Nyhetsbrev 534: Det kommer fler påskhelger och fler nyhestbrev

Vi börjar med en rättelse. Förra veckan skrev vi om UL-standarden där en av länkarna var felaktig. Den rätta länken hittar ni här.

I den här upplagan av nyhetsbrevet OMAD hittar ni som vanligt en blandning av olika nyheter, från Densos nya samarbeten till Hondas plan att adoptera viktig teknik från GM och Waymos sätt att träna upp sina modeller. Dessutom har vi förberett lite podcast- och lästips i fall att ni skulle bli uttråkade under påskhelgen nu när ni ställt in alla era icke-nödvändiga resor.

Vi på redaktionen hoppas att ni alla får en fin påskhelg trots dessa speciella omständigheter, och som kung Carl XVI Gustaf sade i söndags i sitt tal till nationen: Det kommer fler påskhelger!

Vi kan också lova att det kommer fler nyhetsbrev, redan nästa vecka.

Nya projekt vid Virginia Tech

Virginia Tech Transportation Institute (VTTI) har ihop med 16 andra aktörer inlett ett nytt projekt med fokus på lastbilar, Automated Trucks and Mixed Fleets [1]. Syftet är att förse lastbilsindustrin, myndigheter och allmänheten med praktiska riktlinjer för integrering av automatiserade körsystem.

Riktlinjerna kommer att omfatta bästa praxis för driftsättning av den nya teknologin, förarutbildning, installation och underhåll, inspektionsförfaranden, försäkring, väginfrastruktur, data och cybersäkerhet. I projektet kommer man framförallt att beakta system för integrering i befintliga fordon. Systemen väntas vara av olika automationsnivå.

Projektet kommer att pågå i fyra år. Det finansieras av U.S. Department of Transportation via Automated Driving System Demonstration Grants program (ca 7,5 miljoner dollar) samt av Virginia Department of Transportation och projektmedlemmar. Totala summan anges inte. 

De involverade aktörerna är: Virginia Department of Transportation, Nebraska Department of Transportation, Pennsylvania Department of Transportation, Tennessee Department of Transportation, West Virginia Division of Highways, Wyoming Department of Transportation, I-95 Corridor Coalition, Pronto, Peloton, Schneider National, Hub Group, National Private Truck Council, Penske Truck Leasing/Penske Logistics, Travelers, MRIGlobal och Commercial Vehicle Safety Alliance.

Parallellt med detta kommer VTTI att bedriva ett annat forskningsprojekt kallat Automated Driving Systems and Public Safety som också fått 7,5 miljoner dollar i finansiering från U.S. Department of Transportation [2]Där kommer man utforska och demonstrera hur fordon med hög automationsgrad kan implementeras utan att ha negativ påverkan på allmänhetens säkerhet. Som ett konkret exempel anges samverkan mellan sådana fordon och tillsynsmyndigheter som polisen vid olyckor på motorväg. Bland deltagarna nämns Transurban, Virginia Department of Transportation, Global Center for Automotive Performance, ett konsortium av fordonstillverkare samt olika säkerhetsmyndigheter. 

Egen kommentar

Som ni kan se är det en imponerande lista med involverande aktörer i båda projekten, och förhoppningsvis kan de tillsammans snabba på implementering av den nya tekniken. 

Själv har jag stora förhoppningar på lastbilsprojektet, speciellt med tanke på att de fokuserar på eftermarknadslösingar. Som de själva beskriver finns det mycket att vinna på där, både från säkerhets- och från effektiviseringsperspektivet. Givet aktörsammansättningen kommer projektet att titta på både system för enskilda fordon och fordon som kör i kolonn (platoon), och därmed täcka ett brett behovsområde. 

VTTI är onekligen rätt aktör att leda sådana här initiativ. Genom åren har de genomfört flera stora projekt kring lastbilar, däribland Strategic Highway Research Program (SHRP2) där forskarna från SAFER Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers fick en viktig roll för datainsamling och analys. De har också varit ansvariga för den ökända studien om förarbeteende i personbilar, 100-Car Naturalistic Driving Study. VTTI får årligen forskningssponsring på över 45 miljoner dollar, har en infrastruktur som är värd över 110 miljoner dollar och bedriver forskning med mer än 100 privata och offentliga partners inom transportsektor. 

Källor

[1] VTTI. $7.5 million study to develop operational plan for mixed truck fleets. 2020-03-31 Länk

[2] VTTI. Virginia Tech Transportation Institute awarded grants for automated vehicle research. 2019-09-18 Länk

Honda ämnar använda GMs Super Cruise

Hondas nästa generation av eldrivna bilar ska byggas tillsammans med General Motors (GM). De kommer att drivas med GMs Ultium batterier [1, 2].

