Kategoriarkiv: Bussar

Eftermontering av ADAS lönsamt och (ibland) görbart

Vi har tidigare nämnt införandet av regelverk som från och med juni 2022 kommer göra en rad förarstödssystem obligatoriska i nya fordon som säljs i EU. Genomsnittsbilen i EU är dock mer än tio år gammal och det kommer alltså ta ungefär tio år innan majoriteten av bilarna har dessa funktioner.

EU-kommissionen har därför i dagarna publicerat den genomlysning som den finska organisationen VTT och den nederländska konsultfirman Ecorys har tagit fram om förutsättningarna för eftermontering av förarstödsystem [1].

De studerade systemen var:

 • Antikollisionsvarnare
 • Avåkningsvarnare
 • Hastighetsvarnare
 • Trötthet och distraktionsvarnare
 • Parkerings och backsensorer
 • Däcktrycksövervakning
 • System som varnar för cyklister eller fotgängare framför eller vid sidan av fordonet
 • eCall (elektroniska nödanrop)

Genomlysningen bedömde såväl tekniska begränsningar som nyttokostnader där både frivilligt införande och lagkrav togs som utgångspunkter.

De största tekniska begränsningarna konstaterades vara relaterade till fordonstillverkares motvilja till att tillåta tredjepartsaktörer att ta kontroll över ställdon som till exempel bromsar. Studien fokuserade därför enbart på system som informerar och varnar.

Det mest ”lönsamma” av informations- och varningssystemen konstaterades vara system som varnar för cyklister och fotgängare framför eller vid sidan av bussar. Flest liv skulle dock räddas med avåkningsvarnare, hastighetsvarnare, eCall, samt trötthets och distraktionsvarnare.

Ett 100%-igt införande av en kombination av antikollisions-, hastighets- och avåkningsvarnare skulle enligt studien minska antalet dödsolyckor med ca 13−27% jämfört med att ingen skulle ha systemen.

Egen kommentar

Ovilja mot att låta tredje part, helt eller delvis, styra fordonet känns igen från de självkörande fordon som testas. Att tillåta utomstående kontroll kan ge ökad sårbarhet, upphäva certifieringar och dessutom försvåra ansvarsfrågor och potentiellt även annullera försäkringar. Detta är en av utmaningarna för fjärrstyrning, en lösning som har påståtts vara avgörande för införande av självkörande fordon.

I vår artikel om Pronto kan ni läsa om ett ADAS eftermarknadsystem för lastbilar.

Källa

[1] EU-kommissionen/Scholliers et al. Study on the feasibility, costs and benefits of retrofitting advanced driver assistance to improve road safety. 2020-04-14 Länk

Karsan utvecklar självkörande buss

Turkiska fordonstillverkaren Karsan som hittills fokuserat på att tillverka eldrivna bussar av olika typer bl.a. bussar för kollektivtrafik riktar nu in sig på automatiserade fordon [1].

Karsan meddelar att de tillsammans med Adastec Corp. som har erfarenhet av förarstödssystem (ADAS) och självkörande teknologi ska utveckla ett självkörande system med nivå fyra enligt SAE-skalan. Systemet ska installeras i Karsans eldrivna buss Atak Electric.

En prototyp avses vara färdig till augusti och därefter är det planerat att utföra tester för att till slutet av året resultera i en färdig produkt.

Egen kommentar

Detta är milt sagt en ambitiös plan. Vi får se i slutet av året vad som egentligen menades med ”färdig produkt”.

Källa

[1] Karsan. KARSAN STARTS WORKING ON AUTONOMOUS ATAK ELECTRIC! 2020-04-20 Länk

Ny pilot i Helsingfors

Under veckan inleder finska startupföretaget Sensible 4 ihop med en rad andra aktörer en ny pilot med självkörande fordon i stadsområdet Pasila i Helsingfors [1, 2]. Piloten väntas pågå i 50 dagar och görs inom ramen för EU-projektet FABULOS som vi rapporterat om tidigare. 

Förutom själva fordonen testas också en på-begäran mobilapplikation för beställning av transporten som utvecklats av spanska Shotl samt ett fjärrkontrollcenter för övervakning av fordonen framtagen av japanska SoftBank Drive. 

Syftet är att få erfarenhet av de komplexa trafiksituationer som pilotområdet erbjuder samt att testa hela värdekedjan för den här typen av mobilitetstjänst. 

