Cruise får kritik av myndighet i San Fransisco

Myndigheten som ansvarar över kollektivtrafiken i San Fransisco vid namn San Francisco Municipal Transportation Agency (SFMTA) har kritiserat robotaxi-företaget Cruise, detta i samband med att Cruise söker tillstånd för att ta betalt för åkturerna [1].

SFMTA har bifogat videor i sitt brev där passagerare i Cruise fordon kliver av och på bilen vid olagliga ställen exempelvis där det inte finns trottoarer. En annan kritik de gett berör exklusion där man poängterar att Cruise inte kör i vissa specifika områden, samt att man inte implementerat stöd för rullstolsbundna personer att åka i Cruise fordon.

Cruise bör enligt SFMTA bevisa att deras fordon kan fickparkera, åka in på parkeringsplatser, samt undvika att felparkera.

Egen kommentar

San Fransisco är den näst mest befolkningstäta staden i USA efter New York. Här kan vi se ett exempel på varför det är viktigt att reglera och fördela trottoarutrymmen (curbside management). Utöver kollektivtrafiken, så ansvarar även SFMTA för vägarna i staden. De publicerade en strategi förra året kring just curbside management som ni kan läsa här.

Källa

[1] CNBC. San Francisco agency opposes Cruise robotaxi application, citing safety. 2021-12-01 Länk

samarbete kring autonom kolonnkörning

Konsultföretaget Horiba Mira och GMV som utvecklar teknologi för satellitnavigation samarbetar för att skapa förbättrade lösningar för kolonnkörning med personbilar. De planerar att gå in i försöksfas med start första kvartalet 2022 [1].

Under 2022 planeras både simulerad och fysisk testning. Projektet är finansierat av European Space Agency och förbättrar kolonnkörning bland annat genom att dela information om vägposition mellan fordon i kolonnen och kooperativ positionering genom delning av sensordata.

Kolonnkörningstekniken väntas ge fördelar för både individuella förare och för samhället i stort; till exempel effektiviserad väganvändning och bättre flöde i rusningstrafik.

Källa

[1] Butcher, L., Autonomous Vehicle International. Horiba MIRA moves to trial phase of vehicle platooning project. 2021-11-12

Yara utvecklar autonomt containerfartyg

Yara Birkeland är ett helelektriskt, 80 meter långt containerfartyg som ska avlasta vägtrafiken och frakta konstgödsel mellan Yaras fabrik i Porsgrunn och exporthamnen Brevik i södra Norge, en sträcka på ca 14km [1].

Vi rapporterade om detta projekt 2017 här. Nu är alltså planen att det inom två år ska vara helt autonomt. Fartyget ska kunna lasta på och av, ladda sina batterier och navigera utan mänsklig inblandning. Fartygets sensorer ska kunna upptäcka och förstå objekt i vattnet, som till exempel kajaker, och kunna navigera på ett säkert sätt.

Egen kommentar

Fordonsindustrin har över tid insett att autonom körning på väg är minst sagt utmanande. Det blir intressant att följa hur det går för sjöfarten.

Källor

[1] Klesty, V., Reuters. Yara debuts world’s first autonomous electric container ship. 2021-11-19 Länk

Valeos nya generation LiDAR

I slutet på november presenterade Valeo sin tredje generation av LiDAR som väntas nå marknaden 2024 [1].

Den tredje generation LiDAR ger förbättrad räckvidd, upplösning, och bildfrekvens. Jämfört med tidigare generation ska upplösningen vara tolv gånger bättre, räckvidden tre gånger bättre, och betraktningsvinkeln två och en halv gånger bättre. B.la så mäter sensorn objektens hastighet och riktning, anpassar sig till olika ljusförhållanden, och tar hänsyn till regndroppars densitet för att kunna beräkna bromssträckor.

Egen kommentar

Om sensorn är så pass bra som utlovat erbjuder den goda möjligheter för att vidareutveckla självkörande teknik och aktiva säkerhetssystem. Valeo själva nämner också att det primära målet med utvecklingen av LiDAR är säkerhet, eller mer precist: att rädda liv.

Källa

[1] PR Newswire. With its new generation LiDAR, Valeo makes autonomous mobility a reality. 2021-11-23 Länk

PÅMINNELSE OM GULDKORN

Som vi skrev för någon vecka sedan är vår ambition att inför vårt julavslut publicera en sammanfattning av svensk forskning kring automatiserade transporter, och till det behöver vi input från er. 

Överraska oss med spännande läsning om guldkorn från er forskning! Det kan vara en kort sammanfattning om avslutade eller planerade projekt och studier, en rapport, artikel eller patent – ja, allt möjligt på ca 3-10 meningar. 

Senast den 08 december 2021.

Skicka din sammanfattning till Daban.Rizgary@ri.se.

