Autonom båt i Amsterdam

I det sista av en serie av tre projekt som pågått under fyra års tid har nu en grupp ifrån Massachusetts Institute of Technology, Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL), Senseable City Laboratory och Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) ifrån Nederländerna pilotat två autonoma båtar i Amsterdams kanaler [1].

Båtarna som de kallar för Roboat är eldrivna och kan transportera upp till fem personer, samla upp skräp, och leverera gods.

Bilder och video finns i Reuters artikel nedan.

Källor

[1] Gordon, R., MIT. One autonomous taxi, please. 2021-10-27 Länk

[2] Sterling, T., Reuters. Self-driving ”Roboats” ready for testing on Amsterdam’s canals. 2021-10-27 Länk