Kategoriarkiv: Personbilar

Tesla blir stämda igen

En Tesla Modell X påstås ha kört på en fotgängare i Japan. Fordonet påstås även ha haft Autopilot aktiverat vid tiden för händelsen [1].

Händelsen har skett i april 2018 i Kanagawa. Vidare så skall olyckan ha skett på en motorväg där den omkomna fotgängaren befann sig runt flera fordon som stod parkerade på sidan av vägen, förmodligen med anledning av en tidigare incident.

Som resultat av den påstådda händelsen så blev Tesla nyligen stämda.

Källa

[1] Eliot, L., Forbes. Tesla Lawsuit Over Autopilot-Engaged Pedestrian Death Could Disrupt Automated Driving Progress. 2020-05-16 Länk

Ford delar ännu mer data

För att öka takten i utvecklingen av bra algoritmer har Ford nu valt att dela med sig av en omfattande mängd av den data som några av deras självkörande fordon samlat in. Den data som vi tidigare berättat att Ford släppt var av mycket mer begränsad mängd.

Den aktuella datan täcker in många olika slags miljöer från ett helt års körning med flera fordon och innehåller olika vädertyper som sol, regn och snö. Datan görs tillgänglig gratis till akademi och ej vinstdrivande forskningsinstitutioner.

Egen kommentar

Betydelsen av att dela data mellan aktörer har länge ansetts vara viktig för utvecklingen. Insamlad sensordata brukade dock anses vara superhemlig. Detta har ganska nyligen ändrat sig men Ford är inte först. Såväl Waymo som Lyft, Audi, nuTonomy/Aptiv, Daimler, KIT och UC-Berkeley har släppt sensordata.

Källor

[1] Lockwood, T. Let’s Get Technical: Ford Offers Self-Driving Dataset to Spark Research and Development 2020-05-05 Länk

Fortsatt händerna på ratten för Audi A8-förare

Audi har tidigare lovat erbjuda automatiserad körning som inte kräver konstant övervakning (SAE-nivå 3) i sin lyxmodell Audi A8. Det löftet rapporteras nu komma att brytas [1].

Audi anger skillnader i nationers olika lagstiftning som anledning till att tekniken inte inkluderas i årets modell. Det är svårt att anpassa bilens självkörande egenskaper beroende på vilket land bilen kör i för tillfället. Utan ett enhetligt lagstöd för den här typen av system vågar inte Audi ta ansvar för incidenter som sker när självkörning är aktiverad.

Egen kommentar

Samtliga biltillverkare som satsat på SAE-nivå 3 står inför samma utmaning. Att vänta in internationellt homogeniserad lagstiftning kan dock komma att ta tid.

Källa

[1] Cris Davies, Slash Gear. Audi abandons self-driving plans for current flagship. 2020-04-28 Länk

Tesla stannar för stoppskylt och trafikljus

Tesla har i sin senaste uppdatering introducerat en ny funktion till sitt förarstödssystsem Autopilot. Den nya funktionen ska ge fordonet förmågan att stanna inför stoppskyltar och trafikljus [1].

Den nya funktionen, Traffic Light and Stop Sign Control Beta, är som namnet antyder i betastadiet, och utför alltså inbromsning inför trafikljus och stoppskyltar. Systemet kör därefter inte vidare själv i korsningar utan kräver en bekräftelse från föraren om att det är tryggt att köra vidare. Föraren ger bekräftelsen genom att trycka in växelspaken eller trycka lätt på gaspedalen.

Funktionen är för tillfället endast tillgänglig i USA, och förväntas bli tillgänglig internationellt under sommaren p.g.a. anpassning för skillnader kring stoppskyltar och trafikljus i olika delar av världen.

Här kan ni se den nya funktionen in action.

Egen kommentar

Precis som allt annat som rör Tesla så har den här funktionen mötts av både ris och ros. På ros-sidan tycker man att den tillför bekvämlighet och ökar säkerheten, och rent av visar att ”Tesla ligger före alla andra”. Kritikerna tycker däremot att den nya funktionen kommer skapa ännu mer ouppmärksamma förare, som i sig kan öka antalet olyckor och incidenter med fotgängare och andra medtrafikanter. Tiden får väl visa sanningen, men att döma av alla dödsolyckor som skett med Autopilot aktivt så finns det en betydlig risk för negativa konsekvenser.

