Kategoriarkiv: Nyhetsbrevet

Nyhetsbrev 380: många frågetecken kring Uber-olyckan

Under veckan som gått har det naturligt varit mycket diskussioner kring, och många frågor har ställts kopplade till den tragiska dödsolyckan i söndags:

  • Varför kunde inte bilens LIDAR och kameror upptäcka fotgängaren?
  • Varför körde bilen så fort?
  • Vem kommer att stå som ansvarig för olyckan?
  • Varför var Arizonas polismyndighet så snabba med att gå ut och deklarera att det inte var bilens fel?
  • Är uppgiften som säkerhetsföraren har att ta över vid en kritisk situation – efter att kanske ha kört 100-tals timmar utan att behöva agera – överhuvudtaget möjlig?
  • Hade olyckan kunnat undvikas eller lindras om bilen haft Volvos City Safety-system (det verkar i alla fall inte som det varit aktiverat i olycksbilen)?
  • Vilka prioriteringar har Ubers utvecklare haft när det gäller effektivitet vs. säkerhet?

Mycket kommer förhoppningsvis att klarna i de kommande utredningarna, men vi ger i alla fall idag en uppdatering av läget idag.

Nyhetsbrev 379: Ännu en dödsolycka

Så har det tyvärr inträffat en dödsolycka till med en självkörande bil, denna gång med en Uber-bil i stadsmiljö. Det är förstås oerhört tragiskt och det framhäver vikten av att man inte skyndar på utvecklingen för snabbt.

Av en slump hade vi redan förberett ett antal artiklar om Uber så detta brev fokuserar på deras aktiviteter. Men vi har också en artikel om Ford och en om just innovatörernas ansvar.

Nyhetsbrev 376: But seriously, folks…

Idag är vi nog både fullt och mindre seriösa. Efter att ha börjat gå igenom den mycket omfattande regeringsutredningen om självkörande fordon, en doktorsavhandling om positionering med multipla antenner och en nyhet om sensorer som kan ”se runt hörn” så tar vi oss friheten att släppa loss med ett par filmer.

Den ena är en virtual realityfilm om Waymos självkörande bilar och den andra visar på vad man med nyfikenhet, teknikkunnande och en potatis kan åstadkomma…

Trevlig helg!

Nyhetsbrev 371

Förra veckan var det sportlov och då skickade vi inget nyhetsbrev vilket vi tar igen nu med många nyheter.

Själv åkte jag skidor i Italien – ref. Azras sista nyhet i detta brev. Låter det vara osagt om jag åker bättre än roboten i filmen.

Nyhetsbrev 367

Flera uppmärksamma läsare har påpekat ett fel i förra utskicket om utvecklingen går för fort, om kopplingen till faktiska forskningsresultat. Det ska förstås stå ”Men väldigt lite av de förväntade positiva effekterna bygger på faktisk forskning”. Texten är rättad nu på vår bloggsida.

Idag skriver vi om Apple, Nuro, Ford, RioTinto och Autolivs nya bolag Veoneer.

Nyhetsbrev 366

Inför helgen har vi förutom ett antal korta notiser också en längre artikel från årets TRB-konferens – den skulle gått ut tidigare men försvann av någon anledning ur nyhetsbrevet. Vi har också en länk till en längre artikel om läget avseende självkörande fordon – vart är vi på väg och hur snabbt?

Och så missar ni väl inte att kolla in på vår nya hemsida omad.tech – där finns bland annat en konferenskalender.

Trevlig helg!

Nyhetsbrev 364: CES, TRB och URL

God fortsättning och välkomna tillbaka till vårt nyhetsbrev!

Som vanligt stannar inte världen bara för att vi har juluppehåll så vi börjar med att sammanfatta vad som hänt under helgerna, till exempel på CES-mässan i Las Vegas. Det är ju mycket så idag kommer en första del och så fortsätter vi nästa. Då får vi också en rapport från den stora transportkonferensen TRB som gick förra veckan i Washington D.C.

En egen nyhet är att vår nyhetssida där vi skriver alla nyheter som sedan hämtas till nyhetsbrevet flyttats och nu återfinns på webbadressen omad.tech, med betydelsen Omvärldsanalys AD där AD står för Automated Driving eller på svenska Automatiserad körning. Där kan ni bland annat söka igenom våra gamla nyheter och se vilka konferenser som är på gång. Det går nu också att lämna kommentarer på inläggen (för godkännande innan publicering). Liksom förra året finansieras och utges nyhetsbrevet helt av RISE Viktoria.

Så uppdatera era bokmärken!

Nyhetsbrev 363: Julfunderingar

Detta är sista nyhetsbrevet innan jul och vi tar upp lite olika ämnen som problematiken för människor att övervaka automatiserad körning, möjligheter för tester i Beijing, svenska forskningsprojekt och utbildningar för automatiserad sjöfart samt några passerade och framtida ”milstenar” från xkcd.com.

Under julen kan det finnas tid för lite funderingar. Själv har jag ett tag funderat på några saker som kan kopplas till 3 tal som ofta nämns i debatten: 95%, 95% och 1,2.

