Länk

[2]Seymour, T., Nissan working to help introduce autonomous vehicle tech to UK cities. 2020-10-12 Länk

[3] UK Research and Innovation. ServCity. Länk

Semcons förstudie i Gävle hamn

Teknikföretaget Semcon ska utföra en förstudie för automatisering av transporter i Gävle hamn [1, 2].

Studien går ut på att undersöka transportflödet i hamnen, som i dagsläget drivs av Yilport, för att sedan utveckla ett business case kring automatisering av en specifik process hamnen. Processen som kommer undersökas är transporten av containers från containerlager till kaj, vilket i dagsläget utförs av manuellt framförda lastbilar.

Semcon kommer ta hjälp av Yeti Move som är en mjukvaruleverantör delägt av Semcon, Øveraasen och Husqvarna. Semcon har tidigare gjort ett snöplogningsprojekt med Yeti Snow Technology, där de tillsammans testade automatiserade snöröjningsmaskiner på flygplatser [3].

Källor

[1] Semcon. Semcon i nytt projekt kring självkörande fordon i Gävle hamn. Länk

[2] Butcher, L., Autonomous Vehicle International. Automation study for Swedish port. 2020-10-6 Länk

[3] Enström, A., iPerspektiv. Semcon testar självkörande snöplogar på Oslo flygplats. 2018-10-16 Länk

Detta har hänt under sommaren: Del III

Skrivet av Daban Rizgary och Azra Habibovic

Regelverk och tillstånd

AutoX får tillstånd i Kalifornien. Kinesiska AutoX har fått tillstånd att testa autonom körning utan förare bakom ratten i Kalifornien. Detta ska kunna ske vid rimliga väderförhållanden och i hastigheter upp till ca 70 km/h (45 mph) i ett förutbestämt område i San Jose i närheten av företagets huvudkontor. Ett liknande tillstånd har tidigare utfärdats till Waymo och Nuro. Länk

Storbritannien blickar mot nya regler. Det brittiska transportdepartementet efterlyser information från fordonstillverkarna som kan hjälpa departimentet att utforma regler kring användning av innovativa system på landets vägar. Framförallt är man nyfikna på Automated Lane Keeping System (ALKS) och huruvida fordon med sådana system bör definieras som ”autonoma” enligt lagen om automatiserade och eldrivna fordon (Automated and Electric Vehicles Act 2018). Där är definitionen av ”autonom” att fordonet kan köra självt utan någon övervakning. Fordonstillverkarna har fram till slutet av oktober på sig att förse departementet med information, och efter det kommer allmänheten att få möjligheten att kommentera det hela. Länk

NHTSA ska granskas. Uppskattningsvis har ungefär 36 000 människor mist livet på amerikanska vägar under 2019. För att säkerställa att den statliga trafiksäkerhetsorganisationen NHTSA gör allt i dess makt för att minska antalet dödade och skadade har nu det amerikanska transportdepartementet initierat en granskning av NHTSA. I mars föreslog NHTSA omfattande förändringar av amerikanska säkerhetskrav för passagerarsäkerhet. Undra om granskningen har något med det att göra, eller faktumet att det ofta tar år för NHTSA att ta fram och verkställa nya säkerhetsstandarder?

Klagomål i Kalifornien. Som vi vet sedan tidigare så måste de som genomför testning av självkörande fordon på allmänna vägar i Kalifornien ha ett tillstånd och varje år redovisa till myndigheterna bl.a. hur långt de kört och hur många gånger som systemet frånkopplats under körningen. Allt fler aktörer har börjat höja sin röst mot redovisningen och dess implikationer. Nu senast klargjorde Waymo sin ståndpunkt: metoden är missvisande och särskiljer inte systemfrånkopplingar orsakade av andra förare i trafiken från de som uppstår på grund av brister i systemets prestanda. Länk

Regler i Tyskland. Ett lagramverk för automatiserade fordon är under granskning hos tyska transportministeriet. Tanken är att detta ska skapa förutsättningar för drift av fordon utan mänskliga förare på allmänna vägar inom geografiskt begränsade områden. Om allt går som planerat kan detta vara på plats till nästa sommar, och tyskarna hoppas kunna vara först i Europa med att tillåta sådana fordon. Till detta kan också tillägas att en domstol i Tyskland beslutat att förbjuda Tesla att använda orden ”Autopilot” och ”full potential for autonomous driving” vid marknadsföring av sina förarstödsystem. Detta då dessa begrepp är vilseledande och kan leda till potentiellt farligt missbruk av dessa. Länk Länk

