Kategoriarkiv: Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev 494: Många nollor

I förra nyhetsbrevet skrev vi om investeringen i Einride och att de hade fått 25 miljoner dollar vilket vi skrev skulle motsvara ca 250 000 kr. Det var förstås fel, den svenska kronan har inte gått upp så kraftigt. Rätt ska förstås vara 250 miljoner kronor. Vi hade helt enkelt tappat tre nollor, vilket uppmärksamma läsare påtalat. Texten på OmAD-sidan är rättad.

Nyhetsbrev 492: Ett förtydligande

Välkomna till en ny härlig höstvecka!

Vi börjar med ett förtydligande: i referatet från SmartEyes presentation på Telematics Valley-konferensen skrev vi lite kort att förarövervakningssystem krävs i fordon från 2023 av EU. Som en uppmärksam läsare skrivit så skulle detta kunna tolkas som att EU kräver kamerabaserade system, men som framgår av EUs press-release så är det inte fallet. Dessutom så är det olika krav för olika fordonsslag:

  1. For cars, vans, trucks and buses: warning of driver drowsiness and distraction (e.g. smartphone use while driving), intelligent speed assistance, reversing safety with camera or sensors, and data recorder in case of an accident (‘black box’).
  2. For cars and vans: lane-keeping assistance, advanced emergency braking, and crash-test improved safety belts.
  3. For trucks and buses: specific requirements to improve the direct vision of bus and truck drivers and to remove blind spots, and systems at the front and side of the vehicle to detect and warn of vulnerable road users, especially when making turns.

Tack för tipset!

Nyhetsbrev 487: 6-årsjubileum!

Godmorgon! Idag fyller vårt nyhetsbrev 6 år, den 20 september 2013 utkom det första nyhetsbrevet. Liksom för barn i 6-årsåldern så förändras världsuppfattningen och vad vi (och andra) såg och trodde 2013 är ju delvis annorlunda idag. Men kunskaperna har i alla fall ökat!

Och så en rättelse: vi skrev i förra nyhetsbrevet om en framtidsstudie som vi hävdade att HERE Mobility gjort. Men huvudansvaret har legat på Future Agenda. Tack till våra uppmärksamma läsare!

Nyhetsbrev 481: Bränsleförbrukning + eller – med AV?

En intressant synpunkt från en av våra läsare:

Det tycks finnas en stor osäkerhet i huruvida AVs kan sänka bränsleförbrukningen, eftersom det finns en stor spridning i resultaten i vad som händer på systemnivå med AVs. Jag tror något fler resultat just nu visar att den totala förbrukningen ökar när AVs introduceras (agenter med ett annorlunda beteende i ett system orsakar störningar etc.), men det finns som sagt en stor spridning. NREL:s pressrelease beskriver ju hur bränsleförbrukningen i varje enskilt fordon kan bli 5-7% lägre när fordonet kör med ACC jämfört med utan ACC. Men Volvo har tidigare i sitt ADFE-projekt pekat på att den totala bränsleförbrukningen i ett system av fordon kan öka när en andel av fordonen använder ACC och en andel inte gör det. (visades tex. på Energirelaterad fordonsforskning i våras, 1,2). Av förklarliga skäl finns det väldigt få systemstudier med verkliga data på systemnivå, och nästan alla resultat kommer från simuleringar.

Inför helgen har vi en del annat intressant att läsa!

Nyhetsbrev 480: Tester’s Day

Nu avslutar vi vår artikelserie om vad som hänt under sommaren med ett avsnitt om Säkerhet – alltid aktuellt. Dessutom bland annat om Toyotas satsning inför OS 2020 och om en plattform för tester av illamående.

Och så ett tips: årets AstaZeros Tester’s Day 11 september är i stort sett fulltecknad så det bråttom om man vill delta. Fokus ligger förstås på testning med demonstrationer, workshops och utställning. Läs mer på https://www.testersday.com/.

Nyhetsbrev 478: Mer från hängmattan

Idag fortsätter vi vår genomgång av vad som hänt under sommaren.

Förra nyhetsbrevet gick vi igenom stadsutveckling, delade data, bussar, lastbilar, leveransrobotar, tester och testanläggningar. Denna gång tar vi oss an samarbeten, produktplaner, sensorer, lösningar för blinda och synskadade, regelverk och en marknadsundersökning. Vi har ytterligare några ämnen kvar till kommande nyhetsbrev.

Nyhetsbrev 476: Läsning inför sommaren

Sommarens väder har hittills varit mycket varierande och fortsätter det så så kan lite extra sommarläsning kanske vara av intresse. Dagens, och säsongens sista, nyhetsbrev är därför extra välmatat och innehåller bland annat en sammanställning av några nya forskningsprojekt.

För den som följer svensk politik så är Almedalen ett viktigt forum. Flera år i följd har också självkörande fordon varit ett stort ämne i många seminarier, men i år är det betydligt lugnare. Fokus vad gäller fordon ligger i år snarare på klimatfrågan och elektrifiering, vilket jag tycker är en riktig prioritering. Men det ligger också i linje med att det varit betydligt tystare om fordonsautomation från många aktörer i världen i år.

Med detta nyhetsbrev, som vi avslutar med en film som kanske inte de som värnar om robotars välmående ska se, så önskar vi på redaktionen en skön sommar! Vi räknar med att vara tillbaka i mitten av augusti, då med en sammanfattning av vad som kan ha hänt under uppehållet.

Nyhetsbrev 469: Kommentarer om Tesla-olyckan

Vi får fler kommentarer från våra läsare om den senaste olyckan med en Tesla Model 3:

En skriver om problemen med radar, som visserligen har svårare att upptäcka både stationära mål än rörliga, men då gäller det mindre stationära mål. I detta fall så handlade om ett stort mål (en lastbil) så det är troligen inte radarns fel utan snarare algoritmerna: de var inte tränade på att identifiera sådana objekt.

En annan läsare kommenterar RAND Corporations studie att man räddar fler liv med en tidig introduktion av automatiserade fordon: RAND menas knappast att man ska slänga ut omogen teknik på gatan. Dessutom kanske man borde studera allvarliga personskador och inte bara dödsolyckor för att få ett bättre statistiskt underlag för hur bra tekniken fungerar.