Kategoriarkiv: Lastbilar

Brevet till guvernören

34 aktörer, inklusive Waymo, Aurora, UPS och Luminar, har skrivit under ett brev i vilket Kaliforniens guvernör Gavin Newsom ombeds se över förbjudet mot drift av tunga autonoma fordon [1].

Kaliforniens Department of Motor Vehicles förbjöd år 2015 drift av autonoma fordon som väger över drygt 4,5 ton.

Enligt DMV pågår det arbete för att reglera tunga autonoma fordon i Kalifornien.

Ni kan läsa brevet här.

Egen kommentar

Vi passar på här att påminna om IIHS tabell över det juridiska läget kring autonoma fordon i olika amerkanska delstater, här.

Källa

[1] Bellan, R., Tech Crunch. Waymo, UPS, others pressure Gov. Newsom to allow autonomous trucking in California. 2022-06-28 Länk

Einride och Alibaba med nya tillstånd

Det svenska företaget Einride har fått tillstånd av amerikanska National Highway Traffic Safety Administration för att testa deras hyttlösa poddar på allmän väg [1, 2].

Tillståndet kommer nyttjas i piloter med Einrides partner General Electric Appliances (GEA). I enighet med tillståndet så kommer de att köra på en 1,6 km sträcka mellan GEA:s fabrik och ett lager i Selmer, Tennessee. Piloten kommer utföras i slutet av året och pågå under två veckor. Det kommer finnas en fjärroperatör som övervakar och assisterar fordonet.

I en relaterad nyhet fick vi nyligen veta att kinesiska e-commercejätten Alibaba fått tillstånd för testning av förarlösa lastbilar i kinesiska staden Deqing [3]. Alibaba gav sig in i spelet i mitten av 2018, vilket vi skrev om här.

Källor

[1] Einride. New Type of Vehicle Developed by Einride Gets NHTSA Approval to Operate on US Public Road. 2022-06-23 Länk

[2] Bellan, R., Tech Crunch. Einride to operate its cab-less autonomous pods on U.S. public roads. 2022-06-23 Länk

[3] AASTOCKS. BABA Licensed for Public Road Tests on L4 Self-driving Trucks. 2022-06-27 Länk

Samarbeten

Waymo Via säkrar uppskalning. Waymos enhet för autonoma lastbilar, Waymo Via, har offentliggjort sitt samarbete med Uber Freight. Samarbetet syftar till att kombinera Waymos autonoma lastbilar med Uber Freights fraktnätverk. Samarbetet är långsiktigt och det planeras för en gemensam roadmap som täcker verktyg, infrastruktur och applikationer där bokning, lastning, transportering, flytt av påhängsvagnar och betalning kan göras i ett kundgränssnitt. Länk

Gatiks nya uppdrag. Amerikanska startupföretaget Gatik som utvecklar autonoma lastbilar avsedda för medellånga turer (eng: middle mile) ska utföra leveranser till detaljhandelskedjan Sam’s Club i amerikanska storstaden Dallas-Fort Worth som ligger i delstaten Texas. Leveranserna görs i ett flerårigt samarbete mellan Gatik, Georgia Pacific och KBX. KBX ägs av Gatiks delägare Koch Industries. Från och med juli kommer Gatik köra dygnet runt till 34 Sam’s Club affärer för att leverera pappersprodukter autonomt. Länk

Expandering av utbud för testning. Tyska forskningsinstitutet TÜV SÜD har påbörjat ett samarbete med den Ungerska testbanan AVL ZalaZONE som kompletterar organisationernas utbud av testmetoder för automatiserade fordon. TÜV SÜD specialiserar sig på virtuell testning och AVL ZalaZONE specialiserar sig på testning i fysisk miljö. Företagen kommer på så vis att erbjuda ett större utbud av testmetoder till deras kunder. Länk

Einride avslöjar nya produkter

Svenska företaget Einride, som utvecklar autonoma lastbilar, har avslöjat sin nya påhängsvagn som ger utökad räckvidd för deras eldrivna och autonoma lastbil [1].

Påhängsvagnen är utrustad med batterier och ger lastbilen en räckvidd på 650 km vilket möjliggör fler användarfall för godstransporter.

Företaget meddelade också att deras flotthanteringsplattform Saga kommer få sju nya appar: Evolve, Explore, Book, Orchestrate, Deliver, Dock och Own.