Honda avser även att inkorporera GMs säkerhetssystem OnStar samt GMs förarstödssytem Super Cruise i sina bilar. Dessa implementeringar sägs bli tillgängliga i årsmodell 2024, i USA och Kanada. GMs teknik har hittills inte används av någon annan tillverkare.

I en annan Honda-relaterad nyhet får vi reda på att den nya Honda Jazz ska ha fysiska kontroller för grundläggande funktioner. De sägs ha fått användaråterkoppling om sämre användarvänlighet för digitala pekskärmar vad det gäller grundläggande funktioner som luftkonditionering [3].

Egen kommentar

Att gå tillbaka till fysiska kontroller tycks vara emot strömmen, men den här typen av utmaningar med användarvänlighet verkar vara gemensamt för de flesta tillverkare. Frågan är dock om det är problem med digitala pekskärmar som sådana, eller om det är problem med hur de digitala gränssnitten är designade? Jag tror på det sista. Man ska inte behöva söka sig i tre undermenyer för att höja temperaturen! Detta är ett problem som uppmärksammats av bland annat amerikanska Consumer Reports.

Källor

[1] GM. General Motors and Honda to Jointly Develop Next-Generation Honda Electric Vehicles Powered by GM’s Ultium Batteries. 2020-04-02 Länk

[2] Abuelsamid, S., Forbes. Honda To Use GM’s Ultium Battery, Super Cruise Hands-Free Driving System In New Electric Car Models. 2020-04-02 Länk

[3] Burgess, R., Autocar. Honda bucks industry trend by removing touchscreen controls. 2020-03-30 Länk

Denso startar forskningscenter

Världens näst största underleverantör till fordonstillverkarna, japanska Denso, har meddelat att de sjösatt ett femårigt samarbete med det prestigefyllda Tokyo Kogyo-universitetet [1].

Satsningen kallas DENSO Mobility Collaborative Research Center och kommer bemannas av personal från både Denso och Tokyo Kogyo-universitetet. Det enda namngivna forskningsområdet är värmeavledning för fordonskomponenter. Vid sidan av detta nämns att undersöka möjligheter till samarbete inom elektronik, halvledare, elkraft, mekanik samt kommunikation.

Satsningen presenterades samtidigt som Densos samarbete med samma universitet inom maskininlärning drar igång [2].

Egen kommentar

Den tillgängliga informationen verkar på det hela relativt vag. Väldigt lite om specifika satsningar eller vilken storleksordning det rör sig om har framgått. Att Denso har muskler nog för att göra skillnad står dock bortom tvivel.

Källor

[1] Green Car Congress. DENSO and Tokyo Tech establish DENSO Mobility Collaborative Research Center. 2020-04-03 Länk

[2] DENSO. DENSO and Tokyo Tech Establish DENSO Mobility Collaborative Research Cluster. 2020-04-01 Länk

Waymos trix att ”skala upp” data

För att kunna hantera så många udda trafiksituationer som möjligt har Waymo tagit hjälp av kollegor från Google Research [1]. Tillsammans har de vidareutvecklat Google Researchs existerande metoder för automatisk dataförstärkning (eng. data augmentation) och applicerat dem på Waymos dataset. Detta har möjliggjort för Waymo att utöka sitt dataset utan att behöva samla in eller annotera ny data.

Förstärkning av data gör det möjligt att öka mängden och mångfalden av data utan att någon ny data tillförs. Genom att använda olika förstärkningsstrategier som rotation, beskärning, spegling, färgförskjutning och dylikt förändrar man och omvandlar en bild med redan känt innehåll. Dessa omvandlingar gör att man skapar många nya bilder som är olika varianter av bilden med känt innehåll. 

Den här metoden används vanligtvis för klassificering av 2D objekt. Waymo och Google Research har nu visat hur de gör det för klassificering av 3D objekt detekterade med hjälp av lidar. Dessutom har de utvecklat en ny algoritm, Progressive Population Based Augmentation (PPBA), som lär sig att optimera förstärkningsstrategier genom att minska sökutrymmet och välja de bästa parametrarna som upptäckts i tidigare iterationer. 

Genom att applicera den nya metoden på Waymo Open Dataset har de visat att den ger upp till 10 gånger effektivare klassificering än motsvarande metoder utan förstärkning. I praktiken innebär detta att maskininlärningsmodeller kan tränas med färre annoterade exempel, vilket ökar chansen att upptäcka udda trafiksituationer.

