Kategoriarkiv: Tester och demonstrationer

Cruise utan säkerhetsförare redan i år

VDn för Honda och GM-ägda Cruise, Dan Ammann, har meddelat att de fått tillstånd att köra fordon utan säkerhetsförare i Kalifornien. Han påstår därtill att Cruise kommer bli det första bolaget att göra det i en amerikansk storstad. Planen är att förarlösa fordon ska rulla i San Francisco innan året är slut [1].

Cruise har haft tillstånd att köra med säkerhetsförare bakom ratten sedan 2015. I februari skrev vi om att Cruise blivit det femte bolaget att erhålla tillstånd för att få köra passagerare med säkerhetsförare bakom ratten. De fem fordon som nu får köra utan säkerhetsförare har tillstånd att köra på specifika gator med högsta hastighetsbegränsning 30 miles/h (ca 50km/h). Fordonen kommer inte få köra vid dålig sikt [2,3].

Fyra andra bolag har tidigare fått liknande tillstånd: Waymo, AutoX, Nuro och Zoox [2].

Egna kommentarer

Från början siktade Cruise på att ha en helt automatiserad taxitjänst med 2500 fordon till i år. Även om de inte nått dit är det onekligen ett stort steg att låta fordon köra utan säkerhetsförare (i fordonet) i så komplexa trafiksituationer som centrala San Francisco erbjuder.

En del frågor står därtill fortfarande obesvarade: Hur länge planeras testet hålla på? När kommer passagerare få åka med?

Källor

[1] Ammann, D. Medium. It’s Time To Drive Change. 2020-10-15 Länk

[2] Korosec, K. TechCrunch. Cruise can now test driverless vehicles on the streets of San Francisco. 2020-10-15 Länk

[3] Wiggers, K. Venture Beat.Cruise receives permit to test autonomous cars without safety drivers in San Francisco. 2020-10-15 Länk

Självkörande leveransfordon i Schweiz

I staden Lausanne i Schweiz inleds nu ett pilotprojekt vid namn ADORE där ett självkörande leveransfordon testas vid EPFL universitetet [1]. Målet med projektet är främst att undersöka tekniska aspekter av den självkörande processen, men även att undersöka användarupplevelsen.

Det eldrivna fordonet är utvecklat av kinesiska Neolix (en meter bred, tre meter lång och 1,8 m hög). Fordonet är utrustat med GPS samt 20 sensorer för att känna av omgivningen, varav 5 kameror.

Utförandet av projektet har delats upp i tre faser, där den första fasen består av att människorna på campus får se leveransfordonet när den åker på utvalda vägar på campus. I andra fasen så kommer fordonet leverera mat till en testgrupp, och om inga hinder uppstår kommer forskarna i den tredje fasen expandera leverans till hela campusområdet och även utöka sortiment av leveransvaror.

Förutom EPFL ingår följande aktörer i projektet: Swiss Post, mobility lab, Neolix, Fixposition och Takinoa.

Egen kommentar

Varuleverans av mindre självkörande fordon är ett intressant område då de väntas adressera utmaningar som väntas uppstå med växande e-handel.

Två liknande projekt pågår just nu i Sverige: KUL och GLAD. Fordonet som testas i KUL heter HUGO, är utvecklat av Berge och är relativt mindre än det Neolix-fordonet som testas i ADORE. HUGO är dock uppbyggt på en skalbar plattform, vilket innebär att det i framtiden kan få en annan utformning på karossen. I GLAD ska ett annat fordon testas, som är storleksmässigt mellan Neolix och HUGO. Det heter Zbee och är utvecklat av Clean Motion. Var i svensk logistikkedja passar dessa tycker ni?

Källa

[1] Post & Parcel. SWISS POST INVOLVED IN PILOT OF AUTONOMOUS VEHICLE MEAL DELIVERIES. 2020-10-12 Länk

Apollo Go utan bokning i Peking

Under september öppnade Baidu sin robotaxitjänst Apollo Go till allmänheten i Peking, då med ett krav för bokning. Företaget har nu öppnat sin robotaxitjänst för allmänheten utan krav på förbokning [1, 2].