  • Evolve: beräknar hur lösningar med eldrivna autonoma fordon kan implementeras.
  • Explore: skapar rapporter kring utsläpp, energianvändning och prestanda.
  • Book: hjälper med bokning, spårning och hantering av leveransuppdrag.
  • Orchestrate: ger en översikt på rutter, uppdrag, lastbilar och batteristatus i realtid.
  • Deliver, Dock och Own: erbjuder mer detaljerad insyn i händelser under autonoma transporter, lönsamhet och hållbarhet.

Källa

[1] Garsten, E., Forbes. Einride Unveils Battery-Extending Freight Trailer, New Software Platform. 2022-05-19 Länk

Gatik utökar förarlösa piloter

Amerikanska startupföretaget Gatik som utvecklar autonoma lastbilar avsedda för medellånga turer avser släppa lös sina lastbilar utan säkerhetsförare på allmän väg i delstaten Kansas [1].

Beslutet kommer efter att delstaten förra veckan klubbade igenom ett lagförslag som möjliggör att köra förarlösa fordon på allmän väg. Företaget har sedan tidigare pilotat utan säkerhetsförare på förutbestämda rutter i delstaten Arkansas tillsammans med detaljhandelskedjan Walmart, vilket vi skrivit om här.

Företaget nämner att de planerar att erbjuda utbildningar och träning för blåljus- och utryckningspersonal innan de driftsätter fordonen förarlöst.

Lagförslaget kan ni läsa här.

Källa

[1] Walz, E., FutureCar. Autonomous Logistics Startup Gatik to Deploy its Fully-Autonomous Trucks in Kansas With No Safety Drivers Onboard. 2022-05-19 Länk

Kodiak Robotics system för nödstopp

För att hantera oväntade problem som kan uppkomma i bland annat sensorerna hos en självkörande lastbil har Kodiak Robotics utvecklat ett system för automatiska säkra stopp. Detta system har nu blivit det första att demonstreras för allmänheten [1].

När ett problem detekteras i till exempel däcktryck eller sensorerna är tanken att lastbilen kontrollerat kör över till vägrenen och stannar. Alla mätvärden kontrolleras tio gånger i sekunden för att undersöka om det finns något utstickande.

Ni kan se en demonstrationsvideo här.

Källa

[1] Kodiak Robotics. PR Newswire. Kodiak Robotics First to Showcase ”Fallback” Failsafe Technology that Guides Self-Driving Trucks Out of Traffic in the Event of a Critical System Failure. 2022-05-12 Länk

DHL ska pilota Volvos AD-lösning

Volvo Autonomous System (VAS) tillkännagav nyligen en lösning för autonoma transporter som ska pilotas i samarbete med logistikföretaget DHL [1].

Lösningen är en så kallad hub-to-hub lösning som går ut på att transportera gods från en terminal där man lastat på lastbilar till en annan terminal som går att lasta av på. VAS riktar sig främst till fyra kundgrupper: transportföretag, logistikföretag, befraktare och mäklare.

VAS har samarbetat med Aurora för att utveckla tekniken, vilket vi skrev om här.

Egen kommentar

VAS:s vd Nils Jaeger påpekar att lösningen är mer än autonoma lastbilar, att det är en autonom transportlösning (Autonomous Transport Solution). Distinktionen pekar på möjliga affärsmodeller, där exempelvis Aurora, som också utvecklar autonoma lastbilar, vill skapa en prenumerationstjänst för deras autonoma transportlösning. Vi skrev om det här.

På tal om Aurora så har de presenterat sin plattform för flotthantering, ”Auroa Beacon”. Tanken är att deras kunder ska kunna avläsa information om sina robotaxi- och autonoma lastbilsflottor. Det ska gå att b.la se platsinformation, fordonsstatus, och mål. Det ska även gå att fjärrkontrollera fordonen [2].

Källa

[1] Reidy, R., Traffic Technology Today. Volvo announces autonomous transport solution with DHL as pilot partner. 2022-05-10 Länk

[2] Bellan, R., Tech Crunch. Aurora unveils fleet management platform to optimize autonomous operations. 2022-05-12 Länk

Embark och U.S.Xpress terminalnätverk

Skrivet av Joakim Rosell och Daban Rizgary

Det autonoma åkeriföretag Embark Trucks, Inc., tillkännagav idag att U.S. Xpress har gått med i ”Embark Partner Development Program” och planerar att lägga till sina terminaler till ”Embark Coverage Map” [1].

