Kategoriarkiv: Marknadsundersökningar

IIHS enkätstudie om förarstödssystem

Den ideella organisationen Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) från USA har publicerat resultat från en enkätstudie som visar på att konsumenter är positiva till delautomatisering men mer tveksamma till vissa sofistikerade förarstödsfunktioner [1, 2].

IIHS frågade 1010 amerikanska deltagare med en jämn könsfördelning, genomsnittsålder 46 år, och där hälften inte hade erfarenhet med filcentreringssystem. De frågade kring filcentreringssystem, förarbevakningssystem, automatisk filbytesfunktion och intresse av att äga ett självkörande fordon.

Resultaten visade b.la att :

 • 80% av deltagarna ville använda filcentreringssystem.
 • 36% föredrog filcentrering med händer på ratten jämfört med 27% som föredrog utan händer på ratten, 18% hade ingen preferens, och 16% ville inte ha någon typ av filcentrering.
 • Mer än hälften var bekväma med förarbevakning, men färre var bekväma med kamerabaserad förarbevakning jämfört med sensorer i ratten.
 • Av de som ville ha filcentrering utan händer på ratten fanns det en indikation på potentiell felanvändning av funktionen.
 • 73% svarade att de kan tänka sig använda automatisk filbytesfunktion.
 • 45% föredrog att automatisk filbyte initieras av föraren, medan 14% föredrog att det skulle vara initierat av fordonet.

Forskarna tolkar resultaten som att deltagarna föredrar förarstödsfunktioner som kräver att man har händerna på ratten. Gällande filcentrering utan krav om att hålla händerna på ratten ansåg forskarna att deltagarna i den gruppen var mer benägna att utföra icke-körrelaterade uppgifter i fordonet. Vidare så var deltagarna generellt bekväma med förarbevakning. Forskarna ansåg att detta berodde på en övertygelse om ökad säkerhet i och med minskad felanvändning av filcentreringssystem med förarbevakning.

Ni kan läsa hela rapporten här.

Källor

[1] Mueller, A., Cicchino, J., Calvanelli, Jr., Joseph V. IIHS. Consumer demand for partial driving automation and hands-free driving capability. 2022-06 Länk

[2] Young, J., IIHS. Consumers want safeguards with partial automation. 2022-06-23 Länk

Amerikansk undersökning om AV-acceptans

Enligt Ed Kim, president och chefsanalytiker på marknadsundersökningsföretaget AutoPacific, är autonoma fordon en teknologi som man behöver se och uppleva under flera år innan ett samhälle blir bekväm med det [1].

AutoPacifics senaste studie med 600 amerikanska förare har visat att bara 29% av de svarande skulle vara bekväma med att köra ett autonomt fordon. Något mindre än 26% av de svarande skulle vara bekväma som passagerare i någon annans autonoma fordon.

En majoritet av de svarande uppgav också att de kommer vänta tills dess att det är bevisat att autonoma fordon är säkra och kan användas utan fara.

Studien pekar även på att ålder spelar en roll när det kommer till att acceptera autonoma fordon. Yngre konsumenter är för närvarande mer bekväma med sådana teknologier. Enligt undersökningen säger 40% av de svarande i åldrar mellan 17 och 30 att de skulle vara bekväma i autonoma fordon medan bara 18% av förare som är över 59 år gamla svarat detsamma.

Av Tesla, BMW och Toyota väljer nästan en tredje del av alla svarande (32%) Tesla som det företag de kan lita på för att utvecka trygga och tillförlitliga autonoma fordon. Toyota följer Tesla med 19%. BMW fick 18%.

Källa

[1] AutoPacific, Newswires. Consumers Aren’t Comfortable with Fully Autonomous Vehicle Technology; Want Proven Track Record. 2022-03-03 Länk

Consumer Reports räknar med förarövervakning

Den amerikanska konsumentorganisationen Consumer Reports kommer att publicera Top Picks för år 2022 den 17e Februari där de poängsätter de fordon de anser är bäst på marknaden. De har meddelat att de i år inkluderar utvärdering av förarövervakningssystem [1].

