Stockholmsdeklaration

Under veckan hölls FNs globala trafiksäkerhetskonferens i Stockholm med 1700 deltagare från 140 länder. Där presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth Stockholmsdeklarationen. Deklarationen är framtagen gemensamt av landsdelegationerna och ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med trafiksäkerhet i världen. Den ska också lämnas in till FNs Generalförsamling för att ligga som grund till en FN-resolution om trafiksäkerhet.

Bland annat uppmanar Stockholmsdeklarationen FNs medlemsländer att minska dödsfall i trafiken med minst 50 procent till 2030, och att begränsa hastigheten till 30 km/h i områden där risken är stor för dödsfall och allvarligt skadade i trafiken.

Deklarationen nämner inte automatiserade fordon direkt utan diskuterar säkerhetsteknologi mer generellt.

Kopplat till detta kan ni också läsa Saving Lives Beyond 2020: The Next Steps. Det är en rapport som tagits fram av en internationell grupp av säkerhetsexperter på uppdrag av Trafikverket. Den presenterar nio olika rekommendationer för hur målen för hållbar utveckling kan bidra till förbättrad trafiksäkerhet över hela världen.

Källor

[1] Regeringskansli. Stockholmsdeklaration ska öka trafiksäkerheten i världen. 2020-02-19 Länk

Europas digitala framtid

EU-kommissionen har under veckan publicerat flera olika dokument med förslag och rekommendationer som på ett eller annat sätt berör automatiserade fordon:

  • White Paper on Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust. Här är budskapet att AI medför många möjligheter och utmaningar och att EU måste bemöta dessa på sitt eget sätt som baseras på europeiska värderingar. Man konstaterar också att EU-lagstiftningen är i stort sett tillämpbar även på AI-system men att det är viktigt att bedöma om den kan användas på ett adekvat sätt i praktiken för att hantera de risker som AI-system skapar, eller om justeringar behövs för specifika rättsliga instrument.
  • Commission Report on safety and liability implications of AI, the Internet of Things and Robotics. Här pratas det om hur man både ska kunna vara världsledande på AI samtidigt som medborgarnas rättigheter inte kränks av teknologin, som redan bjudit på skrämmande exempel när den används fel. 
  • A European Strategy for Data. Här lyfts fram behovet av att EU måste bli ett ”European data space”. Sådana utrymmen har identifierats för nio olika områden, ett av dem är mobilitet. Det väntas underlätta åtkomst, sammanslagning och delning av data från befintliga och framtida databaser för transport och mobilitet.
  • Shaping Europe’s digital future. Här täcks allt från cybersäkerhet till kritisk infrastruktur, digital utbildning till färdigheter, demokrati till media. Dokumentet ger också förslag på flera andra åtgärder som behövs på kort- och långsikt, som exempelvis europeiska 5G-korridorer för automatiserad mobilitet, interoperabilitetsstrategi för att säkerställa samordning och gemensamma standarder för säker och gränslös delning av data och tjänster inom offentlig sektor samt en europeisk strategi kring informationssäkerhet.  

Daimler utökar tester på allmän väg

Vi har under de senaste åren följt Daimler och Torc Robotics resa gällande självkörande lastbilar. Senaste nytt är att Daimler och Torc Robotics skall utöka sina körrutter i Virginia utöver de områden i sydvästra Virginia där de har kört sedan förra året [1].

Deras lastbilar kör med automatiseringsnivå SAE 4 och har en ingenjör som överser systemet samt en säkerhetsförare som kan ta över i oväntade situationer.

Källa

[1] Heavy Duty Trucking. Daimler Trucks, Torc Robotics Expand Autonomous Testing. 2020-02-18 Länk

Skyttelbussen från JLR

Project Vector är namnet på Jaguar Land Rovers (JLR) nyligen offentliggjorda skyttelbuss [1]. Skyttelbussen har en snygg design, med batteri och körkomponenter under golvet. Jämfört med skyttelbussar från producenter som Navya och Easymile är den något mindre.

Skyttelbussen är planerat för pilotprojekt i Coventry, Storbritannien 2021.

Egen kommentar

Utifrån bilderna i pressmeddelandet så kan man se att skyttelbussen precis som beskrivet har elektroniken under golvet vilket resulterar i en något hög tröskel för på- och avstigning. Jag undrar om de har någon lösning för påstigning och avstigning för handikappade och äldre t.ex. sänkning med hjälp av fjädring eller ramp.

Källa

[1] Jaguar Land Rover. Jaguar Land Rover Unveils Future of Urban Mobility. 2020-02-18 Länk

AutoDrive Challenge II

SAE International och Genreal Motors har lanserat en ny omgång av AutoDrive Challenge som döpts till AutoDrive Challenge II [1].

