Kategoriarkiv: Sjöfart

Självkörande färjor och båtar

Trafikverket Färjerederiet satsar på klimatsmarta vägfärjor med en upphandling på fyra primärt eldrivna färjor till Stockholms skärgård [1].

Dessa färjor kommer åka Ljusteröleden och Vaxholmsleden och har förutom elmotorer även diesel- eller HVO-motorer. Dessutom kommer färjorna utföra lossning, åkning och förtöjning autonomt. Färjorna får plats med 60 bilar.

Upphandlingen pågår fram till 19 mars 2021.

I en annan nyhet har Zeabus, ett norskt företag, utvecklat en självkörande och eldriven färja till Trondheim i Norge [2].

Båten kan transportera upp till 12 personer inklusive cyklar, och skall kunna hämta passagerare från ena sidan av kanalen till den andra genom ett knapptryck från respektive sida.

En tredje nyhet på samma tema är att forskarna från MIT presenterat en ny båtprototyp ämnad för användning i Amsterdam [3]. Båten heter Roboat II, är självkörande och är både tyngre och längre än dess föregångare. Den kan därmed transportera passagerare.

Källor

[1] Kullenberg Rothvall, C., Sjöfartstidningen. Färjerederiet upphandlar fyra nya vägfärjor. 2020-10-21 Länk

[2] Cairns, R., CNN. Norway pioneered electric ferries. Now it’s making them self-driving. 2020-10-23 Länk

[3] Gordon, R., MIT News. Autonomous boats could be your next ride. 2020-10-26 Länk

Jordbruksmaskiner, skepp och drönare

Hexagons sensor kit. Hexagon som utvecklar teknologi för jordbruksmaskiner har presenterat en traktor med självkörande teknologi. Traktorn är framtagen som en forskningsplattform, och företaget har redan nyttjat traktorn för att validera sitt nya paket med sensorer och positioneringsenheter. Paketet har utvecklats i samarbete med AutonomouStuff och NovAtel. Länk1 Länk2

Självkörande skepp över atlanten. Ett autonomt skepp vid namn Mayflower ska korsa atlanten under April 2021. Skeppet har en ”AI-kapten” och förlitar sig på radarer, kameror och kommunikation till andra båtar för att navigera sig till sin måldestinationen. Innan resan över Atlanten sker så kommer skeppet testas. Detta kommer att ske under kommande veckor. Länk

Drönarleveranser i North Carolina. Den amerikanska detaljhandelskedjan Walmart meddelar att de ska utföra ett pilotprojekt med fokus på drönarleveranser i North Carolina i USA. Detta görs tillsammans med det israeliska företaget Flytrex som har en lösning för drönarleveranser. Länk

Självkörande bussbåt

I Naganohara i Japan finns det en bussbåt (amfibiebuss) som kommer att omvandlas till självkörande för att öka dess turistattraktivitet [1].

Projektet kommer att inledas i december och projektdeltagarna består av Japan Amphibious Vehicle Association, Saitama Institute of Technology (SIT), ITbook Holdings, ABIT Corporation, och staden Naganohara. Projektet har erhållit 250 miljoner Yen (ca 20 miljoner kronor) som till största del kommer ifrån Nippon Foundation.

På busstemat så kan ni också läsa om ett betalsystem som baseras på ansiktsigenkänning och som testas i självkörande bussar (och metro) i Japan [2]. Här kan ni se hur det går till.

Källor

[1] Boyd, J., IEEE Spectrum. Small Japanese Town to Test First Autonomous Amphibious Bus. 2020-08-27 Länk

[2] Japan Today. Self-driving buses being tested across Japan let you pay with your face. 2020-09-09 Länk

Guldkorn från svensk forskning

Dessa guldkorn är bidrag från våra läsare – stort tack för det, och för all fantastisk forskning och utveckling som ni gör. Keep up the good work!

iQ-Pilot & iQ-Mobility. These are two recently finished projects co-funded by the Strategic vehicle research and innovation programme (FFI). The focus of the projects was development of new technology to realize flexible, energy-efficient transport solutions in cities. Several proof-of-concept prototypes have been developed and demonstrated, including autonomous buses and a smart coordination system for bus fleets. The research results were presented in a webinar earlier this week. These results are the joint efforts of Scania, Ericsson, INIT, Veoneer, Royal Institute of Technology (KTH) and Örebro University. 

