Alla inlägg av Daban Rizgary

Momentas mål för robotaxi tjänst

Den kinesiska mjukvarustartuppen Momenta har gett ett uttalande om sin planerade robotaxitjänst [1]. Den väntas vara helt självkörande, fungera utan någon säkerhetsförare bakom ratten och vara ekonomiskt gynnsam år 2024. En del av fordonen kommer att vara helt självkörande redan 2022.

Momenta är ett mjukvaruföretag och tillvekar därmed inte egna fordon utan är beroende av samarbete med andra fordonstillverkare. Företaget ser samarbete med fordonstillverkarna som vägen framåt för massintroduktion av robotaxi. Ett annat recept för framgång enligt Momenta är att använda sig av massproducerade sensorer och hårdvara.

Momenta får ekonomiskt stöd från den kinesiska staten, och ägs också till viss del av Daimler.

Här kan ni se Momentas självkörande bil in action.

Egen kommentar

Utöver fordon och kördata behövs det också infrastruktur och lagstiftning för att Momenta, och andra likartade företag, ska kunna leverera vad de lovar. Den kinesiska staten pushar fram lösningar i termer av digital infrastruktur som exempelvis 5G nätverk. De har också lovat att lagstiftningen för säkert införande av självkörande fordon kommer vara på plats inom kort.

Källa

[1] Liao, R., Tech Crunch. Daimler-backed Momenta says its robotaxis will be fully driverless and profitable in 2024. 2020-06-30 Länk

Fler vägar för testning i Beijing

I Haidian distriktet i Beijing har det nu öppnats ytterligare 52 vägar motsvarande 215 km för testning av automatiserade och uppkopplade fordon [1].

Sedan 2018 har Beijing tillägnat 184 vägar motsvarande 608 km i Daxing, Shunyi och Haidian distrikten för liknande ändamål.

Målet är att fortsätta tillägna vägar för att snabba på utvecklingen och Beijing planerar att nå 2000 km innan 2022.

Källa

[1] Xinhua. Beijing opens more roads for testing self-driving cars. 2020-07-01 Länk

UNECE inför SAE 3 föreskrift

UNECE World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations har infört den första internationella föreskriften kring SAE 3 automation, där föreskriften specifikt behandlar krav på Automated Lane Keeping Assistance (ALKA) [1].

Föreskriften berör tre överordnande krav:

  1. Fordonstillverkare ska introducera system som detekterar förartillgänglighet, där tillgänglighet innebär förarens närvaro och förmåga att ta över kontrollen från fordonet.
  2. Fordonstillverkare ska utrusta fordon med Black Box som lagrar inspelning vid tillfällen där ALKA aktiveras.
  3. Fordonen ska uppnå vissa prestandamått innan ALKA utrustade fordon kan säljas.

Utöver dessa så beskrivs det att alla skärmar i fordonet som under automatiserad filhållning används till andra syften än att köra ska automatiskt upphöra alla dessa aktiviteter när fordonet kräver en överlämning av kontroll tillbaka till föraren. Om föraren inte tar tillbaka kontrollen skall det finnas minimum risk strategier för att stanna fordonet, och föreskriften beskriver hur det här ska ske.

Det finns också i föreskriften specifika kriterier gällande aktivering av ALKA, system som bedömer förartillgänglighet, och datalagringssystem.

Källa

[1] UNECE. UN Regulation on Automated Lane Keeping Systems is milestone for safe introduction of ‎automated vehicles in traffic. 2020-06-25 Länk

Projekt inom förarövervakning

I Australien påbörjas nu ett projekt där lastbilsföreningen Queensland Trucking Association och försäkringskommisionen Motor Accident Insurance Commission (MAIC) samarbetar för att utvärdera säkerhetseffekten av förarövervakningssystem (Driver Monitoring System, DMS) i lastbilar [1].

Det är MAIC som finansierar projektet och det är totalt tolv fraktföretag med lastbilsfrakt som deltar i projektet. Lastbilarna från dessa företag skall utrustas med ett förarövervakningssystem: Seeing Machines Guardian Gen 2 som har förmågan att upptäcka förardistraktion och trötthet.

Källa

[1] Big Rigs. Fatigue and distraction project begins. 2020-06-23 Länk

Didi erbjuder gratis resor i Shanghai

DiDi Chuxing har nu lanserat test för robotaxi tjänst i Shanghai. Under helgen nådde DiDi en ny milstolpe i sin utveckling av självkörande taxitjänster. Företaget började erbjuda resor till resenärer i utvalda områden i Shanghai [1, 2]. Resorna är gratis och beställs via Didis app. Det finns en säkerhetsförare bakom ratten under testerna.