Människan i fokus

Personer med funktionshinder. University of Pittsburgh har fått en miljon dollar ifrån USAs Department of Transportation för att undersöka hur automatiserade fordon kan bli ett stöd för personer med funktionshinder. Studien kommer att bestå av en litteraturöversikt om tillgängligheten av transporter samt en enkätundersökning med konsumenter och fordonstillverkare. Baserat på detta ska projektet ta fram riktlinjer med personer med funktionshinder i åtanke som sedan ska kunna användas av fordonstillverkarna. Länk1 Länk2

JLR vill bota åksjuka. Sedan ett par år tillbaka har Jaguar Land Rover pratat om teknik som skulle kunna hjälpa till att minska åksjuka. Nu verkar företaget ha kommit en bit på vägen med utvecklingen och meddelar att dess framtida (självkörande) bilar ska hjälpa till att motverka åksjukan med upp till 60 procent. För att lyckas med detta ska bromsning, acceleration och placering i vägens fil samarbeta och få ned de faktorer som orsakar att du blir illamående (se här). För att landa i en ”optimal” kombination av acceleration, inbromsning och rattrörelser har man samlat in data med hjälp av biometriska sensorer. Testpersonerna fick utföra en uppgift under färden för att på så sätt framkalla åksjuka och utifrån detta har företaget utvecklat ett slags ”välmående-index” som beräknar hur känsliga passagerarna är genom att även läsa av deras hälsostatus med kameror som kombineras med data om fordonets rörelser. På så sätt ska bilen kunna räkna ut att passagerarna håller på att bli åksjuka innan de själva känner det. Mjukvaran som inkluderar maskininlärningsalgoritmer ska ha tränats med hjälp av både simulatorexperiment och verkliga data. Länk

Farliga körbeteenden. En grupp amerikanska forskare har skapat verktyg för analys och illustration av farliga körbeteenden. Analysen utgår från data som samlats in inom ramen för projektet Safety Pilot Model Deployment. Länk

Leveransrobotar och drönare

Ny affärsmodell på Kiwibot. Det amerikanska startupföretaget Kiwibot som utvecklar leveransrobotar lanserar en ny B2B affärsmodell. Tanken är att nya kunder ska kunna erbjuda Kiwibots tjänster genom att lägga till ett API till sin försäljningsplattform. Kiwibot ska också börja leverera i delar av San Jose i Kalifornien, och har även fått två nya kunder, Shopify och Ordermark. Länk

Amazon utökar robotleveranserna. Amazons utökar sin korthållsleveranstjänst med Scout Robot till två nya städer i USA, Atlanta i Georgia och Franklin i Tennessee. Scout Robot har hittills varit aktiv i Irvine i Kalifornien och Snohomish County i Washington. Dessa robotar övervakas av mänskliga operatörer som Amazon kallar Scout Ambassadors. Länk

Fängelsebevakning. Australiensiska Stealth Technologies, som tillverkar självkörande säkerhetsrobotar, ska bemanna ett fängelse i Australien. Deras säkerhetsrobotar som kallas AxV ska användas för patrullering av fängelsets yttre stängsel, ett jobb som idag görs av två patrulleringsvakter. Planen är att AxV ska integreras med patrullerande drönare. Länk

Uppkoppling och infrastruktur

Mest sofistikerad väg? Det amerikanska företaget Cavnue, som är en avknoppning från Alphabets Sidewalk Infrastructure Partners, har fått i uppdrag av Michigan Department of Transportation att anlägga en 64 km lång testkorridor mellan Downtown Detroit och Ann Arbor. Projektet ska pågå i två år och ska undersöka och testa om stödjande infrastruktur kan bidra till att snabbt få ut självkörande och uppkopplade fordon i trafiken. Planen är att kombinera innovationer inom fysisk och digital infrastruktur samt lösningar för trafikkoordinering och drift. En referensgrupp bestående av representanter från Ford, GM, Argo AI, Arrival, BMW, Honda, Toyota, TuSimple och Waymo kommer att tillsättas. Enligt guvernören i Michigan kommer detta att vara världens mest sofistikerad väg. Vad det hela kommer att kosta och vem som kommer att stå för notan framgår dock inte. Länk

