Alla inlägg av Daban Rizgary

Enkätstudie om acceptans och tillit

EU projektet BRAVE, som koordineras av VTI, har via sitt nyhetsbrev meddelat resultaten från en enkätstudie som de utfört. Enkätstudien berör samhällets acceptans och tillit till fordon med villkorad automation.

Baserat på svaren från ungefär 1000 deltagare från Frankrike, Tyskland, Slovenien, Spanien, Sverige, Australien och USA fick man bl.a. reda på att det fanns en generellt positiv attityd gentemot fordon med villkorad automation. Det råder dock viss skepticism gällande att själv tänka sig använda ett sådant fordon i framtiden.

Mer om resultaten kan ni hitta i BRAVEs egna nyhetsbrev här.

BMW med sju principer kring etisk AI

Med allt mer AI tillämpningar för kunder, produkter, anställda och processer, så utfärdar BMW sju principer för etisk utveckling och tillämpning av AI [1].

De sju principerna berör mänskligt åsidosättande av AI:ns beslut, utveckling av robusta och säkra AI lösningar, integritet, transparens, jämlikhet, klimatet, samhällets välbefinnande samt ansvar.

Project AI, en grupp hos BMW som jobbar med dataanalys och maskininlärning, har skapat en portfölj med över 400 områden i företaget som på ett eller annat sätt tillämpar AI. Flera av dessa listas i [1].

Egen kommentar

Vi vill passa på och påminna om riktlinjerna för etik som publicerades av Europeiska kommissionen för drygt en månad sedan. Det finns tydliga likheter i dessa. Kommisionens riktlinjer är dock skrivna på en högre nivå och riktade mot fler aktörer.

AI-relaterad etik är ett område som kommer behöva utvecklas kraftigt. I slutändan kan (och bör) det vara företagets etikprinciper som avgör vilken produkt eller tjänst som en kund väljer.

Källor

[1] BMW. Seven principles for AI: BMW Group sets out code of ethics for the use of artificial intelligence. 2020-10-12 Länk

Occupant monitoring system

Seeing Machines, ett australiensiskt företag som utvecklar teknik kring datorseende för bl.a. förarövervakning kommer nu också att utveckla en lösning för passagerarövervakning [1].

Occupant Monitoring System (OMS) innebär alltså en kamera likt den som används i Driver Monitoring System (DMS), med skillnaden att den också riktar sig mot passagerarna i fordonet.

Seeing Machines uppskattar att marknaden för OMS kan bli värd upp till 1,5 miljarder USD fram till år 2030.

Enligt företaget ska teknologin finnas på marknaden 2023.

Egen kommentar

Angående syftet med den här utökningen till DMS så säger företaget att säkerhet och bekvämlighetsfunktionerna som nyttjas av föraren med en DMS kommer kunna nyttjas även av passagerare. Det är alltså inte helt tydligt formulerat, men jag kan tänka mig att aktivitetsigenkänning kommer vara mer relevant än tillståndsigenkänning för passagerare.

Det kan finnas behov i t.ex. självkörande delade mobilitetstjänster att övervaka passagerare, dels av säkerhetsskäl, men också för att kunna rikta reklam och information till dem på ett mer anpassat sätt.

Källa

[1] PR Newswire. Seeing Machines extends its industry-leading DMS to Occupant Monitoring. 2020-10-12 Länk

Självkörande leveransfordon i Schweiz

I staden Lausanne i Schweiz inleds nu ett pilotprojekt vid namn ADORE där ett självkörande leveransfordon testas vid EPFL universitetet [1]. Målet med projektet är främst att undersöka tekniska aspekter av den självkörande processen, men även att undersöka användarupplevelsen.

Det eldrivna fordonet är utvecklat av kinesiska Neolix (en meter bred, tre meter lång och 1,8 m hög). Fordonet är utrustat med GPS samt 20 sensorer för att känna av omgivningen, varav 5 kameror.