För att säkerställa en säker framfart har företaget installerat kommunikationsenheter (V2X) i viktiga korsningar inom testområdet för att minimera risken för dolda faror och underlätta koordineringen av taxiflottan. Företaget har också satt upp ett fjärrkontrollcenter så att bilarna kan övervakas och vid behov assisteras på distans. 

För närvarande använder sig DiDi av ett okänt antal bilar från Volvo Cars, Lincoln och BYD i sina tester. I den här videon kan ni se en Volvo XC40 in action. 

DiDi planerar att ha över 1 miljon självkörande taxibilar år 2030. 

Källa

[1] CGTN. Chinese ride-hailing company tests robotaxi service in Shanghai. 2020-06-29 Länk

[2] DiDi News. DiDi Robotaxi Service Begins Operation in Shanghai. 2020-06-27 Länk

DriveU.autos fjärrkontroll

Fjärrkontroll av fordon har blivit en alltmer vedertagen idé för att hantera eventuella begränsningar med självkörande fordon. Nu har ett Israeliskt startuppföretag, DriveU.Auto, äntrat scenen med sin lösning för fjärrkontroll [1].

En vanligt förekommande utmaning med fjärrstyrning av fordon är uppkoppling- och latensbegränsningar. Detta eftersom säker manövrering av fordon på distans via skärmar kräver hög videoupplösning utan fördröjningar. DriveU säger sig tackla den utmaningen med hjälp av cellular bonding som innebär samverkan av flera uppkopplingskällor, och sina algoritmer för videokodning.

Företaget har nyligen fått 4 miljoner dollar i extern finansiering, och sägs ha pågående samarbeten och testning med bland annat företag som utvecklar leveransrobotar, robotaxi och självkörande lastbilar.

Källa

[1] Korosec, K., TechCrunch. DriveU.auto, a LiveU spinout, comes out of stealth with $4M. 2020-06-23 Länk

Lyfts säkerhetsrapport och AD träning

Lyft har publicerat sin första Voluntary Safety Self-Assessment rapport som är en frivillig säkerhetsrapport med syfte att upplysa allmänheten om den pågående utvecklingen och testningen [1, 2].

Den har en viss betoning på säkerheten kring oskyddade trafikanter så som fotgängare, cyklister, motorcyklister och personer med mobilitetssvårigheter. Något annat som Lyft betonar i rapporten är allmänhetens acceptans, och hur de jobbar med frågor kring tillit till sina automatiserade fordon. De erbjuder bland annat support till resenärerna inför åkturer.

I rapporten beskrivs också allt ifrån systemarkitektur, tankar kring HMI, säkerhetstester, och funktioner i fordonen.

Lyft har också meddelat att de börjat använda data från sina manuella taxibilar. Det här för att kunna träna sina självkörande bilar på verkliga scenarion och mänskliga trajektorier [3, 4].

Källa

[1] Moon, M., Engadget. Lyft details how it’s going to make self-driving cars safer. 2020-06-23 Länk

[2] SELF-DRIVING SAFETY REPORT. 2020. Länk

[3] LyftLevel5, Medium. Accelerating Autonomous Driving with Lyft’s Ridesharing Data. 2020-06-23 Länk

[4] Wiggers, K., Venture Beat. Lyft crowdsources driver data to train its autonomous vehicle systems. 2020-06-23 Länk

Fords hands-free

Ford har delat detaljer kring sitt nya förarstödssystem som kallas Active Drive Assist och som kommer bli ett tillägg till företagets existerande ADAS-paket Co-Pilot360 [1, 2].

Det nya förarstödssystemet kommer lanseras i två steg. Först kommer man kunna köpa till hårdvarupaketet Active 2.0 Prep Package som kommer finnas tillgängligt för Ford Mustang Mach-E. Efter det kommer man kunna köpa till en mjukvaruuppdatering som väntas bli tillgänglig under tredje kvartalet år 2021.

Active Drive Assist kommer möjliggöra så kallad hands-free körning på dedikerade motorvägar i USA och Kanada. Systemet kommer också bestå av en infraröd kamera riktad mot föraren för att bedöma om aktivering och fortsatt användning av hands-free körning är lämpligt.

