Dongfeng lanserar robotaxi i Wuhan

I slutet av förra veckan höll Dongfeng lanseringsceremonin för sin robotaxipilot i staden Wuhan i Kina [1]. Piloten kallas Dongfeng Autopilot och omfattar en flotta på 42 självkörande fordon (motsvarande SAE-nivå 4) som kommer att vara tillgängliga inom Wuhan Economic Development Zone där företaget byggt upp 22 hållplatser. Det finns en säkerhetsförare bakom ratten. Mobilitetstjänsten är konstandsfri och kan bokas av allmänheten via en mobilapplikation. Här kan ni se hur fordonen ser ut. 

På tal om Dongfeng så kan vi också rapportera lite detaljer om dess förarstödssystem som tagits fram av tyska ZF i samarbete med Mobileye och Hella. Systemet heter coASSIST Level2+ och finns kommersiellt tillgängligt på bilmodellen 2020 Dongfeng Aerolus Yixuan som lanserades i slutet av 2020. Systemet omfattar bland annat följande funktioner: adaptiv farthållare, igenkänning av trafikskyltar, körfältbyte, körfältassistans, körassistans för motorvägar och trafikstockningsstöd. Enligt ZF handlar det om det mest prisvärda systemet på marknaden. 

Egen kommentar

Ni har säkert noterat det lilla plusset bakom 2 i Level 2. ZF är inte ensamma om att använda en sådan beteckning. För mig är detta förvirrande och en tydlig indikation på att något är fel med SAE-automationsskalan (eller hur folk använder den).

Källor

[1] Dongfeng. Länk

[2] ZF News. ZF puts coASSIST Level2+ automated driving system on the road with Dongfeng Motor. 2021-02-23 Länk

ID. BUZZ självkörande 2025

Volkswagens elektriska Caravell-kusin ID.Buzz (som rapporterats komma i produktion 2023) ska påbörja prototyptester på tyska vägar i år. Tanken är att ID. Buzz ska erbjudas med Volkswagen och Fords självkörningssystem Argo AI  från och med 2025. Fordonen ska då bli en del av samåkningstjänst liknande den VW har i MOIA [1,2].

Egen kommentar

VW har likt många andra bolag gissat fel på datum för autonom körning förr. Skillnaden denna gången är kanske en fastställd utvecklingsbudget samt, möjligen, tonläget.

Källor

[1] Volkswagen. Volkswagen Commercial Vehicles moves ahead with Autonomous Driving R&D for Mobility as a Service. 2021-02-26 Länk

[2] Stocksdale, J. Autoblog. VW ID. Buzz getting an autonomous version, reveal timing confirmed. 2021-02-26 Länk

Nvidias säkerhetsrapport

Nvidia har publicerat en säkerhetsrapport som beskriver hur företaget arbetar med att säkerställa att autonom körning är säker [1]. De har delat upp sin process i fyra delar:

  • AI design- och implementeringsplattform
  • Utvecklingsinfrastruktur som stödjer djupinlärning (eng. deep learning)
  • Datacenter för robust simulering och testning
  • Ett grundligt säkerhetsprogram

Betoningen i processen ligger på redundans och mångfald i allting – från algoritmer till hårdvara och utvärderingsmetoder. 

Källor

[1] Nvidia Self-driving safety report. Februari 2021. Länk

Två nya svenska projekt

SALIENCE4CAV. Safety lifecycle enabling continuous deployment for connected automated vehicles (SALIENCE4CAV) är ett nytt FFI-finansierat projekt kring metoder som stödjer smidig utveckling av säkerhetskritiska system i uppkopplade och automatiserade fordon. Projektets mål är att ta fram metoder för säkerhetsbevisning som passar i en iterativ utvecklingsprocess med kontinuerliga uppdateringar. Projektet leds av RISE med Agreat, Comentor, Epiroc, KTH, Qamcom, Semcon, Veoneer och Zenseact som partners. Projektet kommer att pågå i 2.5 år. Länk

5G Ride – Connected Control Tower. Under 2020 demonstrerades självkörande skyttlar i Stockholm inom ramen för projektet 5G Ride. Nu har projektet fått fortsatt finansiering från Vinnova via Drive Sweden för utveckling av ett fjärrkontrollcenter som stöd till självkörande fordon. Projektet leds av Urban ICT Arena som är en del av Kista Science City AB med Ericsson, Intel, Keolis, T-Engineering, Telia, KTH, Stockholms stad och Region Stockholm som partners. Projektet kommer att pågå till slutet av 2021. Länk