Digitalt bälte. Ett startupföretag vid namn !Important från Kalifornien föreslår en lösning för att minska olyckor mellan automatiserade fordon och andra trafikanter. Lösningen, som de själva beskriver som ”digitalt bilbälte”, består av en applikation för mobiltelefoner och fordon som med hjälp av platsinformation kan beräkna hastigheter och avstånd för att varna om potentiella kollisioner i trafiken innan de händer. Appen ska också kunna integreras i relevanta fordonssystem för att bromsa fordon vid kritiska situationer. Det har genom årens lopp visats en del liknande lösningar som inte fått någon större spridning, av en del olika anledningar inklusive dålig positioneringsnoggrannhet. Frågan är om !Important har en lösning som slår sina föregångare? Länk

Uppkopplat trafiksystem. I Honolulu på Hawaii ska ett område tillägnas för ett fyra år långt pilotprojekt inom uppkoppling av trafiksystem. I projektet ska trafikdata samlas med hjälp av V2X (Vehicle-to-Everything) uppkoppling. Planen är bland annat att kunna skicka trafikinformation till allmänheten angående kollisioner och köbildning i korsningar. Projektet utförs genom ett samarbete mellan Hawaii Department of Transportation, Federal Highway Administration, University of Hawaii och ett flertal techföretag.  Länk

5G i fokus. ERTICO med partners inleder två nya projekt kring uppkopplade fordon via 5G. Det ena heter 5G-LOGINNOV och ska utvärdera och visa upp mervärdet av 5G-teknik för logistik och hamnverksamhet i tre Living Labs (Aten, Hamburg och Luka Koper). Det andra projektet heter 5G-META och handlar om licensering av delade fordonsdata. Länk

Fjärrkontroll. Voyage har under sommaren introducerat sin version av ett fjärrkontrollcenter. Det ser ut som en podd (en liten bil) som är utrustad med pedaler, en ratt och skärmar för övervakning. Från podden ska man kunna övervaka och få information om ett fordon i trafiken, ge “diskreta” instruktioner till fordonet, och även fjärrköra fordonet. Mer om diverse fjärrlösningar kan ni läsa om härLänk

Superdatorer och processorer

Baidus superdator. Baidu har utvecklat klart sin Apollo Computing Unit, som de själva refererar till som ”världens första produktionsklara dator för autonom körning”. Den är baserad på Xilinx-processorer, har mikrokontroller från chiptillverkaren Infineon och kan bland annat hantera data från fem kameror och 12 ultraljudssensorer. Den kommer ingå i Apollo Valet Parking som lanseras senare under året. Och på tal om Baidu så har de under förra veckan lanserat Apollo Go Robotaxi i centrala Cangzhou som är öppen för allmänheten. Länk Länk

Continentals superdator. Continental har utvecklat en ny (ej namngiven) superdator för fordonsindustri, som påstås vara världens snabbaste. Den består av mer än 50 Nvidia DGX-noder ihopkopplade med Nvidia Mellanox InfiniBand och är baserad på Nvidia DGX SuperPOD referensarkitektur. DGX-noderna är specialbyggda för AI. Till skillnad från Baidus dator kommer inte denna att sitta i något fordon utan kommer att användas för snabbare simuleringar för självkörande fordon. Länk

Tesla HW4.0? Teslas VD Elon Musk har sagt ett och annat om Teslas egna processor och nästa generations hårdvara, dock utan att avslöja några detaljer. Här kan ni läsa obekräftade uppgifter om denna.

Sensorer och detektering

  • Tyska ZF har lanserat en ny kamera för användning i förarstödssystem som Automatic Emergency Braking for Pedestrians. Den kallas S-Cam 4.8 och erbjuder 100-graders synfält. Länk
  • Huawei planerar att utveckla en kostnadseffektiv lidar för smarta bilar. Förhoppningen är att den ska kosta ungefär 100 dollar, som är betydligt billigare än dagens lidarsensorer. Länk
  • Forskare från University of Glasgow har utvecklat en ny teknik som använder AI för att ta temporär information från fotoner och skapa 3D-bilder. Länk
  • En grupp forskare vid Harvard University har identifierat en länk i hjärnan mellan seende och rörelse som kan hjälpa att skapa bättre AI för självkörande fordon. Länk
  • IBEO (och dess huvudägare ZF) kommer att förse kinesiska Great Wall Motor Company (GWM) med ibeoNEXT Solid State LiDAR. Denna ska användas för automatiserad körning motsvarande nivå 3 enligt SAE-skalan, som kommer utvecklas av GWMs dotterbolag Haomo Technology. Länk
  • En grupp forskare vid Princeton University har utvecklat ett radarbaserat system som kan upptäcka objekt som bilar och cyklister runt hörn. De använder sig av existerande radarsensorer, trixet ligger i signalbehandlingen. Länk

Projekt inom förarövervakning

I Australien påbörjas nu ett projekt där lastbilsföreningen Queensland Trucking Association och försäkringskommisionen Motor Accident Insurance Commission (MAIC) samarbetar för att utvärdera säkerhetseffekten av förarövervakningssystem (Driver Monitoring System, DMS) i lastbilar [1].

