Kategoriarkiv: Tester och demonstrationer

NEVS lanserar podd-koncept för städer

Det numera helkinesiska NEVS har i samarbete med amerikansk-kinesiska AutoX tagit fram självkörande poddar med anpassningsbar interiör som de kallar Sango [1].

Poddarna är tänkta för samåkning i stadsmiljö och tiotalet förarbemannade fordon planeras att testas i Stockholm. Datum för detta är ännu inte offentliggjort men NEVS har utryckt förhoppning om att det kan ske under 2021 [2].

Själva fordonet Sango är snarlik tidigare koncept från Navya, Volkswagen och GM. Det mäter 4266 i längd, 2021 i bredd och 2018 i höjd inklusive lidarsensor. Interiören är flexibel och kan ta upp till sex åkande, alla med egen luftkonditionering och möjlighet till avskärmning. Fordonet eldrivet och har en räckvidd på över 20 mil.

Kring fordonen erbjuder NEVS ett system med användarapp samt ett centralt system för kontroll och optimering av fordonsflottan. Mobilitetstjänsten som NEVS ämnar införa kallas Pons.

Här kan ni se Sango in action.

Egen kommentar

Många fordonstillverkare satsar nu på nya lösningar för städer då trenden och trycket på att minska antalet fordon i stadskärnorna ökar. Frågan är om självkörande fordon kommer lyckas leverera på den punkten och om de lyckas få folk att omfamna delade mobilitetstjänster. Enligt NEVS är epoken med en person per bil över. Håller ni med?

Källor

[1] NEVS. NEVS launches PONS – the first mobility ecosystem with autonomous vehicles for city needs. 2020-07-01 Länk

[2] Blixt, T., BreakIt. Självkörande Uber-utmanare i Stockholm redan nästa år – om Nevs får som de vill. 2020-07-01 Länk

Fler vägar för testning i Beijing

I Haidian distriktet i Beijing har det nu öppnats ytterligare 52 vägar motsvarande 215 km för testning av automatiserade och uppkopplade fordon [1].

Sedan 2018 har Beijing tillägnat 184 vägar motsvarande 608 km i Daxing, Shunyi och Haidian distrikten för liknande ändamål.

Målet är att fortsätta tillägna vägar för att snabba på utvecklingen och Beijing planerar att nå 2000 km innan 2022.

Källa

[1] Xinhua. Beijing opens more roads for testing self-driving cars. 2020-07-01 Länk

Lastbilar i USA

TuSimple utökar sin verksamhet i USA och inför vad de själva kallar ”världens första nätverk av autonoma godsfordon” [1]. I samarbete med UPS, Penske, U.S. Xpress och McLane Company planerar de att etablera ett ekosystem av autonoma lastbilar. 

TuSimple liknar sitt nätverk med en järnväg: lastbilar som följer uppsatta rutter som räls mellan dessa fasta punkter. Detta möjliggörs av digitala kartor över rutter som fordonen ska färdas på, strategiskt utvalda terminaler och fjärrkontrollcentret TuSimple Connect.

Lanseringen av nätverket är planerad att ske i tre faser: 

  • Under den första fasen som inleds under året och varar till 2021, kommer företaget att erbjuda leveranstjänster mellan Arizona och Texas där de förbinder städerna Phoenix, Tucson, El Paso, Dallas, Houston och San Antonio. 
  • Under den andra fasen, som börjar år 2022 och slutar 2023, kommer nätverket att utvidgas till att omfatta transporter mellan Los Angeles och Jacksonville, och därmed förbinda östkusten med västkusten. 
  • Under den tredje fasen, som börjar år 2023, kommer verksamheten att utvidgas till resten av landet. 

Planen är att så småningom utvidga verksamheten till Europa och Asien där TuSimple har en pilot i Shanghai. 

Egen kommentar

Detta kommer bara två dagar efter att Waymo offentliggjort att de kommer kommersialisera sin leveranslösning Waymo Via genom att ingå partnerskap med fordonstillverkare och deras leverantörer [2]. Som ett steg mot detta utökar företaget sina tester i New Mexico, Arizona och Texas. Waymo utför också viss testning i San Francisco Bay Area, Michigan och Georgia.

Slump?