Till detta bör också tilläggas att det inte finns några publika (oberoende) studier om hur den nya funktionen fungerar och presterar. Teslas sätt att utvärdera funktioner är ju att lansera dem i betaformat och se vad som händer.

På samma tema kan ni se här en intressant presentation från Teslas chef för AI Andrej Karpathy.

Källa

[1] Lambert, F., Tesla releases new, highly anticipated Traffic Light and Stop Sign Control feature. 2020-04-24 Länk

Eftermontering av ADAS lönsamt och (ibland) görbart

Vi har tidigare nämnt införandet av regelverk som från och med juni 2022 kommer göra en rad förarstödssystem obligatoriska i nya fordon som säljs i EU. Genomsnittsbilen i EU är dock mer än tio år gammal och det kommer alltså ta ungefär tio år innan majoriteten av bilarna har dessa funktioner.

EU-kommissionen har därför i dagarna publicerat den genomlysning som den finska organisationen VTT och den nederländska konsultfirman Ecorys har tagit fram om förutsättningarna för eftermontering av förarstödsystem [1].

De studerade systemen var:

 • Antikollisionsvarnare
 • Avåkningsvarnare
 • Hastighetsvarnare
 • Trötthet och distraktionsvarnare
 • Parkerings och backsensorer
 • Däcktrycksövervakning
 • System som varnar för cyklister eller fotgängare framför eller vid sidan av fordonet
 • eCall (elektroniska nödanrop)

Genomlysningen bedömde såväl tekniska begränsningar som nyttokostnader där både frivilligt införande och lagkrav togs som utgångspunkter.

De största tekniska begränsningarna konstaterades vara relaterade till fordonstillverkares motvilja till att tillåta tredjepartsaktörer att ta kontroll över ställdon som till exempel bromsar. Studien fokuserade därför enbart på system som informerar och varnar.

Det mest ”lönsamma” av informations- och varningssystemen konstaterades vara system som varnar för cyklister och fotgängare framför eller vid sidan av bussar. Flest liv skulle dock räddas med avåkningsvarnare, hastighetsvarnare, eCall, samt trötthets och distraktionsvarnare.

Ett 100%-igt införande av en kombination av antikollisions-, hastighets- och avåkningsvarnare skulle enligt studien minska antalet dödsolyckor med ca 13−27% jämfört med att ingen skulle ha systemen.

Egen kommentar

Ovilja mot att låta tredje part, helt eller delvis, styra fordonet känns igen från de självkörande fordon som testas. Att tillåta utomstående kontroll kan ge ökad sårbarhet, upphäva certifieringar och dessutom försvåra ansvarsfrågor och potentiellt även annullera försäkringar. Detta är en av utmaningarna för fjärrstyrning, en lösning som har påståtts vara avgörande för införande av självkörande fordon.

I vår artikel om Pronto kan ni läsa om ett ADAS eftermarknadsystem för lastbilar.

Källa

[1] EU-kommissionen/Scholliers et al. Study on the feasibility, costs and benefits of retrofitting advanced driver assistance to improve road safety. 2020-04-14 Länk

Voyage på allmän väg

Voyage sällar sig till den växande grupp företag som nu har tillstånd att köra passagerare i hela Kalifornien [1].

Voyage har som strategi att fokusera på tjänster för äldreboende. De når då en kundgrupp med tydliga behov. Detta fokus kommer inte ändras.

Tidigare har Aurora, AutoX, Cruise, Pony.ai, Zoox and Waymo förärats tillstånd att köra passagerare i Kalifornien.

Källa

[1] Kirsten Korosec, TechCrunch. Voyage gets the green light to bring robotaxi service to California’s public roads. 2020-04-21 Länk

Ny pilot i Helsingfors

Under veckan inleder finska startupföretaget Sensible 4 ihop med en rad andra aktörer en ny pilot med självkörande fordon i stadsområdet Pasila i Helsingfors [1, 2]. Piloten väntas pågå i 50 dagar och görs inom ramen för EU-projektet FABULOS som vi rapporterat om tidigare. 

Förutom själva fordonen testas också en på-begäran mobilapplikation för beställning av transporten som utvecklats av spanska Shotl samt ett fjärrkontrollcenter för övervakning av fordonen framtagen av japanska SoftBank Drive. 

Syftet är att få erfarenhet av de komplexa trafiksituationer som pilotområdet erbjuder samt att testa hela värdekedjan för den här typen av mobilitetstjänst. 