Det är MAIC som finansierar projektet och det är totalt tolv fraktföretag med lastbilsfrakt som deltar i projektet. Lastbilarna från dessa företag skall utrustas med ett förarövervakningssystem: Seeing Machines Guardian Gen 2 som har förmågan att upptäcka förardistraktion och trötthet.

Källa

[1] Big Rigs. Fatigue and distraction project begins. 2020-06-23 Länk

Förändrade resevanor med mer automation?

En forskare från University of California Institute of Transportation Studies har publicerat en rapport som berör förändringar i resvanor hos ägare av fordon med villkorad automation [1, 2].

I arbetet intervjuades 36 amerikaner som äger Teslafordon utrustade med Autopilot som (trots allt) är ett förarstödssystem där fordonet under vissa omständigheter kan överta longitudinell och lateral styrning, men där den mänskliga föraren alltid har ansvaret och är i kontroll.

Från intervjun framkom det att deltagarna upplever att de är mindre trötta och stressade, är mer benägna att utföra icke körrelaterade aktiviteter samt känner sig säkrare. Angående resvanor visar det sig att deltagarna reser längre och mer, och är mer benägna att köra i tät trafik.

Anledningar till dessa förändringar i resvanor undersöks också i studien med hjälp av existerande litteratur. Några av möjliga anledningar eller förklaringar är:

  • Minskad resekostnad
  • Minskad stress och trötthet, samt ökad bekvämlighet
  • Förmåga att utföra icke-kör-relaterade uppgifter

Egen kommentar

Det skulle vara intressant att veta till vilken grad som förarstödssystemet bidrar till förändrade resevanor och till vilken grad faktumet att det är en eldriven bil spelar roll. Jag kan också tänka mig att dessa olika egenskaper skiljer sig geografiskt på grund av sociokulturella faktorer. Deltagarna i den här studien var från norra Kalifornien, och den största orsaken till att köpa en Tesla-bil enligt intervjuerna var just att den var eldriven.

Att ökad automation i fordon kan leda till mer resande har vi rapporterat om vid flera tillfällen, och den utmaningen kvarstår. En förhoppning är att delade mobilitetstjänster ska hålla antalet fordon i ”schack”, men där handlar det också om att få folk att ändra sitt resebeteende och övergå från privatbilägande till delade tjänster.

Ni kan också se ett seminarium där arbetet presenteras här samt presentationsmaterialet här.

Källa

[1] Hardman, S., Escholarship: ITS Reports. Travel Behavior Changes Among Users of Partially Automated Vehicles. 2020-05 Länk

[2] Hardman, S., Escholarship: Policy Briefs. Drivers of Partially Automated Vehicles are Making More Trips and Traveling Longer Distances. 2020-05 Länk

Israel satsar

Den Israeliska regeringen meddelade i söndags att de kommer satsa motsvarande över 310 miljoner kronor på forskning och utveckling inom teknik och infrastruktur de kommande tre åren [1].

Satsningen fördelas på tre konsortier varav ett kommer fokusera på att utveckla teknik för kontroll och reglersystem för självkörande fordon i stadsmiljö. Detta kommer möjliggöra realtidsintervention och fjärrkontroll av fordon vid behov med hjälp av artificiell intelligens samt mänskliga operatörer.

Detta konsortium kommer inkludera flera olika sorters företag såsom till exempel LiveU (tv- och filmstreaming), mPrest (stridsledningssystem), RGO Robotics (smarta robotar), DriveU (mjukvara för fjärrstyrning), Cognata (simuleringsmjukvara), Israel Aerospace Industries (försvar och flyg), och Elbit Systems (försvarsteknologi) samt forskargrupper från akademien.

Egen kommentar

Utveckling av fjärrkontroll har blivit ett populärt ämne då aktörerna har svårt att förlita sig på den självkörande tekniken helt och hållet. Det har genomförts flera teknikorienterade projekt kring detta i Sverige. Just nu pågår ett projekt kallat REDO där flera aktörer är involverade. I ett annat projekt som precis avslutats har Scania och RISE kartlagt forskningsgap gällande mänskliga faktorer vid fjärrstyrning av tunga självkörande fordon. Resultaten redovisas den 10 juni i ett SAFER-event.