Utförandet av projektet har delats upp i tre faser, där den första fasen består av att människorna på campus får se leveransfordonet när den åker på utvalda vägar på campus. I andra fasen så kommer fordonet leverera mat till en testgrupp, och om inga hinder uppstår kommer forskarna i den tredje fasen expandera leverans till hela campusområdet och även utöka sortiment av leveransvaror.

Förutom EPFL ingår följande aktörer i projektet: Swiss Post, mobility lab, Neolix, Fixposition och Takinoa.

Egen kommentar

Varuleverans av mindre självkörande fordon är ett intressant område då de väntas adressera utmaningar som väntas uppstå med växande e-handel.

Två liknande projekt pågår just nu i Sverige: KUL och GLAD. Fordonet som testas i KUL heter HUGO, är utvecklat av Berge och är relativt mindre än det Neolix-fordonet som testas i ADORE. HUGO är dock uppbyggt på en skalbar plattform, vilket innebär att det i framtiden kan få en annan utformning på karossen. I GLAD ska ett annat fordon testas, som är storleksmässigt mellan Neolix och HUGO. Det heter Zbee och är utvecklat av Clean Motion. Var i svensk logistikkedja passar dessa tycker ni?

Källa

[1] Post & Parcel. SWISS POST INVOLVED IN PILOT OF AUTONOMOUS VEHICLE MEAL DELIVERIES. 2020-10-12 Länk

ServCity för automatiserad körning i städer

Ett samarbetsprojekt mellan staten och industrin i Storbritannien som heter ServCity har som mål att påskynda tillämpning och skalbarhet av automatiserade fordon i städer [1, 2, 3].

ServCity nyttjar resultat från det färdigställda HumanDrive-projektet vars mål var att bemöta utmaningarna av automatiserad körning på landsväg, motorväg, och utmanande trafik- och vägförhållanden så som rondeller och landsväg utan vägmarkering.

ServCity ska genom simuleringar, användbarhetsstudier och tester i verklig trafik skapa en plan för städer som vill tillämpa automatiserade mobilitetslösningar. Projektet kommer att utgå från tre fokusområden: teknologi, människan och skalbarhet. Precis som i HumanDrive-projektet kommer studierna att nyttja ett Nissan Leaf fordon.

Projektet kommer att pågå i 30 månader och har en budget på ca 7,3 miljoner pund (ca 84 miljoner kr). Konsortiet består av fem aktörer: Nissan, Connected Places Catapult, TRL, Hitachi, the University of Nottingham och SBD Automotive.

Källor

[1] Nissan. ServCity: a project making autonomous mobility a reality in the UK’s cities. 2020-10-12 Länk

[2]Seymour, T., Nissan working to help introduce autonomous vehicle tech to UK cities. 2020-10-12 Länk

[3] UK Research and Innovation. ServCity. Länk

Semcons förstudie i Gävle hamn

Teknikföretaget Semcon ska utföra en förstudie för automatisering av transporter i Gävle hamn [1, 2].

Studien går ut på att undersöka transportflödet i hamnen, som i dagsläget drivs av Yilport, för att sedan utveckla ett business case kring automatisering av en specifik process hamnen. Processen som kommer undersökas är transporten av containers från containerlager till kaj, vilket i dagsläget utförs av manuellt framförda lastbilar.

Semcon kommer ta hjälp av Yeti Move som är en mjukvaruleverantör delägt av Semcon, Øveraasen och Husqvarna. Semcon har tidigare gjort ett snöplogningsprojekt med Yeti Snow Technology, där de tillsammans testade automatiserade snöröjningsmaskiner på flygplatser [3].

Källor

[1] Semcon. Semcon i nytt projekt kring självkörande fordon i Gävle hamn. Länk

[2] Butcher, L., Autonomous Vehicle International. Automation study for Swedish port. 2020-10-6 Länk

[3] Enström, A., iPerspektiv. Semcon testar självkörande snöplogar på Oslo flygplats. 2018-10-16 Länk

Sydkorea utökar 3D-kartor

Sydkorea har bestämt sig för att utöka sina existerande digitala 3D-kartor med ytterligare 1 400 km som kommer vara till nytta för automatiserade fordon [1].

