Bosch och Cariad i samarbete

Bosch har berättat om ett samarbete med Volkswagendotterbolaget Cariad. Samarbetet ska påskynda storskalig produktion av fordon automatiserade upp till graden ’villkorad automation’ (nivå 3 enligt SAE-skalan) för fordonsmärken inom Volkswagen Group [1].

I samarbetet kommer de att utveckla en mjukvaruplattform som planeras att införas i samtliga fordon under Volkswagen Group.

Källa

[1] Bosch. Automated driving: Bosch and Volkswagen Group subsidiary Cariad agree on extensive partnership. 2022-01-25 Länk

May Mobility får in 83 miljoner dollar

Amerikanska BMW- och Toyota-stödda May Mobility hävdar ha genomfört 300 000 avgiftsbelagda resor med sina 25 automatiserade (men ännu bemannade) Lexus-bilar. Detta resultat ska imponerat nog för investerare som Sparx Group, Tokio Marine Holdings, och Toyota att dubbla företagets tillgångar i en andra finansieringsomgång [1].

Källa

[1] Coppola, G., Bloomberg. Toyota AV-Shuttle Bet May Mobility Raises $83 Million. 2022-01-25 Länk

V2X-läget

Den amerikanska organisationen National Traffic Safety Board (NTSB) har publicerat en intervjuserie om uppkopplade fordon och trafiksäkerhet. De fyra avsnittet täcker många aspekter av V2X i så väl USA som i andra länder [1, 2, 3, 4].

V2X som syftar till förbättrad trafiksäkerhet innebär kommunikation mellan fordon (V2V) samt mellan fordon och infrastruktur (V2I). Det finns två standarder för detta. Den ena är kommunikation med kort räckvidd, baserad på IEEE 802.11p (DSRC i USA, och ITS-G5 i Europa), den andra är cellulära teknologier: C-V2X som finns i två varianter LTE-V2X (4G) och New Radio (NR) V2X över 5G. Man har genomfört storskaliga projekt med DSRC i flera år och man trodde att det skulle kunna driftsättas år 2019.

Dessa olika teknologier kan inte kommunicera med varandra utan en så kallad gateway, vilket i praktiken innebär att tillverkare behöver antingen välja en av dem, eller utveckla strategier för kommunikation sinsemellan teknologierna. År 1999 reserverade amerikanska kommissionen för kommunikation (FCC) 75 MHz för uppkopplade fordon. 2013 rekommenderade NTSB att National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) kravsätter DSRC på nya fordon och 2017 sattes ett regelverk för detta på plats, vilket vi skrev om här. Därefter uppstod C-V2X som ett alternativ och ända sedan dess har det varit en stor debatt kring vilken radioteknologi som ska användas.

Förra året reserverade FCC ett nytt radiospektrum för V2X. De valde då att reservera 45 MHz för olicensierad Wi-Fi. Återstod gjorde då 30 MHz för V2X, vilken vi skrev om här. FCC har också bestämt sig för att nyttja C-V2X och vill att man övergått helt innan år 2023. Ett resultat till FCCs beslut att minska spektrumet för V2X är en stämning ifrån ITS America och American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO).

I Europa så går man däremot i riktning mot att tillåta både LTE-V2X och ITS-G5 och man föreslår strategier för att fördela radiospektrumet.

Egen kommentar

Det är ingen tvekan om att V2X-teknologi räddar liv och att det är bråttom att implementera. Debatten om teknologierna har redan försenat implementering med tre år och vi har fortfarande inte ett definitivt regelverk. Från intervjuerna i dessa avsnitt så uttrycker trafiksäkerhetsexperter sin oro och kräver handling. EU går nu fram med 20 000 km vägar utrustade med ITS-G5 och 100 000 km vägar med långdistans cellulär kommunikation. Trots att EU inte har samma problem med radiospektrumet så återstår osäkerheten kring regelverk efter avslaget på C-ITS Delegated Act 2019. Volkswagen har trots detta utrustat Golf 8 och ID modellerna med ITS-G5 teknologi sedan år 2019 .

Källor

[1] NTSB. V2X: Preserving the Future of Connected Vehicle Technology. 2022-01-19 Länk

[2] Stone, T., TTI. AASHTO and ITS America in court to press legal appeal against reducing 5.9GHz band for V2X. 2022-01-26 Länk

[3] EU C-ITS Implementeringskarta. Länk

[4] Agence Europe. EU Council confirms objection to delegated act on deployment of cooperative intelligent transport systems. 2019-07-08 Länk

Förklara AI med AI – Studie från MIT

Forskare ifrån Massachusetts Institute of Technology (MIT) har gjort en studie där deltagare får interagera med AI system för att lära sig om AI systemets styrkor och svagheter, vilket kan främja gott samarbete mellan människor och AI exempelvis i automatiserade fordon [1].

