Kategoriarkiv: Okategoriserade

Smått och gott

Comma AIs eftermarknads ADAS. Minns ni ”superbarnet” George Hotz från Kalifornien som var först med att hacka en iPhone och som startade Comma.AI som skulle revolutionera automatiserad körning? Efter att han stött på problem kring säkerhetskrav för automatiserad körning för ca 4 år sedan valde han att ”sadla om”. Nu säljer han eftermarknadslösningar i form av förarstödssystem. Här kan ni läsa mer om hans lösning, hur mycket den kostar och hur den fungerar i praktiken: Länk

Egenbyggd besprutare. En holländsk jordgubbsodlare har utvecklat ett system som möjliggör självkörning av en traktor för besprutning av jordgubbar. Hans prototyp har visat sig vara fullt operativ och används idag i växthus. Den besprutar 3 hektar på två timmar! Mer om detta kan ni läsa om här: Länk

Pilot med automatiserad flygplatsbuss. I slutet av oktober inleds en pilot med en automatiserad buss på Southampton Airport i Storbritannien. Piloten leds av Conigital och kommer att pågå i två veckor. Bussen kommer att trafikera en ca 2 km lång rutt mellan en långtidsparkering och terminaler. En säkerhetsförare kommer finnas bakom ratten. Länk

Hur lurar man en självkörande bil? Det vet bl.a. en forskargrupp från Israel som utforskat ämnet under de senaste två åren genom att experimentera med ”fantombilder” för att lura automatiserde körsystem. De avslöjade tidigare att de kunde använda ljusprojektioner för att lura Tesla-bilar att automatiskt stanna utan varning när kameran ser falska bilder av vägskyltar eller fotgängare. Nu visar de att liknande företeelser kan uppstå genom att visa några enstaka falska bilder i videoreklamskyltar som visas längs med vägen. Länk

BMW med sju principer kring etisk AI

Med allt mer AI tillämpningar för kunder, produkter, anställda och processer, så utfärdar BMW sju principer för etisk utveckling och tillämpning av AI [1].

De sju principerna berör mänskligt åsidosättande av AI:ns beslut, utveckling av robusta och säkra AI lösningar, integritet, transparens, jämlikhet, klimatet, samhällets välbefinnande samt ansvar.

Project AI, en grupp hos BMW som jobbar med dataanalys och maskininlärning, har skapat en portfölj med över 400 områden i företaget som på ett eller annat sätt tillämpar AI. Flera av dessa listas i [1].

Egen kommentar

Vi vill passa på och påminna om riktlinjerna för etik som publicerades av Europeiska kommissionen för drygt en månad sedan. Det finns tydliga likheter i dessa. Kommisionens riktlinjer är dock skrivna på en högre nivå och riktade mot fler aktörer.

AI-relaterad etik är ett område som kommer behöva utvecklas kraftigt. I slutändan kan (och bör) det vara företagets etikprinciper som avgör vilken produkt eller tjänst som en kund väljer.

Källor

[1] BMW. Seven principles for AI: BMW Group sets out code of ethics for the use of artificial intelligence. 2020-10-12 Länk

Förtydliganden och kommentarer

Förra veckan skrev vi att Qualcomm fått två licenser för testning av prototyper för V2X i den amerikanska delstaten Virginia och att kommunikationen kommer gå ”via det nyligen tillgängliggjorda 5.9-GHz spektrat”. Det sistnämnda behöver förtydligas något: 5.9-GHz spektrumet har varit tillgängligt i USA flera år, men det har använts exklusivt av den WiFi-baserade kommunikationsteknologin DSRC. I december 2019 godkände den amerikanska kommissionen för kommunikation (FCC) ett förslag som skulle möjliggöra för fordonsapplikationer baserade på mobilkommunikation (C-V2X) att använda vissa radiovågor i frekvensbandet 5.9 GHz, vilket nu används av Qualcomm i testet i Virginia. Här är det dock viktigt att notera att det här frekvensbandet används av C-V2X bara på prov, och att det slutgiltiga beslutet av amerikanska myndigheter inte fattats ännu. 

För ett par veckor sedan skrev vi om kraven på Intelligent Speed Assistance (ISA) och klagomålen på dessa. I samband med det fick vi en kommentar från en av våra läsare som vi tycker kan vara intressant för bredare publik: En anledning till att det inte borde införs så strikta lagkrav på ISA är att det helt enkelt inte är självklart att tekniken kommer vara mogen för alla länder och att infrastrukturen kommer funka. Det är ju en annan sak om en tillverkare gradvis kan rulla up ett informativt system som inte ingriper drastiskt när man arbetat fram en tekniskt mogen plattform som fixar så att det är tillräckligt säkert. Se exempelvis den här videon. Det är prediktiv ACC men datan är ju densamma (Traffic Sign Recognition och antagligen antar jag kartdata) och om ISA eller ACC tokbromsar ner till 90 på en motorväg där andra flyter på i 110 är ju inte helt okontroversiellt. Hade den bromsat ner till 70 eller 50 tänker iaf jag att det kan uppstå olyckor pga det.

