Kategoriarkiv: Affärsmodeller

Podd- och videotips

 • Podd: Autonocast-gänget diskuterar b.la robotaxi i San Francisco och kritiken som tekniken får av de händelser som skett i staden. Länk
 • Podd: Kodiak Robotics VD diskuterar autonoma lastbilar med Autonocast-gänget. Länk
 • Podd: Oxboticas VD diskuterar eftermontering av självkörande teknologi, kommersialisering, sensorer och annat. Länk
 • Podd: AutoX VD diskuterar skillnaden mellan den kinesiska AD-marknaden och jämför med den amerikanska, kommersialisering m.m. Länk
 • Video: TuSimple första förarlösa körning på allmän väg i Kina. Länk
 • Video: Waymos testning inför oväntade situationer. Länk
 • Video: Mercedes koncept för extern kommunikation från AV till andra trafikanter. Länk

Forskning kring vistelse i autonoma fordon

Tid som spenderas på att köra fordon kan anses som förlorad produktivitet och autonoma fordon kan potentiellt öka nyttan av den tiden. Detta undersöktes av forskare från Monash University i Australien [1].

Forskarna har gjort en litteraturöversikt och metaanalys av forskningen kring Value of Time (VOT – term inom transportekonomi som reflekterar tidens värde under en resa eller också summan som en resenär är villig att bli kompenserad för resetiden) i syfte att ta reda på hur olika typer av autonoma fordon påverkar VOT under resan jämfört med manuellt drivna fordon.

Forskarna tog med 24 vetenskapliga ariklar i sin undersökning och kom bland annat fram till att ett antal faktorer påverkar tidens värde i autonoma och manuella fordon (fordonstyp, land, geografi: stad vs landsbygd, hur man demonstrerar resan för respondenter: verbalt vs video, stickprovsstorlek, urval, typ av resa, reselängd, ålder, utbildning, inkomst och körkort).

Resultaten visade också b.la att

 • Privatägda autonoma fordon hade fler fördelar för konsumenter jämfört med delade autonoma fordon och manuellt drivna fordon inom de flesta ovannämnda faktorer.
 • Respondenter från landsbygden föredrar resor i autonoma fordon mer än stadsbor eftersom den sistnämndas restid anses vara billigare.
 • Korta resor i privatägda och delade autonoma fordon är att föredra jämfört med manuellt drivna fordon, men gällande långa resor är det resor i privatägda autonoma fordon som ger mest nytta.
 • VOT varierar för de olika fordonstyperna beroende på land: VOT är 35% och 41% lägre i Tyskland respektive Nederländerna, jämfört med USA för privatägda autonoma fordon och delade autonoma fordon.
 • När det kommer till delade autonoma fordon så är VOT-medelsiffran högre i de sju europeiska länder (exklusive Tyskland och Nederländerna) som tagits i beräkning, jämfört med länder i övriga världen. Variationen är dock stor.

Källa

[1] Yasin-Huda, F., Currie, G., & Kamruzzaman, M.D., Understanding the value of autonomous vehicles – an empirical meta-synthesis. Transport Reviews. 2023-03-19 Länk

Mobility Summit 2022

Telematics Valley höll den årliga Mobility Summit på Lindholmen i Göteborg den 27-28 september. Vi var där den 28e september, lyssnade på presentationer och pratade med folk. Här kommer en sammanfattning från några av de föredrag som hölls.

Victor Trent, Director of Safety Research and Best Practices på Waymo, berättade om företagets hängivenhet till trafiksäkerhetsarbete. Trent presenterade kollisionsdata från drygt 10 miljoner körda kilometer, som visade att Waymos autonoma fordon var involverade i 18 verkliga kollisioner, och 29 simulerade kollisioner där man simulerat vad som hade hänt om inte säkerhetsföraren hade tagit över. Alla 47 incidenter klassificerades som mindre allvarliga (S0 och S1 enligt ISO 26262) och man bedömer också att andra trafikanter var signifikant bidragande till incidenterna genom att antingen inte ha kört säkert eller rentav brutit mot trafikreglerna (läs rapport med siffrorna här). Trent avslutade med att uppmana publiken att resa till Phoenix, ladda ner Waymo-appen och ta sig en tur om man tvekade på Waymos autonoma fordon.

