Kategoriarkiv: Okategoriserade

Nyhetsbrev 554: Dags för semester

I början av veckan skrev vi att DiDi utför tester med Volvo XC40, och det är fel: DiDi testar med Volvo XC60 T8.

I det här nyhetsbrevet erbjuder vi en riktig sommarmix, från planerad lastbilsverksamhet i USA till nya koncept och mobilitetstjänster från Trollhättan. Men framförallt har vi med de utlovade guldkornen från svensk forskning. 

Nyhetsbrevet OmAD tar därmed sommaruppehåll och är tillbaka i mitten av augusti.

Vi på redaktionen önskar er alla en trevlig sommar, och kom ihåg – sprid glädje och inte Covid-19!  

Fler vägar för testning i Beijing

I Haidian distriktet i Beijing har det nu öppnats ytterligare 52 vägar motsvarande 215 km för testning av automatiserade och uppkopplade fordon [1].

Sedan 2018 har Beijing tillägnat 184 vägar motsvarande 608 km i Daxing, Shunyi och Haidian distrikten för liknande ändamål.

Målet är att fortsätta tillägna vägar för att snabba på utvecklingen och Beijing planerar att nå 2000 km innan 2022.

Källa

[1] Xinhua. Beijing opens more roads for testing self-driving cars. 2020-07-01 Länk

Podcast- och lästips för hängmattan

 • Förarens mentala modeller av ADAS har påverkan på säkerhet och prestanda. Länk
 • Ny marknadsundersökning baserad på data från Europa och USA visar att tillit och komfort är viktiga faktorer för framtida användare av automatiserade fordon. Länk
 • Deepfake för autonom körning? Ja, enligt företaget Oxbotica. Länk
 • Nytt dataset från MIT och Toyota, DriveSeg, med 67 nya videoklipp. Länk
 • AI-lösningen EnfuseNet använder data från lågkostnadssensorer för att generera högupplöst data. Länk
 • Hur mycket påverkar bredden på körfältet automationens prestanda? Länk
 • Video: Framtiden för delade självkörande fordon. Länk
 • Video: Kommersiella drönare. Länk
 • Podcast: Flygande bilar. Länk

Påminnelse om guldkorn

Som vi skrev för någon vecka sedan är vår ambition att inför vårt sommaravslut publicera en sammanfattning av svensk forskning kring automatiserade transporter, och till det behöver vi input från er. 

Deadline är imorgon, överraska oss med spännande läsning om guldkorn från er forskning! Det kan vara en kort sammanfattning om avslutade eller planerade projekt och studier, en rapport, artikel eller patent – ja, allt möjligt på ca 3-10 meningar. 

Skicka din sammanfattning till azra.habibovic@ri.se. Mer info om det hela hittar ni här.

Lyfts säkerhetsrapport och AD träning

Lyft har publicerat sin första Voluntary Safety Self-Assessment rapport som är en frivillig säkerhetsrapport med syfte att upplysa allmänheten om den pågående utvecklingen och testningen [1, 2].

Den har en viss betoning på säkerheten kring oskyddade trafikanter så som fotgängare, cyklister, motorcyklister och personer med mobilitetssvårigheter. Något annat som Lyft betonar i rapporten är allmänhetens acceptans, och hur de jobbar med frågor kring tillit till sina automatiserade fordon. De erbjuder bland annat support till resenärerna inför åkturer.

I rapporten beskrivs också allt ifrån systemarkitektur, tankar kring HMI, säkerhetstester, och funktioner i fordonen.

Lyft har också meddelat att de börjat använda data från sina manuella taxibilar. Det här för att kunna träna sina självkörande bilar på verkliga scenarion och mänskliga trajektorier [3, 4].

Källa

[1] Moon, M., Engadget. Lyft details how it’s going to make self-driving cars safer. 2020-06-23 Länk

[2] SELF-DRIVING SAFETY REPORT. 2020. Länk

[3] LyftLevel5, Medium. Accelerating Autonomous Driving with Lyft’s Ridesharing Data. 2020-06-23 Länk

[4] Wiggers, K., Venture Beat. Lyft crowdsources driver data to train its autonomous vehicle systems. 2020-06-23 Länk

Skicka till oss era guldkorn

Tiden går och snart är det dags för oss att sammanställa guldkorn från svensk forskning, vilket vi brukar göra inför vår sommar- och juluppehåll.  

