Nyhetsbrev 380: många frågetecken kring Uber-olyckan

Under veckan som gått har det naturligt varit mycket diskussioner kring, och många frågor har ställts kopplade till den tragiska dödsolyckan i söndags:

 • Varför kunde inte bilens LIDAR och kameror upptäcka fotgängaren?
 • Varför körde bilen så fort?
 • Vem kommer att stå som ansvarig för olyckan?
 • Varför var Arizonas polismyndighet så snabba med att gå ut och deklarera att det inte var bilens fel?
 • Är uppgiften som säkerhetsföraren har att ta över vid en kritisk situation – efter att kanske ha kört 100-tals timmar utan att behöva agera – överhuvudtaget möjlig?
 • Hade olyckan kunnat undvikas eller lindras om bilen haft Volvos City Safety-system (det verkar i alla fall inte som det varit aktiverat i olycksbilen)?
 • Vilka prioriteringar har Ubers utvecklare haft när det gäller effektivitet vs. säkerhet?

Mycket kommer förhoppningsvis att klarna i de kommande utredningarna, men vi ger i alla fall idag en uppdatering av läget idag.

Uppföljning av Uber-olyckan

Den tragiska Uber-olyckan som inträffade i början av veckan har väckt många reaktioner och lett till många uttalanden från både experter och allmänheten. Mycket av det som skrivs är inte faktabaserat och det gäller att vara på sin vakt och källkritisk. Utredningen om olyckan pågår både på lokal och federal nivå, och det är först när dessa är helt klara som vi kommer veta hela sanningen och vad som borde och inte borde ha skett. I väntan på det här är en sammanfattning av vad som framkommit under veckan:

 • Polisen har släppt en film tagen med en kamera i Ubers bil som visar händelseförloppet några sekunder innan olyckan. Fotgängaren leder en cykel och kommer från vänster. Fotgängaren verkar ha korsat två körfält och refugen innan hon når körfältet där olyckan sker (oklart om hon stod still på refugen innan hon tog steget ut i körfältet). Säkerhetsföraren som sitter bakom ratten reagerar inte på fotgängaren förrän bilen kommer i kontakt med den. Att bedöma av videon reagerar inte bilen heller, det finns alltså ingen synlig inbromsning eller undanmanöver.

 • Efter att ha sett filmen (som visar bara en liten del av händelseförloppet) har flera som arbetar inom området konstaterat att fotgängaren visserligen kommer från en skugga men att bilsensorer – lidar och kamera – borde ha upptäckt fotgängaren. Därmed borde bilen ha reagerat och inlett någon undanmanöver.
 • Något annat som många drar slutsats om är att människor är dåliga övervakare av automationen. Säkerhetsföraren som satt bakom ratten är tränad att övervaka automationen och det är hans ”enda” arbetsuppgift, men han missar att upptäcka fotgängaren i tid och agera. Han tittar ner vid ett par tillfällen och av hans reaktion att bedöma i slutet av filmen var han inte alls medveten om fotgängaren.
 • Jurister och forskare inom legala aspekter av automatiserade fordon tror att den inträffade olyckan kan komma att ses som ett prejudikat inom området och ha stor påverkan på hur myndigheterna hanterar automatiserade fordon framöver.
 • Förutom Uber som pausat alla sina försök med automatiserade fordon på allmänna vägar omedelbart efter olyckan, så har Toyota också valt att pausa sina försök.
 • Flera påpekar också att säkerhetssystem som Automated Emergency Brake (AEB) med fotgängar- och cyklistdetektering borde vara standard på både manuella och automatiserade fordon. Det verkar som att sådana system var avaktiverade på bilen i fråga.
 • Sustainable Transportation Lab vid University of Washington i Seattle har tittat på sannolikheten för Uberolyckan och jämfört med sannolikheten för en olycka med mänskliga förare vilken i USA är i medeltal en dödsolycka per 15 miljoner mil [1]. Med antagandet att olyckor är poisson-fördelade, dvs. en olycka kan uppkomma när som helst oberoende av när andra olyckor sker, kommer man fram till att det bara är 3,2% sannolikhet för att en dödsolycka ska ske under de första ca 4 miljoner km som Ubers bilar hittills testkörts. Detta innebär att det är väldigt osannolikt att en dödsolycka ska inträffa så tidigt, om de är lika säkra som manuellt körda bilar.

Egen kommentar

I Sverige finns det enligt SCB i dagsläget ca 4,8 miljoner personbilar. Om de i snitt kör 1000 mil om året innebär det att svenska personbilar tillsammans årligen kör 48 miljarder km. Bara här körs det alltså oerhört många km jämfört med de testkörningar som företagen genomför. Dvs. de 4 miljonerna km är långt ifrån tillräckligt för att kunna säga att bilarna är tillräckligt säkra.