Källor

[1] Vox. Networks of self-driving trucks are becoming a reality in the US. 2020-07-01 Länk

[2] VentureBeat. Waymo to expand autonomous truck testing in the American Southwest. 2020-06-30 Länk

Didi erbjuder gratis resor i Shanghai

DiDi Chuxing har nu lanserat test för robotaxi tjänst i Shanghai. Under helgen nådde DiDi en ny milstolpe i sin utveckling av självkörande taxitjänster. Företaget började erbjuda resor till resenärer i utvalda områden i Shanghai [1, 2]. Resorna är gratis och beställs via Didis app. Det finns en säkerhetsförare bakom ratten under testerna.

För att säkerställa en säker framfart har företaget installerat kommunikationsenheter (V2X) i viktiga korsningar inom testområdet för att minimera risken för dolda faror och underlätta koordineringen av taxiflottan. Företaget har också satt upp ett fjärrkontrollcenter så att bilarna kan övervakas och vid behov assisteras på distans. 

För närvarande använder sig DiDi av ett okänt antal bilar från Volvo Cars, Lincoln och BYD i sina tester. I den här videon kan ni se en Volvo XC40 in action. 

DiDi planerar att ha över 1 miljon självkörande taxibilar år 2030. 

Källa

[1] CGTN. Chinese ride-hailing company tests robotaxi service in Shanghai. 2020-06-29 Länk

[2] DiDi News. DiDi Robotaxi Service Begins Operation in Shanghai. 2020-06-27 Länk

Waymo + Volvo Cars

Volvo Cars och Waymo ingår ett strategiskt partnerskap med målet att tillsammans utveckla teknik för självkörande eldrivna bilar motsvarande nivå 4 enligt SAE skalan [1]. Planen är att integrera Waymos teknik för självkörning, s.k. Waymo Driver, i en helt ny elfordonsplattform med fokus på taxitjänster. I samarbetet ingår också Volvo-bolagen Polestar och Lynk & Co.

För Waymo är detta en möjlighet att skala upp användningen av sin självkörande teknik, framförallt på marknader utanför USA. Volvo Cars å andra sidan ser detta som en dörröppnare till nya affärsmöjligheter [2].

Egen kommentar

För tillfället är detaljer kring samarbetet inte kända, det framgår t.ex. inte hur många bilar som företagen ämnar utrusta med den självkörande tekniken, när i tiden och på vilka marknader. Gissningsvis blir det först i Kalifornien, och sedan i något annat land. Sverige kanske? 

Jag kan också passa på att påminna om att Waymo har sedan tidigare samarbete med tre andra fordonstillverkare: Nissan-Renault, Fiat Chrysler och Jaguar Land Rover. Volvo Cars har ett samarbete med Uber där de levererar Volvo XC90 till Uber som sedan utrustar dessa med sin självkörande teknik. Det går också rykten om att Uber funderar på att köpa självkörande teknik från Waymo. Tiden får visa hur det blir med detta.

Källor

[1] Waymo. Partnering with Volvo Car Group to scale the Waymo Drive. 2020-06-25 Länk

[2] Volvo Cars. Volvo Car Group partners with Waymo. 2020-06-25 Länk

Tester med uppkopplade fordon i Ohio

I juli inleddes förberedelser av tester med uppkopplade fordon och uppkopplad infrastruktur i staden Columbus i den amerikanska delstaten Ohio [1]. Detta görs inom ramen för projektet Connected Vehicle Environment. Själva testerna väntas äga rum i november.

Syftet är att studera effekterna av uppkoppling med avseende på säkerhet och trafikflöde. Planen är att utrusta upp till 1800 fordon med kommunikationsenheter som är kopplade till head-up-skärmar. 

Det handlar om Dedicated Short-Range Communication (DSRC) som kommer möjliggöra för fordonen att emot meddelanden från kameror och trafikljus vid 113 korsningar, inklusive några av stadens farligaste korsningar. Fokus kommer att ligga på att generera ”grundläggande säkerhetsmeddelanden” till förarna som varningar för att minska hastigheten eller se upp för fotgängare framöver.

Projektet är en del av initiativet Smart Columbus som vann 40 miljoner dollar inom ramen för tävlingen 2015 Smart City Challenge som anordnades av U.S. Department of Transportation. 

