Nyhetsbrev 466: Rättelser

Uppmärksamma läsare har påpekat ett par fel i tidigare utskick:

Dels handlar det om artikeln om självkörande skyttelbussar i landsbygd, där vi skrev att det kommande testet i Varuträsk mellan Bastuträsk och Boliden troligen blir världens första. Så är inte fallet: det är i princip den enda applikationen av skyttlar som Japan tittar på, för att lösa mobilitetsproblemen på landsbygden med en snabbt åldrande befolkning.

Och så skrev vi i en artikel i förra nyhetsbrevet om att självkörande taxibilar kan bli dyrare än vanlig taxi; detta stämde inte heller, den refererade MIT-studien visade att självkörande taxibilar kan bli dyrare än egenägda bilar.

Vi tackar för uppmärksamheten och önskar en trevlig helg med några nya, förhoppningsvis korrekta, artiklar.

T-poden in action

Under veckan var det premiär för Einrides självkörande lastbil T-pod på allmän väg utanför Jönköping [1]. Den kommer att transportera gods i låga hastigheter mellan ett varuhus och en terminalbyggnad. 

Einride blev också invalda för andra året i rad i Ny Tekniks och Affärsvärldens 33-lista över Sveriges hetaste startups [2]. 

Grattis Einride och lycka till i trafiken!

Källor

[1] Einride. World premiere: First cab-less and autonomous, fully electric truck in commercial operations on public road. 2019-05-15 Länk

[2] Ny Teknik. Här är alla vinnarna på 33-listan 2019. 2019-05 Länk

Nissans ProPilot 2.0

Nissan lanserar i Japan en avancerad förarstödsfunktion som tillåter föraren att ta sina händer från ratten under vissa motorvägs-situationer [2]. Det är en uppföljning till Nissan ProPilot och heter Nissan ProPilot 2.0.

Funktionen introduceras på den japanska marknaden i fordonsmodellen Skyline i höst, och beskrivs som ett påfart-till-avfart-system för motorvägskörning. 

Föraren måste ställa in en rutt i navigationssystemet och uppmanas att aktivera systemet när det är tillgängligt. När systemet är aktiverat kommer det hantera styrning, bromsning och acceleration. En kamera monterad på instrumentbrädan övervakar föraren för att säkerställa att han eller hon fortfarande uppmärksammar vägen. 

Källor

[1] Nissan. Nissan to equip new Skyline with world’s first next-gen driver assistance system. 2019-05-16 Länk

Bli mekaniker

Många oroar sig för hur automatiserad körning kommer påverka yrkesförare och om det kommer göra dem arbetslösa. Lyfts driftchef Jon McNeill har ett förslag för dagens taxiförare: i en framtid med självkörande taxi så kan de istället bli mekaniker. Han jämför den kommande förändringen med telefonutvecklingen och hur växelyrket förändrades under 1970-talet. Mer om McNeills resonemang kan ni läsa om här.

Fujitsu + Autonomic

Fujitsu och Autonomic, som ägs av Ford Smart Mobility, har inlett ett samarbete som går ut på att hjälpa fordonsindustrin världen över i dess transformation mot mobilitetstjänster [1]. 

Som ett första steg i detta kommer företagen att utveckla ett Transportation Mobility Cloud (TMC) som anses vara en möjliggörare för diverse mobilitetstjänster, inklusive de som använder sig av automatiserade fordon. 

Källor

[1] Fujitsu. Fujitsu and Autonomic Collaborate to Bring Advanced Mobility Services to Global Automakers. 2019-05-14 Länk

Renaults nya forskningslabb

Renault, Transdev Group, IRT SystemX, Vedecom och University of Paris-Saclay har nyligen invigt sitt Paris-Saclay Autonomous Lab [1]. Syftet är att utforma och testa olika smarta, självkörande, eldrivna och delade mobilitetstjänster för att komplettera det befintliga transportsystemet i Paris-Saclay-området [1].

Planen är att utföra experiment och fälttester för att fastställa de krav som behöver uppfyllas för att uppnå en storskalig självkörande mobilitetstjänst. Till att börja med kommer fordonsflottan att bestå av tre Renault ZOE Cab prototypbilar och en skyttelbuss. 

Källor

[1] Warburton, S., Just Auto. Renault starts Paris transport laboratory. 2019-05-15Länk

Varningar för trafikfaror

Mitsubishi Electric och HERE har offentliggjort att de genomfört fälttester med Lane Hazard Warning i Kalifornien och Ibaraki i Japan [1]. Systemet möjliggör för fordon att automatiskt varna andra om kommande faror inom ett specifikt körfält. Exempel på faror som systemet kan detektera och varna för är bland annat en stillastående eller långsam bil, halka, skräp och vägskador.

Nu är planen är att göra systemet tillgängligt för biltillverkare att testa i sina fordon.

Källor

[1] Smart Highways. Mitsubishi and HERE Technologies pilot hazard system for autonomous vehicles. 2019-05-15 Länk

Självkörande taxi får det tufft

I en ny artikel visas resultat från en MIT-studie där man kommit fram till att självkörande taxibilar, s.k. robot taxis, kommer att bli dyrare än vanliga. Detta på grund av dolda kostnader för bland annat underhåll, försäkring, fjärrövervakning och taxistillstånd [1].

Källa

[1] Edward Niedermayer: MIT Paper Tackles The Challenging Economics Of Autonomous Taxis, The Drive 2019-05-06 Länk

Neurons HUB

Företaget Neuron EVhar visat upp det självkörande fordonskonceptet HUB (Harmony – Utility – Balance) som man hävdar visar framtidens smarta transporter [1].

HUB-fordonen ska kunna användas för såväl kommersiell trafik, kollektivtrafik och för personliga transporter.

Källa

[1] Alex Kreetzer: Autonomous Startup Neuron EV Unveils its Vision of Smart Transportation, Auto Futures 2019-05-13 Länk

Vad säger konsumenterna?

En ny studie från Capgemini Research Institute som är baserad på en enkät med 5 538 konsumenter från sex länder i Europa, Nordamerika och Asien och som genomfördes i december 2018 har kommit fram till att konsumenternas preferens för att åka i självkörande fordon kommer att fördubblas inom de närmaste fem åren [1]. 

Medan endast 25% av de tillfrågade konsumenterna skulle föredra att åka i en självkörande bil under de kommande 12 månaderna, tror över hälften (52%) av dem att självkörande fordon kommer att vara deras föredragna transportsätt före år 2024. Konsumenterna ser stora fördelar med självkörande fordon när det gäller bränsleeffektivitet (73%), minskade utsläpp (71%) och tidsbesparing (50%) och ungefär 56% av dem skulle vara villiga att betala upp till 20% mer för ett självkörande fordon än för ett vanligt fordon. De största potentiella barriärerna för adoption av självkörnade fordon är trafiksäkerhet (73%) och informationssäkerhet (72%).

Studien konstaterar också att det finns kulturella och geografiska faktorer som driver förväntningar på självkörande fordon. Det är framförallt två grupper som visar särskilt positiv uppfattning om självkörande fordon: kinesiska konsumenter och millenniegenerationen.

För att påskynda adoptionen av självkörande fordon föreslår Capgemini att fokusera på följande:

  • Håll kunden informerad. 
  • Förstå och försäkra.
  • Bygg ett ekosystem av tjänster. 
  • Investera i mjukvaran.

Källor

[1] Capgemini Research Institute. The Autonomous Car: A Consumer Perspective. 2019-05 Länk

finansierad och administrerad av RISE Viktoria