Totalt ingår tre olika fordon i piloten som är utrustade med Sensible 4s självkörandesystem som påstås vara utvecklad för tuffa väder- och trafikförhållanden:

 • Självkörande skyttelbussen GACHA, som är designad av japanska MUJI och utvecklad av Sensible4, kommer att hämta passagerare från busshållplatserna längst med en fördefinierad rutt. Resenärerna kommer kunna påkalla bussen från sin smartphone. På grund av det nuvarande situationen med Covid-19 kommer dock piloten att starta utan några resenärer med förhoppning om att detta ändras inom kort.
 • Minibussen CM7, som är tillverkad av Dongfeng Motor Co. Ltd., kommer att användas för att demonstrera rollen av eftermarkandsanpassning. CM7 är nämligen ett konventionellt fordon som gjorts om till självkörande i efterhand. Anpassningen har skett i samarbete mellan Donfengs dotterbolag T-Engineering i Trollhättan och Sensible 4. Den kommer också kunna påkallas av resenärerna via mobilapplikationen. 
 • Personbilen Renault Twizy, som tillhandhålls av Sensible 4, kommer att samla in data i syftet att förbättra mjukvaran i komplexa trafiksituationer. Den kommer inte transportera några resenärer. 

Egen kommentar

Min uppfattning är att det kommer finnas en säkerhetsförare i alla dessa fordon och att det mest unika här är att man testar just en on-demand (på-begäran) tjänst. Detta då till skillnad från de flesta andra piloter där minibussarna kör enligt ett förbestämt schema. 

Påminner också om att T-Engineering fått tillstånd för testning av sitt självkörande fordon på en allmän väg i Trollhättan.

På samma tema kan ni här läsa om startuppföretaget AuVeTech och dess utveckling av en skyttelbuss i Estland. De satsar på att använda öppna utvecklingsmiljöer och ramverk som Autoware, och deras skyttelbuss ISEAUTO påstås också kunna hantera tuffa väderförhållanden som snö.

Källor

[1] Sauliala, T., Sensible4. Sensible 4 launches a fleet of self-driving vehicles in busy area of Helsinki. 2020-04-14 Länk

[2] Sauliala, T., Sensible4. Sensible 4 adapts its autonomous driving pilot in Helsinki during COVID-19 2020-04-08 Länk

Nya projekt vid Virginia Tech

Virginia Tech Transportation Institute (VTTI) har ihop med 16 andra aktörer inlett ett nytt projekt med fokus på lastbilar, Automated Trucks and Mixed Fleets [1]. Syftet är att förse lastbilsindustrin, myndigheter och allmänheten med praktiska riktlinjer för integrering av automatiserade körsystem.

Riktlinjerna kommer att omfatta bästa praxis för driftsättning av den nya teknologin, förarutbildning, installation och underhåll, inspektionsförfaranden, försäkring, väginfrastruktur, data och cybersäkerhet. I projektet kommer man framförallt att beakta system för integrering i befintliga fordon. Systemen väntas vara av olika automationsnivå.

Projektet kommer att pågå i fyra år. Det finansieras av U.S. Department of Transportation via Automated Driving System Demonstration Grants program (ca 7,5 miljoner dollar) samt av Virginia Department of Transportation och projektmedlemmar. Totala summan anges inte. 

De involverade aktörerna är: Virginia Department of Transportation, Nebraska Department of Transportation, Pennsylvania Department of Transportation, Tennessee Department of Transportation, West Virginia Division of Highways, Wyoming Department of Transportation, I-95 Corridor Coalition, Pronto, Peloton, Schneider National, Hub Group, National Private Truck Council, Penske Truck Leasing/Penske Logistics, Travelers, MRIGlobal och Commercial Vehicle Safety Alliance.

Parallellt med detta kommer VTTI att bedriva ett annat forskningsprojekt kallat Automated Driving Systems and Public Safety som också fått 7,5 miljoner dollar i finansiering från U.S. Department of Transportation [2]Där kommer man utforska och demonstrera hur fordon med hög automationsgrad kan implementeras utan att ha negativ påverkan på allmänhetens säkerhet. Som ett konkret exempel anges samverkan mellan sådana fordon och tillsynsmyndigheter som polisen vid olyckor på motorväg. Bland deltagarna nämns Transurban, Virginia Department of Transportation, Global Center for Automotive Performance, ett konsortium av fordonstillverkare samt olika säkerhetsmyndigheter. 