Consumer Reports meddelar att de kommer lägga till två poäng på fordonets totala poäng för adekvata förarövervakningssystem. De förväntar sig att systemet ska på ett tillförlitligt sätt kunna upptäcka ouppmärksamhet och varna föraren för detta när fordonets förarstödssystem är aktiva. Vidare så bör systemet eskalera dessa varningar om föraren inte reagerar på dem. Slutligen ska fordonet, om föraren ändå inte reagerar, kunna stanna på ett säkert sätt. Utöver detta finns andra kriterier gällande exempelvis datasäkerhet kopplat till förarövervakningssystemen.

I utvärderingarna som de gjort inför 2022 Top Picks så är det endast General Motors Super Cruise och Fords BlueCruise som kommer få poäng för förarövervakningssystem. BMW Traffic Jam Assist, Subaru EyeSight and DriverFocus, samt Tesla Autopilot kommer alla gå poänglösa.

Consumer Reports meddelar också att man från och med år 2024 års bilmodeller kommer att dra av upp till två poäng för icke-adekvata förarövervakningssystem.

Källa

[1] Barry, K., Consumer Reports. Driver Monitoring Systems by Ford and GM Are Only Ones to Earn Points in CR’s Tests. 2022-01-20 Länk

Marknadsanalyser: Robotaxi

I en marknadsrapport ifrån Lux Research har man kommit fram till att robotaxi kommer vara dyrare än privatägande, men billigare än taxi och bildelningstjänster [1, 2].

I analysen har hänsyn tagits till kostnaden för driften av robotaxi, och man har tittat på siffror ifrån användning av taxi i olika länder. De kostnadsfaktorer man tagit i åtanke är underhåll, försäkring, fjärrmanövrering, drivmedel, infrastruktur, kostnad för AD teknologi, samt kostnad av fordonet i sig.

Utöver ovan nämnda slutsatserna, så skriver Lux att fordonstillverkare med fördel kan förse robotaxiföretag med fordon, då de inte tillverkar sina egna, och att fordonstillverkare kan driva egna robotaxi-tjänster för att utveckla teknologin i sina fordon och få insikter om hur konsumenter använder deras fordon.

IHS Markit har också gjort en marknadsanalys av robotaxi, och man uppskattar att robotaxi kommer stå för hälften av mobilitetstjänstmarknaden i Kina år 2030 [3].

Egen kommentar

Resultaten ifrån dessa marknadsanalyser förutsätter att användare ser lika på att bli skjutsade av mänskliga förare och tekniska körsystem, och att den skillnaden inte kommer att påverka konsumenters preferens av mobilitetstjänster.

Källor

[1] Edwards, D., Robotics & Automation. ‘Robotaxis will be disruptive to conventional taxis and ride-hailing, but not car ownership’, says new report. 2021-11-02 Länk

[2] The Economics of Robotaxis. Länk

[3] Fusheng, L., China Daily. Robotaxis to seize half of China’s shared mobility market in 2030. 2021-11-05 Länk

Studie kring användning av tech i fordon

Det amerikanska konsumentföretaget J.D. Power har nyligen gjort en studie i USA där de undersökt användning av avancerade teknologier i nya fordon, samt rankat fordonstillverkare utefter deras innovationer [1].

I studien som J.D. Power kallar för Tech Experience Index (TXI) har man gjort enkätundersökningar där man ställt frågor till ägare av fordon med 2021 årsmodell efter 90 dagars ägande. I enkäten har man prioriterat utefter mest avancerade, innovativa och varierande teknologierna för respektive fordonsmärke. Följande är några av de publicerade resultaten:

 • För en av tre avancerade fordonsteknologier så har mindre än hälften av ägarna använt teknologin under de första 90 dagarna, och anledningen är enligt dem själva att de inte har någon nytta av funktionen.
 • Introduktioner och utbildning om teknologin från återförsäljare vid ett köptillfälle kan vara avgörande för nya ägarens användning av teknologin.

I nästa del av studien som berör poängsättning av fordonstillverkares teknologier så har J.D. Power analyserat 36 avancerade teknologier på fyra kategorier: bekvämlighet (convenience), automation (emerging automation), energi och hållbarhet, samt infotainment och uppkoppling.