NCAP rankar ADAS igen

Förra året berättade vi om att Euro NCAP presenterat resultat från sina första utvärderingar kring det stöd som Highway Assist-funktionen hos fordon ger förare. Nu har resultaten från årets utvärderingar kommit.

Bäst bland de sju testade modellerna i år var stödet som gavs av BMW 3 Serien. 3-serien nådde ungefär samma poäng som föregående år, det vill säga klassad som ”Mycket Bra” och med poäng strax under förra årets bästa model, Mercedes-Benz GLE [1].

En faktor som drog ned betyget för till exempel Toyota Yaris var att bilen i höga farter valde att inaktivera förarstödsystemet om föraren inte reagerade på varningar för stillastående hinder. Vilket resulterade i att nödbromsning uteblev [2].

Resultaten för samtliga tester kan ni se här.

Källor

[1] NCAP. Auto-Off: Euro NCAP Delivers New Set of Highway Assist Results. 2021-11-25 Länk

[2] Misoyannis, A., Drive. How good is the semi-autonomous driving system in your car? 2021-11-28 Länk

ASAM standardiserar dataannotering

Standardiseringsföreningen Association for Standardization of Automation and Measuring Systems (ASAM) har publicerat en standard för dataannotering av sensordata till automatiserade fordon [1].

Aktörer som utvecklar teknologi för automatiserade fordon samlar in data ifrån sensorer som sedan används för att träna mjukvaran på b.la objektigenkänning, och sådan här data delas till viss del av olika aktörer. Utmaningen är att aktörer använder sina egna sätt att annotera data, men med hjälp av en standard kan man därmed underlätta delning av sådan data.

Källa

[1] Butcher, L., Autonomous Vehicles International. ASAM establishes open data labeling standard. 2021-11-22 Länk

UK riktlinjer för AD & ADAS marknadsföring

Storbritanniens branschförening för motorfordon Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) har publicerat riktlinjer för marknadsföring av automatiserade fordon [1].

Riktlinjerna har tagits fram i samarbete med industri av en grupp inom Storbritanniens Centre for Connected and Autonomous Vehicles som i sin tur bl.a. är del av Storbritanniens transportdepartement. Målet med riktlinjerna är att konsumenter hädanefter får tydlig information om automatiserade körfunktioner som finns i fordon på marknaden.

Det finns en punktlista med riktlinjerna i källan.

Källa

[1] SMMT. SMMT publishes guiding principles for marketing automated vehicles. 2021-11-22 Länk

Får autonoma fordon bryta mot trafikregler?

Skriver av Maria Ulan och Daban Rizgary

Det är inte säkert att dagens trafikregler är optimalt anpassade efter autonoma fordon. En grupp forskare ifrån Storbritannien, Australien och Nederländerna har utforskat vad som krävs för att undvika skapandet av nya trafikregler specifikt för autonoma och uppkopplade fordon (CAV), men samtidigt driftsätta CAV på ett säkert sätt [1].

Efter en undersöknings kring hur CAV ska förhålla sig till trafikregler i två specifika situationer: fortkörning och överträdelse på trottoarer så kom forskarna fram till att det dels är olämpligt att skapa specifika regler för CAV, och att de inte kunde komma överens om hur CAV ska förhålla sig till de existerande trafikreglerna.

Slutligen så föreslår forskarna att man skapar en sorts AI-hybrid där man kompletterar maskininlärning som driver CAV med vad som kallas för symboliska algoritmer för att begränsa fordonets beteende inom gränser baserade på regler. D.v.s att man implementerar funktioner som definierar ”bra” och ”dåligt” beteende. Dessa funktioner föreslås bli specifika i olika delar av världen och att man tar i åtanke lokala trafik- och sociala regler i trafiken.

Källa

[1] Reed, N., Leiman, T., Palade, P., Martens, M., & Kester, L. Ethics and Information Technology. Ethics of automated vehicles: breaking traffic rules for road safety. 2021-11 Länk

Honda testar edge computing för att skydda fotgängare

Honda meddelar att de tillsammans med japanska investeringsjätten Softbank kommer verifiera ett fristående system som kombinerar fordonssensorer, edge computing och mobilappar för att undvika olyckor.

Tanken är att fordon och vägsidesteknik ska samarbeta för att identifiera och varna såväl förare som fotgängare för potentiellt farliga situationer [1].

Egen kommentar

Vi har tidigare beskrivit liknande satsningar i såväl USA som i norden. Frågan är om Hondas satsning tyder på att tekniken mognat tillräckligt för snar marknadslansering.

Källa

[1] Honda. SoftBank Corp. and Honda Start Use Case Verification of Technologies to Reduce Collisions Involving Pedestrians and Vehicles Using 5G SA and Cellular V2X. 2021-11-17 Länk

utgiven av RISE Research Institutes of Sweden