Kategoriarkiv: Okategoriserade

Långt kvar till introduktionen av autonoma fordon

New York Times har publicerat en artikel som påstår att massintroduktion av autonoma fordon inte kommer att ske inom en så snar framtid som det rapporteras i media [1].

Trots att det rapporteras väldigt mycket om självkörande fordon i media och de ofta nämns som en del av biltillverkarnas långsiktiga strategier, är det många år kvar innan de blir tillgängliga för privatpersoner. Vad som finns tillgängligt idag är diverse olika förarstöds-system som inte alls uppnår det som beskrivs som högt eller helt automatiserade fordon (nivå 4/5-automatisering enligt SAE-standarden).

Experter inom området uppskattar att fordonsautomation initialt kommer att appliceras inom specialiserade tillämpningsområden som jordbruk, gruvdrift och godsdistribution.

Experterna nämner också att den stora mängd data som måste bearbetas av ett autonomt fordon kommer att ge upphov till nya intressenter: leverantörer av analysverktyg och sensorsystem.

Källa

[1] Mayersohn N.,Through All the Hype, Self-Driving Cars Remain Elusive. The New York Times 2018-11-27 Länk

Belysning i hytten

Leverantörerna Hella och Furecia gör en gemensam satsning kring interiörbelysning i automatiserade fordon [1]. Det handlar framförallt om att utveckla ytbelysning och dynamisk belysning som möjliggör en mer personlig upplevelse.

Enligt Hellas VD sätter den snabba utvecklingen av automatiserad körning helt nya krav på interiörbelysning i fordon: We are therefore already working intensively on concepts for vehicle interior lighting that enable a variety of new functionalities and can be adapted to the different needs of passengers and driving situations.

Källor

[1] Hella Press. HELLA AND FAURECIA ENTER INTO STRATEGIC COLLABORATION. 2018-11-21 Länk

Kartläggning av patent

European Patent Office (EPO) har nyligen genomfört en kartläggning av patentansökningar som har med automatiserade fordon att göra och som finns i databasen Espacenet [1].

Totalt analyserades ungefär 18 000 patentansökningar. En av slutsatserna är att antalet ansökningar inom området automatiserade fordon ökat årligen med 330% sedan 2011 (jmf. med 16% för alla teknologier). Största teknologiområdet är Perception, analysis and decision, medan områdena Communication och Computing växt snabbast sedan 2011. Studien har också identifierat att topp 25 sökande står för 40% av ansökningarna, medan de övriga 60% av ansökningarna lämnats in av hundratals olika aktörer.

Studien har också gjort en kartläggning per geografiskt område som visar att teknikområdena Vehicle handling, Smart logistics samt Perception, analysis and decision är dominerande bland de ansökningar som lämnats in av europeiska aktörer. Aktörerna från USA fokuserar framförallt på Communication och Computing. Andra aktörer med många ansökningar kommer från Japan, Sydkorea och Kina.

I Europa är det Tyskland som leder ligan. Det konstateras dock att ”France (FR) and Sweden (SE) also show significant innovative activity”.

Källor

[1] EPO. Patents and self-driving vehicles. 2018-11 Länk

Care-E

Igår medans jag sprang  från en sida av Frankfurt Airport till en annan med min datorväska och handbagage i handen kom jag att tänka på att  jag skulle uppskatta en robot som bär mina väskor och springer efter mig…sedan hittade jag Care-E på nätet! Hade hon (?) varit med mig så hade jag kanske hunnit i tid till min anslutning och sluppit vänta på flygplatsen i fyra timmar. Vem vet.

Trevlig helg.

Arizona startar institut för AD-forskning

Delstaten Arizona startar bl.a. med hjälp av Intel ett forskningsinstitut kallat IAM, Institute for Automated Mobility, som ska fokusera automatiserad körning [1].

Institutet ska samverka med industri, samhälle och universitet för att studera alla aspekter av automatiserad körning inklusive säkerhet och policyer.

IAM kommer att bland annat ha simuleringslabb och en provbana för säkerhetsprovning i olika trafikmiljöer. Man kommer också att bygga upp något som verkar vara en haverikommission.

Egen kommentar

Det är oklart när IAM ska vara klart, men det är intressant att en delstat tar ett sådant här initiativ. Syftet är förstås att ta en ledande roll i utvecklingen.