Liknande testning av uppkopplade fordon och infrastruktur har redan inletts i två andra städer i delstaten Ohio, Marysville and Dublin

Egen kommentar

Även om det handlar om enkla meddelanden så är det här ett intressant projekt på grund av det relativt stora antalet deltagande fordon. Frågan är bara om det räcker för att kunna studera systemeffekter?

Liknande initiativ i Europa äger rum bland annat inom ramen för projektet NordicWay 2 och 3 där flera svenska partners deltar. 

Källor

[1] Ong, S., IEEE Spectrum. Pilot Test Begins for Tech to Connect Everyday Vehicles. 2020-06-19 Länk

AV TEST

Amerikanska trafiksäkerhetsorganisationen NHTSA lanserade i måndags ett initiativ för transparent datainsamling vad det gäller självkörande fordon, Automated Vehicle Transparency and Engagement for Safe Testing (AV TEST) [1]. Detta är ett frivilligt, icke-reglerande partnerskap mellan NHTSA (på uppdrag av U.S. Department of Transportation), delstater, lokala myndigheter och privata aktörer som bedriver verksamhet kring automatiserad körning. 

Syftet är att skapa en formell plattform där alla dessa intressenter kan samordna och dela information med varandra och allmänheten på ett standardiserat sätt. Som en del av detta planerar NHTSA att ta fram ett online kartläggningsverktyg som så småningom kommer att visa testplatser och vilken data som samlas in. Utöver det kommer det hållas en rad offentliga evenemang runt om i USA. 

Initiativet väntas hjälpa till att förbättra säkerheten och öppenheten för testning av automatiserade körsystem på allmänna vägar. Hittills har 9 företag (Beep, Cruise, Fiat Chrysler Automobiles, Local Motors, Navya, Nuro, Toyota, Uber, Waymo) och 8 delstater (Kalifornien, Florida, Maryland, Michigan, Ohio, Pennsylvania, Texas, Utah) ställt sig bakom det. 

Egen kommentar

Att bli accepterade av allmänheten är en av största utmaningar för automatiserade fordon. NHTSA har under de senaste 2-3 åren tagit på sig rollen att säkerställa att allmänheten är ”med på tåget”. De har vid flera tillfällen, inte minst i den senaste uppdateringen av de nationella riktlinjerna AV 4.0, uppmanat och efterfrågat mer transparens kring testning och förmåga av automatiserade fordon som är under utveckling.

Kritiken som NHTSA får i sammanhanget är att det rör sig om frivilligt deltagande. Kritikerna menar att hårdare och mer koordinerade regler och handlingar behövs för att säkerställa att alla tillverkare gör rätt.

Källor

[1] NHTSA. U.S. Transportation Secretary Elaine L. Chao Announces First Participants in New Automated Vehicle Initiative to Improve Safety, Testing, and Public Engagement. 2020-06-15 Länk

Metoder för utvärdering av ADAS

En grupp forskare vid Virginia Tech Transportation Institute (VTTI) har tagit fram en rapport som beskriver en portfölj med testmetoder för utvärdering av förarstödssystem (motsvarande SAE nivå 1 och 2) [1]. 

Målet har varit att utveckla lätt implementerbara och standardiserade metoder som snabbt och billigt kan appliceras för att testa systemens funktionsförmåga och begränsningar. Utgångspunkten har varit att dessa ska vara tillämpningsbara både på existerande ADAS och de som är under utvecklingen. 

Metoderna grundar sig dels i en litteratursammanställning och dels i diskussioner med experter från industri och forskningsvärlden. De utvärderar fordonets prestanda, liksom dess prestanda i förhållande till andra fordon i flottan. Exempel på detta inkluderar prestandan hos adaptiv farthållare (ACC) och körfilshållare (LKA) i en kurva samt när fordonet skär in mellan andra fordon (cut-in) och när föraren är ouppmärksam och tar bort händerna från ratten. Dessutom omfattas olika stödssytem för lägre hastigheter som start- och stopphjälp, nödinbromsning vid hinder på väg samt tillfällig körfilsavstängning. 

Insamlingen av data görs huvudsakligen med hjälp av tränade observatörer som dokumenterar fordonets beteende och prestanda med ett fördefinierat protokoll, samt ett automatiskt datainsamlingssytem som sparar fordonets parametrar som hastighet, GPS-koordinater och acceleration.