Mer om den här metoden kan ni läsa om i artikeln Improving 3D Object Detection through Progressive Population Based Augmentation

Källor

[1] Waymo. Using automated data augmentation to advance our Waymo Driver. 2020-04-02 Länk

Små förändringar över tid – stora skillnader mellan länder

Förra månaden berättade vi att American Automobile Association (AAA) kunde konstatera att förhoppningarna och oron för självkörande fordon stagnerat över tid. Konsultföretaget Deloitte rapporterar nu liknande slutsatser [1].

Förändringar kring tilliten till självkörande fordon rapporteras till exempel även av Deloitte vara relativt små. Ungefär 50% av konsumenterna uppfattar inte självkörande fordon som säkra. En markant ökning kan dock konstateras i Indien och Kina.

Ointresset för att betala extra för självkörning rapporteras dock minskat något. Skillnaderna är därtill mycket stora mellan länder. I Tyskland kunde 41% av de svarande inte tänka sig att betala extra för att teknologi för självkörande fordon. Motsvarande siffra i Kina är 7%.

Studien genomfördes i form av online-enkäter och omfattade över 35 000 deltagare i 21 länder. Ingen respondent från någon nordisk marknad var inkluderad. Anledningen är troligtvis att de nordiska länderna utgör för liten kundbas.

Källa

[1] Deloitte. 2020 Global & European Automotive Consumer Study Länk

Lästips och podcasts

 • Självkörande lastbilar. Ike är en startup inom lastbilssfären. Här kan ni läsa om hur man arbetar med automatiserad körning hos dem. Länk
 • Självkörande traktorer. Vi har vid flera tillfällen rapporterat om självkörande jordbruksmaskiner och den pågående digitalisering inom jordbruket. Här kan ni läsa om startupföretaget Bear Flag från Kalifornien. Deras affärsmodell går ut på att ta nya traktorer direkt från tillverkarna, utrusta dem med sitt självkörande system och sedan hyra ut dem till jordbrukarna. Länk
 • Olycksutredningar. Den amerikanska haverikommissionen NTSB har publicerat slutrapporter från två dödsolyckor med Tesla-bilar som skedde förra året i Kalifornien samt i Florida. Länk
 • Kamerakalibrering. En forskargrupp från Sydkorea har tagit fram en ny metod för kalibrering av kameror. Den bygger på en kombination av existerande metoder och påstås vara noggrannare och snabbare än dem. Studien är publicerad under titel Camera orientation estimation using voting approach on the Gaussian sphere for in-vehicle camera. Länk
 • Mobilitestrapporter. Det råder ingen tvekan att vi under de senaste månaderna på grund av corona ändrat vårt sätt att resa och förflytta oss. Här kan ni se en global sammanställning från Google och en motsvarande sammanställning från Norden gjord av Telia.
 • Podcast från Truckinginfo med veteranen Richard Bishop: Är självkörande lastbilar en frälsare eller en plåga? Länk
 • Podcast från Autonews med John Xin som är grundare till startupföretaget Lunewave: Innovation i en tid av osäkerhet. Länk
 • Podcast från VentureBeat med Nell Watson från Ethics Certification Program for AI systems vid IEEE: Hur viktigt är det med transparens för AI-system?  Länk

Zenuity delas upp

I september 2016 blev det känt att Volvo Cars och Autoliv (sedan Veoneer) ämnade starta ett gemensamt bolag för utveckling av mjukvaruteknologi för självkörande fordon. De skulle äga lika stor del av bolaget. I början av januari 2017 signerades det slutgiltiga avtalet och i samband med det fick det nya bolaget ett namn: Zenuity. Den 18 april 2017 startade Zenuity officiellt.

Drygt tre år senare har Zenuitys ägare valt att dela upp verksamheten igen, med motiveringen att de vill driva sina affärer mer fokuserat och effektivt [1, 2]. 

Delen av verksamheten som fokuserar på förarstödssystem (ADAS) kommer nu att integreras i Veoneers verksamhet, medan Volvo Cars kommer att skapa ett nytt självständigt bolag som övertar Zenuitys nuvarande utveckling och kommersialisering av mjukvara för autonom körning. I praktiken innebär detta att Zenuitys nuvarande verksamhet i USA (Novi) och Tyskland (München) tas över av Veoneer medan Volvo Cars tar över verksamheten vid kontoren i Göteborg och Shanghai.