Totalt ingår tre olika fordon i piloten som är utrustade med Sensible 4s självkörandesystem som påstås vara utvecklad för tuffa väder- och trafikförhållanden:

 • Självkörande skyttelbussen GACHA, som är designad av japanska MUJI och utvecklad av Sensible4, kommer att hämta passagerare från busshållplatserna längst med en fördefinierad rutt. Resenärerna kommer kunna påkalla bussen från sin smartphone. På grund av det nuvarande situationen med Covid-19 kommer dock piloten att starta utan några resenärer med förhoppning om att detta ändras inom kort.
 • Minibussen CM7, som är tillverkad av Dongfeng Motor Co. Ltd., kommer att användas för att demonstrera rollen av eftermarkandsanpassning. CM7 är nämligen ett konventionellt fordon som gjorts om till självkörande i efterhand. Anpassningen har skett i samarbete mellan Donfengs dotterbolag T-Engineering i Trollhättan och Sensible 4. Den kommer också kunna påkallas av resenärerna via mobilapplikationen. 
 • Personbilen Renault Twizy, som tillhandhålls av Sensible 4, kommer att samla in data i syftet att förbättra mjukvaran i komplexa trafiksituationer. Den kommer inte transportera några resenärer. 

Egen kommentar

Min uppfattning är att det kommer finnas en säkerhetsförare i alla dessa fordon och att det mest unika här är att man testar just en on-demand (på-begäran) tjänst. Detta då till skillnad från de flesta andra piloter där minibussarna kör enligt ett förbestämt schema. 

Påminner också om att T-Engineering fått tillstånd för testning av sitt självkörande fordon på en allmän väg i Trollhättan.

På samma tema kan ni här läsa om startuppföretaget AuVeTech och dess utveckling av en skyttelbuss i Estland. De satsar på att använda öppna utvecklingsmiljöer och ramverk som Autoware, och deras skyttelbuss ISEAUTO påstås också kunna hantera tuffa väderförhållanden som snö.

Källor

[1] Sauliala, T., Sensible4. Sensible 4 launches a fleet of self-driving vehicles in busy area of Helsinki. 2020-04-14 Länk

[2] Sauliala, T., Sensible4. Sensible 4 adapts its autonomous driving pilot in Helsinki during COVID-19 2020-04-08 Länk

Självkörande skyttelbussar i Taipei

Det Taiwanesiska startupföretaget Turing Drive Inc. har fått klartecken från Taiwans Ministry of Economic Affairs att påbörja testning av sin självkörande skyttelbuss i Taipei [1].

Turing Drive Inc. utför testerna tillsammans med lokala myndigheter i Taipei, och man hoppas kunna erbjuda invånare i Taipei mer kollektivtrafik under lågbelastade tider.

Tester inleds i maj och tjänsten planeras starta i september.

Källa

[1] Chang, C., Taiwan News. Taipei to test new self-driving shuttles in May. 2020-03-03. Länk

Indonesiens nya huvudstad ska bli helelektrisk och självkörande

Den kobolt- och manganrika önationen, Indonesien, planerar bygga en helt ny huvudstad där enbart elektriska fordon tillåts. Målet är också att en stor del av transporterna ska automatiseras. Bland annat planeras det för automatiserade stombusslinjer och tåg [1].

1,5 miljarder ton koldioxid påstås kunna komma att släppas ut när torvmarken som kommer att nyttjas dräneras i det berörda området på Borneo [2].

Källor

[1] MaPaul Tan’s Automotive News. Indonesia’s new capital city to use autonomous cars and EVs only – non-EVs prohibited from entering. 2020-02-28 Länk

[2] Businessinsider Malaysia. Indonesia is spending $33 billion to move its capital from a sinking city to an island where forests have been burning 2019-08-27 Länk

EasyMile hindras köra passagerare i USA

Efter en olycka, där en passagerare fallit av sätet vid ett nödstopp, hindrar nu den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA skyttelföretaget EasyMile från att köra passagerare [1]. Förbudet gäller 16 skyttlar i tio amerikanska delstater.

Skyttlarna får enligt EasyMile fortfarande rulla på allmän väg under utredningsperioden, fast då med enbart säkerhetsförare.

Passageraren rapporteras fått lindriga skador och klagat på smärta i knä och ben [2].

Egen kommentar

Skyttelpassagerare är idag inte fastspända och kan färdas stående. Detta trots att skyttlarna i vissa situationer är programmerade till att tvärnita. Idag begränsas därför dessa fordon ofta till en maxhastighet på 20 km/h. En så låg maxhastighet begränsar nyttan men verkar ändå inte räcka för att undvika skador på passagerare.

Källa

[1] U.S. agency slams brakes on self-driving EasyMile shuttles after passenger injury. 2020-02-25 Länk

[2] EasyMile Autonomous Shuttle Operations Paused in U.S. After Minor Incident in Ohio. 2020-02-27 Länk

Skyttelbussen från JLR

Project Vector är namnet på Jaguar Land Rovers (JLR) nyligen offentliggjorda skyttelbuss [1]. Skyttelbussen har en snygg design, med batteri och körkomponenter under golvet. Jämfört med skyttelbussar från producenter som Navya och Easymile är den något mindre.