Tävlingen riktar sig till universitet och deltagande studenter kommer att utveckla och demonstrera ett självkörande fordon motsvarande SAE nivå 4 som klarar av stadsmiljöer. Vinnaren kommer att utses 2021. 

Källor

[1] SAE. SAE International and General Motors Launch AutoDrive Challenge II. 2020-02-20 Länk

Volocopters och Grabs samarbete

Städer i Sydostasien ska ingå i en lämplighetsstudie för flygtaxi i ett projektsamarbete mellan Volocopter och Grab [1]. Planen är att undersöka vilka städer och rutter skulle lämpa sig för flygtaxitransporter och om det skulle vara möjligt att gemensamt genomföra tester.

Volocopter jobbar också tillsammans med European Union Aviation Safety Agency (EASA) för att få tillstånd till att påbörja komersiell användning av sina flygtaxi.

Källa

[1] Volocopter. Volocopter and Grab conduct air-taxi feasibility study in Southeast Asia. 2020-02-18 Länk

Sensorer för lastbilar i kinesiska hamnar

Kinesiska Shaanxi Heavy Duty Automobile Co, som är också känt under namnet Shacman Trucks, kommer köpa in lidarsensorer och tillhörande mjukvara från Innoviz Technologies [1]. Dessa kommer att användas på företagets självkörande lastbilar i en av Kinas största hamnar. 

Den självkörande funktionaliteten används främst vid pålastning och lossning av containrar i hamnområdet. För tillfället handlar det om ett proof-of-concept projekt, men planen är att så småningom kommersialisera runt 600 lastbilar i hamnen.  

Källor

[1] The Robot Report. Innoviz to provide solid-state lidar for driverless trucks in Chinese port. 2020-02-14 Länk

Samband mellan kontext och användning av ADAS

En grupp forskare från Chalmers och Volvo Cars har i en nyligen publicerad studie utforskat hur yttre faktorer som trafikmiljö och väder påverkar användningen av avancerade förarstödsystem (ADAS) [1]. 

Studien är baserad på naturalistisk datainsamling från 132 Volvo-bilar och data har samlats in under sju månader. Utöver data från sensorer har forskarna genomfört kompletterande intervjuer med förarna och därmed kombinerat både kvalitativa och kvantitativa data i sina analyser. Bilarna tillhörde studiedeltagarna och användes av dem för diverse resor i vardagen. 

Resultaten visar på samband mellan förarbeteende, systemprestanda och yttre faktorer. Yttre faktorer påverkar prestandan hos ADAS som i sig påverkar förarnas tilltro till och vilja att använda ADAS på lång sikt. Yttre faktorer påverkar också förarens beslut om aktivering och avaktivering av ADAS. 

Baserat på dessa resultat föreslår forskarna att systemutvecklare och designers behöver ta yttre faktorer i beräkningen under hela utvecklingsprocessen. 

Källor

[1] Orlovska et al., Transportation Research Interdisciplinary Perspectives. Effects of the driving context on the usage of Automated Driver Assistance Systems (ADAS) -Naturalistic Driving Study for ADAS evaluation. 2020-02-07 Länk

Fraunhofer lär bilar lyssna på omvärlden

Dagens bilar byggs för att hålla ute så mycket ljud som möjligt. På detta sätt har dock förares medvetande om omgivningen minskats. Forskningsinstitutet Fraunhofer har utvecklat en smart lösning som lyssnar på omgivningen och kan varna och informera om relevanta ljud såsom sirener eller kanske ljudet av en spik i fordonets däck [1] .

Forskarna konstaterar att sådan lösning skulle kunna vara mycket användbar för självkörande fordon och tror på kommersiell lösning inom fem år.

Källa

[1] Mogg, T., Digital Trends, Researchers create artificially intelligent ears for cars to improve road safety, 2020-02-13 Länk

Yandex har kört två miljoner miles

Det ryska teknikföretaget Yandex sägs nu ha kört 3,2 miljoner kilometer (motsvarande två miljoner amerikanska mil) i AD-läge [1].

Yandex som har en bildelningstjänst Yandex.Taxi började pilota självkörande fordon i Ryssland 2018 och har nu även expanderat till Israel och senast till USA.

För några veckor sedan skrev vi även om Waymos körda mil i AD-läge (här) när de hade offentliggjort sina 32 miljoner körda kilometer.

Egen kommentar

Körd sträcka är och har varit något sorts mått på framgång men säger egentligen inte tillräckligt om just framgång när det kommer till hur avancerad teknologin är ur ett säkerhetsperspektiv. En annan intressant siffra är också antal gånger systemet fått lämna ifrån sig kontrollen under dessa körda sträckor. Flera aktörer har under den senaste tiden efterlyst andra mått på framgång.

Källa

[1] Sawers, P. Venturebeat. Yandex claims 2 million self-driving car miles, double in 4 months. 2020-02-14 Länk

utgiven av RISE Research Institutes of Sweden