Har du några nyligen avslutade, pågående eller planerade studier och projekt som rör automatiserade transporter och som du vill dela med våra andra läsare? Skriv i så fall en kort sammanfattning (3-10 meningar) på engelska eller svenska och skicka den till azra.habibovic@ri.se senast den 2 juli 2020.

Vi är intresserade av alla relevanta ämnen, från processorer till sensorer, algoritmer, HMI, mobilitetstjänster, utvärderingsmetoder och verktyg, designmetoder, koncept, samhällseffekter, trafikreglering och lagstiftning. Ja, allt mellan himmel och jord!

Det kan vara en sammanfattning av en specifik studie eller dina samlade insikter utifrån din forskning och utveckling inom ett visst område. Om möjligt, inkludera länkar till relevanta källor (artiklar, webbsidor, filmer). Glöm inte att nämna forskningensfinansiärer! Här är några exempel på hur en sådan sammanfattning kan se ut.

Medan ni funderar på vad ni ska skicka till oss så kan ni titta på roboten Spot och hans äventyr.

Med detta önskar vi på redaktionen en trevlig och regnfri midsommar! Vi är tillbaka nästa vecka.

Vilka olyckor kan undvikas med AD?

I en studie från Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) har det beräknats att endast en tredjedel av alla olyckor går att förhindra med hjälp av självkörande fordon [1, 2, 3].

I studien undersökte forskarna mer än 5000 olika nationella fall från en NHTSA databas (NMVCCS) som är baserad på polisrapporter från olyckor i USA. Forskarna kom fram till att ungefär en tredjedel av fallen var enkom orsakade av mänskliga fel så som perception eller oförmåga att köra fordonet.

Många av fallen bedömdes vara mer komplexa och kunde t.ex. ha att göra med missuppfattning av andra trafikanters avsikter, för hög eller för låg hastighet för givna vägförhållanden, och inkorrekta undvikande manövreringar.

Forskarna menar att vid adressering av de resterande två tredjedelarna så behöver det självkörande systemet kompromissa mellan säkerhet, hastighet och bekvämlighet.

Egen kommentar

I mina ögon ser det ut som att man inte haft en tillräckligt bred definition av mänskliga fel, och inte heller av förmågorna hos AD systemet. En kul aktivitet kan vara att läsa de fem kategorierna som forskarna i den här rapporten tagit fram och fundera kring vad som är mänskliga fel och vad vi förväntar oss ifrån ett självkörande fordon.

Sedan är det också viktigt att olycksdata samlas och analyseras på ett bra sätt. För ca 10-15 år sedan var djupanalyser av olyckor och incidenter ett populärt ämne och det genomfördes flera sådana studier vid bl.a. SAFER, trafiksäkerhetscentret på Chalmers. I dessa studier var utgångspunkten i s.k. Människa-Teknik-Organisation samspel. Man gjorde djupintervjuer med involverade parter, samt en detaljerad kartläggning av händelseförloppet, fordonen, infrastrukturen och organisatoriska aspekter för att ta reda på bidragande faktorer och samverkan mellan dessa som lett till olyckan. Ett tillämpningsområde var just utveckling av olycksundvikande fordonssystem (ADAS). Kanske dags att uppdatera sig kring sådana analyser?

Källor

[1] Mueller, A., Cicchino, J., Zuby, D., Insurance Institute for Highway Safety. What humanlike errors do autonomous vehicles need to avoid to maximize safety? 2020-05 Länk

[2] IIHS. Self-driving vehicles could struggle to eliminate most crashes. 2020-06-04 Länk

[3] Bellon, T., Reuters. Self-driving cars could only prevent a third of U.S. crashes -study. 2020-06-04 Länk

Effekten av filhållningsstöd

En doktorsavhandling från institutionen för Mekanik och Maritima Vetenskaper på Chalmers har undersökt filhållningsstöd och dess potentiella effekt på trafiksäkerhet [1].

