Lite mer klarhet i Uber-olyckan

Den amerikanska haverikommissionen NTSB (National Transportation Safety Board) har nu släppt en preliminär rapport kring den dödsolycka i Arizona som involverade en Uber-bil [1]. En kvinna som ledde en cykel medan hon korsade gatan dog till följd av sina skador.

Precis som det ryktats om innan så bekräftar rapporten att automationen var aktiverad vid tidpunkten för olyckan och att bilens radar och lidar observerat kvinnan 6 sekunder innan krocken då bilens hastighet var 43 miles/h (hastighetsbegränsningen var 45 miles/h). Dessvärre uppfattade systemet inte att det var en människa. Det ska först ha klassificerat kvinnan som ett okänt objekt, sedan som en bil, strax därefter som en cykel med varierande rörelseriktning och kort därpå inträffade krocken. Hastigheten vid krocken var 39 miles/h.

Vidare konstateras det i rapporten att bilens självkörande system bedömde 1,3 sekunder innan krocken att nödbromsning var nödvändig, men systemet för nödbromsning var inte aktiverat vid tillfället. Systemet är inte heller designat för att varna säkerhetsföraren.

Bilen ifråga (en Volvo XC90) var utrustad med en rad förarstödssytem från Volvo Cars men dessa var inte påslagna när Ubers självkörande system var aktiverat.

Vid tidpunkten för olyckan befann sig en säkerhetsförare bakom ratten i Ubers bil. I rapporten framgår det att föraren berättat att hon strax innan krocken övervakade gränssnittet för det självkörande systemet. Föraren tog tag i ratten mindre än 1 sekund före krocken och började bromsa mindre än 1 sekund efter krocken.

Efter krocken togs inga toxikologiska prover på säkerhetsföraren men enligt polisen ska föraren inte visat några tecken på nedsatt förmåga. Toxikologiska prover som tagits på den avlidna fotgängaren var positiva för metamfetamin och marijuana.

Här kan ni läsa den preliminära rapporten i dess helhet. Utredningen fortsätter.

Källor

[1] NTSB News. Preliminary Report Released for Crash Involving Pedestrian, Uber Technologies, Inc., Test Vehicle. 2018-05-24 Länk

Uber ger upp i Arizona

Uber väljer att avbryta all sin testverksamhet av automatiserade fordon i Arizona [1].

Företaget kommer istället att fokusera på testning i närheten av sina utvecklingsnav i San Francisco och Pittsburgh. Förhoppningen är att kunna fortsätta testningen i Pittsburg efter sommaren då den federala undersökningen om dödsolyckan i Arizona väntas vara klar. Som vi rapporterat om innan valde Uber att avbryta all sin testverksamhet strax efter att olyckan hade inträffat.

Källor

[1] Wakabayashi, D., The New York Times. Uber Finds Profits in Leaving Tough Overseas Markets. 2018-05-23 Länk

Densos nya förarstödssystem

Denso har lanserat ett eftermarknadsystem för övervakning av förare i kommersiella fordon i Japan [1]. Detta för att förbättra säkerheten.

Systemet detekterar distraktion, sömnighet, sömn och olämplig hållning baserat på förarens ansiktsbild, som fångas genom en kamera installerad i kabinen. Om dåsig eller distraherad körning upptäcks initieras en varning.

Systemet kan bland annat köpas på Densos bensinstationer runtom i Japan och kommer att lanseras i andra länder senare i år.

Källor

[1] Denso News Releases. DENSO Releases New Safety Monitor to Reduce Accidents Involving Commercial Vehicles. 2018-05-15 Länk

Zenuity i strategiskt samarbete med Univrses

Zenuity, som ju ägs av Volvo Cars och Veoneer, har under det senaste året samarbetat med startupföretaget Univrses i Stockholm. Nu har företagen offentliggjort sina planer att förlänga och fördjupa samarbetet under de kommande två åren [1], [2].