Källor

[1] Don MacKenzie: Are Uber’s autonomous vehicles safe? Sustainable Transportation Lab 2018-03-19 Länk

Utmaningar gällande data för autonoma fordon

Startup-företaget Mighty AI, som levererar träningsdata till företag som bygger datormodellmodeller för autonoma fordon, och konsultföretaget Accenture har publicerat en rapport om några av de utmaningar som autonoma fordon står inför med avseende på all den data som samlas in [1].

För att fordon ska kunna uppnå högre nivåer av automation genom deep learning behöver de en massiv datamängd som kommer från sensorer såsom kamera, radar och LiDAR,  både för upplärningen av AI-systemet men också för att kunna fatta beslut i realtid när de väl introducerats på marknaden.

Rapporten pekar ut följande fyra områden att ha i åtanke när man utvecklar metoder för att hantera massiva datamängder för autonoma fordon:

 • Datainsamling: Företag kan bli mycket effektivare på datainsamling genom att optimera datakraven och insamlingsmetoden.
 • Datalagring: Att engagera företagets centraliserade IT-avdelning så tidigt som möjligt är avgörande (innan man har distribuerade team som jobbar i olika riktningar).
 • Datahantering: Att kunna spåra datas ursprung, vad som händer med det och hur det används över tid är viktigt.
 • Datamärkning: Med så mycket data som samlas är det viktigt med kategorisering för att få klarhet.

Rapporten säger avslutningsvis att företag som är medvetna om dessa utmaningar och bygger system för att hantera dem har större möjligheter att kringgå utmaningar som kan bromsa deras framgång.

Källa

[1] Autonomous vehicles: The race is on. Accenture, 2018, Länk

Design av parkeringsplatser för autonoma fordon

För att hitta den optimala parkeringsplatsen som kräver minimala antal omflyttningar, har forskare vid University of Toronto presenterat ett icke-linjärt program som behandlar varje parkeringsplats i parkeringen som en ö med ett eget kö-system [1].

Autonoma fordon kommer att få stor inverkan på parkeringsplatser i framtiden. Jämfört med vanliga bilparkeringar som endast har två rader fordon på varje parkeringsplats, kan framtida parkeringsplatser (för autonoma fordon) ha flera rader av fordon staplade bakom varandra. Även om denna multiradslayout minskar parkeringsutrymmet som behövs, kan det ändå uppstå blockering om ett visst fordon är barrikaderat av andra fordon och inte kan lämna parkeringsplatsen.

För att undvika detta scenario behöver operatören flytta några fordon för att skapa en väg ut för det blockerade fordonet, där omfattningen av detta är beroende av parkeringsplatsens layout.

Jämför ett vanligt Femton-spel.

Källa

[1] Nourinejad, M., Designing parking facilities for autonomous vehicles, Transportation Research Part B: Methodological, 2018-02-03 Länk

Hur mycket ökar städernas utbredning med automatiserade fordon?

Enligt den italienske fysikern Cesare Marchetti så har historien visat att människor spenderar 1 timme på att ta sig till arbetet, och att när nya snabbare transportsätt uppstår så använder man inte dem till att korta tiden utan att bosätta sig på attraktiva platser som tidigare låg för långt bort [1].

Med framtidens automatiserade fordon där man kanske börjar se transporttiden som produktiv tid så tyder detta på att gränsen, ”Marchettis mur”, för hur långt bort man kan tänka sig att bosätta sig flyttas väsentligt.

Se den förklarande filmen!

Källor

[1] Phil Levin: Why self-driving cars will cause sprawl (according to an Italian Physicist), 99mph 2018-03-14 Länk

Nyhetsbrev 379: Ännu en dödsolycka

Så har det tyvärr inträffat en dödsolycka till med en självkörande bil, denna gång med en Uber-bil i stadsmiljö. Det är förstås oerhört tragiskt och det framhäver vikten av att man inte skyndar på utvecklingen för snabbt.

Av en slump hade vi redan förberett ett antal artiklar om Uber så detta brev fokuserar på deras aktiviteter. Men vi har också en artikel om Ford och en om just innovatörernas ansvar.

Ubers första dödsolycka

Under natten mellan söndag och måndag var en av Ubers självkörande bilar med i en olycka med en kvinnlig fotgängare som dessvärre avled av sina skador [1]. Det är oklart hur olyckan gått till exakt, men bilen ska ha varit i självkörande läge när den inträffat och en backupförare ska ha funnits bakom ratten. Olyckan inträffade i Tempe i Arizona när fotgängaren försökte gå över gatan.

Till följd av detta har Uber valt att pausa sina tester i Phoenix, Pittsburgh, San Francisco och Toronto. Företaget har inte offentliggjort några detaljer kring olyckan eller bekräftat att bilen varit i självkörande läge när olyckan inträffade.

Den amerikanska National Transportation Safety Board kommer att inleda en utredning av olyckan.