Källa

[1] Mallory Locklear: Arizona is creating an autonomous vehicle research institute, Engadget 2018-10-12 Länk

VW och BMW vill ha standard

Volkswagen och BMW efterlyser en branschgemensamt standard för teknologi bakom självkörande fordon [1], [2]. Detta bland annat för spara kostnader och dela risker men också för att bättre kunna försvara sig vid eventuella olyckor om man följer en industristandard.

– Alla är eller borde vara intresserade av gemensamma standarder för autonoma fordon, sade BMWs styrelsemedlem Klaus Froehlich.

Egen kommentar

Börjar man bli rädd för att hamna i dyra processer? Volkswagen har ju dåliga erfarenheter efter dieselgate.

Men i princip verkar förslaget vettigt. Som det är nu så spenderar fordonsföretagen stora pengar på utveckling av en teknologi där affärsmodeller fortfarande saknas. Affärsrisken är alltså betydande. Vi ser en trend att tillverkarna knoppar av utvecklingen i separata bolag. Att samverka runt teknologin i sig och att få den certifierad av oberoende testorganisationer är ytterligare steg i att minska riskerna.

Källor

[1] Christiaan Hetzner: VW seeks industry alliance for self-driving technology, Automotive News 2018-09-14 Länk

[2] Jospeh White: BMW drives to cut battery costs, share costs on autonomous vehicles, Automotive News 2018-09-16 Länk

Einride bland de utvalda

TechCrunch Disrupt anses vara en konferens av stor betydelse för startuppföretag och investerare. Förra veckan hölls en upplaga av konferensen i San Francisco.

Inför konferensen valde TechCrunch ut fem mest lovande företag från vart och ett av följande områden: AI, AR/VR, Blockchain, Biotech/Healthtech, Fintech, Gaming, Privacy/Security, Space, Mobility/Transportation, Retail och Robotics/IoT/Hardware.

Bland de utvalda fanns också ett svenskt företag, Einride. Einride valdes i kategorin Mobility & Transportation och fick därmed möjlighet att delta gratis vid konferensen och tillhörande utställning, samt få tillgång till CrunchMatch, en plattform för arrangemang av möten med investerare. I paketet ingick också en kort intervju med en av TechCrunchs redaktörer.

Under intervjun förklarade Einrides VD Robert Falck företagets vision att förändra godstransporter. Han nämnde också att ”we go live during September”, där han förmodligen syftar till den planerade testverksamheten i Sverige.

Einride passade också på att visa sin T-Pod på utställningen.

Egen kommentar

Att Einride blivit utvalt som ett av de mest lovande nystartarföretag av TechCrunch är ingen slump. I KPMG:s rapport från början av året beskrivs Sverige som ett av länderna som har starkast teknisk innovationskraft. Det är viktigt att vi ibland påminner oss om detta!

Scania nyfiken på nya affärsmodeller

Scania kommer att bidra till ett nytt forskningscenter vid Handelshögskolan i Stockholm under de kommande tio åren [1]. Samarbetet går ut på att utforska nya affärsmodeller för det framtida transportsystemet.

Det nya forskningscentret kommer att heta Scania Center of Innovation and Operational Excellence.

Källor

[1] Scania Pressrum. Scania and Stockholm School of Economics in new partnership. 2018-09-10 Länk

Diverse från TechCrunch Disrupt

Den här veckan pågår TechCrunch Disrupt i San Francisco och enligt traditionen görs en rad avslöjanden från både etablerade och entreprenörsföretag. Vissa av dem har med automatiserade fordon att göra:

Uberall köper Navads. Startuppföretaget Uberall som fokuserar på platsbaserad marknadsföring har fått en ny investering på 25 miljoner dollar. Dessutom har företaget köpt upp sin rival Navads som påstås vara branschledande inom sökning och datahantering och som specialiserat sig på mobilnavigering, autonoma fordon och röstsökning.

Lockheed Martin i samarbete med Drone Racing League. Samarbetet går ut på att göra drönare smartare. Det är framförallt kommersiella drönare som är i fokus.

TomTom utökar kundkretsen. Startuppföretaget RideOS som fokuserar på karttjänster för bland annat automatiserade fordon kommer att använda TomToms realtids och historiska trafikdata och kartor sin plattform.

Skydio Autonomy Platform. Startuppföretaget Skydio som nyligen lanserat en drönare (R1), har nu lanserat en utvecklingsplattform, Skydio Autonomy Platform. Med hjälp av denna ska det vara enklare att utveckla industrispecifika lösningar.