Kommersiell 5G i Stockholm

Telia har med hjälp av Ericssons 5G Radio Access Network (RAN) lanserat kommersiell 5G uppkoppling i Stockholm Centrum [1].

Områdena Norrmalm, Östermalm och Vasastan i Stockholm beräknas bli uppkopplade härnäst, och därefter satsar Telia på att utöka 5G till hela Sverige efter årets spektrumauktion.

Egen kommentar

5G teknologi förväntas spela en signifikant roll i utvecklingen av självkörande fordon. Framförallt så är applikationsmöjligheterna många inom uppkoppling av fordon och överföring av så kallad big data.

En funktion som kan möjliggöras med 5G är automatisk insamling av data kring vägkvalitet. Sensorer i uppkopplade fordon kan förse oss i realtid med detaljer om skicket på våra vägar. Företaget i-Probe, som är ett joint-venture mellan Softbank och två japanska företag Pacific Consultants (PCKK) och Oriental Consultants Global (OCG), ska ägna sig åt just detta i USA [2].

Källor

[1] Ericsson. Telia Company launches Ericsson-powered commercial 5G in Sweden. 2020-05-25 Länk

[2] Sawers, P., Venture Beat. SoftBank joint venture uses connected car data to improve U.S. roads. 2020-05-26 Länk

Testområdet Apollo Park är klart

I slutet av 2018 inledde Baidu byggnationen av vad som påstås vara världens största testsajt för uppkopplade och automatiserade fordon. Nu är testsajten klar [1].

Den heter Apollo Park och omfattar en yta på 13 500 kvadratmeter i Yizhuang Development Zone i Peking. Den inkluderar över 200 fordon, fordon-till-allt (V2X) kommunikation, verkstad för kalibrering och reparation samt ett kontrollcenter med molnsystem för stora datamängder. Utöver det finns det forsknings- och utvecklingsfaciliteter. 

Egen kommentar

Min tolkning är att den här testsajten ligger i en befintlig stadsdel, dvs. det är inte en inhägnad anläggning utan ett område som är öppet för allmänheten. Ytmässigt är jag också tveksam till att Apollo Park är ”världens största” testsajt, men det kan vara så att Baidu tänker på andra aspekter som antalet bilar?

Den inhägnade testanläggningen AstaZero utanför Borås är 2 miljoner kvadratmeter.

Källor

[1] Che, P., South China Morning Post. China’s Baidu finishes building ‘world’s largest’ test ground for autonomous vehicle, smart driving systems. 2020-05-28 Länk

FLIRs värmekameradata

FLIR Systems som utvecklar värmekameror för förarstödssystem (ADAS) har meddelat att de tillgängliggjort värmekameradata från sex europeiska städer: London, Paris, Madrid, Toledo, Granada och Malaga [1].

Datasetet innehåller 14 353 annoterade bilder från dagtid, nattetid, olika vägtyper och olika väderförhållanden. Likt företagets två andra dataset som spelats in i San Francisco och Santa Barbara har man även den här gången annoterat bilar, andra fordonstyper, personer, cyklar och skyltar.

FLIRs dataset hittar ni här.

Egen kommentar

Det är oklart om FLIRs nya dataset är gratis, och i så fall till vem. Företagets två tidigare dataset har varit gratis så det kan mycket väl vara så att även det nya är det.

Vi skrev även i förra nyhetsbrevet om att Scale.AI tillgängliggjort kameradata här. Aktörer inom fordonsautomation kan finna nytta i att träna algoritmer med hjälp av existerande ”gammalt” data nu när färsk data blir begränsat på grund de rådande omständigheterna med covid-19 [2]. Några företag som för tillfället riktat in sig på träning i simulatorer och virtuella miljöer är: Embark Trucks, Aurora Innovation, General Motors.

Källa

[1] FLIR. FLIR Releases First European Thermal Imaging Dataset for Automotive Driver Assistance Development. 2020-05-27 Länk

[2] Field, H., MIT Technology Review. Self-driving cars are being trained in virtual worlds while the real one is in chaos. 2020-05-22 Länk

Franska stödpengar

Bilindustrin har likt många andra industrinäringar tagit stryk under Coronaepidemins första våg. Ekonomiskt stöd för att stötta industrin verkar därtill nu vara av mer nationell karaktär än tidigare.