Egen kommentar

Som vi rapporterat om vid flera tillfällen har det under de senaste åren inträffat flera olyckor och incidenter involverande automatiserade fordon och fotgängare. Det är dock första gången som en så allvarlig fotgängarolycka inträffar. Utredningen får visa om fordonet gjort något fel, om olyckan kunde ha undvikits med rätt kommunikation från fordonet till fotgängaren (se artikeln om Ubers patent), eller om den tillhör olyckor som är helt enkelt oundvikliga oavsett med teknik eller med mänskliga förare bakom ratten.

I skrivande stund har vi begränsat med information om händelsen men det verkar som att en cykel var också involverad, antagligen ledde den nu avlidna personen cykeln eftersom olyckan rapporteras att vara en fotgängarolycka. Vissa medier beskriver också att fotgängaren korsade gatan vid ett övergångsställe, men på bilder och filmer som jag sett finns inget markerat övergångsställe synligt.

Källor

[1] Bergen, M, Bloomberg. Uber Halts Autonomous-Car Testing After Fatal Arizona Crash. 2018-03-19 Länk

Ubers patent för kommunikation med fotgängare

Uber har nyligen tagit patent på hur automatiserade fordon kan kommunicera sina avsikter till fotgängare [1]. Systemet, som kallas Light Output System, är kopplat till systemet som reglerar det automatiserade fordonets beteende. Beroende på vad fordonet avser göra kan det använda sig av olika ytor och gränssnitt för att kommunicera detta till fotgängare i dess närhet. Det kan handla om både visuella och ljudbaserade signaler.

Egen kommentar

Under 2013 inledde vi på RISE ihop med industriaktörer Volvo Cars, AB Volvo, Scania och Autoliv ett forskningsprojekt om kommunikation mellan just automatiserade fordon och omgivande fotgängare. Projektet resulterade bland annat i ett externt gränssnitt kallat AVIP som består av en ljusslinga som informerar fotgängare om fordonet i fråga framförs i autonomt läge, om det ämnar ge företräde och när det ämnar köra vidare efter att ha lämnat företräde. I början var intresset för dessa frågor generellt sett vagt, men några år senare fick det en hel del uppmärksamhet och inspirerade många andra aktörer att utforska ämnet, däribland Ford som visat ett snarlikt gränssnitt. Det har också bidragit till att en ISO-grupp börjat titta på om sådan kommunikation behöver standardiseras. Under tiden har vi också utökat projektet till att utforska kommunikation med andra trafikanter och fått sällskap av fler svenska aktörer. Hör av er om ni är intresserade av våra artiklar!

Källor

[1] Light Output System for a Self-Driving Vehicle. 2018-03-15 Länk

Innovatörer måste berätta allt, inte bara visionerna

Det finns en stark entreprenörs- och innovationsanda i Silicon Valley, men man talar ofta bara om vad man hoppas sin teknologi kan åstadkomma i framtiden, inte var man står idag. Detta måste ändras, enligt amerikanska myndigheten Securities and Exchange Commission (SEC) [1].

Bakgrunden är att företaget Theranos, som utvecklar teknologi för hälsotester, tvingats betala $500 000 och grundaren och VDn fått lämna på grund av ”massiva bedrägerier” som riskerar människors liv och hälsa.

Samma sak riskerar nog många innovatörer inom självkörande fordon (och flygplan) som just nu rider på hajp-vågen och lanserar olika lösningar som kanske inte verifierats fullt ut.

Egen kommentar

Att verifiera automatiserade fordon är svårt, samtidigt som kraven snarare är högre avseende säkerhet än för mänskligt körda fordon; allmänheten kommer sannolikt ha svårare att acceptera olyckor orsakade av robotbilar. Det kommer att ta tid att bygga förtroende men det kan raseras snabbt.

Källor

[1] Katie Burke: Feds to Silicon Valley: Tell the truth, Automotive News Mobility Report 2018-03-15 Länk

Uber levererar gods

Uber har bekräftat nyligen att det har pågående tester med automatiserade lastbilar i Arizona [1]. Testerna har pågått under de senaste månaderna. Det handlar framförallt om transporter kring Sanders och Topock.

Företaget är förteget om detaljer.

Egen kommentar

Under 2016 skapade Uber (via då nyköpta startuppföretaget Otto) stora rubriker när det levererade Budweiser öl från Fort Collins till Colorado Springs. Sedan dess har det varit väldigt tyst om företagets aktiviteter kring automatiserade lastbilar. Istället har vi skådat många rubriker kring Ubers tvist med Waymo, som resulterade i att Uber fått betala ”böter” till Waymo och att Waymo blivit delägare av Uber. Waymo i sin tur har också börjat testa automatiserade lastbilar.

Källor

[1] Locklear, M., Engadget. Uber’s self-driving trucks are making deliveries in Arizona. 2017-03-06 Länk

finansierad och administrerad av RISE Viktoria