Efter att metoderna tagits fram har de tillämpats på en flotta av testbilar från olika tillverkare, både på en testanläggning och på allmän väg. Följande fordon ingick i testflottan: 2017 Audi Q7 Premium Plus 3.0 TFSI Quattro, 2015 Infiniti Q50 3.7 AWD Premium, 2015 Tesla Model S P90D AWD, 2016 Mercedes-Benz E350 Sedan, 2016 Volvo XC90 T6 AWD R-Design, 2018 Cadillac CT6 AWD 3.6L Engine Premium Luxury och 2018 Tesla Model X.

Utvärderingen visade bland annat följande:

  • Majoriteten av testfordonen reagerade på hinder i sin väg i form av ljus- och ljudsignaler, men för det mesta bromsade eller minskade fordonen inte hastigheten för att undvika eller mildra kollisionen.
  • Fordonen var också inkonsekventa i sin prestanda, vilket tyder på stora variationer i testflottans ADAS-funktioner även om de teoretiskt sett borde prestera på liknande sätt. 
  • Fordonens fysiska respons i en och samma situation samt sättet att kommunicera mot föraren varierade avsevärt från fordon till fordon.

Tanken är att portföljen ska vara ett levande dokument som kommer att inkludera fler fordon när automatiserade system utvecklas och nya fordon blir tillgängliga för testning.

Egen kommentar

Studiens resultat är dessvärre inte förvånande. Det har diskuterats länge, framförallt i forskarvärlden, att det finns stora skillnader i förarstödssystem mellan olika tillverkare och att detta kan skapa förvirring för förarna. Det är dock ännu mer oroväckande att alla testade system var dåliga på att undvika kollisioner. Detta tyder på att det finns en hel del utrymme för förbättring hos diverse förarstödssystem. 

Här är det också viktigt att notera att ”standardiserade metoder” inte betyder att dessa metoder gjorts till en standard av någon standardiseringsorganisation t.ex. som ISO och SAE.

Källor

[1] Basantis et al., 2020. Standardized Performance Evaluation of Vehicles with Automated Capabilities. VTTI. Länk

Självkörande asfalteringsmaskin

XCMG som är en kinesisk tillverkare av arbetsmaskiner visade nyligen en självkörande vägmaskin [1]. Detta i samband att man enligt företaget utfört världens första självkörande vägasfaltering.

Utvecklingen av asfalteringsmaskinen har skett i samarbete mellan XCMG, Sichuan Railway Investment Group och Tsinghua Universitet. Som en debut och första tillämpning användes den självkörande asfalteringsmaskinen på den så kallade Panda Expressway, en motorväg som är under uppbyggnad.

Maskinen ska vid arbetet på motorvägen ha fått information från ett fjärrcenter om bästa rutt och sedan utfört arbetet på egen hand med 2-3 cm precision.

Källa

[1] PRNewswire. XCMG Reveals Autonomous Road Roller. 2020-06-10 Länk

Hughes, M., TechGeek. Prepare yourselves, Road Rollers are now autonomous and self-driving. 2020-06-11 Länk

Yandexs och Hyundais nya flotta

Ryska Yandex expanderar efter viss Coronafördröjning nu sin flotta med ett antal Hyundai Sonata. Moskva kommer vara först ut med fem bilar men ytterligare nära hundra fordon kommer senare köras i Michigan, USA, samt Innopolis, Ryssland.

De nya bilarna ska utrustas med Yandexs fjärde generationssystem som ska ha radarsensorn på taket, bättre placerade lidar och sammanlagt nio kameror. Hyundai och Yandex har sedan förra året en överenskommelse om att skapa självkörande teknik och Hyundai ska ha anpassat kontrollsystemet i bilarna för att fungera bättre tillsammans med Yandexs system [1].

Egen kommentar

Att ett fordon är utrustat med 9 kameror kan låta mycket. Men Yandex använder sig av betydligt färre kameror än flera andra aktörer. Waymos senaste generation av självkörande fordon som lanserades för bara några månader sedan är utrustade med 29 kameror. Man kan verkligen fråga sig om det är hållbart i längden.

Källa

[1] Wiggers, K., VentureBeat. Yandex promises better side visibility perception using autonomous 2020 Hyundai Sonata. 2020-06-02 Länk