I vår artikel Ord spelar roll skrev vi att studien utförd av den amerikanska organisationen för bilägare AAA kom fram till att namnet och informationen som en förare får om ett förarstödssystem påverkar dennes upplevelse, beteende och tillit till systemet. Men är det verkligen så? En av våra läsare kom att tänka på en annan studie som utförts av Volvo Cars på testanläggningen AstaZero där förarnas reaktion till ett hinder på vägen uteblev i många fall oavsett hur de hade informerats och vilken information de hade fått om systemet. Där undersöktes dock inte effekten av systemnamnet.  

Stort tack till våra uppmärksamma och engagerade läsare, fortsätt med det!

Självkörande parkeringsvakt i Moskva

I Rysslands huvudstad Moskva har forskningsinstitutet MosTransProekt och dess samarbetspartners utvecklat ett självkörande fordon i syfte att kontrollera parkeringsöverträdelser [1].

Fordonet har kört runt i Moskvas centrala gator sedan februari, och lagrar data om ca 1000 parkerade fordon per dag. Den använder en högupplöst 3D karta också kallad en digital tvilling av vägen, och fordonet kan kommunicera med infrastruktur genom en V2X uppkoppling.

Det här projektet görs i samarbete mellan MosTransProekt, Department of Transport and Road Infrastructure Development of Moscow, Fau Rosdornii, Moscow Automobile och Road Construction State Technical University (MADI).

Källor

[1] Intelligent Transport. Moscow begins autonomous parking enforcement trial to control kerbs. 2020-10-01 Länk

Motionals konsumentundersökning

Motional som är ett samarbete mellan Aptiv och Hyundai har publicerat en undersökning kring konsumenters syn på dagens och framtidens mobilitet [1, 2]. Undersökningen omfattade 1000 deltagare.

Bland annat visar undersökningen att 62% av deltagarna ser en framtid med självkörande fordon. De personer som har mer kunskap om självkörande teknologi har visat sig vara mest exalterade för självkörande fordon.

Vidare visar undersökningen att 45% av deltagarna anser att det inte är någon skillnad mellan självkörande fordon och de fordon som finns idag på marknaden med förarstödssystem (ADAS).

Kopplat till Covid-19 så visar resultaten att ungefär en femtedel av deltagarna är mer intresserade av självkörande fordon nu jämfört med innan pandemin, och 70% av deltagarna tycker att risken för infektion är oroande och påverkar ens val av transport.

Egen kommentar

Att 45% av deltagarna anser att det inte är någon skillnad mellan självkörande fordon och dagens fordon med ADAS är milt sagt oroande. Det visar än en gång på att det finns brister i informationsspridning om automatiserade fordon och ADAS.

Ni kan läsa ett par andra nyhetsbrev vi skrivit om benämningar, informationsspridning och tillit här och här.

Källor

[1] Motional. Consumer Mobility Report. Länk

[2] PR Newswire. Motional Releases Inaugural Consumer Mobility Report. 2020-09-24 Länk

EU krav för ISA ifrågasätts

EU-komissionen har publicerat ett utkast på tekniska krav som ställs på Intelligent Speed Assistance (ISA) som kommer vara en obligatorisk funktion i fordon producerade från och med år 2022. Nu har European Transport Safety Council (ETSC) i koalition med några andra organisationer uttryckt missnöje med dessa krav [1].

ISA är en funktion som hjälper förare hålla sig inom hastighetsbegränsningarna, och kraven som ställts är bl.a. att systemet ska varna när förare överstiger hastigheter. Enligt koalitionen möjliggör de föreslagna kraven för fordonstillverkarna att installera ISA-system som endast varnar förare när de bryter hastighetsgränsen, snarare än att hjälpa dem att hålla sig inom det tillåtna hastighetsspannet med hjälp av feedback via gaspedalen eller genom att begränsa motorns vridmoment. Detta är då långt under säkerhetsstandarden som diskuterades i samband med lagstiftningen.

Klagomålen berör också brister i kraven för identifiering av hastighetsbegränsningar och att systemen kan avaktiveras för enkelt.

Koalitionen uppmanar medlemsstaterna att kräva från kommissionen en högre säkerhetsstandard för ISA vid ett expertmöte som kommer att hållas om en vecka.

Här kan ni läsa brevet från koalitionen till EU medlemstater.

Egen kommentar

Som en av våra läsare kommenterat så kommer ett obligatoriskt ISA troligtvis att ”inteckna” en stor del av säkerhetspotentialen med automatiserade fordon. Frågan är bara hur stränga krav som ska ställas på systemet så att det gör så stor nytta som möjligt? Min känsla är att kommissionen i sin kravställning valt en nivå som de flesta fordonstillverkare kan lätt uppnå med existerande teknik. Men vi vet ju alla att regelverket behöver ibland vara utmanande för att stimulera snabbare utveckling.