Topp fem på listan från högst till lägst av max 1000 poäng såg ut såhär: Genesis (634 poäng), Cadillac (551 poäng), Volvo (550 poäng), BMW (545 poäng) och Mercedes-Benz (523 poäng). Notera att Tesla fick allra högst poäng (668 poäng) men blev inte inräknat då J.D. Power saknade data ifrån 15 delstater där de inte fick tillåtelse att undersöka.

Egen kommentar

J.D. Power gav också ett bra citat ifrån pressreleasen, angående teknologier som köpare inte vill använda, nämligen att det blir kostsamt både för både fordonstillverkare och köpare.

Källa

[1] J.D. Power. Newest Vehicle Technologies Going Unused—Many Owners Don’t Intend to Ever Use Them, J.D. Power Finds. 2021-10-06 Länk

Vem har flest patent?

Baserat på en enkät som företaget Patent Result gjort i slutet av januari har nu mediaorganisationen Nikkei gjort en sammanställning av vilka företag har flest patent kopplade till autonoma fordon samt hur konkurrenskraftiga dessa patent är i form av antalet gånger de citerats i rapporter från internationella organisationer, hur många gånger de utmanats av andra företag och antalet överklaganden som lämnats in i förhållande till det [1].

Enligt den sammanställningen är det följande företag som toppar listan:

 • Ford med 6 054 konkurrenskraftspoäng och totalt 1195 patent
 • Toyota med 5 349 konkurrenskraftspoäng och totalt 1 705 patent 
 • Waymo med 4 895 konkurrenskraftspoäng och 582 patent
 • General Motors med 3 193 konkurrenskraftspoäng och 678 patent

En liknande sammanställning gjordes i juli 2018 och kan ni tro – det var Waymo som toppade listan då.

Egen kommentar

Det är oklart för mig vilken period som sammanställning omfattar, gissningsvis från juli 2018 till januari 2021. 

Den här sammanställningen är så klart intressant men samtidigt tycker jag att man inte ska lägga alltför mycket tolkning i den då antalet patent påverkas av många faktorer, inte minst vilka företag som man köpt upp och om man satsar på att förfina existerande lösningar eller om det handlar om att ta fram något helt nytt. 

Källor

[1] Nikkei. Ford and Toyota top self-driving technology league table. 2021-05-22 Länk

Amerikaner obekväma med autonoma fordon

Den ideella trafiksäkerhetsorganisationen AAA har i samarbete med Harvard Kennedy School’s Belfer Center for Science and International Affairs genomfört en undersökning med syfte att ta reda på vad amerikanska förare tycker och tror om autonoma fordon [1].

Undersökningen visade att de flesta tillfrågade skulle känna sig obekväma med att dela väg med autonoma fordon, oberoende vilken trafiksituation det gäller och om det handlar om lastbilar, små leveransfordon eller personbilar. Deras oro skulle dock kunna lindras betydligt med hjälp av tydliga markeringar som visar att det är ett autonomt fordon, körfält avsedda för autonoma fordon samt begränsade tider då autonoma fordon får färdas på allmän väg.

En annan intressant slutsats från undersökningen är att bara 35% av de tillfrågade visste att det finns delstater i USA som tillåter testning av självkörande fordon på allmänna vägar idag. Detta trots att testning är tillåten i 38 delstater samt i District of Columbia. Ungefär 30% av de tillfrågade hade negativ åsikt om att det pågår testning på allmänna vägar. Detta motiverades med följande faktorer: att dela väg med autonoma fordon är osäkert, att ansvarsfrågor är otydliga i fall att det sker en olycka, att det är otydligt vem som överser tester, att allmänheten behöver utbildas bättre samt att andra förare ej vet att fordonet i närheten är autonomt. 

Baserat på undersökningen föreslås följande åtgärder:

 • Autonoma fordon som används på allmänna vägar bör uppvisa säkert och förutsägbart beteende – som definierats av tillsynsmyndigheter.
 • Autonoma fordon bör fungera konsekvent och enligt plan.
 • Allmänheten förstår tydligt vem som skulle vara ansvarig vid en kollision med ett autonomt fordon.
 • Allmänheten kan enkelt och snabbt identifiera när de delar vägen med ett autonomt fordon.