Källa

[1] NoCamels. Israel Innovation Authority Approves $34M Budget for Three R&D Consortiums 2020-06-08 Länk

Mentala modellers påverkan på körsäkerhet

Forskare ifrån University of Iowa i USA har undersökt hur personers mentala modeller om adaptiv farthållare (ACC) påverkar förarbeteende i riskfyllda trafiksituationer [1].

Inför experimentet sorterades de 78 deltagarna utefter deras mentala modell, dvs. förkunskap och förståelse för ACC, i två grupper: starka mentala modeller och svaga mentala modeller. Nivån av mentala modeller bestämdes med hjälp av ett frågeformulär och sorteringen i starka mentala modeller och svaga mentala modeller syftar på hög respektive låg förkunskap och förståelse för ACC.

Experimentet utfördes vid National Advanced Driver Simulator (NADS) i körsimulatorn NADS-1. Innan det verkliga experimentet fick de 78 deltagarna utföra en träningssession där de kunde bekanta sig med den aktuella ACC funktionen. Sedan använde forskarna ytterligare ett frågeformulär (Mental Model Assessment) för att stärka att sorteringen av mentala modeller var korrekt.

I det verkliga experimentet fick deltagarna använda ACC i en körrunda innehållande fem olika riskfyllda trafiksituationer som t.ex. motorvägskörning där ett annat fordon kommer ifrån en påfart och ska ansluta till motorvägen.

I resultaten visade det sig att personer med starka mentala modeller reagerade snabbare på att avaktivera ACC och ta över den longitudinella kontrollen i riskscenariona. Detta tyder på att mentala modeller haft en påverkan på körprestation och körsäkerhet i den här studien. Förklaringen till resultatet är att personer med svaga mentala modeller hade svårare att bedöma ACC-funktionens beteende i riskfyllda situationer.

Källa

[1] Gaspar, J., Carney, C., Shull, E., AAA Foundation for Traffic Safety, SAFER-SIM. The Impact of Driver’s Mental Models of Advanced Vehicle Technologies on Safety and Performance. 2020-05 Länk

Förarbeteende hos arga bilister

En grupp forskare från Liaoning Normal University i Kina har nyligen publicerat en studie kring beteenden hos förare med ilsken körstil [1].

Totalt ingick 35 förare i studien. För att bestämma om förarna hade en ilsken körstil fick förarna skatta sitt körbeteende med hjälp av en reviderad version av utvärderingsverktyget Multidimensional Driving Style Inventory (MDSI). I ett nästa steg bearbetades blickdata med hjälp av blickspårningsverktyget Tobii och korrelerades mot skattningen samt körbeteendet i givna trafiksituationer.

Man har mer specifikt tittat på blickfixering hos förarna vid filbyte med olika risknivåer. Låg risk exemplifieras av en situation där man kör på en påfart till en motorväg där ens enda uppgift är att bedöma om det är säkert att byta fil. En situation med hög risk exemplifieras av en situation där en förare är på väg att göra en omkörning från mittfilen samtidigt som en bakomliggande bil accelererar med avsikt att köra om föraren. Utöver filtyp användes även avstånd till andra fordon för att bestämma risknivån.

Forskarna kom fram till att förare med ilsken körstil fokuserade sin blick framåt mer än icke ilskna förare. Vidare så visade det sig att ju ilsknare förarna var desto snabbare var de på att fatta beslut om en omkörning i situationer som bedömdes vara av hög risk. En annan slutsats är att ju längre en förare fixerade blicken framåt desto kortare blev beslutstiden för filbytet.

Kort sagt: Studien visade att förare med ilsken körstil riktar mer visuell uppmärksamhet framåt och har en kortare beslutstid i situationer som kräver mer bearbetning. Ett sådant körbeteende kan klassas som impulsivt och riskfyllt.

Egen kommentar

Studier kring emotion och personlighetsdrag kopplat till säkerhetskritiskt beteende är oerhört intressanta ur ett förarstödssperspektiv.

Ni som är intresserade kan läsa min masteruppsats på ett väldigt relaterat ämne: improvisationsförmåga och motivationsbeteende ifrån ett human factors perspektiv här.

Källa

[1] Huo, D., Ma, J., Chang, R. Transportation Research. Lane-changing-decision characteristics and the allocation of visual attention of drivers with an angry driving style. 2020-03 Länk