Påminnelse om guldkorn

Som vi skrev för någon vecka sedan är vår ambition att inför vårt julavslut publicera en sammanfattning av svensk forskning kring automatiserade transporter, och till det behöver vi input från er. 

Överraska oss med spännande läsning om guldkorn från er forskning! Det kan vara en kort sammanfattning om avslutade eller planerade projekt och studier, en rapport, artikel eller patent – ja, allt möjligt på ca 3-10 meningar. 

Senast den 08 december 2022.

Skicka din sammanfattning till Daban.Rizgary@ri.se.

Finlands regering presenterar ändring i fordonslagen

Den finska regeringen har lämnat en proposition till riksdagen som b.la föreslår ändringar i fordonslagen för att främja försök med automation i vägtrafiken och att reglering om små transportrobotar ska förtydligas [1].

Förslaget gör att man mot en avgift kan testa fordon med automatiserade körsystem på allmän väg. Små transportrobotar som exempelvis svenska leveransrobotarna från , ska klassificeras som fordon men ändå få köra på gångbanor.

Lagändringarna är tänkte att träda i kraft vid årsskiftet men några steg i processen återstår.

Källa

[1] LVM Kommunikationsministeriet. Regeringen föreslår ändringar i fordonslagen. 2022-11-24 Länk

Autonoma bussar i Seoul

Hyundais dotterbolag 42dot har påbörjat piloter av en mobilitetstjänst med autonoma bussar i sydkoreanska huvudstaden Seoul [1].

Bussarna framförs autonomt men med säkerhetsförare. Fordonen kör en sträcka på drygt 3,8 km, med maximalt 7 passagerare ombord.

Det är två bussar som börjat köra och ytterligare en buss kommer driftsättas i december. Under första halvan av 2023 planeras sträckan utökas.

Källa

[1] Maresca, T., UPI. Seoul rolls out commercial self-driving buses in busy downtown area. 2022-11-25 Länk

Lyft och Motional ska utöka till Los Angeles

Bildelningsplattformen Lyft och Motional som ägs av Hyundai och Aptiv planerar att utöka sin robotaxi-testning till Los Angeles i Kalifornien [1].

Företagen har tillsammans pilotat robotaxi i Las Vegas under fyra år och har planer på att inom närtid ta bort säkerhetsföraren i fordonen.

Målet är att kommersialisera gemensam robotaxiverksamhet någon gång under nästa år.

Källa

[1] Hope, G., IoT World Today. Lyft, Motional Expand Robotaxi Operations. 2022-11-22 Länk

Leveranser på Pittsburgh International Airport

Amerikanska startup-företaget Ottonomy som utvecklar autonoma leveransrobotar har ingått samarbete med Pittsburgh International Airport för att leverera drycker till resenärer på flygplatsen [1].

Ni kan se en video på roboten Ottobot här.

Källa

[1] Evans, S., IoT World Today. Pittsburgh Airport, Ottonomy Testing Delivery Robots. 2022-11-28 Länk

V2X för påfarter

Inom det brittiska projektet AutopleX (Autonomous Cars Negotiating Complex Environments Using V2X), som letts av Jaguar Land Rover Limited, har forskare undersökt nyttjande av smart infrastruktur för att hjälpa autonoma fordon med anslutning till motorväg [1].

Tanken är att sensorer i infrastrukturen kan komplettera sensorerna i fordonet och ge fordonet en bättrad lägesbild i påfarter. I demonstrationen utrustades påfarten med 3 radarer och teknologi för kommunikation till fordonet.

Projektet har finansierats med 3 miljoner USD och avslutades nu i september.

Det finns en video som visar demonstrationen här.

Egen kommentar

Påfarter kan vara utmanande för autonoma fordon, eftersom man beroende på utformningen av påfarten kan få väldigt begränsad sikt, och begränsad tid på sig att utföra anslutningsmanövern som i sig består av flera deluppgifter: matcha hastigheten av trafiken som är på motorvägen, hitta en lucka, kommunicera till de andra trafikanterna att man vill in, och slutligen ansluta.

