Etikettarkiv: Waymo

Brevet till guvernören

34 aktörer, inklusive Waymo, Aurora, UPS och Luminar, har skrivit under ett brev i vilket Kaliforniens guvernör Gavin Newsom ombeds se över förbjudet mot drift av tunga autonoma fordon [1].

Kaliforniens Department of Motor Vehicles förbjöd år 2015 drift av autonoma fordon som väger över drygt 4,5 ton.

Enligt DMV pågår det arbete för att reglera tunga autonoma fordon i Kalifornien.

Ni kan läsa brevet här.

Egen kommentar

Vi passar på här att påminna om IIHS tabell över det juridiska läget kring autonoma fordon i olika amerkanska delstater, här.

Källa

[1] Bellan, R., Tech Crunch. Waymo, UPS, others pressure Gov. Newsom to allow autonomous trucking in California. 2022-06-28 Länk

NHTSA presenterar olycksdatan

Amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten National Highway Traffic Safety Administration rapporterar om 392 olyckor för ADAS-fordon och 130 olyckor för AD-fordon, från senaste 10 månaderna [1, 2].

I början av juli månad förra året skrev vi här om att NHTSA beordrat fordonstillverkare i USA att rapportera in olyckor. Detta gäller på allmän väg där automatiserad körteknologi varit aktiverat under eller strax innan olyckan. Rapporterna som nyligen publicerats täcker olyckor från 12 augusti 2021 till 15 maj 2022.

  • I ADAS-kategorin rapporterade Tesla in 273 olyckor, följt av Honda och Subaru som rapporterat in 90 respektive 10 olyckor. Resterande nio fordonstillverkare rapporterade in fem eller mindre än fem olyckor. I den här kategorin resulterade olyckorna i totalt sex dödsfall och fem allvarligt skadade personer.
  • I AD-kategorin rapporterade Waymo in 62 olyckor följt av Transdev Alternative Services och Cruise som rapporterat in 34 respektive 23 olyckor. En av olyckorna i den här kategorin resulterade i allvarlig personskada medan 108 olyckor inte resulterade i någon personskada.

NHTSA poängterar att siffrorna inte är viktade för antal fordon eller resta mil från respektive fordonstillverkare. Vidare så rapporterar inte alla fordonstillverkare lika snabbt eller lika tillförlitligt.

Ni kan läsa rapporten här, och sammanfattningar för ADAS här samt AD här. Framöver kommer NHTSA uppdatera siffrorna varje månad.

Källor

[1] NHTSA. NHTSA Releases Initial Data on Safety Performance of Advanced Vehicle Technologies. 2022-06-15 Länk

[2] The Guardian. Teslas account for 273 of nearly 400 US crashes involving driver-assist systems. 2022-06-15 Länk

Waymo plockar bort säkerhetsförare

Waymo har börjat skjutsa anställda i sina robotaxin i San Fransisco utan säkerhetsförare [1].

Företaget fick för ungefär en månad sedan tillstånd att ta betalt av passagerare ifrån allmänheten som är med i deras Trusted Tester-program, vilket vi skrev om här. Det tillståndet gällde med säkerhetsförare ombord. Nu vill Waymo i stegvis plocka bort säkerhetsförarna, och då börjar man med att skjutsa företagets anställda.

Ni kan se en video ifrån första pilotdagen utan säkerhetsförare i San Fransisco här.

Egen kommentar

En iakttagelse är att det tog företaget ca tre år att gå från tester med säkerhetsförare till utan säkerhetsförare i delstaten Arizona, medan det tagit sex månader i San Fransisco som är en stad med mer utmanande trafikmiljöer. Detta beror givetvis på flera faktorer b.la den ackumulerade utvecklingen i tekniken och mer tillgängligt lagstöd.

Källa

[1] Waymo. Taking our next step in the City by the Bay. 2022-03-30 Länk

Ford omplacerar AV-enhet

Ford utför en omorganisering. I syfte att attrahera nya talanger byter enheten som tidigare hetat Ford Autonomous Vehicles LLC namn till Ford Next. Enheten ska därtill se ut och verka mer som en startup för att främjar nya idéer [1].

Egen kommentar

Det verkar som Ford vill efterlikna det upplägg som Cruise har med moderbolaget General Motors, eller som Waymo har med Alphabet, men utan att faktiskt göra en avknoppning av enheten till ett eget bolag.

Källa

Naughton, K., & Welch, D., Automotive News. Ford, amid internal reorganization, creates unit for developing autonomous vehicles, new technologies. 2022-03-24 Länk

Rättelse om Cruise tillstånd

I det förra nyhetsbrevet skrev vi här om att Waymo fått tillstånd av California Public Utilities Commission (CPUC) att ta betalt för robotaxi-resor i San Fransisco. Vi skrev också i slutet att Cruise fortfarande väntar på sitt tillstånd, vilket inte stämmer. Cruise har nämligen också erhållt tillstånd för att ta betalt för resor i San Fransisco [1].

Källa

[1] Shepardson, D., Reuters. California issues permits to Cruise, Waymo for autonomous vehicle service. 2022-03-01 Länk

Waymo får ta betalt i San Francisco

Den amerikanska myndigheten California Public Utilities Commission (CPUC) tillåter nu robotaxiföretaget Waymo att ta betalt för åkturer i San Francisco [1].

Både Waymo och Cruise fick tillstånd att testa utan säkerhetsförare i staden under början av oktober förra året och har sedan dess inväntat det här tillståndet för att få ta betalt för resor. Betalda resor måste dock göras med säkerhetsförare i fordonet. Utöver att ta betalt så får Waymo nu också erbjuda bildelningsresor, det vill säga resor med fler än en passagarare. Det hade de tidigare inte tillstånd för.