Fyrtio fordon ska rulla med säkerhetsförare under den kommande månaden i tre distrikt i Peking; Yizhuang, Haidian och Shunyi. Totalt kommer dessa trafikera ett 700 km lång vägnät med ungefär 100 hållplatser.

Tjänsten erbjuds till personer mellan 18 och 60 års ålder. Det får vara maximalt två resenärer som åker åt gången. Tjänsten är gratis.

Egen kommentar

Vi berättade så sent som i förra veckan att Waymo nu erbjuder förarlösa resor för allmänheten inom avgränsade områden och senare i år planerar expandera tjänsten större område. Expansionen kommer då, i likhet med Apollo Go, ske med säkerhetsförare.

Källor

[1] Gasgoo. Baidu fully opens Apollo Go Robotaxi service in Beijing. 2020-10-12 Länk

[2] China Global Television Network. Search-engine giant Baidu rolls out self-driving taxi service in Beijing. 2020-10-11 Länk

Waymo one öppnar för allmänheten

Efter att ha utvecklat och testat sin självkörande teknik i över 10 år så har Waymo nu öppnat upp sin självkörande taxitjänst Waymo One för allmänheten i Phoenix [1]. 

Till att börja med kommer tjänstens nuvarande kunder att ha möjlighet att ta med sig vänner och familj på sina resor. Under de kommande veckorna kommer fler människor att bjudas till tjänsten via företagets app, som är tillgänglig på Google Play och App Store.

Alla dessa resor kommer att vara utan någon säkerhetsförare bakom ratten. Följaktligen kommer det röra sig om ett begränsat antal bilar som kör inom utvalda geografiska områden. Senare under året hoppas förtaget kunna erbjuda resor till allmänheten med en säkerhetsförare bakom ratten och då kunna täcka ett större område. Men först ska de installera en hygien- och säkerhetsbarriär mellan främre och bakre sätesraden i fordonet. 

Källor

[1] Waymo. Waymo is opening its fully driverless service to the general public in Phoenix. 2020-10-08 Länk

Audi och Qualcomm testar V2X i Virginia

Qualcomm har fått två licenser att för att testa prototyper för V2X i den amerikanska delstaten Virginia, dvs. fordon till allt-kommunikation via det nyligen tillgängliggjorda 5.9-GHz spektrat.

Syftet är att visa på trafiksäkerhetshöjande möjligheter av kommunicerande vägsidesteknik och ombordteknik. Funktionerna som står i fokus är information om trafiksignalstatus samt tvåvägs säkerhetsmeddelanden för vägarbetszoner.

Tanken är att testa storskaligt längs några mycket högtrafikerade vägar i trakterna av Washington DC i slutet av året.

Egen kommentar

Liknande initiativ i Europa äger rum bland annat inom ramen för projektet NordicWay 2 och 3 där flera svenska partners deltar. 

NordicWay 2 kommer att visa upp liknande funktioner via ett digitalt event den 23e oktober.

Källa

[1] Seredynski, P. SAE Internationa. Cellular V2X pilot launching in Virginia 2020-09-29 Länk

I Storbritannien

Darwin SatCom Lab är namnet på första kommersiella testanläggningen för automatiserade och uppkopplade fordon i Storbritannien [1]. 5G-kommunikationen nämns som ett kärnämne. Anläggningen ligger i anslutning till Harwell Science and Innovation Campus i Oxfordshire. Den är en del av ett fyraårigt projekt som kallas Project Darwin och som finansieras av teleföretaget O2 samt av landets regering och Space Agency.

Brittiska samarbetsorganet Zenzic har ihop med inkubatorn Plug & Play lanserat ett program som kallas CAM Scale-Up [2]. Programmets mål är att stödja små och medelstora företag (SME) som arbetar med automatiserade och uppkopplade fordon i sin resa mot kommersialisering. Det är framförallt företag som behöver validera informations- och säkerhetsaspekter av sina produkter som kommer att prioriteras. Dessa företag kommer att få tillträde till avancerade testbäddar samt teknisk och affärsmässig support. Totala budgeten är ungefär 6 miljoner kronor (£500 000).