I studien fick deltagare en text med en fråga och svaret till frågan. Deltagarna fick sedan välja om de ville svara själva eller låta AI systemet svara på frågan. Efter valet, så fick deltagarna se det korrekta svaret tillsammans med AI-systemets svar samt en förklaring av AI-systemets resonemang. Deltagarna fick också ytterligare förklaring till varför AI- systemet svarade rätt eller fel i form av exempel. Dessa förklarande exempel togs fram av ett annat AI som specialiserades på att hitta pedagogiska exempel för deltagaren. Med kunskapen om hur AI systemet resonerat, och med förklarande exempel, kunde deltagarna skriva ner regler kring AI systemets brister efter varje fråga.

Forskarna delade upp deltagarna i tre grupper. Första gruppen fick genomgå hela upplägget inklusive förklaringar och förklarande exempel. Andra gruppen fick inte se de förklarande exemplen. Tredje fick ingen hjälp men de fick se AI-systemets svar i förväg.

Resultaten visade att de som fick genomgå hela upplägget presterade lika bra som de som fick svaret i förväg, vilket forskarna tolkade som att de hade lärt sig att simulera AI systemets svar lika väl som om de hade sett det. Det visade sig också att hälften av de som fick träning formulerade korrekta regler för AI systemet och hade också högst antal rätt svar på frågorna, bättre än de som fick se AI systemet svar i förväg. Tolkningen här var att inlärning har en stor påverkan när den lyckas.

Egen kommentar

Kan vi få en ökad transparens mellan människa och maskin när det kommer till förarstödsystem och automatiserade fordon så kan vi förhoppningsvis se en ökad acceptans och användning av sådana system. Den här studien visar på att man kan nyttja AI för att förklara AI, vilket jag tycker är väldigt intressant.

Källa

[1] Zewe, A., MIT News. When should someone trust an AI assistant’s predictions? 2022-01-19 Länk

Mitsubishi och Cartkens autonoma leveranser

Skriven av Martin Torstensson

I ett samarbete mellan Mitsubishi Electric och Cartken som utvecklar små autonoma leveransfordon ska tester påbörjas [1].

Tanken är att en beställning sker via en app och fordonet levererar till en specifik avhämtningsplats. Testerna kommer äga rum i och strax utanför Aeon mall Tokoname i Japan och förväntas utökas både med hänseende till antalet fordon samt produkter som levereras. Fordonen ska vara utrustade med fjärrstyrningsteknologi om det skulle uppstå problem med de autonoma funktionerna.

Källa

[1] Bellan, R., Tech Crunch. Mitsubishi partners with Cartken to break into the robotic delivery world. 2022-01-20 Länk

Lidarnyheter

Luminars samarbete med Mercedes-Benz. Lidartillverkaren Luminar, som detta år b.la utvecklar lidarer till Volvo, har nu gått in i ett samarbete med Mercedes-Benz. Den tyska fordonstillverkaren ska köpa andelar i Luminar till ett värde av ca 20,2 miljoner USD och planerar att använda Luminars lidar i framtida fordon. Luminar tillverkar lidarer till ett gäng andra fordon- och AV-tillverkare inklusive som till exempel Audi, Toyota Research Institute, Mobileye, SAIC och Pony.ai. Länk

Lansering av lidarsimulator. Det amerikanska företaget dSPACE som utvecklar simulerings- och valideringsverktyg har i ett samarbete med den tyska lidartillverkaren LeddarTech lanserat ett simuleringsverktyg för lidarer. Verktyget som de kallar för LeddarEcho ska göra det möjligt att testa och utvärdera lidarkoncept i en simuleringsmiljö vilket innebär att man inte behöver utrusta hårdvara i fordon för testning. Länk1 Länk2

Consumer Reports räknar med förarövervakning

Den amerikanska konsumentorganisationen Consumer Reports kommer att publicera Top Picks för år 2022 den 17e Februari där de poängsätter de fordon de anser är bäst på marknaden. De har meddelat att de i år inkluderar utvärdering av förarövervakningssystem [1].