I dagsläget samarbetar de kring bildanalys och datorseende som möjliggör för den självkörande bilen att detektera och följa objekt i sin omgivning. Detta inkluderar ”visual odometry”, skalestimering, ”Lidar-SLAM” samt registrering av punktmoln.

Framöver kan fler samarbetsområden bli aktuella, och resultaten väntas vara på plats år 2021 då Zenuity planerar att leverera sina första system på automationsnivå 4 till kunder.

Zenuity har i grova drag delat upp sina planer mot självkörning i fyra steg. Detaljer om detta kan ni läsa om i reportagen som Elektronik-Tidningen gjort med Mohammad Ali (ja, ni läste rätt!) från Zenuity.

Egen kommentar

Personligen tycker jag att det är extra spännande att Zenuity valt att inleda ett strategiskt samarbete med ett svenskt startupföretag. På ett sätt är det kvittens på att vi har världsledande kompetens i Sverige. Dessutom stärker det vårt näringsliv rent ekonomiskt.

Källor

[1] Univrses Pressmeddelande. Stor satsning på självkörande fordon i Stockholm

[2] Zenuity lägger mångmiljonbelopp på Univrses de närmaste två åren. 2018-05-24 Länk

AVENUE

Autonomous Vehicles to Evolve to a New Urban Experience (AVENUE) är ett nytt europeiskt forsknings- och innovationsprojekt [1].

Projektet kommer att förbereda den tekniska, ekonomiska och regelmässiga integrationen av automatiserade fordon i stadsmiljöer. Målet är att utveckla, testa och validera tjänster involverande automatiserade fordon integrerade i dagens kollektivtrafik.

AVENUE leds av University of Geneva och involverar 16 aktörer. Budgeten ligger på ca 22 miljoner euro, varav 16 miljoner kommer från EU.  Projektet kommer att pågå i fyra år.

Källor

[1] University of Geneva. European cities soon to be ready for autonomous vehicles. 2018-05-15 Länk

Ny undersökning om attityder

American Automobile Association (AAA) har gjort en ny enkätstudie om attityder om automatiserade fordon [1]. Studien genomfördes i USA och involverade 1014 personer.

Överlag visar studien en negativ förändring sedan förra studien som genomfördes i slutet av 2017. Detta tros vara till följd av de senaste olyckorna med automatiserade fordon.

Här är några intressanta detaljer:

  • 73 % av de tillfrågade uppgav att de skulle känna sig rädda att åka i en helt automatiserad bil (en ökning med 10 % sedan slutet av 2017).
  • 64 % av de tillfrågade millenials skulle känna sig rädda att åka i en helt automatiserad bil (en ökning med 15 % sedan slutet av 2017). Detta är den största förändringen bland alla tillfrågade generationer.
  • Kvinnor (83 %) är mer rädda än män (63 %) att åka i en helt automatiserad bil.
  • 63 % av de tillfrågade angav att de skulle känna sig mindre säkra om de som gående eller cyklister skulle dela vägen med ett automatiserat fordon.
  • 55 % av de tillfrågade skulle vilja ha avancerade förarstödsystem i sina nya bilar.

Egen kommentar

Viktigt att komma ihåg när man läser dessa siffror är att undersökningen inte var riktad till dem som faktiskt åkt i, eller på något annat sätt fått erfarenhet av ett automatiserat fordon. Det är attityder som är framförallt baserade på det som rapporteras i media.

Källor

[1] AAA News Room. AAA: American Trust in Autonomous Vehicles Slips. 2018-05-22 Länk

Global standard för kartor på g

 Europeiska och asiatiska aktörer har tagit ett första steg mot en global standard för högupplösta kartor för användning i automatiserade fordon [1].

Kartleverantören HERE, NavInfo (Kina), Increment P (IPC)/Pioneer (Japan) och SK Telecom (Sydkorea) har nämligen bildat OneMap Alliance med målet att kunna erbjuda en global, standardiserad och dynamisk högupplöst karta från 2020. Den kommer att vara anpassad till specifikationen som utvecklats sedan innan för HERE HD Live Map.

OneMap Alliance är öppen för nya strategiska partners.

