Etikettarkiv: Cruise

Fler incidenter med robotaxin i SF

Robotaxifordon i San Francisco har varit med om nya incidenter under senaste månaden:

 • En robotaxi från Cruise har kört in i en buss. Inga personskador orsakades av incidenten [1].
 • Efter en storm som resulterade i fallna träd kunde inte vissa fordon detektera avspärrningar och körde därför in och trasslade in sig i tejpen [1].
 • En Cruise robotaxi blev stoppad av polisen efter att ha kört i fel fil [2].
 • En Waymo-robotaxi och tre Cruise-robotaxifordon fastnade på samma plats i trafiken. Detta kan ha berott på fel i nätverksuppkoppling [3].
 • En man attackerade en Cruise-robotaxi efter att den fastnat i trafiken [4].

Egen kommentar

De flesta av dessa incidenter har kommit till ytan via sociala medier. Som tur var resulterade dessa incidenter inte i något allvarligt.

Källor

[1] Hope, G., IoT World Today. Driverless Taxi Crashes Into Bus. 2023-03-28 Länk

[2] The Last Driver License Holder. Austin PD Stops Driverless Cruise. 2023-03-13 Länk

[3] The Last Driver License Holder. More Stalled Robotaxis by Cruise and Waymo. 2023-03-04 Länk

[4] The Last Driver License Holder. Man Attacks Cruise Robotaxi. 2023-03-01 Länk

Cruise söker tillstånd för testning i hela Kalifornien

General Motors-ägda robotaxiföretaget Cruise har ansökt om tillstånd för att få testa sina autonoma fordon i hela Kalifornien [1].

Ansökan har gått till California Department of Motor Vehicles. Cruise hoppas på att kunna skala upp sin robotaxi-testning. Den sker i dagsläget i Phoenix i Arizona, Austin i Texas och San Fransisco i Kalifornien.

Egen kommentar

Det tycks inte vara tydligt vad ett sådant tillstånd skulle innebära då varje stad som Cruise tidigare fått tillstånd i har krävt flera steg för att nå fler frihetsgrader så som högre hastigheter, utan säkerhetsförare, fler timmar på dygnet, osv. Ska de ändå börja från ”början” i varje nytt område trots ett delstatstillstånd och behöva söka tillstånd för avancemang i varje nytt område?

Källa

[1] Hope, G., IoT World Today. GM’s Cruise Wants to Test Its Self-Driving Cars Across California. 2023-03-23 Länk

Cruise vill skilja på äpplen och päron

Cruise medgrundare delar sina tankar kring senaste AAA-undersökningen, begrepp för AD och slänger en peak till Tesla [1].

Förra veckan skrev vi om AAA:s enkätundersökning där 68% sa att de var rädda för ADS-teknik. Detta är en ökning från 55% 2022, vilket inte är helt förvånande med tanke på rapporteringen av ett antal uppmärksammade olyckor de senaste åren.

Denna lägesbild frustrerar Kyle Vogt (medgrundare av Cruise Automation som General Motors förvärvade 2016) som vid ett framträdande på SXSW tog upp att det finns en förvirring över vad som är självkörande och att det finns företag som säljer produkter med ”full självkörning” men som, när något oväntat händer, lämnar över kontrollen av fordonet till föraren vilket kan leda till en väldigt skrämmande upplevelse.

Cruise egen erfarenhet är att hälften av de tillfrågade från början är skeptiska till självkörande bilar men när de väl åkt med vill 92 % göra det igen. Om vissa företag felmärker sina system som fullständigt självkörande när de inte är det så är det ett problem för oss alla, tillägger han. Han nämner också insikter vad gäller utmaningen att nå ”full självkörning”. ”Att tillverka fordon är svårt. Att bygga sensorer och ett system som i grunden är en superdator på hjul är svårt. Att utveckla AI och integrera det i ett system som fungerar i en mycket komplex miljö är svårt.”

Egen kommentar

Oavsett anledning är det beklagligt om tillverkare försvårar för allmänheten att skilja på ADAS (assistanssystem) och högre nivå ADS (autonomt system). Däremot kan det snabbt bli komplicerat att förstå begränsningarna med olika specifika system med tanke på att funktionalitet kan variera beroende på hur väg- och körförhållandena (ODD) varierar.