Rättelse och kommentarer

I samband med artikeln om Motionals tester utan förare i Las Vegas skrev vi ”Hittills har bara ett fåtal företag testat automatiserade fordon på allmän väg utan någon säkerhetsförare bakom ratten: Waymo (Phoenix), Cruise (San Francisco), Yandex (Las Vegas), AutoX (Shenzhen).”. Den här listan med företag gäller bara robotaxi och är inte helt komplett om man tar hänsyn till alla andra typer av automatiserade fordon som testats eller testas på allmänna vägar. Vi har bl.a. Einride på tunga sidan som kört utan förare på allmän väg utanför Jönköping. Tack till vår uppmärksamma läsare!

Vidare så har vi fått in en kommentar om Motionals kommentar att personen i passagerarsätet inte behövt göra några ingripanden:

Viktigt utöver antal ingripanden är:

  • Hur ofta bilen, enligt andra trafikanter, uppför sig illa. T ex överdriven försiktighet. Hur ska man mäta det?
  • Hur ofta bilen vägrar att köra beroende på väder etc?

Vi har också fått in en kommentar i samband med vår artikel om Euro NCAPs tester av förarövervakning (Driver Monitoring Systems, DMS):

Det finns ett lagkrav på gång som heter Driver Drowsiness and Attention Warning (DDAW) där man ska ha Karolinska Sleepiness Scale (KSS) som benchmark. Problemet är att KSS inte fungerar så bra. Man lägger in en ground truth som inte är bra/funkar för att man inte har något annat. Följden blir att systemdetekteringar kommer behöva anpassas för att matcha KSS istället för att sträva efter att förbättra trötthetssystemet. 

Stort tack för dessa upplysningar!

Volvo och Geely startar nytt bolag

Efter en intern utredning om huruvida Volvo Cars och Geely Auto formellt skulle slås ihop så är slutsatsen att de istället ska fördjupa sitt samarbete genom ett gemensamt bolag [1]. 

Det nya icke-namngivna bolaget kommer att fokusera på utveckling av drivlinor, förbränningsmotorer, växellådor och nästa generations hybridmotorsystem.  Utöver det kommer Volvo Cars och Geely Auto genom det nya bolaget att dela och gemensamt köpa batterier, elmotorer och dylikt samt dela eftermarknads- och upphandlingsfunktioner. De kommer också att gemensamt utveckla lösningar för autonom körning under ledning av bolaget Zenseact. Dessutom kommer företagen att dela de två plattformarna Sustainable Experience Architecture (SEA) och Scalable Product Architecture (SPA2).

Utryckt på ett annat sätt så kommer det nya bolaget att sköta utveckling och inköp av teknik för uppkoppling, autonom körning, bildelning och elektrifiering. 

Egen kommentar

Under de senaste två åren har det ryktats i olika kretsar att en ihopslagning av Geely och Volvo Cars är nära. Många gjorde en tydlig koppling mellan ihopslagningen och den senaste omorganisationen på Volvo Cars. Men som sagt så uteblir ihopslagningen den här gången. 

Generellt är det positivt ju fler som kan dela på samma arkitektur och teknik. Frågan är bara om det blir för många kockar? Återstå och se, liksom namnet på det nya bolaget.

Källor

[1] Volvo Cars. Volvo Cars and Geely Auto to Deepen Collaboration. 2021-02-24 Länk

Smarta trafikljus

Data som utbyts mellan fordon och dess omgivning har potential till att förbättra trafikflöden. I Pittsburgh testades under några veckor förra året femton fordon från VW- och Fordägda Argo AI tillsammans med ett system med adaptiva trafikljussystem från Rapid Flow Technologies [1].

Det smarta trafikljus-systemet har tidigare kunnat förbättra flödena utan att trafikanter och fordon aktivt skickar data. Denna effekt verkar ha förstärkts rejält med hjälp av data från de självkörande fordonen.

Egen kommentar

Att trafikljus anpassar sig till fordonsdata är en sak. Om fordonen samtidigt också agerar på liknande data skulle komplexitetsgraden öka rejält. Potentiellt skulle det kunna innebära suboptimering som motverkar positiva systemeffekter. Frågan är var intelligensen bör sitta: Hos fordonen/ägarna/fordonstillverkarna, hos infrastrukturägarna, eller om/hur den ska fördelas.