Cruise väntar fortfarande på svar ifrån CPUC.

Källa

[1] Shepardson, D., Reuters. California issues permits to Cruise, Waymo for autonomous vehicle service. 2022-03-01 Länk

Waymos tvist om affärshemligheter

Ett domstolsbeslut Kalifornien gav Waymo rätt att betrakta tekniska detaljer kring deras autonoma körning som företagshemligheter. Waymo behöver inte lämna ut detaljer kring olyckshantering inklusive kollisionsanalys och överlämning av kontroll till föraren [1].

Rättsprocessen inleddes när en okänd part begärde ut dessa tekniska detaljer från California Department of Motor Vehicles (DMV). För att föregå utlämnandet av denna typ av information stämde Waymo DMV (vilket vi skrev om här) med argumentet att offentliggörande av tekniska detaljer vore förödande för industrin och hämmande för utvecklingen – och fick alltså rätt i domstol. Waymo poängterar i samband med domen att de fortsatt kommer att dela med sig av data kopplad till säkerhet. 

Källa

[1] Moon, M., Engadget. Court rules that Waymo can keep its robotaxi emergency protocols a secret. 2022-02-23 Länk

Waymo utökar testning i Texas

Waymos enhet för autonoma lastbilar, Waymo Via, har berättat om ett nytt samarbete med logistikföretaget CH Robinson. Tillsammans ska de testa Waymos teknologi för autonoma lastbilar på leveransuppdrag i amerikanska delstaten Texas [1].

Rutten är 240 miles (motsvarar ca 386 km) och går mellan städerna Dallas-Fort Worth och Houston. Det är på samma sträcka som Waymo Via testar att leverera åt UPS, vilket vi skrev om här.

Waymo har ingen avsikt att tillverka egna autonoma lastbilar utan siktar på att skriva kontrakt med existerande företag som utför godsfrakt och utrusta deras lastbilsflottor med sin teknik. En framtida affärsmodell går dock ut på att samarbeta med lastbilstillverkare och ta betalt för sin teknologi och för support vid driftsättning av lastbilsflottor.

Källa

[1] Hawkins, A. J., The Verge. Waymo will test its autonomous trucks in Texas with brokerage firm CH Robinson. 2022-02-16 Länk

AD testning i Kalifornien

Department of Motor Vehicles (DMV) i Kalifornien har publicerat sin årliga rapport om AD testning som visar att det fanns färre företag som testade autonoma fordon i Kalifornien år 2021 jämfört med 2020, men trots detta så kördes det fler mil 2021 jämfört med 2020 [1].

Bland datan som samlats in finns också antal avaktiveringar (disengagements) för varje företag som testat AD på kaliforniens allmäna vägar, vilket innebär tillfällen där fordonet behövt lämna över kontrollen av fordonet till en säkerhetsförare.

Antal körda mil i autonomt läge och med säkerhetsförare bakom ratten mer än dubblades år 2021 jämfört med år 2020 från drygt 320 000 mil till drygt 650 000 mil. Ytterligare ca fyra tusen mil kördes utan säkerhetsförare år 2021. Av de 50 företag som har tillstånd att testa autonoma fordon i Kalifornien så var det endast 22 som faktiskt testade under 2021. Bland företagen är det Waymo som kört mest, följt av Cruise.

Egen kommentar

Som vi påpekat innan i samband med den här årliga rapporten så är antal avaktiveringar inte ett lämpligt mått på framgång eftersom företagen mäter avaktiveringar på olika sätt, vidare så anses inte antal mil testade heller vara ett bra mått eftersom det finns företag som exempelvis testat mindre men kommit längre i kommersialisering.

Källa

[1] Bellan, R., Tech Crunch. Despite a drop in how many companies are testing autonomous driving on California roads, miles driven are way up. 2022-02-10 Länk

Australien siktar på nationell lag för AV

I Australien har nyligen Infrastruktur- och Transportministrar hållt ett möte b.la på temat lagstiftning för autonoma fordon, där man kommit överens om att lagstifta för autonoma fordon på nationell nivå, vilket är fördelsaktigt för utvecklare av autonoma fordon [1].

På mötet konstaterades det också att man räknar med att lagstiftningen är på plats innan 2026.

Ni kan läsa rapporten från mötet här.

Egen kommentar

Vi har tidigare tagit upp fördelarna med lagstiftning på nationell nivå gällande USA, där nu företagen anses ligga före lagstiftningen vilket leder till att företag som Waymo och Cruise får det svårare att expandera sin testning. Detsamma gäller för Australien, och därför är detta goda nyheter för de som utvecklar självkörande teknologi.

Angående tidshorisonten för lagstiftningen så anser författaren av artikeln att det är alldeles för sent, och att de fördelar som nationell lagstiftning innebär annulleras, samt att Australien kommer halka efter andra utvecklade länder med den här tidsplanen.

Även i USA har man för drygt ett par veckor sedan hållt ett möte där U.S. House’s Subcommittee on Highways and Transit tillsammans med experter och industrirepresentanter diskuterat effekten av autonoma fordon. Video och dokument från mötet finns här. För att få en inblick i hur långt några av delstaterna i USA kommit, samt hur det går på nationell nivå så tipsar vi om artikeln här.

Källa

[1] Cartwright, J., Tech AU. BREAKING: Australia will legislate Autonomous Vehicles nationwide, but 2026 is far too late. 2022-02-14 Länk