Källa

[1] Yao, D., IoT World Today. Self-Driving Cars Ready to Scale: SXSW 2023. 2023-03-15 Länk

Cruise bildar råd för inklusion

Cruise har skapat ett råd inom verksamheten som ska hjälpa företaget att öka tillgänglighet i sina produkter [1, 2].

Det nya rådet heter Cruise Accessibility Council och består av 17 personer som representerar olika organisationer för funktionsvariation. Rådet ska kunna ge Cruise återkoppling kring deras produkter för skapa inkluderande lösningar.

Ett exempel på arbetet för inklusion inom Cruise är deras rullstolsanpassade från-grunden-byggda autonoma fordon Origin Mobility. I det har det gjorts anpassningar av Cruise Origin-fordonet, som är deras framtida robotaxi.

Källa

[1] Lee, M., Cruise. Launching the Cruise Accessibility Council. 2023-03-03 Länk

[2] Aquino, S., Forbes. Cruise Senior Public Affairs Manager Michele Lee Talks Autonomous Cars And New Accessibility Council In Interview. 2023-03-03 Länk

Waymos första miljon förarlösa miles

Waymo har uppnått en miljon körda miles (160 934 mil) utan säkerhetsförare med sina robotaxifordon [1, 2].

I samband med det presenterar de sammanfattning av olycksstatistik. De förarlösa milen innehöll inga personskador men 20 kollisioner varav två behövde rapporteras till NHTSA. Samtliga kollisioner med andra fordon bedöms ha involverat en människa som brutit mot trafiklagar eller kört vårdslöst. 55% av alla händelser bestod av att ett stillastående Waymo-fordon blev påkört bakifrån. Nio av kollisionerna resulterade inte i någon skada alls.

Cruise nådde nyligen också en miljon förarlösa miles. De flesta av dem har körts i San Fransisco under de senaste 15 månaderna [3].

I en annan nyhet får vi veta att Waymo är redo att påbörja piloter med robotaxi i Los Angeles. De har kartlagt staden under de senaste månaderna och har bestämt sig för att direkt köra utan säkerhetsförare. Dock ska det till en början bara vara med anställda som passagerare [4].

Egen kommentar

Rapporten som publicerats av Waymo (här) beskriver hur de tjugo kollisionerna kan jämföras med olycksstatistik från manuella fordon och vad det kan säga om säkerheten hos Waymos system. Författarna drar slutsatsen att Waymos system kommer att minska antal allvarliga kollisioner.

Waymo har även tidigare presenterat data kring trafiksäkerhet och validering av deras autonoma körsystem. Vi har skrivit om detta tidigare här, här och här.

Källor

[1] Waymo. First Million Rider-Only Miles: How the Waymo Driver is Improving Road Safety. 2023-02-28 Länk

[2] Trent, V., et al. Safety Performance of the Waymo Rider-Only Automated Driving System at One Million Miles. 2023 Länk

[3] Cruise. One Million Driverless Miles. 2023-02-22 Länk

[4] Shortle, M., Evmagz. Waymo to Test Autonomous Jaguar I-Paces without Human Safety Operator in LA. 2023-02-28 Länk

Kaliforniens DMVs årliga rapport

Kaliforniens Department of Motor Vehicles (DMV) rapporterar att det körts drygt 9,6 miljoner kilometer med autonoma fordon i delstaten mellan 1 december 2021 och 30 november 2022 [1].

Det är nu 43 företag som är registrerade hos Kaliforniens DMV för AD-testning. Siffrorna inkluderar inte testbanekörning, körning utanför delstaten och heller inte SAE nivå 3 eller lägre. Fler siffror från året:

 • Waymo och Cruise står för drygt 7,4 av de 9,6 miljoner körda kilometerna.
 • Drygt en av de 9,2 miljoner kilometrarna kördes utan säkerhetsförare.
 • 7 av 43 företag har tillstånd för förarlös testning: Apollo, AutoX, Cruise, Nuro, Waymo, WeRide, och Zoox.
 • 22 av 43 företag utförde ingen testning alls.
 • Det har totalt körts 1507 autonoma fordon under perioden.
 • Waymo och Cruise står för 1076 av de autonoma fordon som kört.

Vi har rapporterat tidigare års siffror: 2022, 2020, 2019 och 2018.