Consumer Reports meddelar att de kommer lägga till två poäng på fordonets totala poäng för adekvata förarövervakningssystem. De förväntar sig att systemet ska på ett tillförlitligt sätt kunna upptäcka ouppmärksamhet och varna föraren för detta när fordonets förarstödssystem är aktiva. Vidare så bör systemet eskalera dessa varningar om föraren inte reagerar på dem. Slutligen ska fordonet, om föraren ändå inte reagerar, kunna stanna på ett säkert sätt. Utöver detta finns andra kriterier gällande exempelvis datasäkerhet kopplat till förarövervakningssystemen.

I utvärderingarna som de gjort inför 2022 Top Picks så är det endast General Motors Super Cruise och Fords BlueCruise som kommer få poäng för förarövervakningssystem. BMW Traffic Jam Assist, Subaru EyeSight and DriverFocus, samt Tesla Autopilot kommer alla gå poänglösa.

Consumer Reports meddelar också att man från och med år 2024 års bilmodeller kommer att dra av upp till två poäng för icke-adekvata förarövervakningssystem.

Källa

[1] Barry, K., Consumer Reports. Driver Monitoring Systems by Ford and GM Are Only Ones to Earn Points in CR’s Tests. 2022-01-20 Länk

Tryggare efter test – resultat från Project Endeavour

Inom ramarna för det brittiska projektet Endeavour, vars mål var att påskynda utveckling och tillämpning av autonoma fordon, så genomfördes förra sommaren en enkätundersökning kring åsikter om autonoma fordon i Storbritannien [1].

Bland de drygt 2500 deltagarna som svarade på enkäten ansåg 55% att de inte hade varit bekväma med att använda autonoma fordon. Vidare så anser 44% av de svarande att autonoma fordon inte kommer vara säkrare än icke-autonoma fordon.

I Endeavourprojektet genomfördes också fyra tester med autonoma fordon där personer från allmänheten fick åka med i fordon med Oxboticas självkörande teknologi. I det sista av dessa test undersökte man b.la deltagarnas attityder före och efter åktur. Av 109 svar innan åkturen så svarade 68,3% att autonoma fordon kommer vara säkrare än mänskligt framförda fordon och efter åkturen var den siffran 83,6% av 55 deltagare. Likväl såg man en ökad andel personer som svarade att autonoma fordon kommer att vara pålitliga, med 74,5% av 109 deltagare före åkturen, och 87,2% av 55 deltagare efter åkturen.

Forskarna bekräftar därmed tidigare konstaterad tveksamhet inför autonoma fordon men också att det troligtvis går att påverka.

Mer resultat, diskussion och slutsatser finns i rapporten här.

Källa

[1] Carey, C., Cities Today. Over half in UK not ready for autonomous vehicles. 2022-01-11 Länk

Wayve serie B finansieringsrunda

Det brittiska startupföretaget Wayve som utvecklar självkörande teknologi har fått in 200 miljoner USD i en serie B-finansieringsrunda [1].

Wayves strategi för självkörande teknologi är främst baserat på användning av kameror för datorseendet och behöver således stora mängder data att träna sina algoritmer på. Denna data samlas in med hjälp av fordon från varushuskedjan Asda, techföretaget Ocado Group och paketdistributionsföretaget DPD.

Källa

[1] James, A., Autonomous Vehicle International.
Wayve raises US$200m to boost development of AV2.0 deep learning AD technology. 2022-01-18 Länk

IIHS ska utvärdera förarövervakningssystem

Den ideella organisationen Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) i USA har tagit fram en utvärderingsmall för förarövervakningssystem (Driver Monitoring Systems – DMS), och planerar att publicera utvärderingar redan det här året [1].

Målet med den här utvärderingen är att minska dålig användning av förarstödssystem så som adaptiv farthållare och filhållningsstöd. IIHS kommer bl.a. att bedöma varningssystemen och nödhandlingarna som tillämpas vid ouppmärksamhet, de kommer också att ha krav på adaptiva farthållare (ACC), filhållningsstöd och automatiserade filbyten där IIHS kräver att ACC inte automatiskt återupptar körningen om fordonet blivit stillastående, att filhållningsstödet bör behållas aktivt när föraren justerar ratten för att uppmana till samstyrning, och att alla filbyten sker efter föraren har bekräftat dem.

Källa

[1] IIHS. IIHS creates safeguard ratings for partial automation. 2021-01-20 Länk

utgiven av RISE Research Institutes of Sweden