Källa

[1] Dyson, L., Traffic Technology Today. VIDEO: Roadside radar and video tested to assist CAV merging onto freeways. 2022-11-23 Länk

Oro kring AV-spionage

En ledamot i det amerikanska representanthuset har skickat ett brev till National Highway Traffic Safety Administration och uttryckt oro över smarta fordon från Kina med förmåga att samla data i USA [1].

Exempelvis har det kinesiska företaget AutoX utfört piloter i Kalifornien, vilket vi skrev om här. Ledamoten menar att det finns brister i översynen kring hur data som samlas av smarta fordon hanteras, och att detta kan utgöra ett nationellt säkerhetshot.

Tidigare det här året begränsades var Tesla-fordon får köra i Pekin. Bland annat förbjöds körning i närhet av militära anläggningar.

Källa

[1] Ling, J., Wired. Autonomous Vehicles Join the List of US National Security Threats. 2022-11-21 Länk

Kyocera förbättrar objektdetektion

Det japanska elektronikföretaget Kyocera Corporation har utvecklat ett sensorsystem som möjliggör bättre mörkerseende, för tillämpning i automatiserade fordon [1].

Systemet använder olika ljus så som RGB, nära infrarött, samt laser, tillsammans med AI-mjukvara som analyserar ljusinformationen för att klassificera olika objekt.

En annan metod som de tillämpar, för att förbättra objektdetektion, är att automatisera träningen av AI-mjukvaran, vilket också minskar kostnaden av utvecklingen jämfört med att träna mjukvaran på manuellt insamlad data.

Det finns en video på tekniken här.

Källa

[1] Baker, E., Autonomous Vehicle International. Kyocera develops AI-powered night vision system. 2022-11-21 Länk

Krockstatistik med AV

Forskare ifrån Cleveland State University, Texas A&M Transportation Institute, och University of Washington Tacoma har undersökt skillnaden mellan krockolyckor med och utan inblandning av autonoma fordon [1].

Forskarna har utgått ifrån krockstatistik ifrån San Fransisco där det rapporterats om olyckor från autonoma fordon till California Department of Motor Vehicles sedan 2014. Efter att ha sållat i olycksrapporterna bestämde man sig för att undersöka olyckor mellan 2017-2020: 127 med autonoma fordon, där det autonoma systemet var aktiverat, och 865 olyckor med manuella fordon.

Man analyserade även faktorerna: typ av kollision, vägtyp, typ av vägsegment, om olyckan skett nära övervakad eller oövervakad korsning, antal filer, och hastighetsgränser.

Resultaten från analysen visade bland annat att autonoma fordon var 43% mer benägna att involveras i kollisioner bakifrån (eng: rear-end collision), 16% mindre benägna att involveras i en sidokrock och 27% mindre benägna att involveras i andra typer av krockar, jämfört med manuellt drivna fordon.

Källa

[1] Novat, N., Kidando, E., Kutela, B., Kitali, A., Journal of Safety Research. A comparative study of collision types between automated and conventional vehicles using Bayesian probabilistic inferences. 2022-11-10 Länk

Hjälp oss sammanställa svensk forskning

Nu är det åter dags att sammanställa relevant svensk forskning – och vi behöver din hjälp!

Har du några nyligen avslutade, pågående eller planerade studier och projekt som rör automatiserade transporter som du vill dela med våra andra läsare? Skriv i så fall en kort sammanfattning (3-10 meningar) på engelska eller svenska och skicka den till daban.rizgary@ri.se senast den 8e december 2021.

Vi är intresserade av alla relevanta ämnen, från processorer till sensorer, algoritmer, HMI, mobilitetstjänster, utvärderingsmetoder och verktyg, designmetoder, koncept, samhällseffekter, trafikreglering och lagstiftning. Ja, allt mellan himmel och jord!

Det kan vara en sammanfattning av en specifik studie eller dina samlade insikter utifrån din forskning och utveckling inom ett visst område. Om möjligt, inkludera länkar till relevanta källor (artiklar, webbsidor, filmer). Glöm inte att nämna forskningens finansiärer!

Här är några exempel på hur en sådan sammanfattning kan se ut.

utgiven av RISE Research Institutes of Sweden