Källa

[1] DMV. AUTONOMOUS VEHICLE PERMIT HOLDERS REPORT 5.7 MILLION TEST MILES IN CALIFORNIA. 2023-02-17 Länk

[2] Herger, M., The Last Driver License Holder. 2022 Disengagement Report from California. 2023-02-17 Länk

Cruise och Honda pilotar i Japan

Vd:n för robotaxiföretaget Cruise meddelar att de påbörjat piloter med robotaxi i Japan tillsammans med fordonstillverkaren Honda [1].

Cruise och Honda har en relation sedan en tid tillbaka då Honda investerade 750 miljoner USD i Cruise och utlovade ytterligare investering på två miljarder USD över en tolvårsperiod (vilket vi skrev om här).

Målet för företagen är att Honda ska kunna bedriva en robotaxitjänst med Cruise från-grunden-byggda-AV Cruise Origin, som Honda också hjälpte till att utveckla.

Cruise har påbörjat en nationell expansion i USA, där de senast påbörjade piloter i Texas och Arizona (som vi skrev om här). Nu sätter man också internationell expansion i rullning.

Källa

[1] Hope, G., IOT World Today. Cruise, Honda Testing Self-Driving Cars in Japan. 2023-01-30 Länk

Ytterligare kritik mot robotaxi i SF

San Fransisco transportmyndighet, San Francisco Transportation Authority (SFTA), har skickat ett brev till California Public Utilities Commission (CPUC) för att begränsa robotaxitjänster i staden [1, 2, 3].

Brevet kommer som svar på att GM-ägda Cruise fått tillstånd från California Department of Motor Vehicles (DMV) om att få utöka sin robotaxitjänst till att vara aktiv dygnet runt. Cruise behöver dock ett ytterligare tillstånd från CPUC för att göra detta. SFTA hävdar att utökning av tjänsterna är orimligt med tanke på de incidenter som vi nämnt (t.ex. här).

Cruise svarar med att referera till sin olycksstatistik där inga personer blivit allvarligt skadade eller avlidna trots miljontals körda kilometer.

Cruise har även fått kritik från myndigheter som skickat brev till CPUC tidigare, vilket vi skrivit om här, och här.

Egen kommentar

Automatiserade fordon har hindrat räddningstjänster på olika sätt. Ett exempel har varit blockering av utryckningsfordon, ett annat att SOS-telefonlinjer ockuperats när resenärer somnat och Cruise inte fått respons. Av den anledningen håller jag med myndigheterna om att man bör vara försiktig med att expandera tjänsterna.

Källa

[1] Self Drive News. San Francisco Officials Call for Limited Expansion of Cruise and Waymo Robotaxi Services. 2023-01-30 Länk

[2] Ingram, D., NBC News. Two companies race to deploy robotaxis in San Francisco. The city wants them to hit the brakes. 2023-01-27 Länk

[3] Sims, D., Techspot. San Francisco robotaxis are causing false 911 calls and other chaos. 2023-01-27 Länk

Detta har hänt under julen – Del II

NHTSA utredning kring Cruise-robotaxin. Amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) har påbörjat en utredning kring robotaxiföretaget Cruise och deras autonoma fordon. Detta efter ett antal incidenter (som vi nämnt här, här, här och här). NHTSA undersöker dock specifikt tre fall där fordonen efter hård inbromsning vart med i kollisioner, samt situationer där Cruise-fordon av olika anledningar blivit stillastående och blockerat trafiken. Hela 242 stycken Cruisefordon kommer att utredas. Länk

Cruise påbörjat piloter i Texas och Arizona. Cruise meddelar att de påbörjat piloter av sin robotaxitjänst i Austin och Phoenix i amerikanska delstaterna Texas och Arizona. Denna expansion utlovades redan innan slutet på 2022 (vilket vi skrev om här), ett löfte de nu visat sig kunna hålla. Piloterna körs i ett mindre område med säkerhetsförare bakom ratten, med passagerare från allmänheten, och utan att ta betalt för resorna. Företaget hoppas kunna utöka pilotningen fortare, nu när de gått igenom processen i San Fransisco. Länk

Magna förvärvar resten av Veoneer från SSW. Kanadensiska techföretaget Magna har kommit överens med investeringsföretaget SSW om att köpa Veoneers enhet för aktiv säkerhet för ca 1,5 miljarder USD. Qualcomm och SSW köpte Veoneer för 4,5 miljarder USD hösten 2021, vilket vi skrev om här. Qualcomm behöll den del av Veoneer som utvecklade självkörande teknologi. SSW säljer nu alltså återstående delen av Veoneer till Magna. Länk