95% av trafikolyckorna beror på den mänskliga faktorn och genom att eliminera dessa med automation kan vi öka säkerheten. Men olyckorna är bara toppen av ett isberg, de situationer som dagens mänskliga förare inte kunnat hantera. Under ytan består isberget av alla andra situationer: incidenter (som troligen också till största delen orsakats av människan) och framförallt all normal körning utan incidenter. Gemensamt för dessa situationer är att föraren till 100% klarat av att hantera dem (de har ju inte lett till olyckor)! Hur stor del av isberget som denna del består av är osäkert, men troligen flera miljoner gånger olyckorna (totalt antal situationer/antal olyckor).

Framtida självkörande fordon måste kunna hantera hela isberget, dvs. alla situationer, inte bara dem som lett till olyckor. I annat fall finns risken att antalet olyckor istället ökar. Detta kanske inte är något nytt för dem i branschen men framgår inte alltid i den allmänna debatten.


Dagens bilar står parkerade 95% av tiden vilket är extremt ineffektivt. Men i själva verket är det tvärtom: bilarna löser mobilitetsbehovet såpass effektivt att de bara behövs 5% av dygnet. De skulle naturligtvis inte bli effektivare om det tog dubbla tiden, lika lite som en tandborste är ineffektiv för att den används bara 4 minuter om dagen. Och uppenbarligen är man villig att betala för den effektiviteten.

Men att fortsätta med dagens trafiksystem är inte hållbart och behöver ersättas av andra mobilitetstjänster. Och dessa mobilitetstjänster – automatiserade eller inte – måste vara minst lika effektiva, attraktiva  och flexibla som den mobilitet dagens vanliga bilar erbjuder för att vi ska kunna klara de framtida miljöutmaningarna – det är där ribban ligger, och den ligger högt.


I dagens trafik åker i snitt 1,2 personer/bil och med självkörande bilar kan vi minska antalet parkeringsplatser och trafiken på gatorna. Men om det idag är ca 1,2 personer i varje bil i snitt och i framtiden en del av dessa är förarlösa som kör tomma för att leta nya passagerare eller parkera ”någon annan stans” så kommer ju snittet att minska, kanske till 0,9 personer/bil. Om då mobilitetsbehovet är konstant så kommer alltså antalet bilar och trafiken att istället att öka. Vi riskerar då att istället för många parkerade bilar få ännu fler bilar som kör omkring – och som Ford nyligen uttalade så kanske de inte ens är elektrifierade eftersom laddningstiden minskar tillgängligheten och därmed intäkterna.


Så min julfundering är: hur gör vi så att framtidens självkörande bilar blir säkrare, effektivare och mer miljövänliga än dagens?

God Jul! Vi är tillbaka i mitten av januari.

Påminnelse: Hjälp oss att främja svensk forskning

Vår ambition är att inför årets sista nyhetsbrev göra en sammanställning av relevant svensk forskning – och vi behöver er hjälp.

Har du några nyligen avslutade, pågående eller planerade studier och projekt som rör automatiserade transporter som du vill dela med våra andra läsare? Skriv i så fall en kort sammanfattning (3-10 meningar) på engelska eller svenska och skicka den till azra.habibovic@ri.se senast den 15 december.

Vi är intresserade av alla relevanta ämnen, från processorer till sensorer, algoritmer, HMI, mobilitetstjänster, utvärderingsmetoder och verktyg, designmetoder, koncept, samhällseffekter, trafikreglering och lagstiftning. Ja, allt mellan himmel och jord!

Det kan vara en sammanfattning av en specifik studie eller dina samlade insikter utifrån din forskning inom ett visst område. Om möjligt, inkludera länkar till relevanta källor (artiklar, webbsidor, filmer). Ett annat alternativ är att du skickar dina artiklar / rapporter / etc. till mig och att jag skriver en sammanfattning. Här är några exempel på hur en sådan sammanfattning kan se ut.

Hjälp oss att främja svensk forskning!

Vår ambition är att inför årets sista nyhetsbrev göra en sammanställning av relevant svensk forskning – och vi behöver er hjälp.

Har du några nyligen avslutade, pågående eller planerade studier och projekt som rör automatiserade transporter som du vill dela med våra andra läsare? Skriv i så fall en kort sammanfattning (3-10 meningar) på engelska eller svenska och skicka den till azra.habibovic@ri.se senast den 15 december.

Vi är intresserade av alla relevanta ämnen, från processorer till sensorer, algoritmer, HMI, mobilitetstjänster, utvärderingsmetoder och verktyg, designmetoder, koncept, samhällseffekter, trafikreglering och lagstiftning. Ja, allt mellan himmel och jord!

Det kan vara en sammanfattning av en specifik studie eller dina samlade insikter utifrån din forskning inom ett visst område. Om möjligt, inkludera länkar till relevanta källor (artiklar, webbsidor, filmer). Ett annat alternativ är att du skickar dina artiklar / rapporter / etc. till mig och att jag skriver en sammanfattning. Här är några exempel på hur en sådan sammanfattning kan se ut.