Human interaction with autonomous minibuses. Tom Ziemke’s research group at Linköping University, in collaboration with researchers at VTI, will during the autumn start a new research project on people’s interaction with autonomous minibuses on campus. The research will focus on method development and empirical studies of how pedestrians, bicyclists and car drivers interact with the buses. A two-year postdoc position is available via this link (application deadline: August 5). For more information contact Tom Ziemke (tom.ziemke@liu.se).

GLAD – Goods delivery under the Last mile with Autonomous Driving vehicles. Small autonomous electric delivery vehicles (ADV) are expected to transform transportation of goods under the first and last mile. The advantages are increased transportation and energy effectiveness, but it is also important that these vehicles are safe and accepted in society. The aim of the GLAD project is to develop an initial knowledge base on efficiency, safety and human experience of ADVs for the first and last mile delivery of goods in Sweden, and on how to create a balance between these three aspects from a socio-technical perspective. To achieve this, the project will utilize Zbee vehicles that will be adapted in terms of vehicle design and autonomous vehicle behaviour, human-machine interface, teleoperation and vehicle management. The overall goal is to develop knowledge that accelerate introduction of new efficient goods delivery in our society and contributes to meeting the goals of Agenda 2030. This will be assured also by connecting a licentiate candidate to the project. The project is co-funded by Trafikverket and involves RISE, Halmstad University, Aptiv, Combitech and Clean Motion. It started in June 2020 and will run for ca 2 years. For more information contact azra.habibovic@ri.se.

Tactical Decision-Making in Autonomous Driving by Reinforcement Learning with Uncertainty Estimation. Reinforcement learning (RL) can be used to create a tactical decision-making agent for autonomous driving. However, previous approaches only output decisions and do not provide information about the agent’s confidence in the recommended actions. This paper investigates how a Bayesian RL technique, based on an ensemble of neural networks with additional randomized prior functions (RPF), can be used to estimate the uncertainty of decisions in autonomous driving. A method for classifying whether or not an action should be considered safe is also introduced. The performance of the ensemble RPF method is evaluated by training an agent on a highway driving scenario. It is shown that the trained agent can estimate the uncertainty of its decisions and indicate an unacceptable level when the agent faces a situation that is far from the training distribution. Furthermore, within the training distribution, the ensemble RPF agent outperforms a standard Deep Q-Network agent. In this study, the estimated uncertainty is used to choose safe actions in unknown situations. However, the uncertainty information could also be used to identify situations that should be added to the training process. The paper will be presented at the Intelligent Vehicles Symposium (IV) in October 2020, and a preprint is available on arXiv. The code that was used is also available on GitHub For more information, contact Carl-Johan Hoel (carl-johan.hoel@volvo.com) at Volvo Autonomous solutions. This work was partially supported by the Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP), funded by Knut and Alice Wallenberg Foundation, and partially by Vinnova FFI.

Autonomous Mapping of Unknown Environments Using a UAV. As part of the research conducted within the project LASH-Fire (Eu-Horizon 2020, No.814975), RISE supervised the work of Chalmers students developing an automatic object search for indoor environments using a flying drone. At the core of this system a reinforcement learning (RL) algorithm was implemented for the drone to navigate, detect obstacles, recognize objects and explore the environment. This machine learning (ML) project marks a starting point for further development towards an autonomous identification and surveillance solution in a wide range of study cases where cargo ships, like the ones studied in LASH-Fire, are an ideal target application. A modularized approach was used targeting research areas such as obstacle avoidance, object detection & recognition, simultaneous localization and mapping, etc. The exploration module was specially challenging and will require further work but the project in general was successful in providing a methodology and tools when using flying drones for indoor environments. The Master’s thesis was conducted by Erik Persson and Filip Heikkilä, and is available via this link. For more information contact boris.duran@ri.se