Den franska regeringen har beslutat spendera motsvarande över 84 miljarder svenska kronor på att stötta den franska bilindustrin i att bli Europas största tillverkare av ”gröna bilar”. Stödet kommer till största del ges i form av subventionering vid köp av nya bilar. En del av stödet kommer också att gå till utvecklingen av el- och hybridlösningar samt självkörande fordon [1, 2].

Krav på att behålla och expandera inhemsk produktion ställs av den franska regeringen. Det stödlån på motsvarande över 50 miljarder svenska kronor som den franska regeringen utlovat Renault för att bygga en batterifabrik påstås till exempel inte komma att betalas ut förrän förhandlingar mellan franska företag och franska fackförbund klargjort var produktionen kommer att hamna.

Egen kommentar

Att inom EU satsa på inhemsk produktion och inhemsk industri är känsligt. EU har under epidemin dock öppnat för statliga satsningar av karaktär som tidigare inte skulle godkänts.

Källa

[1] Bergan, B., Interesting Engineering. France Launches $8.7 Billion Auto Industry Recovery Plan. 2020-05-26 Länk

[2] Rose, M., Reuters. Macron wants France to be Europe’s top clean car producer. 2020-05-26 Länk

Covid-19 och mobilitetens framtid

Till följd av Covid-19 har affärsrådgivingsbyrån Deloitte ihop med sina samarbetspartners gjort en brainstorming kring hur mobiliteten kan komma att utvecklas under de kommande 3-5 åren. De har identifierat fyra möjliga scenarier som nu finns redovisade i en artikel [1]:

A passing storm. Pandemin skakar om samhället men ”utrotas” snabbt med hjälp av samlade krafter, och tilliten till myndigheter ökar betydligt. Trots detta så har pandemin orsakat långvariga ekonomiska problem, speciellt för små företag och individer med låg inkomst. Den har också lämnat spår på mobiliteten. Konsumenter och resenärer lägger större vikt på hygien och saneringen av bilar, bussar, tåg samt delade cyklar och skotrar. Självrengörande material, certifieringsprogram och formfaktorer som exemplevis möjliggör uppdelning av resenärer är populära. Onlinehandeln har ökat och accelererat utvecklingen av autonoma fordon och andra digitala lösningar för leveranser under den sista milen. Däremot ”pausas” utvecklingen av mobilitetsekosystemet som helhet. Långsiktiga investeringar i ny teknik och nya affärsmodeller är inte många. Myndigheterna i Europa och Asien spelar stor roll och erbjuder diverse incitament för hållbara transporter.

Good company. Medan offentliga organisationer lägger krut på att stoppa pandemin så har den privata sektorn expanderat inom mobilitet. Den har tagit över en stor del av kollektivtrafiken som vanligtvis tillhandahålls av offentlig sektor. På-begäran (on-demand) transporter som erbjuds av teknikjättar har blivit populära. Medan detta har ökat mobiliteten så har det också ökat ojämlikheten i samhället och gjort att städernas inkomster minskat. Det uppstår flera nya samarbeten mellan den privata och offentliga sektorn, innovationszoner och smarta distrikt dyker upp överallt. Allmänheten har blivit mer villig att dela med sig av sin mobilitetsdata till privata företag, vilket ökar innovationen. Elfordon blir alltmer vanliga och testningen av autonoma fordon på allmänna vägar accelererar.

Sunrise in the east. Efter framgångsrik hantering av pandemin i Kina och i andra länder i Asien, har de fysiska och digitala värdekedjorna för elfordon, autonoma fordon och annan teknik konsoliderats i öster, till nackdel för europeiska och nordamerikanska företag. Asiatiska fordonstillverkare samt teknik- och mobilitetsföretag har alltså blivit dominerande världen över. Aktiv mobilitetshantering för att bemöta systemomfattande utmaningar kring trängsel och luftkvalitet blir normen, möjliggjort av robust datainsamling och analys av offentlig sektor. Konsumenterna anammar långsiktiga leasing-, prenumerations- och hyresmodeller som uppkommit i Asien.

