Etikettarkiv: Waymo

Waymo och deras safety case

Waymo har publicerat en artikel där de presenterar en metod för att bygga ett säkerhetsargument (eng: safety case), som de vill att andra AD-utvecklare också ska använda [1, 2, 3].

Vi har tidigare skrivit om Waymo:s arbete kring säkerheten av autonoma fordon här. Det som skiljer sig i den här publikationen är att man samlat insikterna från det tidigare säkerhetsarbetet i ett ramverk. Ramverket består av tre förhållningssätt till säkerhet:

  • Layered approach to safety (analys av faror på olika nivåer där man satt uppfyllnadskriterier på säkerheten).
  • Dynamic approach to safety (kontinuitet och iteration som förhållningssätt till säkerhet).
  • Credible approach to safety (trovärdighet i bevisen och säkerhetsargumenten).

På punkten credible approach to safety presenterar Waymo en metod för att strukturera ett säkerhetsargument som de kallar för Case Credibility Assessment (CCA). Metoden detaljeras i kapitel fyra i artikeln.

Egen kommentar

Jag ser väldigt positivt på att man försöker gå mot ett standardiserat sätt att bevisa säkerheten i autonoma fordon. Det kommer göra det enklare att skapa regelverk. Än så länge känns det som en utmaning att ställa specifika krav på hur ett AD-system ska fungera på säkrast sätt i trafiken. På vägen till den insikten går det att ställa generella krav på utfall exempelvis avaktiveringar (disengagements) eller olyckor, men till stor del lämna ute hur detta uppnås.

Källor

[1] Waymo. A Blueprint for AV Safety: Waymo’s Toolkit For Building a Credible Safety Case. 2023-03-22 Länk

[2] Hawkins, A. J., The Verge. Waymo is taking on the task of writing a safety case for the entire AV industry. 2023-03-22 Länk

[3] (ARTIKELN) Favaró, F., et al. Building a Credible Case for Safety: Waymo’s Approach for the Determination of Absence of Unreasonable Risk. 2023-03 Länk

Waymos första miljon förarlösa miles

Waymo har uppnått en miljon körda miles (160 934 mil) utan säkerhetsförare med sina robotaxifordon [1, 2].

I samband med det presenterar de sammanfattning av olycksstatistik. De förarlösa milen innehöll inga personskador men 20 kollisioner varav två behövde rapporteras till NHTSA. Samtliga kollisioner med andra fordon bedöms ha involverat en människa som brutit mot trafiklagar eller kört vårdslöst. 55% av alla händelser bestod av att ett stillastående Waymo-fordon blev påkört bakifrån. Nio av kollisionerna resulterade inte i någon skada alls.

Cruise nådde nyligen också en miljon förarlösa miles. De flesta av dem har körts i San Fransisco under de senaste 15 månaderna [3].

I en annan nyhet får vi veta att Waymo är redo att påbörja piloter med robotaxi i Los Angeles. De har kartlagt staden under de senaste månaderna och har bestämt sig för att direkt köra utan säkerhetsförare. Dock ska det till en början bara vara med anställda som passagerare [4].

Egen kommentar

Rapporten som publicerats av Waymo (här) beskriver hur de tjugo kollisionerna kan jämföras med olycksstatistik från manuella fordon och vad det kan säga om säkerheten hos Waymos system. Författarna drar slutsatsen att Waymos system kommer att minska antal allvarliga kollisioner.

Waymo har även tidigare presenterat data kring trafiksäkerhet och validering av deras autonoma körsystem. Vi har skrivit om detta tidigare här, här och här.

Källor

[1] Waymo. First Million Rider-Only Miles: How the Waymo Driver is Improving Road Safety. 2023-02-28 Länk

[2] Trent, V., et al. Safety Performance of the Waymo Rider-Only Automated Driving System at One Million Miles. 2023 Länk

[3] Cruise. One Million Driverless Miles. 2023-02-22 Länk

[4] Shortle, M., Evmagz. Waymo to Test Autonomous Jaguar I-Paces without Human Safety Operator in LA. 2023-02-28 Länk

Kaliforniens DMVs årliga rapport

Kaliforniens Department of Motor Vehicles (DMV) rapporterar att det körts drygt 9,6 miljoner kilometer med autonoma fordon i delstaten mellan 1 december 2021 och 30 november 2022 [1].