Projektet ESPLANADE, som började 2017 och avslutades sista mars 2020, handlade om hur man visar att ett automatiserat fordon är säkert. Det finns flera problem som måste hanteras för att man ska kunna göra en komplett säkerhetsargumentation. Projektets resultat inkluderar därför nya metoder för säkerhetsargumentation för en ADS, några av dessa är: 

  • En process för säkerhetsanalys samt designprinciper för interaktionen när en människa överlämnar kontrollen över ett fordon till en ADS eller tvärtom. Processen innehåller existerande metoder som sekvensdiagram, orsak-konsekvensanalys och felträd, men applicerade på människa-maskininteraktion istället för enbart tekniska system
  •  Hur man definierar den operativa designdomänen (ODD) för en ADS utgående från önskade användningsfall, vilket innebär en definition av parametrar inom vilka en ADS-funktion är avsedd att fungera, samt strategier för att säkerställa att fordonet håller sig inom sin ODD.
  • En metod (kallad QRN) för riskanalys och framtagande av säkerhetsmål. Till skillnad från vanliga riskanalysmetoder bygger den inte på analys av specifika situationer utan på definition av acceptabel frekvens av incidenter med olika allvarlig konsekvens, och en mappning av incidenter till olika klasser av konsekvenser. Säkerhetsmålen uttrycks så att man säkert hamnar inom acceptabla frekvenser.
  • Ett ramverk för formell och systematisk hantering av säkerhetskrav med en kombination av åtgärder under utveckling och under drift, bland annat baserat på modeller av osäkerhet.
  • Användning av metoden funktionsanalys för att distribuera beslutsfattande på en ADS-arkitektur samt framtagande av säkerhetskrav.
  • Säkerhetskontrakt och komponentbaserad design för att underlätta kompletthetsbevisning i kravnedbrytning, möjliggöra kontinuerlig produktuppdatering, samt kunna uttrycka säkerhetskrav för sensorsystem som inkluderar kamera, radar mm.

En publik rapport och länkar till de flesta av projektets publikationer finns på projekthemsidan.

Prepare Ships Project. Running for 26 months, the H2020 project “Prepare Ships”, funded by the European Global Navigation Satellite System Agency (GSA), was successfully started in December 2019. The 5 consortium partners, coming from 3 European countries have developed a machine learning based future position prediction for ships in order to avoid ship collisions and close quarter situations as well as reducing environmental impact by more advanced decision making. In a RTK (Real Time Kinematic) software solution, it will both exploiting the distinguished features of Galileo signals as well as combining it with other positioning and sensor technologies. It will use the next generation maritime communication techniques VDES and the new suit of IALA Standards (S100) on sea charts. The innovation developed during the project can make more autonomy of navigation feasible by exchanging future positions and allow eased decision making on ships, suitable to become an international game changer for the future of autonomous shipping. The demonstration and testing will be done onboard three different vessels in the Gothenburg archipelago. The project is coordinated by RISE with partners from across Europe, including SAAB, Lantmäteriet, Telko and Anavs. For more information check out our homepage, join our linkedin group or contact Johannes Hüffmeier at RISE (johannes.huffmeier@ri.se).  

How do you ensure safety of autonomous shipping? Today’s risk assessment methods, application of methods and models used in shipping are usually based on humans being directly in charge of ships, VTS, port controls, etc. and may not be sufficient to reflect and evaluate the complexities and inherent risks of introducing further automation and digitalization in the shipping domain. The introduction of smart ships will create traffic situations between manned and unmanned ships where on one hand decisions and actions are based on algorithms and on the other hand by a human operator where a large part of the decision making. Increasing the level of automation implies that the goal-based standards for shipping need to be based on a risk assessment that reflects the expected roadmaps towards more smart ships and so far, research on autonomous transportation has focused on other parts than the effect of introducing and mixing different levels of automation and only very basic standards have been proposed by classification societies, where DNVs standards [DNV, 2018] have two pages in the appendix on basic set-ups for testing and validation. The main objective of the RFAF project financed by Trafikverket is to analyse how autonomous navigation can be proven to be safe. The aim of the project is to perform a simulator-based risk identification for autonomous shipping traffic. Increasing the level of automation implies that the goal-based standards for shipping need to be based on a risk assessment that reflects the expected roadmaps towards autonomy. Based on two use cases, the routes Fredrikshamn-Göteborg and crossing of the Ljusterö fairway, relevant risks are identified based on ship simulations performed by mariners describing especially nautical challenges for more autonomous shipping resulting in a common risk model. The project lasts from January 2020-December 2022. There are 3 project partners with RISE as coordinator. For more information visit the project website or contact Johannes Hüffmeier (johannes.huffmeier@ri.se).