Ruter, Mobileye m.fl pilotar mobilitetstjänst i Norge. Kollektivtrafiken i Oslo och Akershus, som drivs av Ruter, kommer tillsammans med ett antal partner bedriva en fortsättning på de piloter som de påbörjat 2019. Den nya piloten kommer utöka flottan upp till 15 autonoma fordon, utrustade med teknologi från Intel-ägda företaget Mobileye. Personer från allmänheten kommer att kunna beställa skjuts av fordonen via Ruters app för kollektivtrafik och syftet är att fler personer ska kunna lämna sina bilar hemma. Fordonen kommer ha en säkerhetsförare bakom ratten men man siktar på att inte behöva det i framtiden. Länk

LOXO med autonoma leveranser i Europa. Ett Schweiziskt startupföretag vid namn LOXO har avslöjat ett autonomt leveransfordon av den större typen som de planerar driftsätta på allmäna vägar i Europa under 2023. Piloter kommer börja under våren i Schweiz och man hoppas senare kunna utöka till Tyskland och Storbritannien. Fordonet kommer ha fjärroperatörer som övervakar och assisterar fordonet. Länk

Kalifornien förbjuder falsk maknardsföring kring AD. Det lagförslag som förbjuder namngivande av delautonoma system som helautonoma i Kalifornien, som vi skrev om här, har nu godkänts av guvernören Gavin Newsom. Lagen förbjuder till exempel Tesla från att kalla sitt förarstödssystem för ”Full Self-Driving”. Länk

Villkorad automation i Sydkorea. Sydkoreanska fordonstillverkaren Kia kommer att lansera nya fordonsmodellen EV9 med villkorad automation (nivå 3 på SAE-skalan). Även fordonsmodellen G90 från Genesis (som tillhör samma fordonskoncern) kommer få teknologin som de kallar för Highway Driving Pilot (HDP). I en annan nyhet fick vi också veta att Sydkoreas Ministry of Land, Infrastructure and Transport kommer att introducera villkorad automation i kollektivtrafiken med tre bussar. De kommer köra en ca 45 km slinga i staden Sejong . Vi skrev om Sydkoreas färdplan för automatiserad körning här. Länk1 Länk2

Oxbotica får in 140 miljoner USD. Den brittiska AD-utvecklaren Oxbotica har avslutat en Serie C-finansieringsrunda med 140 miljoner USD. Bland investerarna fanns bland andra investeringsföretagen Aioi Nissay Dowa Insurance och ENEOS Innovation Partners. Oxbotica kommer nyttja pengarna till att utöka sin verksamhet geografiskt till fler kontinenter och länder, samt till att driftsätta sin teknologi där den behövs först: jordbruk, i flygplatser, godsleveranser, gruvarbete och bildelning. Länk

Volvo investerar i Waabi. Volvo Group Venture Capital AB har investerat i startupföretaget Waabi som utvecklar självkörande teknologi för lastbilar. Summan och detaljer kring investeringen är inte avslöjad. Waabi avslutade senast en serie-A finanseringsrunda med 83,5 miljoner USD. Företagets självkörande teknologi installeras under produktionen av fordonen, snarare än i efterhand, vilket möjliggör för ett mer sömlöst utseende av sensorerna på lastbilarna. Länk

Bosch fortsätter investera i Kina. Tyska elektronikföretaget Bosch investerar 1 miljard USD i teknologi för eldrivna och autonoma fordon via ett nytt forskning- och utvecklingscenter i Kina. Bosch investerade också i somras i kinesiska AD-utvecklaren WeRide, vilket vi skrev om här. Länk

Cruise söker tillstånd för Origin

Robotaxiföretaget Cruise söker nu tillstånd hos Kaliforniens Department of Motor Vehicles för att få pilota det manuella styrdon-lösa Cruise Origin-fordonet på allmän väg i San Fransisco [1].

Cruise Origin är avsett för robotaxi och då det saknar manuella styrdon så som ratt och pedaler så har Cruise sökt om undantag från USAs federala fordonslagar. Processen pågår fortfarande och vi skrev om den här.

Målsättningen är att driftsätta Cruise kommersiellt 2023.

Källa

[1] Korosec, K., Tech Crunch. GM’s Cruise pursuing permit to test its custom-built ‘Origin’ robotaxi in San Francisco. 2022-11-30 Länk