Om nyhetsbrevet

Uppgift
Förse aktörer från svenska myndigheter, universitet och svensk industri och andra intresserade parter med en dagsfärsk bevakning och omvärldsanalys om utvecklingen av autonoma vägfordon.

Administration
Omvärldsanalysen är finansierad och administrerad av RISE Viktoria.

Redaktion
Den dagsfärska omvärldsanalysen skrivs av en oberoende redaktion. Redaktionen består av en redaktionschef och ett redaktionsråd. Redaktionschefen är ansvarig för utskicken, gör alla utskick och sköter all dialog med läsarna. Redaktionen ska vara fri från särintressen.

Redaktionschef: Johan Wedlin
Redaktörer: Cristofer Englund, Azra Hababovic, Kent Eric Lång, Mahdere Amanuel

Utmärkande drag
Omvärldsanalysen ger läsarvärde genom att vara:

  • Trovärdig som innebär att bara verifierade och öppna nyheter används. Verifierade nyheter innebär hård källkontroll.
  • Uppföljningsbar som innebär att varje nyhet innehåller källhänvisning, helst med hyperlänkar.
  • Tolkande som innebär att varje utskick ska innehålla en analys. Nyheter ska kritiskt granskas med analysmetoder som kvantitativa kontrollberäkningar,jämförande analyser (andra teknologier/företag/länder),historiska jämförelser och/ellerjämföra med gamla utskick.
  • Inkluderande som innebär att relevanta kommenterar från läsarna ska inkluderas i utskicken. Förslag på ämnen/nyheter från läsarna tas tacksamt emot av redaktionen.
  • Aktuell

Spridning och lagring
Nyhetsbrevet skickas ut via mejl till en sluten distributionslista och läggs i denna blogg. Avsikten är att göra ca 100 nyhetsutskick per år. Utskicken är gratis för alla prenumeranter.

Kommentera

finansierad och administrerad av RISE Viktoria