Källa

[1] James, A., Autonomous Vehicle International. Argo AI self-driving cars help slash city travel times in V2X trial. 2021-02-22 Länk

Förarmodellering för säker platooning

Förarmodeller är viktigt för att förverkliga potentialen med automatiserade fordon. De kan användas som ett stöd i designprocessen för att säkerställa att man designar för säkra interaktioner mellan förare och automatiserade fordon.

En nyligt publicerad rapport från USA tar avstamp i en litteraturundersökning som ger en översikt över överlämningar mellan förare och automatiserade, för att sedan redogöra för en körsimulatorstudie med lastbilar körandes i kolonn (platoon) [1]. Därefter utvecklades ett antal förarmodeller som predicerar förarens beslutsfattande, bromsningsbeteende och styrresponser utifrån verklig körning.

Rapporten lyfter framförallt vikten av visuella parametrar som exempelvis visaul looming (objekt som rör sig i en riktning mot föraren och snabbt expanderar i storlek) för förarens styråtgärder och interaktioner. Vid överraskande övertagandesituationer som berodde på automationsfel påverkades förarens reaktionstid av tiden till kollision (TTC) snarare än typen av automationsfel.

Egen kommentar

Här i Sverige har vi framgångsrikt arbetat med övertagandesituationer vid automationsfel och förarmodellering i SAFER-projekt så som SHADES [2], QUADRA [3], och nu senast QUADRAE [4]. Sammanfattningsvis kan sägas att ämnet är fortsatt aktuellt och att det finns behov av mer forskning.

Källor

[1] McDonald, D.A et al., Safe-D National UTC, Texas A&M University och Virginia Tech Transportation Institute. Modeling Driver Behavior during Automated Vehicle Platooning Failures. Länk

[2] SHADES. Länk

[3] QUADRA. Länk

[4] QUADRAE. Länk


Cruise bygger stor laddstation

Det amerikanska företaget Cruise, som till största delen ägs av General Motors, har meddelat om en satsning på förbättring av laddningsinfrastruktur till sina eldrivna fordon [1, 2].

Cruise som har en ”flotta” av autonoma fordon ska bygga en depå, eller station, för laddning av av sina fordon i San Fransisco. Det antal fordon som går att ladda samtidigt ska till en början vara runt 50 fordon, för att sedan utökas allteftersom.

Byggnadsprojektet ska enligt planerna vara klart senast 2022.

Egen kommentar

Det hade varit kul om man lät de 50-100 autonoma fordonen samsas och interagera för att få ladda utan någon uppkoppling. Kan ni föreställa er det?

Källor

[1] Said, C., San Francisco Chronicle. Cruise robot cars to charge themselves at huge San Francisco facility. 2021-02-19 Länk

[2] Grant, R., Medium. Scaling to Combat Climate Change. 2021-02-19 Länk

Motional utan förare i Las Vegas

Motional, som ägs av Hyundai och Aptiv, har sedan ett par månader tillbaka tillstånd att testa automatiserade fordon på allmänna vägar i Nevada utan någon säkerhetsförare bakom ratten. Under februari ska företaget ha använt sig av denna och för första gången genomfört tester utan någon säkerhetsförare [1]. En företagsanställd satt dock kvar i passagerarsätet och kunde stoppa fordonet vid behov, men inga ingripanden har behövts så här långt. Testerna har ägt rum under dagtid i ett bostadsområde i Las Vegas. 

Motional får testa var som helst i Las Vegas, men håller sina fordon till bostadsområden för tillfället. 

Innan testerna gjordes har företagets fordon genomgått en säkerhetsutvärdering av tyska testnings- och certifieringsorganisationen TÜV SÜD.

Egen kommentar

Hittills har bara ett fåtal företag testat automatiserade fordon på allmän väg utan någon säkerhetsförare bakom ratten: Waymo (Phoenix), Cruise (San Francisco), Yandex (Las Vegas), AutoX (Shenzhen).

Personligen tycker jag att det är nyansskillnad på en säkerhetsförare bakom ratten och en företagsanställd i passagerarsätet som kan stoppa fordonet vid behov. Men i vilket fall som helst så är det ändå en viktig milstolpe.

Källor

[1] Hawkins, A.J., The Verge. Motional is now testing fully autonomous vehicles in Las Vegas. 2020-02-22 Länk

utgiven av RISE Research Institutes of Sweden