Egen kommentar

Man kan inte låta bli att undra om högupplösta kartor är verkligen framtiden, eller om andra lösningar som inte kräver detaljerad scanning av (alla) vägar i förhand kommer ta över?

Källor

[1] Geospatial World. HERE Technologies joins forces to establish a global mapping standard for self-driving cars. 2018-05-23 Länk

Apple + Volkswagen?

Flera stora medier inklusive The New York Times, Bloomberg och The Verge rapporterar om att Apple ingått ett samarbete med Volkswagen [1].

Samarbetet går ut på att Volkswagen ska leverera ett okänt antal fordon (Volkswagen T6 Transporter) till Apple som ska omvandla dem till självkörande skyttlar med hjälp av ett egenutvecklat system. Dessa fordon ska till att börja med användas för att transportera Apples anställda inom fördefinierade områden.

Apple och Volkswagen har inte uttalat sig om dessa uppgifter.

Enligt uppgifter från det kaliforniska departementet för motorfordon (DMV) har Apple tillstånd för testning av 55 fordon (Lexus RX450h SUV) på allmänna vägar i Kalifornien.

Källor

[1] Automotive News. Apple to use VW self-driving vans for employees. 2018-05-23 Länk

Europe on the Move III

Europeiska kommissionen har slutfört sin agenda för säker, ren och uppkopplad mobilitet kallad Europe on the Move III [1]. Där ingår också ett omfattande paket av trafiksäkerhetsåtgärder, bland annat nya mål för att kraftigt minska dödsolyckor och allvarliga skador till år 2030.

Kommissionen har föreslagit nya säkerhetskrav för fordon som är de mest avancerade hittills. Dessa krav kommer att göra livräddande system som automatiserad nödbromsning (AEB) och intelligent hastighetshjälp (ISA) blir standard på alla nya fordon. För närvarande är dessa funktioner endast tillgängliga som tillval på vissa modeller.

I sitt pressmeddelande skriver Kommissionen följande:

Cars and other vehicles are increasingly equipped with driver assistance systems, and fully autonomous vehicles are just around the corner. Today, the Commission is proposing a strategy aiming to make Europe a world leader for fully automated and connected mobility systems. The strategy looks at a new level of cooperation between road users, which could potentially bring enormous benefits for the mobility system as a whole. Transport will be safer, cleaner, cheaper and more accessible to the elderly and to people with reduced mobility. In addition, the Commission is proposing to establish a fully digital environment for information exchange in freight transport. This will cut red tape and facilitate digital information flows for logistic operations.

Källor

[1] European Commission – Press release. Europe on the Move: Commission completes its agenda for safe, clean and connected mobility. 2018-05-17 Länk

Vad är försäkringsbranschens roll?

Den amerikanska organisationen National Association of Mutual Insurance Companies (NAMIC) diskuterar i ett nyligen publicerat white paper försäkringsbolagens roll för säkerhetsvalidering av automatiserade körsystem [1].

De konstaterar att regelverket behöver ändras för att främja utvecklingen av sådana system. Utan ett starkt regelverk finns det en ökande risk för att allmänhetens tillit till både AD-system och de statliga institutionerna som godkänner och reglerar dem skadas.

NAMIC konstaterar också att det är försäkringsbranschens uppgift att se till att automatiserade körsystem lever upp till de säkerhetslöften som fordonstillverkarna ger. För att nå dit behöver fordonstillverkare och deras leverantörer förse tredjepartsaktörer med fullständiga och korrekta data från sina tester.

Nuvarande statliga och federala lagar i USA bygger i stor utsträckning på frivillig informationsdelning men hittills har denna varit väldigt begränsad, speciellt vad det gäller säkerhetsrelaterad information. För att främja bättre förståelse för automatiserade fordon och hur de fungerar förespråkar NAMIC ”definierade, transparenta datastandarder”.

Källor

[1] Insurance Journal. Insurers Urge Focus on Safety and Data Sharing in Autonomous Vehicles. 2018-05-18 Länk

finansierad och administrerad av RISE Viktoria