Under det senaste åren har vikten av att följa hastighetsbegränsningar belysts av bl.a. Trafikverket som genom ett nationellt upprop valt en lite annorlunda metod: de uppmanar transportköparna att i sina upphandlingar ställa krav på hastighetsefterlevnaden.

Källa

[1] ETSC. Concerns raised over draft technical specifications for mandatory Intelligent Speed Assistance (ISA) systems. 2020-09-28 Länk

Tango

Tango, som star för Technology for automated driving, optimized to the benefit of the user, är ett nyligen avslutat tyskt forskningsprojekt [1]. 

I grova drag fokuserade projektet på automation i lastbilar motsvarande automationsnivå 2 och 3 enligt SAE-skalan. En viktig del i projektet var att utforska och utveckla en s.k. uppmärksamhets- och aktivitetsassistent. 

Detta är ett system som hjälper föraren under körningen – en virtuell följeslagare som håller föraren vaken, motverkar trötthet och gör körningen så trevlig som möjligt. Systemet assisterar föraren på olika sätt beroende på automationsnivån. Det kan handla om en varning, ett erbjudande att utföra en sekundär aktivitet som att skriva ett textmeddelande eller ett aktivt ingripande som att bromsa. 

Systemet använder sig av kameror som med hjälp av AI läser av förarens uppmärksamhet och aktiviteter, och baserat på detta, initierar olika stöd till föraren.

Här kan ni se en illustration av det hela. 

Projektdeltagarna inkluderade Volkswagen, MAN Truck & Bus, University of Stuttgart, Hochschule der Medien, Spiegel Institut, CanControl samt Bosch som ledde projektet. Projektet finansierades av German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) och pågich i 3,5 år. 

Källor

[1] Davis, A., Highways Today. Bosch develops Tango virtual companion to increase truck driving safety. 2020-09-17 Länk

[2] Tango. Länk

Åtal mot föraren i Uber-dödsolyckan

Dödsolyckan som skedde i Tempe i Arizona i mars 2018 har nu lett till ett åtal om vållande till annans död (eng. negligent homicide) mot säkerhetsföraren som satt bakom ratten i Ubers självkörande bil [1, 2].

Säkerhetsföraren ska ha varit distraherad av sin telefon medan fordonet var i självkörande läge då kollisionen med fotgängaren inträffade. Baserat på den omfattande utredningen av säkerhetsorganisationen NTSB är bedömningen att föraren kunde ha undvikt olyckan om hon hade varit uppmärksam.

Egen kommentar

Det blir intressant att följa utvecklingen av det här åtalet, speciellt med tanke på att Uber inte hålls rättsligt ansvariga för dödsolyckan i fråga och att de nådde en förlikning med den dödade fotgängarens familj. Föraren riskerar upp till 6 års fängelse.

Källor

[1] Lawler, R., Engadget. Uber backup driver charged with negligent homicide in self-driving accident. 2020-09-15 Länk

[2] Ny Teknik. Åtal efter dödsolycka med självkörande Uber-bil. 2020-09-16 Länk

Jordbruksmaskiner, skepp och drönare

Hexagons sensor kit. Hexagon som utvecklar teknologi för jordbruksmaskiner har presenterat en traktor med självkörande teknologi. Traktorn är framtagen som en forskningsplattform, och företaget har redan nyttjat traktorn för att validera sitt nya paket med sensorer och positioneringsenheter. Paketet har utvecklats i samarbete med AutonomouStuff och NovAtel. Länk1 Länk2

Självkörande skepp över atlanten. Ett autonomt skepp vid namn Mayflower ska korsa atlanten under April 2021. Skeppet har en ”AI-kapten” och förlitar sig på radarer, kameror och kommunikation till andra båtar för att navigera sig till sin måldestinationen. Innan resan över Atlanten sker så kommer skeppet testas. Detta kommer att ske under kommande veckor. Länk

Drönarleveranser i North Carolina. Den amerikanska detaljhandelskedjan Walmart meddelar att de ska utföra ett pilotprojekt med fokus på drönarleveranser i North Carolina i USA. Detta görs tillsammans med det israeliska företaget Flytrex som har en lösning för drönarleveranser. Länk

Vill ni SHOW-a?

Möjlighet att bidra till en undersökning om affärs- och operativa modeller för nya mobilitetstjänster med automatiserade fordon! Undersökningen är en del av EU-projektet SHOW (SHared automation Operating models for Worldwide adoption”).

Undersökningen är öppen till den 16 september och syftar till att:

”…It shall gather assessments, opinions and insights from a wide range of stakeholders regarding business models for novel mobility services using CCAVs. The survey – and thus your contribution – is intended to identify important framework conditions for such business models, and will help to take them into account into the design and setup of the numerous mobility services planned within SHOW. Aggregated results shall then be published on the homepages of SHOW, but also of UITP and ERTICO, and presented in public workshops.”

Undersökningen hittar ni här.