Skyttelbussen är planerat för pilotprojekt i Coventry, Storbritannien 2021.

Egen kommentar

Utifrån bilderna i pressmeddelandet så kan man se att skyttelbussen precis som beskrivet har elektroniken under golvet vilket resulterar i en något hög tröskel för på- och avstigning. Jag undrar om de har någon lösning för påstigning och avstigning för handikappade och äldre t.ex. sänkning med hjälp av fjädring eller ramp.

Källa

[1] Jaguar Land Rover. Jaguar Land Rover Unveils Future of Urban Mobility. 2020-02-18 Länk

Två nya svenska projekt

Självkörande fordon på landsbygd. Projektet bedrivs av Ramboll, RISE, Trafikverket och kommunerna Skellefteå, Eskilstuna, Gotland och Lund och ska utreda möjligheterna att komplettera kollektivtrafik på svensk landsbygd med självkörande fordon givet kommuners lokala omständigheter och tekniska möjligheter [1]. Detta är en genomförbarhetsstudie som finansieras av Drive Sweden och Trafikverket och är en uppföljare till förstudien om samma ämne som slutfördes under våren 2019. 

REmote Driving Operation (REDO)Projektet bedrivs av VTI, CEVT, NEVS, Einride, Ericsson, KTH, Voysys och Ictech och ska undersöka olika aspekter av fjärrstyrda vägfordon, både personbilar och lastbilar [2]. Projektet delfinansieras av Vinnova, har en budget på ca 20 mijoner kronor och kommer att pågå i tre. 

Källor

[1] Ramboll. Självkörande bussar i landsbygd ökar tillgängligheten. 2020-02-04 Länk

[2] Ictech. Ictech deltar i ett av de största svenska forskningsprojekten kring fjärrstyrning av vägfordon. 2020-01-31 Länk

Nya skyttelpiloter på G

Inom ramen för EU-projektet FABULOS planerar man fem nya kommersialiseringspiloter med självkörande minibussar eller skyttlar under 2020 [1]. Planen är att skyttlarna ska testas som en del av ordinarie kollektivtrafik. 

Piloterna körs under våren i Gjesdal (Norge), Helsingfors (Finland) och Tallinn (Estland). Under hösten 2020 kommer man lansera piloter i Lamia (Grekland) och Helmond (Nederländerna). Varje pilot kommer att omfatta tre fordon och kommer att pågå i sex månader. 

Piloterna kommer att fokusera på att validera funktionaliteten, driftskompatibiliteten och säkerheten. Bland funktionaliteten som kommer att testas nämns fjärrstyrning från kontrollrummet och förmågan att köra om hinder som parkerade bilar. Alla piloter kommer att äga rum i urbana områden, men varje pilotplats påstås vara unik med sina egna utmaningar.

Dessa piloter kommer att genomföras av totalt tre olika konsortier: 

 • Sensible 4 – Shotl Consortium bestående av Sensible 4 från Finland och Shotl från Spanien som kommer att testa Gacha-skyttlar.
 • Mobile Civitatem Consortium bestående av fyra aktörer från Estland: Modern Mobility, Tallinn University of Technology, AuVeTech och Fleet Complete. De kommer att testa egenutvecklad skyttel kallad Iseauto.
 • Saga Consortium bestående av Halogen, Forus PRT och Ramboll Management Consulting från Norge samt Spare Labs från Kanada. De kommer att testa skyttlar från en ”etablerad” europeisk skytteltillverkare som i nuläget ej är namngiven. 

Varje konsortium har fått upp till 740 000 euro från projektet.  

Källor

[1] FABOLUS. Three consortia will pilot self-driving shuttles as part of regular traffic in five european cities. 2020-02-04 Länk

Självkörande bussar i väntan på nästa OS

All Nippon Airways (ANA) har börjat testa en självkörande buss motsvarande SAE-nivå 3 för transport av passagerare på Haneda Airport i Japan [1].

Bussen levereras av kinesiska BYD och kan ta 57 passagerare. Bussen väntas tas i bruk senare i år.

Egen kommentar

Flygplatser är väl lämpade för testverksamheter och påstås generellt ligga långt fram i utvecklingen. Vi har tidigare sett såväl självkörande snöplogar som städrobotar, bussar och bagagetraktorer.

Källor

[1] Japan Times. ANA starts testing semi-autonomous bus at Haneda Airport for passengers and staff. 2020-01-22 Länk