The SWEA-financed (Energimyndigheten) Data-driven Optimised Energy Efficiency of Ships is a national project involving 7 ship owners, 3 companies from the supply chain and RISE, lasting for 16 months. The data analysis of energy consumption is often complex and there are different driving forces for decisions. However, increased data collection can be unprofitable if you do not have methods to analyze the complex systems. Developments within machine learning provides new opportunities to develop both technically and economically powerful tools energy efficiency. Even today, to some extent, economic driving is applied, for example. eco-driving, however, the effect is in many cases limited as decision-making is more complex than the operator / navigator can see. Also, not always available incentives and motivation of individuals to reduce energy use. However, data collection is increasing both quality review and analysis are not performed to the same extent. Using the results of the project’s data collection and analysis, recommendations can be given about which tools which can be developed in a next step, such as: a) nudging, decision support system or autopilot for ECO driving, b) route optimization based on the ship’s accelerations and motions, and c) decision support based on statistics or real-time analysis of data to identify optimal operation (parameters such as sea state, current, speed, load condition, etc.). The objectives of the project are to: a) Achieve reduced energy use on the project’s vessels by 10–35% both at quay and in sea operations, b) Demonstrate potential with machine learning of operational data, and c) Demonstrate the possibility that better operational data may form the basis for the development of generic energy efficiency tools for smaller vessels in commercial traffic. For any details on the project, reach out to Johannes Hüffmeier (johannes.huffmeier@ri.se).

Photonics Private Public Partnership Roadmaps for EU’s next Framework Program Horizon EuropéThe area of photonics for automotive applications is a significant area which includes not only photonics sensors for the EU defined topic Mobility and Safety for automated Road Transport. Photonics also plays a role in the path towards the targets of Zero Emission Road Transport, Clean Energy Transition, and the Industrial Battery Value Chain. The work of defining the Strategic Research Agenda (SRA) in the specific area of Photonics with EU industrial partners, universities and research centers is performed through the EU technology platform ”Photonics21”, which is funded by the EU commission. The current roadmap for Photonics was published in the document: “Europe’s age of light! How photonics will power growth and innovation, Strategic Roadmap 2021–2027” The section on Automotive and Transport can be found in section 3.9. The coordinator of the whole Photonics 21 is done by VDI Technologiezentrum GmbH in Düsseldorf, Link. We believe this is important as there are a lot of EU research money at stake. The current recommendation by the European Parliament for the whole Horizon Europe budget 2021 -2017 is €120 Billion. The research funding will be divided among many topics where Climate, Energy, and Mobility is one of the clusters. There is a large Swedish interest in the cluster and cooperation with industry is one important factor in the program. Most, if not all, of the European automotive industry are usually involved in at least selected programs.

Now, based on feedback from the new European Commission, the board of Photonic21 have decided to reshape the roadmap and as a consequence automotive & transport will henceforth be combined with the topics of climate and energy. Besides merging the different topics in one document, this gives us an opportunity to revise the previous document into something that we believe should support our industry even better, considering that the current document was prepared in 2018 and the present situation the industry is facing. We want to ensure that the guiding document capture the specific needs of the automotive industry. The aim of the work is to define the research topics of the Strategic Research Agenda (SRA) which will define the upcoming calls in the Horizon Europe program. 

We now invite comments on the current chapter and roadmap (provided in the link above). Determined by EU commission schedules this work has to be completed on 4 September, why we need your input no later than 24 August 2020. We ask for specific text suggestions and specific roadmap suggestions (compare with p. 140 in the above mentioned Strategic Roadmap). Please forward your suggestions to Jan-Erik Källhammer at jan-erik.kallhammer@veoneer.com. He acted as chair of the group Automotive and Transport in the current roadmap and now act as co-chair of the new group Climate, Energy, and Mobility together with Dr. Heinz Seyringer of V-Research GmbH in Austria. 