Veoneer uppskattar sin besparing till följd av uppdelningen mellan 300 och 400 miljoner kronor per år. Utöver det kommer Volvo Cars att betala Veoneer ett engångsbelopp på 150 miljoner kronor vid uppdelningen.

Dagens Zenuity kommer att omvandlas till ett passivt bolag som äger de immateriella rättigheterna som fanns vid bildandet. Det kommer fortsätta att ägas av Volvo Cars och Veoneer.

Detaljer om det nya bolaget som Volvo Cars planerar bilda  kommer att meddelas vid ett senare tillfälle.

Egen kommentar

Att uppdelningen av Zenuity sker bara tre år efter starten är på sätt och vis ett misslyckande, och många frågor står obesvarade. I den snabbt föränderliga branschen är det dock vanligt att företagsstrukturen förändras för att bättre matcha behoven, eller att företag försvinner. I det här fallet verkar partnerna ha hittat nya vägar framåt, på var sitt håll. Det återstår att se hur det nya företaget som Volvo Cars planerar starta kommer att se ut.  

Jag tycker också att det är intressant att Veoneer sägs ska fortsätta satsa på ADAS medan Volvo Cars ska fokusera på autonom körning. Det är visserligen i linje med de olika bolagens inriktning, men då flera analyser tyder på att ADAS kommer att utgöra en större del av marknaden minst fram till 2030 kan man fråga sig hur de tagit hänsyn till det vid uppdelningen.

Källor

[1] Volvo Cars to accelerate autonomous technology development. Volvo Cars Media 2020-04-02 Länk

[2] Veoneer and Volvo Cars to split joint venture to pursue separate ADAS and autonomous driving strategies. Veoneer Press Release 2020-04-02 Länk

Prognos: Stor tillväxt 2030

Forsknings- och konsultbolaget Frost & Sullivan har gjort en analys av marknaden för självkörande fordon där de förutser en tillväxt från 1.1 miljarder dollar 2019 till 202.5 miljarder dollar 2030. Det här innebär en genomsnittlig årlig tillväxt på drygt 60 % [1, 2].

Analysen räknar med en stor tillväxt för perifiera tjänster som dataförsäljning, mobilitetstjänster samt leverans- och logistiktjänster där automatiserad körning förutses vara en nyckellösning.

Frost & Sullivan föreslår också ett antal möjlighetsområden att satsa på inför framtiden:

 • Omstrukturera affärsmodeller till prenumeration och betalning vid användning (s.k. pay as you go)
 • Data mining för effektivisering av körrutter
 • Samarbeta med staten för integrering av robotaxi och självkörande skyttelbussar i tjänsteutbudet
 • Samarbeta och investera i självkörande teknologi för lösningar inom godsleverans
 • Integrera system i fordonet som samlar data för utformning av individualiserade tjänster

Egen kommentar

Det är nog inget enkelt arbete att förutse framtiden. Storskaliga händelser påverkar våra prioriteringar i samhället, och de är svårt att veta konsekvenserna av sådana händelser. Ni kan läsa en nyhetsartikel om COVID-19 och påverkan på utvecklingen av automatiserade fordon och tillverkning av eldrivna fordon här.

Källor

[1] PR Newswire. Increasing Acceptance of Autonomous Vehicles Uncovers Multi-billion Dollar Opportunities in Mobility Services. 2020-03-27 Länk

[2] Auto Tech Review. Autonomous Vehicles Promise Huge Opportunities: Frost & Sullivan. 2020-04-01 Länk

Att undvika kedjekollisioner

Att förutsäga framtiden är en av de största utmaningar för självkörande fordon. Men som med många saker så kan det vara lättare om man hjälps åt. Att samordna fordons medvetande och beteende är sannolikt mer effektivt än att varje fordon planerar för sig självt.

Forskare vid Cranfield University har inom ramen för Multi-Car Collision Avoidance (MuCCA)-projektet testat ett system för samarbete mellan självkörande fordon i motorvägsliknande miljö [2]. Testet visade att fordonen kunde ta ett gemensamt beslut om beteenden och på det sättet kunde de undvika både hinder och hastiga inbromsningar [1].

Projektet finansieras av Innovate UK och Centre for Connected and Autonomous Vehicles som är en del av Department for Transport och Department for Business, Energy & Industrial Strategy i Storbritannien.

Källor

[1] Institution of Mechanical Engineers. Autonomous cars given ‘human-like’ reactions to prevent crashes on shared roads. 2020-03-24 Länk

[2] The Multi-Car Collision Avoidance Project website Länk

utgiven av RISE Research Institutes of Sweden