En avsevärd andel av dödsfall och allvarlig skador sker i samband med att fordon av olika anledningar kör ur sin fil och ut i exempelvis en fil med mötande trafik. Ett antal åtgärder för dessa sorters incidenter diskuteras i avhandlingen och inkluderar fräst väglinje, Autonomous Emergency Steering (AES), Emergency Lane Keeping (ELK), Lane Departure Warning (LDW) och Electronic Stability Control (ESC).

I avhandlingen undersöktes bland annat vilka effekter som LDW skulle haft för de dödsolyckor som skedde i trafiken år 2010 i Sverige och där oavsiktligt filbyte skett i samband med olyckorna. Vidare så undersöktes även om frästa mittlinjer kunde ha en positiv säkerhetspåverkan, både för fordon utrustade med och utan ESC. Slutligen undersöktes skillnader mellan LDW och ELK samt AES med förbättrad filhållning.

Resultaten visade att:

 • LDW har en stor potential för att rädda liv. Funktionen har potential att förhindra två tredjedelar av alla olyckor som sker i samband med oavsiktliga filbyten.
 • Frästa mittlinjer kan reducera olyckor med 40% för fordon med ESC och 29% för fordon utan ESC.
 • ELK kan förhindra upp till 49% av mötande och singelolyckor, medan AES har potentialen att förhindra 42% av alla dödsolyckor.

En viktig slutsats som dras i avhandlingen är att flera av dessa system kompletterar varandra och förstärker varandras säkerhetspåverkan. En annan viktig slutsats är att det finns en tydlig synergi mellan tekniken och infrastrukturen (exempelvis i termer av målade linjer), och att fordonstillverkarna och väghållarna har därmed ett gemensamt säkerhetsansvar.

Avhandlingen presenteras och försvaras online den 15 juni kl 9:15. Länken hittar ni här.

Källa

[1] Sternlund, S., Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences. Traffic Safety Potential and Effectiveness of Lane Keeping Support. 2020-05 Länk

Sensorer

Murata med ny tröghetssensor. Den Japanska elektroniktillverkaren Murata presenterade sin nya tröghetssensor: SCHA600. Tröghetssensorer har en betydande roll för att avgöra ett objekts position, och SCHA600 sex frihetsgrader påstås vara till en stor fördel i detta. Länk

Omnivisions nya kamera. Kinesiska OmniVision som utvecklar kameror har presenterat en ny kamera, OVM9284, för bland annat tillämpning inom ADAS och självkörande fordon. Kameran är 6.5×6.5mm med 1MP och 1280×800 upplösning. I sitt pressmeddelande skriver de om tillämpning för Driver Monitoring Systems (DMS) där kameran har som fördel att den inte stör föraren tack vare sin storlek. Länk

Lansering av Tobii Pro Glasses 3. Det svenska företaget Tobii som utvecklar glasögon för blickspårning har nu lanserat sina nya glasögon. Dessa ska ha ett mer utökat synfält ifrån kamerornas perspektiv, kontroll via app, två alternativ för detekteringsfrekvens, m.m. Blickspårning används bl.a. i användarstudier om ADAS och självkörande fordon. Länk

Investeringar och uppköp

Otto Motors får 29 miljoner dollar. Otto Motors som tillverkar och utvecklar självkörande fordon för fabriker har nu fått 29 miljoner dollar i finansiering. Finansieringen blev ledd av Kanadas Kensington Private Equity fund. Pengarna kommer att användas till att skala upp produktionen, med ambitioner att bli en global leverantör av denna typ av självkörande fordon. Generellt förutser många en ljus framtid för sådana självkörande fordon, eller robotar som de också kallas. Länk

Mitsubishi och NTT köper upp 30% av HERE. Mitsubishi Corporation och japanska telekommunikationsföretagen Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) har köpt upp 30% aktier i HERE Technologies som är ett företag med kart- och navigeringstjänster, bland annat för självkörande fordon. Det är ett strategiskt uppköp som ger HERE möjligheten att expandera i Asien-Stillahavsregionen. Länk