Lone wolves. Nationella, regionala och lokala myndigheter ökar sin makt och relevans alltmedan de leder bekämpningen av Covid-19. Städer tvingar till datadelning och reglerar aktivt mobilitet genom övervakning och kontroll, först som ett sätt att kontrollera COVID-19 och sedan som ett sätt att uppfylla andra systemomfattande mål. Datasekretess och cybersäkerhet ger plats för ökad övervakning av allmänheten. Vissa delar av världen, som USA, fortsätter att förlita sig på fossildrivna fordon medan andra delar, som Kina, satsar på eldrivna fordon. Delade mobilitetstjänster tappar i popularitet, men det kan finnas utrymme för mer individanpassade former av sådana tjänster. Autonoma personbilar finns i begränsad mängd då få har råd med dessa. Den offentliga sektorn blir delägare i allt fler mobilitetsföretag. Onlinehandel har ökat kraftigt och lett till storskalig kommersialisering av autonoma leveransfordon.

Utöver dessa scenarier tar artikeln också upp flera andra intressanta aspekter som exemplevis att ”säker mobilitet” som hittills förknippats mest med att undvika olyckor och incidenter kan komma att förknippas med bra hygien.

Egen kommentar

Vissa av dessa scenarier låter mer troliga för Europa och Sverige än andra. Jag har exemplevis svårt att se framför mig att ”Lone wolves” skulle kunna inträffa hos oss. Men man vet ju aldrig, det är speciella tider. Oavsett vilket så visar dessa scenarier vad som behöver göras för att undvika oönskade scenarier, och att alla, individer som företag och myndigheter, behöver hjälpas åt.

En annan reflektion från min sida är att flera av dessa scenarier förutser ökad e-handel och ett ökat behov för autonoma leveransfordon under den sista milen.

Källor

[1] Deloitte Insights. The futures of mobility after COVID-19. 2020-05-22 Länk

GM utvecklar hands-off för stadskörning

General Motors (GM) erbjuder sedan 2017 förarstödsystemet Super Cruise för utvalda modeller. Detta system tillåter föraren att släppa ratten under längre perioder, dock endast på utvalda motorvägar och under utvalda förutsättningar. Sedan januari 2020 utför systemet också filbyten.  

Nu håller förtaget på att utöka Super Cruises kapabilitet till att möjliggöra liknande funktionalitet även i urbana miljöer. Den nya funktionaliteten går internt under namnet Ultra Cruise och det är ett separat team som arbetar med denna. 

GM betonar dock att det inte handlar om autonom körning utan enbart om förarstöd. Det är oklart när den nya funktionaliteten väntas vara tillgängligt.

Detta avslöjades i samband med 2020 Car of the Future Virtual Symposium. Här kan ni se en inspelning där GMs vice VD för global produktutveckling och försäljning, Doug Parks, berättar om detta (man måste logga in). 

Egen kommentar

GMs Super Cruise blir i och med detta en ännu mer direkt konkurrent till Teslas Autopilot. Skillnaden är väl den att GM inte kallar sitt system för självkörande, vilket Tesla gjort upprepande gånger. 

Källor

[1] Korosec, K., TechCrunch. GM is working on a hands-off advanced driving system for city streets. 2020-05-19 Länk

Locomation i samarbete med TRC

Startuppföretaget Locomation som fokuserar på att möjliggöra automatiserad lastbilsplatooning har inlett ett samarbete med Transportation Research Center (TRC) i den amerikanska delstaten Ohio [1]. 

Samarbetet kommer att fokusera på test och validering av Locomations teknologi för platooning. TRCs testanläggning SMARTCenter kommer att ha en central roll i det hela. SMARTCenter upptar en yta av ca 220 hektar och erbjuder flera olika trafikmiljöer.  

Testningen inleds ganska omgående och kommer att pågå under 2020.

Egen kommentar

Locomation satsar på att möjliggöra platooning (SAE Level 4) med två lastbilar och är en konkurrent till bl.a. Peloton. Just sådana platooner uppskattas ha stor potential i USA och storskalig kommersialisering är något som både Locomation och Peloton försöker uppnå.