Källor

[1] Road Traffic Technology. Darwin SatCom Lab opens in Oxfordshire to test autonomous cars. 2020-10-01 Länk

[2] Zenzic. Zenzic launches new ‘CAM Scale-Up’ programme. 2020-09-23 Länk

Resultat från Euro NCAPs utvärdering

European New Car Assessment Program (Euro NCAP) har utvecklat och utfört sina första tester som är specifikt utformade för förarstödssystem (ADAS) som hjälper föraren vid motorvägskörning, s.k. Highway Assist [1, 2].

Utvärderingen fokuserar huvudsakligen på två aspekter där den ena är balansen mellan systemets tekniska förmåga och dess förmåga att hålla föraren engagerad i trafiken, och den andra är hur väl fordonet hanterar kritiska situationer.

Utvärderingen omfattade tio fordonsmodeller. Av dessa fick Mercedes-Benz GLE, BMW 3 Series och Audi Q8 betyget ’Very good’, där Mercedes-Benz GLE fick ett väldigt bra betyg på att hålla föraren engagerad i trafiken (85) och hamnade på första plats. Teslas Model 3 fick däremot inte lika bra betyg i just den kategorin (36) med betyget ’Moderate’, och hamnade på en sjätte plats.

Ni kan se hur det gick för alla fordonsmodeller här.

Källor

[1] Euro NCAP. Euro NCAP Launches Assisted Driving Grading. 2020-10-01 Länk

[2] Europe Autonews. Tesla Autopilot gets low score for driver focus in European safety rating. 2020-10-01 Länk

Europeiska kollektiv-tester igång

Efter att ha tappat visst momentum under pandemins första våg har nu nyheter om tester med självkörande fordon för kollektiva transporter börjat trilla in igen.

På Djurgården i Stockholm har Keolis, Urban ICT Arena, Telia, Ericsson Intel och T-engineering precis börjat rulla publika tester med fordon som kopplas mot kontolltorn med 5G [1, 2]. Syftet med testet är att i en nära framtid kunna erbjuda säkra transporter med förare utanför fordonet. Testerna är en del av det pågående jätteprojektet SHOW i vilket RISE samordnar de svenska testsiterna.

Ett annat exempel hittar vi i Brașov i Rumänien, där det meddelas om ny satsning på test av självkörande fordon [3].

Egen kommentar

Efterfrågan på kollektiva persontransporter gick ned i spåren av pandemin och trafikbolag har haft det tufft. Att bolagen fortfarande visar på kraft nog för att fortsätta utvecklingen mot självkörande transporter är glädjande och pekar på att just de aktörerna tror extra mycket på teknikens potential.

Källor

[1] Keolis. Sweden: Keolis launches a new 5G autonomous electric vehicle trial in Stockholm. 2020-09-24 Länk

[2] Green Car Congress. Keolis launches a new 5G autonomous electric vehicle trial in Stockholm. 2020-09-25 Länk

[3] Fodor, S. Romania Insider. Central Romania city to test driverless bus. 2020-09-24 Länk

320 km kartdata från Katalonien

Ett samarbete mellan det tyska kartföretaget atlatec GmBH och den spanska tillverkaren och testaren av fordonsprodukter Applus+ IDIADA har resulterat i 320 km högupplösta (HD) kartor från vägar i Katalonien [1].

Samarbetet påbörjades under 2019 och avsåg att testa automatiserade fordon på allmänna vägar. Som en del i den processen skannades vägar som ansågs innehålla utmanande situationer för sådana fordon i Katalonien. Nu finns delar av dessa HD-kartor och tillhörande annoterade data att tillgå gratis via atlatecs hemsida.

Kartorna är baserade på formatet OpenDRIVE som används av flera sumuleringsverktyg.

Källa

[1] Auseyenka, H., Atlatec. Partnership Between atlatec and Applus+ IDIADA Results in 330 Kilometers Scanned Catalan Roads and a Sample Set. 2020-09-24 Länk