Vid sådana terminaler växlas frakten från förarlösa långdistanslastbilar till förarförsedda ”last-mile-delivery”-lastbilar. Omvänd riktning för processen blir således att frakten växlas från förarförsedda ”first-mile-delivery”-lastbilar till förarlösa långdistanslastbilar.

Embark har även slutfört ett pilotprojekt med avsikten att undersöka huruvida deras högupplösta kartor gick att använda som grund för det autonoma systemets framförande i sämre väderförhållanden. Lastbilar har fått köra en drygt 100 km sträcka i den amerikanska delstaten Montana. Resultaten visar att systemet klarar av det utmanande vädret och de fördröjningar som uppskattas uppkomma på grund av sådant väder beräknas vara inom godtagbara dröjningstider [2].

Källa

[1] Embark. GlobeNewswire. Embark and U.S. Xpress Partner to Prepare Nationwide Terminal Network for Autonomous Transfer Point Operations. 2022-05-06 Länk

[2] Self Drive News. Embark completes autonomous winter testing. 2022-05-10 Länk

Kodiak och U.S. Xpress samarbete

Kodiak Robotics som utvecklar autonoma lastbilar och U.S. Xpress som driver fartygsflottor har tillkännagivit ett samarbete som syftar till att pilota autonoma leveranser mellan amerikanska staden Dallas-Fort Worth i Texas och Atlanta i Georgia [1].

Inom samarbetet ökar man effektiviteten av godsleveranserna eftersom autonoma lastbilar inte har lagmässiga begränsningar i hur länge de får köra. Man kan därmed köra flera rundor till fartygen med färre lastbilar.

Man har redan utfört en pilotkörning där lastbilen körde dygnet runt under 131 timmar, med fyra Kodiak-anställda ombord. Den specifika rutten valdes eftersom den är ogenomförbar för enskilda mänskliga förare under ett dygn, samtidigt som rutten är oekonomisk att nyttja flera lastbilar på p.g.a vägens relativt korta sträcka.

Egen kommentar

Det här är ett exempel på användarfall där autonoma lastbilar med fördel kan komplettera manuella lastbilar, genom att köra vissa rutter som av olika anledningar kan anses vara mer lämpade för autonoma lastbilar.

Källa

[1] Gardner, G., Forbes. Kodiak Robotics And U.S. Xpress Make Autonomous Freight Runs From Dallas To Atlanta. 2022-04-07 Länk

Påverkan av autonoma lastbilar

I en nyligen publicerad studie från University of Michigan har man undersökt ersättning av manuella lastbilar till autonoma lastbilar, och resultaten visade att upp till 94% av långa godstransporter kan ersättas med autonoma lastbilar i USA [1, 2].

I studien använde forskarna sig av data ifrån 2017 med 5,9 miljoner dokumenterade godstransporter i USA. Utifrån detta gjorde de en uppskattning på antalet kör-timmar som krävs för de olika rutterna som finns i landet, och genom intervjuer med b.la lastbilschaufförer drog de slutsatser om vilka körningar som hade kunnats ersätta med autonoma lastbilar.

Man räknade ut att 94% av arbetstimmar för långa godstransporter, motsvarande 500 000 jobb i USA, kunde ersättas av autonoma lastbilar om man utgår ifrån att hela landet implementerar teknologin. Om teknologin endast implementeras i de delstater där den testas idag hade detta resulterat i att 10% av arbetstimmarna kan bli ersatta.

I artikeln diskuteras också påståendet att ett ökat behov av manuella lastbilsförare för godstransporter på korta sträckor skulle kunna kompensera för förlusten av manuella arbetstimmar i godstransporter på långa sträckor, och man kommer fram till att detta inte är ett troligt utfall.

Källor

[1] Mohan, A., & Vaishnav, P., Nature: Humanities and Social Sciences Communications. Impact of automation on long haul trucking operator-hours in the United States. 2022-03-15 Länk

[2] Stock, K., Bloomberg. Robot Truckers Could Replace 500K U.S. Jobs. 2022-03-19 Länk