Egen kommentar

Så vad betyder egentligen hands-free körning? Om vi t.ex. jämför med Teslas Autopilot så uppmanar Tesla sina förare att alltid ha händerna på ratten, vilket man nu inte behöver med Fords Active Drive Assist. Detta säger dock inte så mycket om vilket av dessa system är mer avancerat:

  • Båda systemen har automationsnivå SAE 2 där föraren alltid har ansvar och ska ha kontroll över fordonet. Förarens fokus bedöms på olika sätt där Ford använder en förarövervakningskamera, och Tesla använder vridmoment i ratten.
  • Systemen är designade för olika tillämpningsområden (Operational Design Domain, ODD) där Active Drive Assist endast går att använda på utvalda och kartlagda motorvägar, medan Autopilot inte är begränsat till specifika vägar.

Båda systemen kräver alltså att föraren är beredd att ta över alla körrelaterade uppgifter. Läs gärna en längre diskussion om detta här.

Källor

[1] Ford. FORD CO-PILOT360™ TECHNOLOGY ADDS HANDS-FREE DRIVING, OVER-THE-AIR UPDATES AND MORE TO HELP FORD CUSTOMERS FEEL MORE RELAXED AND CONFIDENT. 2020-06-18 Länk

[2] O’Kane, S., The Verge. Ford’s hands-free driving feature won’t be available until late 2021. 2020-06-18 Länk

Framtiden för skogsindustrin

Virkesmätning- och redovisningsorganisationen Biometria offentliggjorde sin trendspaningsrapport för digitalisering av skogsindustrin där de kommit fram till att 5G och artificiell intelligens (AI) kommer att vara avgörande för skogsnäring i framtiden [1].

På kort sikt visar trendspaningen ökad uppkoppling och användning av AI för att till exempel mäta virkesvolym. Den förutser också en ökning i antalet skogsmaskiner utrustade med sensorer för att få information om träden som avverkas samt lagerinventering med hjälp av drönare. På lång sikt pratar man om en helt automatiserad kedja där självkörande lastbilar är en viktig del i det hela.

Källa

[1] Ek, H., Digital. Skogsindustrin tar tekniksprång med AI – helautomatisering i siktet. 2020-06-15 Länk

Förändrade resevanor med mer automation?

En forskare från University of California Institute of Transportation Studies har publicerat en rapport som berör förändringar i resvanor hos ägare av fordon med villkorad automation [1, 2].

I arbetet intervjuades 36 amerikaner som äger Teslafordon utrustade med Autopilot som (trots allt) är ett förarstödssystem där fordonet under vissa omständigheter kan överta longitudinell och lateral styrning, men där den mänskliga föraren alltid har ansvaret och är i kontroll.

Från intervjun framkom det att deltagarna upplever att de är mindre trötta och stressade, är mer benägna att utföra icke körrelaterade aktiviteter samt känner sig säkrare. Angående resvanor visar det sig att deltagarna reser längre och mer, och är mer benägna att köra i tät trafik.

Anledningar till dessa förändringar i resvanor undersöks också i studien med hjälp av existerande litteratur. Några av möjliga anledningar eller förklaringar är:

  • Minskad resekostnad
  • Minskad stress och trötthet, samt ökad bekvämlighet
  • Förmåga att utföra icke-kör-relaterade uppgifter

Egen kommentar

Det skulle vara intressant att veta till vilken grad som förarstödssystemet bidrar till förändrade resevanor och till vilken grad faktumet att det är en eldriven bil spelar roll. Jag kan också tänka mig att dessa olika egenskaper skiljer sig geografiskt på grund av sociokulturella faktorer. Deltagarna i den här studien var från norra Kalifornien, och den största orsaken till att köpa en Tesla-bil enligt intervjuerna var just att den var eldriven.

Att ökad automation i fordon kan leda till mer resande har vi rapporterat om vid flera tillfällen, och den utmaningen kvarstår. En förhoppning är att delade mobilitetstjänster ska hålla antalet fordon i ”schack”, men där handlar det också om att få folk att ändra sitt resebeteende och övergå från privatbilägande till delade tjänster.

Ni kan också se ett seminarium där arbetet presenteras här samt presentationsmaterialet här.

Källa

[1] Hardman, S., Escholarship: ITS Reports. Travel Behavior Changes Among Users of Partially Automated Vehicles. 2020-05 Länk

[2] Hardman, S., Escholarship: Policy Briefs. Drivers of Partially Automated Vehicles are Making More Trips and Traveling Longer Distances. 2020-05 Länk