Det är nu 43 företag som är registrerade hos Kaliforniens DMV för AD-testning. Siffrorna inkluderar inte testbanekörning, körning utanför delstaten och heller inte SAE nivå 3 eller lägre. Fler siffror från året:

  • Waymo och Cruise står för drygt 7,4 av de 9,6 miljoner körda kilometerna.
  • Drygt en av de 9,2 miljoner kilometrarna kördes utan säkerhetsförare.
  • 7 av 43 företag har tillstånd för förarlös testning: Apollo, AutoX, Cruise, Nuro, Waymo, WeRide, och Zoox.
  • 22 av 43 företag utförde ingen testning alls.
  • Det har totalt körts 1507 autonoma fordon under perioden.
  • Waymo och Cruise står för 1076 av de autonoma fordon som kört.

Vi har rapporterat tidigare års siffror: 2022, 2020, 2019 och 2018.

Källa

[1] DMV. AUTONOMOUS VEHICLE PERMIT HOLDERS REPORT 5.7 MILLION TEST MILES IN CALIFORNIA. 2023-02-17 Länk

[2] Herger, M., The Last Driver License Holder. 2022 Disengagement Report from California. 2023-02-17 Länk

Lagstiftning för autonoma lastbilar i Kalifornien

Kaliforniens guvernör Gavin Newsom överväger att tillåta testning av autonoma lastbilar där [1, 2].

Testning med autonoma fordon som väger över ca 4,5 ton är idag inte tillåtet i Kalifornien. Efter att flera aktörer, inklusive Waymo, TuSimple, Uber Freight och UPS, brevledes bett om förändring kring detta (vilket vi nämnde här), kommer guvernören se över lagstiftningen.

I samband med detta har politiker tagit fram ett lagförslag som förbjuder test utan säkerhetsförare. Författaren av denna lagstiftning menar att förslaget kommer att rädda både liv och jobb.

Källor

[1] Angst, M., Government Technology. California Gov. Newsom Reconsiders Self-Driving Semi Prohibition. 2023-01-27 Länk

[2] Public Ceo. California Labor Federation and Teamsters call for legislation mandating human safety operators on driverless trucks. 2023-01-30 Länk

Waymo avskedar och Navya ställer in betalningar

Waymo har den här veckan avskedat ett oavslöjat antal anställda som del av de 12 000 anställda som avskedats inom hela Alphabet [1].

En talesperson för företaget har berättat att de kommer minska sin enhet för autonoma lastbilar vid namn Waymo Via. Nedskärningar har spridits över ett antal företag senaste tiden där vi b.la skrivit om Argo AIs avveckling och Nuros nedskärning, här, här och här.

I en annan nyhet får vi också veta att franska AD-företaget Navya ansökt om en ’declaration of cessation of payments’ vilket innebär en paus i avbetalning av lån. Detta eftersom företaget inte lyckats få finansiering för att täcka sina kostnader och skulder [2].

Egen kommentar

AD-branschen är i ett tufft läge och det är som sagt flera företag som tvingas göra nedskärningar och omstruktureringar. Detta har att göra med det globala ekonomiska läget, men också att många AD-företag överanställt innan pandemin, och att lönsamheten för de tillämpningarna som finns idag ännu inte tagit fart.

Källor

[1] Bellan, Rebecca. Tech Crunch. Waymo lays off staff as Alphabet announces 12,000 job cuts. 2023-01-24 Länk

[2] Navya. BusinessWire. Navya Requests Receivership Proceedings. 2023-01-25 Länk

Waymo utökar och avancerar

Waymo har fått tillstånd av California Public Utilities Commission (CPUC) för att skjutsa passagerare ur allmänheten, utan förare ombord, i San Fransisco [1].

Det här tillståndet gör att företaget kan skjutsa personer alla tider på dygnet i hastigheter upp till ~105 km/h. De gavs av California Department of Motor Vehicles nyligen också grönt ljus att ta betalt, men behövs även ett godkännande av CPUC innan de kan börja. Företaget har sedan tidigare tillstånd att ta betalt för robotaxi-turer, dock med säkerhetsförare.

Företaget meddelar att de kommer påbörja förarlösa resor i San Fransisco inom några veckor. Det har också tillkännagivits att Waymo utökat det geografiska området för robotaxiverksamhet i Phoenix.

Waymo har även avslöjat en ny robotaxiplattform som de utvecklat tillsammans med Geely och Geelys dotterbolag Zeekr. Fordonet är utformat specifikt för robotaxi, vilket kommer ersätta de två fordonstyper de använder nu: Chrysler Pacifica Hybrid och Jaguar I-PACE. Bilder finns i källa [2].