Autoship

Detta är namnet på ett nytt fyraårigt projekt som bedrivs inom ramen för HORIZON 2020 [1]. Projektet har en budget på över 20 miljoner euro och omfattar flera europeiska parter, däribland Kongsberg och SINTEF från Norge. 

Syftet med projektet är att påskynda utvecklingen av nästa generations autonoma fartyg och att skapa en färdplan för kommersialisering av sådana fartyg inom EU under de kommande fem åren.

Under projektets gång kommer Kongsberg att installera och testa autonom teknik på två fartyg. Dessa kommer att demonstreras för användning vid kustsjöfart och Europas inre vattenvägar.

Källor

[1] World Maritime News. Autonomous Ship Project Bankrolled by EU. 2020-01-22 Länk

Norska autonoma transportfartyg

Norska livsmedelstransportföretaget ASKO planerar frakta gods över Oslofjorden med elektriska autonoma fartyg från 2024 [1].

Fartyget, som ska kunna ta 16 semitrailers, är tänkt att gå mellan Moss och Holmestrand och även lastas och lossas helt fossilfritt. På detta sätt kan man spara 5 000 ton koldioxid årligen.

Projektet stöttas av Enova med 119 MNkr.

Egen kommentar

Bra att man sparar på koldioxidutsläppen men varför måste fartyget vara autonomt?

Källa

[1] 119 Enova-millioner til ASKOs autonome fartøy, Enova 2019-03-16 Länk

Masterutbildning för den framtida sjöfarten

Finland visar vägen framåt för sjöfarten redan idag genom att tänka på det ekosystem, One Sea [2] som kommer att behövas samt kompetensförsörjningen både till rederier och industrin.

I Turku finns Aboa Mare [3], ett framstående center för utbildning av studenter och fortbildning av seglande befäl där man har tagit fram flera påbyggnadsmoduler som inriktar sig på den framtida, i högre grad automatiserade och digitaliserade, sjöfarten.

Mest spännande är så klart den som inriktar sig mot autonom sjöfart[1]. Utbildningen spänner över det som finns inom automation/digitalisering till det som faktiskt inte riktigt är på plats men runt hörnet: klassning av dessa fartyg.

Kan ett klassificeringssällskap sätta sitt godkännande på ett fartyg och rederiet så kan frågor som försäkring av autonoma fartyg lösas. Det som återstår är den internationella lagstiftningen/regelverket som nu IMO:s Maritime Safety Committee nu skall börja titta på.
Nationella undantag/dispenser kan man redan få, men som det ser ut idag är det inte säkert att ett autonomt fartyg får eller kan anlöpa en annan kuststat. Dock är det inget som hindrar att ett autonomt fartyg seglar över t.ex. svenskt vatten genom sundet Helsingborg-Helsingör för att passera förbi.

[1] Master of Engineering, Autonomous Maritime Operations, Novia Länk

[2] One Sea: Autonomous Maritime Ecosystem Länk

[3] Aboa Mare Länk

Världens största testrigg för automatiserad och kanske autonom sjöfart döpt

Great Intelligence är ett 38,800 dwt bulkfartyg baserat på det tidigare projektet Green Dolphin som syftar till att ta fram ett energieffektivt fartygsdesign [2].

Nu har man modifierat/förbättrat designen och fört in möjligheter att ha ett operativt fartyg som samtidigt är ett flytande laboratorium för att testa och utvärdera den senaste och kommande tekniken. Fartyget kommer alltså att vara ett ”Living Lab”.

Klassningssällskapet Lloyds Register har bistått och samtidigt arbetat med sina egna regelverk och procedurer för att förstå och ge guidning i de risker och åtgärder som ett uppkopplat fartyg måste minst ha för att Lloyds Register skall anse det vara rimligt säkert [1].

På det här sättet kan ett bemannat fartyg gå i internationell trade eftersom det uppfyller alla krav och samtidigt ge forskning och utveckling en enorm push framåt.