Källor

[1] Locomation. Locomation announces innovation and engineering collaboration with Transportation Research Center, Inc. 2020-05-13 Länk

Pony.ai får transportera passagerare i Kina

Startuppföretaget Pony.AI har nu fått tillstånd av den kinesiska regeringen att transportera passagerare i sina självkörande fordon [1].

Den här tillåtelsen möjliggör mer realistiska tester för en framtida robotaxitjänst från Pony.AI. Skjutsandet av passagerare är begränsat till utvalda områden i Beijing, och kommer ske med en säkerhetsförare bakom ratten som kan ta över fordonet i nödsituationer.

Egen kommentar

Pony.ai har ett liknande tillstånd i Kalifornien för San Franciscoområdet.

Källa

[1] Yi, D., CX Tech. Beijing Approves Pony.ai to Test Passenger-Carrying ‘Driverless’ Vehicles. 2020-05-19 Länk

Gratis kamera- och lidardata från Scale AI

Mjukvaruföretaget Scale AI, som arbetar med datadrivna applikationer, har publicerat en stor mängd gratis kamera- och lidardata [1, 2]. Detta i ett initiativ för att hålla igång utvecklingen av automatiserade fordon.

Sedan Covid-19 framfart har samlandet av kamera- och lidardata minskat. Utan högkvalitativ data så brister maskinlärningssystemen som möjliggör automatiserade fordon.

Scale AIs datamängd kallas PandaSet och består av 48 000 kamerabilder och 16 000 lidarskanningar. Den får nyttjas av både kommersiella och icke kommersiella aktörer. Detta till skillnad från andra liknande datamängder som är gratis endast för icke kommersiella aktörer.

Egen kommentar

I en annan nyhet relaterat till lidarer så har SOS LAB, en sydkoreansk startup, säkrat över 8 miljoner USD i sin serie A+ finansieringsrunda. Företaget har nu totalt fått in över 14 miljoner USD i finansiering för att utveckla sin så kallade ML-1 lidar som visades upp under årets CES [3]

Källa

[1] Kucher, D., Somag News. Scale AI Shared LiDAR Dataset For Free To Accelerate The Development Of Autonomous Vehicles. 2020-05-23 Länk

[2] Scale AI. Introducing: PandaSet The world’s most advanced LiDAR dataset for commercial use. 2020-05-20 Länk

[3] Safe Car News. LiDAR startup SOS LAB closed a $8 M Series A+. 2020-05-21 Länk

Tips på video och podcast

  • Euro NCAPs nya protokoll. Ungefär vartannat år brukar Euro NCAP uppdatera sina testprotokoll. Här kan ni se årets uppdateringar. Länk
  • Mobileye står fast vid sitt löfte. Mobileye (Intel) har lovat att lansera självkörande taxi 2022, och man står fast vid det löftet. Det redogjorde förtagets VD Amnon Shashua vid årets upplaga EcoMotion. Man kommer börja med Jerusalem och sedan sprida tjänsten vidare till Tel Aviv, Frankrike, Sydkorea och Kina. Länk
  • Utmaningar med folks uppfattning. Fram till idag har det gjorts en hel del marknadsundersökningar kring förväntningar på och uppfattningar om automatiserade fordon. Nyligen gjorde organisationen PAVE en sådan undersökning som visar att det finns en del utmaningar. Här kan ni höra några experter diskutera det hela och enligt dem kan utbildning och exponering lösa många frågetecken. Länk
  • Laglig, etisk och robust AI. Detta diskuteras av Fredrik Heintz (adjungerad professor vid Linköpings universitet) och Stefan Larsson (jurist och adjungerad professor vid Lund universitet) inom ramen för Liberal Europe Podcast. Länk
  • Sociotekniska aspekter. Den amerikanska haverikommissionen NTSB anordnade en frågestund kring automatiserade fordon med professor Missy Cummings från Duke University där hon bl.a. belyser sociotekniska aspekter. Länk

utgiven av RISE Research Institutes of Sweden