På en paneldiskussion med deltagarna Jon Linden från Ekkono, Laura Quinn från Publicis Sapient och Arash Afsarian från Capgemini Invent diskuterades det hur man skulle kunna använda individualiserade tjänster och data för att göra framtidens mobilitet hållbar. Panelisterna diskuterade om man först behöver definiera syfte och samla en viss typ av data, snarare än att samla allt och sedan hoppas på att det är värdefullt. I slutändan är kunderna människor och problemen som löses är mänskliga problem. det innebär att datan som samlas måste gå till att individualisera tjänster. Samtidigt är detta väldigt svårt då man skjuter mot ett rörligt mål, då vi inte vet vad människor vill ha i framtiden.

Vi fick också höra från Trafikverkets Magnus Palm som berättade om hur de planerar att förbättra transportsystemet med hjälp av fordonsgenererad data. Ett exempel på detta är i AI Aware projektet där man med ett brett samarbete mellan flera aktörer undersökt hur man kan förutsäga olyckor innan de sker, samt att kunna kommunicera till bilförare i syfte att förhindra olyckor. Palm berättade också om två fokusområden som de jobbar med nu. Det ena är att skanna vägar (fordonsgenererad data) för att identifiera riskområden där olyckor kan ske. Det andra initiativet är att hitta mätmetoder och kartlägga luftföroreningar, samt att undersöka lösningar för att begränsa och minska luftföroreningar. Trafikverket fick i uppdrag av regeringen att skapa en nationell plan för transportinfrastruktur som nu blev godkänd av regeringen i Augusti 2022, ni kan läsa mer här. Trafikverket har också publicerat Trender i Transportsystemet som kommer vara en grund till nästa planeringsperiod. Vi passar också på att tipsa om trafikverkets färdplan 2022 som vi skrev om här.

Cindi Lindsborg, Acting Head of Mobility Solutions på Scania, och Rebecka Granqvist, Senior Vice President på Volvo Buses, pratade om Scania och Volvos arbete som görs för att, med hjälp av data, utforska nya affärsmodeller och utveckla nya hållbara tjänster. Båda företagen var måna om att bjuda in aktörer till samarbete.

Argo AIs AD-paket

Argo AI som ägs av Ford och Volkswagen har avslöjat sin samling med produkter för autonoma transporter, som består av automatiserad körteknologi och system för hantering av flottor [1].

Produkterna är avsedda för företag som vill automatisera sina bildelnings- och godsleveranstjänster. Det är fyra huvudsakliga produkter: (1) Argo Connect som fungerar likt en brygga mellan kunden och Argos produkter, (2) Argo Autonomy Platform som består av den automatiserade körteknologin (mjukvara och hårdvara), (3) Argo Autonomy solutions som används för att driva och hantera den autonoma fordonsflottan, (4) Argo Autonomy Data and Analytics som är ett system för datahantering dedikerat för datan som samlas in av fordonet.

Dessa produkter nyttjas redan till viss utsträckning av de företag som Argo AI utför piloter tillsammans med, exempelvis Walmart och Lyft som vi skrivit om här och här.

Källa

[1] Argo AI. PR Newswire. Argo AI Introduces Complete Line of Autonomous Vehicle Products and Services to Serve Rideshare and Delivery. 2022-09-12 Länk

Nationell robotaxi-plattform i Kina

Geely och deras bildelnings-enhet Caocao Mobility planerar att utveckla en nationell plattform för robotaxi tjänster i Kina [1].

Man vill öppna upp tjänsten för robotaxiföretag i landet så att de kan erbjuda robotaxiresor genom en och samma app i hela landet.

Källa

[1] Pandaily. Caocao Mobility and Geely Cooperate to Create Commercial Automated Driving Platform. 2022-09-05 Länk

Chick-Fil-A pilotar Refraction AIs ADV

Amerikanska snabbmatskedjan Chick-Fil-A ska tillsammans med Refraction AI pilota mellanstora autonoma leveransfordon (ADV) för leverans av matbeställningar i Austin i delstaten Texas [1].

Piloterna börjar nu i juni. Det är från två restauranger som leveranserna sker. Den mellanstora storleken gör att ADV:erna kan köra på både cykelfiler och filer för motorfordon. De har också en isolerad behållare för att bevara temperaturen av maten.

Refraction AI tillämpar en så kallad Robot-as-a-Service (RAAS)-affärsmodell vilket innebär att man kan prenumerera på flottor av deras ADV:er.

Källa

[1] Daleo, J., Freight Waves. Chick-fil-A pilots autonomous robot delivery with Refraction AI. 2022-06-01 Länk

DHL ska pilota Volvos AD-lösning

Volvo Autonomous System (VAS) tillkännagav nyligen en lösning för autonoma transporter som ska pilotas i samarbete med logistikföretaget DHL [1].