Källor

[1] Roth, E., The Verge. Waymo can now provide fully driverless rides in San Francisco. 2022-11-19 Länk

[2] Shahan, Z., Clean Technica. Waymo: New Robotaxi Platform, + New Service In Phoenix. 2022-11-21 Länk

Waymo börjar flygplatsturer

Waymos robotaxitjänst i Phoenix kommer erbjuda turer från och till stadens flygplats [1].

Turerna kommer att vara tillgängliga 24/7 för de utvalda så kallade ”trusted testers” från allmänheten. Waymo kommer ta betalt för turerna.

Turer till/från flygplats är en viktig tillämpning, dels för att det utgör en stor andel av taxiresor, men också för att det är en komplex miljö som delvis har många fotgängare.

Källa

[1] Hope, G., IOT World Today. Waymo Robotaxis Transport Visitors at Phoenix Airport. 2022-11-08 Länk

Waymo utökar till Los Angeles

Waymo, som bedriver en robotaxi-tjänst i de amerikanska städerna Phoenix och San Fransisco, tillkännagav att de utökar testning till Los Angeles [1].

Företaget har kartlagt staden med högdefinierade kartor från b.la lidar, kameror och radar. Planen är att påbörja testning inom några månader, och att till en början enbart skjutsa egna anställda.

Källa

[1] Waymo. Next Stop for Waymo One: Los Angeles. 2022-10-19 Länk

Piloter för tunga autonoma fordon

Gatik plockar bort säkerhetsförare. Amerikanska startupföretaget Gatik som utvecklar autonoma lastbilar avsedda för medellånga turer meddelar om helt förarlösa piloter som ska utföras i Kanada tillsammans med kanadensiska apoteksföretaget Loblaw Companies Limited. Företagen har pilotat med säkerhetsförare sedan början på 2020 men plockar nu bort föraren. Piloterna körs på förbestämda vägar. Länk

Kodiak provar med transfer hubs. Kodiak Robotics som utvecklar självkörande teknologi för lastbilar har påbörjat ett samarbete med transport- och logistikföretaget Werner Enterprises. I samarbetet kommer man demonstrera ett upplägg där autonoma lastbilar står för huvuddelen av godstransporten men där mänskliga förare står för första- och sistamilen. Länk

Waymo transporterar alkohol. Waymos lastbilsenhet meddelar att de tillsammans med C.H Robinson Worldwide Inc. transporterar öl åt amerikanska vin-, öl-, och spritproducenten Constellation Brands Inc. Piloten började i April och man kör, med säkerhetsförare, drygt 350 km från Dallas till Houston varje dag. Länk

Waymos valideringsarbete fortsätter

Waymo har publicerat ytterligare resultat från utvärderingar som syftar till att validera autonoma fordon [1].

Det är två vetenskapliga artiklar som fokuserar på metoder för att jämföra prestationen hos autonoma fordon och mänskliga förare.

Kortfattat så har en metod tagits fram för att mäta människors reaktionstid vid oväntade situationer baserat på naturalistisk data. Utmärkande för metoden är att man använder en definition baserad på överraskning, där man också tar förändrandet av den oväntade situationen i åtanke för beräkningen av reaktionstid.

Baserat på metoden har forskarna skapat en modell av en mänsklig förare som kan användas för att jämföra med autonoma körsystem. Modellen utgår från en människa utan funktionsnedsättningar (impairments) och alltid har ögonen på konflikten (Non-impaired with eyes always on the conflict: NIEON). Syftet med den här modellen var att jämföra det autonoma körsystemet med en felfri mänsklig förare.

Resultaten visade i rekonstruerade olyckor (från datasetet som vi skrev om här) att NIEON undvek 62,5% av olyckor och minskade risken för allvarlig skada med 84%. För Waymos system var siffrorna 75% respektive 93%.

Ni kan läsa artiklarna i sin helhet här, och här.

Egen kommentar

Ni kan också läsa om Waymos valideringsarbete som vi skrivit om tidigare i november 2020 här, mars 2021 här, samt i det förra nyhetsbrevet om Mobility Summit här.

Källa

[1] Waymo. Benchmarking AV Safety: Demonstrating how the Waymo Driver outperforms the collision responses of always attentive human drivers via industry-leading assessment methods. 2022-09-29 Länk