Egen kommentar

Som ni kan se är det en imponerande lista med involverande aktörer i båda projekten, och förhoppningsvis kan de tillsammans snabba på implementering av den nya tekniken. 

Själv har jag stora förhoppningar på lastbilsprojektet, speciellt med tanke på att de fokuserar på eftermarknadslösingar. Som de själva beskriver finns det mycket att vinna på där, både från säkerhets- och från effektiviseringsperspektivet. Givet aktörsammansättningen kommer projektet att titta på både system för enskilda fordon och fordon som kör i kolonn (platoon), och därmed täcka ett brett behovsområde. 

VTTI är onekligen rätt aktör att leda sådana här initiativ. Genom åren har de genomfört flera stora projekt kring lastbilar, däribland Strategic Highway Research Program (SHRP2) där forskarna från SAFER Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers fick en viktig roll för datainsamling och analys. De har också varit ansvariga för den ökända studien om förarbeteende i personbilar, 100-Car Naturalistic Driving Study. VTTI får årligen forskningssponsring på över 45 miljoner dollar, har en infrastruktur som är värd över 110 miljoner dollar och bedriver forskning med mer än 100 privata och offentliga partners inom transportsektor. 

Källor

[1] VTTI. $7.5 million study to develop operational plan for mixed truck fleets. 2020-03-31 Länk

[2] VTTI. Virginia Tech Transportation Institute awarded grants for automated vehicle research. 2019-09-18 Länk

Honda ämnar använda GMs Super Cruise

Hondas nästa generation av eldrivna bilar ska byggas tillsammans med General Motors (GM). De kommer att drivas med GMs Ultium batterier [1, 2].

Honda avser även att inkorporera GMs säkerhetssystem OnStar samt GMs förarstödssytem Super Cruise i sina bilar. Dessa implementeringar sägs bli tillgängliga i årsmodell 2024, i USA och Kanada. GMs teknik har hittills inte används av någon annan tillverkare.

I en annan Honda-relaterad nyhet får vi reda på att den nya Honda Jazz ska ha fysiska kontroller för grundläggande funktioner. De sägs ha fått användaråterkoppling om sämre användarvänlighet för digitala pekskärmar vad det gäller grundläggande funktioner som luftkonditionering [3].

Egen kommentar

Att gå tillbaka till fysiska kontroller tycks vara emot strömmen, men den här typen av utmaningar med användarvänlighet verkar vara gemensamt för de flesta tillverkare. Frågan är dock om det är problem med digitala pekskärmar som sådana, eller om det är problem med hur de digitala gränssnitten är designade? Jag tror på det sista. Man ska inte behöva söka sig i tre undermenyer för att höja temperaturen! Detta är ett problem som uppmärksammats av bland annat amerikanska Consumer Reports.

Källor

[1] GM. General Motors and Honda to Jointly Develop Next-Generation Honda Electric Vehicles Powered by GM’s Ultium Batteries. 2020-04-02 Länk

[2] Abuelsamid, S., Forbes. Honda To Use GM’s Ultium Battery, Super Cruise Hands-Free Driving System In New Electric Car Models. 2020-04-02 Länk

[3] Burgess, R., Autocar. Honda bucks industry trend by removing touchscreen controls. 2020-03-30 Länk

Att undvika kedjekollisioner

Att förutsäga framtiden är en av de största utmaningar för självkörande fordon. Men som med många saker så kan det vara lättare om man hjälps åt. Att samordna fordons medvetande och beteende är sannolikt mer effektivt än att varje fordon planerar för sig självt.

Forskare vid Cranfield University har inom ramen för Multi-Car Collision Avoidance (MuCCA)-projektet testat ett system för samarbete mellan självkörande fordon i motorvägsliknande miljö [2]. Testet visade att fordonen kunde ta ett gemensamt beslut om beteenden och på det sättet kunde de undvika både hinder och hastiga inbromsningar [1].

Projektet finansieras av Innovate UK och Centre for Connected and Autonomous Vehicles som är en del av Department for Transport och Department for Business, Energy & Industrial Strategy i Storbritannien.

Källor

[1] Institution of Mechanical Engineers. Autonomous cars given ‘human-like’ reactions to prevent crashes on shared roads. 2020-03-24 Länk

[2] The Multi-Car Collision Avoidance Project website Länk