Lösningen är en så kallad hub-to-hub lösning som går ut på att transportera gods från en terminal där man lastat på lastbilar till en annan terminal som går att lasta av på. VAS riktar sig främst till fyra kundgrupper: transportföretag, logistikföretag, befraktare och mäklare.

VAS har samarbetat med Aurora för att utveckla tekniken, vilket vi skrev om här.

Egen kommentar

VAS:s vd Nils Jaeger påpekar att lösningen är mer än autonoma lastbilar, att det är en autonom transportlösning (Autonomous Transport Solution). Distinktionen pekar på möjliga affärsmodeller, där exempelvis Aurora, som också utvecklar autonoma lastbilar, vill skapa en prenumerationstjänst för deras autonoma transportlösning. Vi skrev om det här.

På tal om Aurora så har de presenterat sin plattform för flotthantering, ”Auroa Beacon”. Tanken är att deras kunder ska kunna avläsa information om sina robotaxi- och autonoma lastbilsflottor. Det ska gå att b.la se platsinformation, fordonsstatus, och mål. Det ska även gå att fjärrkontrollera fordonen [2].

Källa

[1] Reidy, R., Traffic Technology Today. Volvo announces autonomous transport solution with DHL as pilot partner. 2022-05-10 Länk

[2] Bellan, R., Tech Crunch. Aurora unveils fleet management platform to optimize autonomous operations. 2022-05-12 Länk

Ford omplacerar AV-enhet

Ford utför en omorganisering. I syfte att attrahera nya talanger byter enheten som tidigare hetat Ford Autonomous Vehicles LLC namn till Ford Next. Enheten ska därtill se ut och verka mer som en startup för att främjar nya idéer [1].

Egen kommentar

Det verkar som Ford vill efterlikna det upplägg som Cruise har med moderbolaget General Motors, eller som Waymo har med Alphabet, men utan att faktiskt göra en avknoppning av enheten till ett eget bolag.

Källa

Naughton, K., & Welch, D., Automotive News. Ford, amid internal reorganization, creates unit for developing autonomous vehicles, new technologies. 2022-03-24 Länk

Effekten av blandad trafik för bildelning

En grupp forskare ifrån University of Minnesota i USA har undersökt hur bildelningsföretag kan påverkas av att ha en blandad flotta med både autonoma och manuella fordon. De kom fram till ett antal sätt man kan optimera en blandad flotta. Exempelvis så kan man skicka de autonoma fordonen till kunder som är längre bort då det är dyrare att göra med manuella fordonen [1].

Forskarna har utvärderat olika beslut som ett bildelningsföretag kan ta för att optimera driften av bildelningstjänster med avseende på kostnadseffektivitet, kundupplevelse, förares trivsel samt förares produktivitet.

Resultaten visade att bildelningsföretag med fördel kan placera autonoma fordon på så sätt att man undviker större omplaceringar av manuella fordon när kunder bokar resor. Utöver detta så kom man fram till att större andel autonoma fordon inte behöver innebära lägre inkomster eller mer inaktivitet i väntan på uppdrag för manuella fordon. Detta då autonoma fordon kan användas som komplement till manuella fordon. Det är till och med möjligt att man ökar produktiviteten och trivseln för manuella förare genom att låta autonoma fordon ta de långa turerna.

Forskningen är delfinansierad av National Science Foundation, och ni kan läsa hela rapporten här.

Källa

[1] Center for transportation studies. University of Minnesota. Adding autonomous vehicles to ride-hailing fleets could benefit platforms and drivers. 2022-02-22 Länk

Waymo utökar testning i Texas

Waymos enhet för autonoma lastbilar, Waymo Via, har berättat om ett nytt samarbete med logistikföretaget CH Robinson. Tillsammans ska de testa Waymos teknologi för autonoma lastbilar på leveransuppdrag i amerikanska delstaten Texas [1].

Rutten är 240 miles (motsvarar ca 386 km) och går mellan städerna Dallas-Fort Worth och Houston. Det är på samma sträcka som Waymo Via testar att leverera åt UPS, vilket vi skrev om här.

Waymo har ingen avsikt att tillverka egna autonoma lastbilar utan siktar på att skriva kontrakt med existerande företag som utför godsfrakt och utrusta deras lastbilsflottor med sin teknik. En framtida affärsmodell går dock ut på att samarbeta med lastbilstillverkare och ta betalt för sin teknologi och för support vid driftsättning av lastbilsflottor.

Källa

[1] Hawkins, A. J., The Verge. Waymo will test its autonomous trucks in Texas with brokerage firm CH Robinson. 2022-02-16 Länk