Sydkorea började skapa dessa kartor 2019 och har hittills kartlagd 6 000 km av motorvägar, och nu ska även vanliga vägar kartläggas vilket kommer pågå till 2022.

Kopplat till detta kan ni också passa på att läsa om DeepMaps nya verktyg DeepMap HDR (High-Definition Reference) här.

Källa

[1] Sae-Jin, P., Aju Daily. S. Korea to develop precision map of ordinary roads for autonomous vehicles. 2020-10-05 Länk

Självkörande parkeringsvakt i Moskva

I Rysslands huvudstad Moskva har forskningsinstitutet MosTransProekt och dess samarbetspartners utvecklat ett självkörande fordon i syfte att kontrollera parkeringsöverträdelser [1].

Fordonet har kört runt i Moskvas centrala gator sedan februari, och lagrar data om ca 1000 parkerade fordon per dag. Den använder en högupplöst 3D karta också kallad en digital tvilling av vägen, och fordonet kan kommunicera med infrastruktur genom en V2X uppkoppling.

Det här projektet görs i samarbete mellan MosTransProekt, Department of Transport and Road Infrastructure Development of Moscow, Fau Rosdornii, Moscow Automobile och Road Construction State Technical University (MADI).

Källor

[1] Intelligent Transport. Moscow begins autonomous parking enforcement trial to control kerbs. 2020-10-01 Länk

Ett köp på 1120 självkörande lastbilar

Wilson Logistics, ett företag som erbjuder frakttjänster i USA, har nu köpt 1120 system för automatiserade lastbilar av företaget Locomation [1].

Företagen har tillsammans utfört ett pilotprojekt där Locomations teknologi för lastbilsplatooning använts för att frakta varor på en 670 km lång sträcka. I det aktuella köpet kommer minst 1120 av Wilson Logistics lastbilar utrustas med den nya tekniken. Planerad leverans av första produkten är år 2022.

Locomations platooningsteknik som kallas Autonomous Relay Convoy (ARCTM) möjliggör för ett ledfordon med mänsklig förare bakom ratten att leda bakomvarande lastbilar som med hjälp av automation följer efter ledfordonet. Förarna i de efterföljande lastbilarna kan under tiden fokusera på andra uppgifter eller vila. Just nu är fokus på platoons med två lastbilar.

Källa

[1] Elaine. Robotics and Automation. Wilson Logistics orders 1,120 autonomous truck systems from Locomation. 2020-09-24 Länk

Motionals konsumentundersökning

Motional som är ett samarbete mellan Aptiv och Hyundai har publicerat en undersökning kring konsumenters syn på dagens och framtidens mobilitet [1, 2]. Undersökningen omfattade 1000 deltagare.

Bland annat visar undersökningen att 62% av deltagarna ser en framtid med självkörande fordon. De personer som har mer kunskap om självkörande teknologi har visat sig vara mest exalterade för självkörande fordon.

Vidare visar undersökningen att 45% av deltagarna anser att det inte är någon skillnad mellan självkörande fordon och de fordon som finns idag på marknaden med förarstödssystem (ADAS).

Kopplat till Covid-19 så visar resultaten att ungefär en femtedel av deltagarna är mer intresserade av självkörande fordon nu jämfört med innan pandemin, och 70% av deltagarna tycker att risken för infektion är oroande och påverkar ens val av transport.

Egen kommentar

Att 45% av deltagarna anser att det inte är någon skillnad mellan självkörande fordon och dagens fordon med ADAS är milt sagt oroande. Det visar än en gång på att det finns brister i informationsspridning om automatiserade fordon och ADAS.

Ni kan läsa ett par andra nyhetsbrev vi skrivit om benämningar, informationsspridning och tillit här och här.

Källor

[1] Motional. Consumer Mobility Report. Länk

[2] PR Newswire. Motional Releases Inaugural Consumer Mobility Report. 2020-09-24 Länk