Källor

[1] Smart shipping, moving forward, Lloyd’s Register 2017-12-07 Länk

[2] China Daily

Digitaliseringens tidvattensvåg drar fram inom sjöfarten

Att fjärrstyra farkoster i en maritim kontext har gjorts i flera decennier, att sedan låta dem bli mer och mer autonoma har accelererat de senaste två decennierna. Likaså har storleken och tiden de opererar självständigt börjat accelerera det senaste decenniet.

Runt om kring på globen pågår nu flera projekt som får anses som revolutionerande ur handelssjöfartens perspektiv; i Kina[1][2] pågår ett projekt där ett större bulkfartyg skall gå i reguljär drift samtidigt som det är ett flytande laboratorium för automatiserad/autonom sjöfart. I våra grannländer Norge och Finland[3][4] finns stora forsknings produktutvecklingsprojekt som också driver utvecklingen på världsbasis.

Det som kanske har kommit längst, är Kongsberggruppens[5] projekt med Yara[6] och DNV GL[7] med utveckling och relativt snart kölsträckningen av Yara Birkeland[8].

Det som skiljer Yara Birkeland från många av de andra initiativen är att man bygger på DNV GL ReVolt-projektet om ett elektrifierat containerfartyg för ”short sea shipping” med ny teknologi som tidigare inte funnits ombord i handelsfartyg, och Kongsberg Maritime och deras nya initiativ, Kongsberg Digital[9] står för systemintegrationen.

Yara Birkeland kommer att fylla en för det hållbara samhället livsnödvändig transformation, överflyttning av bulklaster från vägburen trafik till en hållbar lösning för framtiden.
– Det här kan ersätta 40 000 lastbilsturer årligen, så det finns stor potential, säger Bjørn Tore Orvik i en intervju till TT[10].

Men precis som för fordonsindustrin återstår flera frågetecken att reda ut: hur kommer lagstiftning, regelverk[11], samt ansvar och försäkringsfrågorna att se ut.

På nationellt vatten kan undantag och egna regelverk skapas, men för att ett norskflaggat fjärrstyrt eller för den delen autonomt fartyg skall få anlöpa en hamn i Sverige kräver förändrade regelverk. Arbetet har börjat[12] hos IMO (International Maritime Organization), det FN-organ som ansvarar för de världsomfattande regelverk som styr den internationella sjöfarten.

Hur ansvar och försäkringsfrågor skall hanteras skiljer sig markant från andra domäner som t.ex. fordon och flygindustrin, där det finns ett tydligt producentansvar vilket inte idag finns hos de som bygger fartyg.

Egen kommentar

Precis som inom fordonsindustrin får detta ses som ett teknikorienterat initiativ men på kort tid har flera användningsfall med olika affärsnyttor identifierats, där det startade med säkerhet och som i Yaras fall, ett sätt att ta ansvar för det framtida hållbara samhället genom att ta bort tusentals långtradare från vägarna. Det revolutionerande är att man genom att ta klivet direkt till full elektrifiering inte går omvägen via smutsig sjöfart utan direkt till den framtidssäkrade nollutsläppssjöfarten som världen behöver.

Källor:

[1] LR involved in Chin’as first smart ship design, Lloyd’s Register Länk

[2] The World’s First Smart Ship “i-Dolphin” Unveiled, Marine Insight 2017-01-24 Länk

[3] One Sea Autonomous Maritime Ecosystem Länk

[4] Rolls-Royce Ship Intelligence Länk

[5] Final design of ’Yara Birkeland’ revealed – model commences testing at SINTEF Ocean, Kongsberg 2017-09-27 Länk

[6] Yara Birkeland design revealed and test model demonstrated for the first time, Yara 2017-09-29  Länk

[7] ReVolt – next generation short sea shipping, DNV GL 2017-09-11 Länk

[8] Tobias Österberg: Skepp ohoj – självkörande båtar i sikte, GP 2017-10-01 Länk

[9] Kongsberg Digital Länk

[10] Tobias Österberg: Skepp ohoj – självkörande båtar i sikte, GP 2017-10-01 Länk

[11] Vanessa Bates Ramirez: The World’s First Autonomous Ship Will Set Sail In 2018, Singularity Hub Länk

[12] IMO puts autonomous ships on MSC 99 agenda, Safety4Sea 2017-06-15 Länk