Egen kommentar

Just nu finns det två skolor i branschen kring den sista punkten ovan: en som tycker att autonoma fordon inte bör visa på något sätt att de är autonoma, och en annan som tycker tvärtom. Standardiseringsorganisationen SAE har föreslagit att fordon som färdas på allmän väg ska visa med en lampa att de framförs i autonomt läge. I Japan har man krav på att fordon som framförs i automationsläge motsvarande SAE-nivå 3 på allmän väg ska vara utrustade med en skylt (sticker) som visar detta. Ämnet diskuteras för närvarande också inom standardiseringsorganisationen ISO, som jag personligen är involverad i, och där lutar det åt att fordon som kan framföras endast i autonomt läge (s.k. single mode vehicles) inte behöver visa på något specifikt sätt att de är autonoma när de färdas på allmän väg. Däremot föreslår ISO standarden för autonoma fordon i gruvor och dylikt att fordon ska visa med en specifik lampa både när de framförs i autonomt läge och när de framförs manuellt. Sista ordet om detta är nog inte sagt ännu. 

Det är lite oklart hur undersökningen från ovan gjorts exakt. Troligtvis handlar det om undersökningen som genomfördes i januari 2021 där 1010 amerikanska förare blev intervjuade.

Källor

[1] AAA News Room. Drivers should know if they are sharing the road with self-driving test vehicles. 2021-05-14 Länk

Nya konsumentsiffror från Deloitte

Resultaten från årets jätteenkät med individer i bilköpande ålder är här. I likhet med förra årets rapport så intervjuades personer från över tjugo länder men inte någon från Skandinavien. Som vanligt skiljer sig åsikter och förväntningar mellan länder, både i trend och nivå.

Några huvudslutsatser är dock att

 • Pandemin försenar efterfrågan på nya (dyra) fordon.
 • Fler börjar ifrågasätta nyttan med uppkopplade fordon men upptäcker nyttan med aktivt förarstöd.
 • Konsumenterna har sedan förra mätningen blivit något mindre intresserade av elbilar och funderar fortfarande över laddinfrastruktur och räckvidd.
 • Slaget mellan att köpa bil online eller hos bilhandlare är inte över.

Källa

[1] Deloitte. 2021 Global Automotive Consumer Study. Länk

Generation AI 2020

IEEE har presenterat en ny studie under titeln Generation AI 2020: Health, Wellness and Technology in a Post-COVID World [1]Den har undersökt vad millennials tycker om artificiell intelligens (AI) och andra nya teknologier när det gäller hälsa och välbefinnande inom deras familjer. 

Studien har genomförts under perioden 25 september till 6 oktober 2020 och är baserad på en enkät med 2000 föräldrar i åldern 24–39 år, med minst ett barn under 11 år tillhörande Generation Alpha. Deltagarna kom från Storbritannien, Indien, Kina och Brasilien. Anledningen till det här deltagarurvalet är att millenniels utgör en stor del av befolkningen och har stort inflytande globalt, medan Generation Alpha anses vara den mest teknikvana generationen någonsin. 

Frågor som behandlats inkluderar AI i vården, AI för förenkling av dagssysslor, självkörande transporter, etc. Några av slutsatserna från studien är:

 • En majoritet av de tillfrågade (ungefär 90%) hade åtminstone viss tillit till robotar som rengör eller sanerar offentliga utrymmen som resecenter, biografer, restauranger eller skolor. Av de tillfrågade hade 44% fullständigt förtroende för sådana robotar.
 • Av de tillfrågade skulle ungefär 85% använda virtuell verklighet (VR) för att besöka sina närstående på vårdhem och intensivvårdsavdelningar.
 • Ungefär 60% av de tillfrågade konstaterade att det är extremt eller mycket troligt att de skulle låta sitt barn ta en självkörande buss till skolan, givet att sådana bussar visat sig vara säkra och är bemannade av en vaktrobot. 

Egen kommentar

Det är intressant att så pass många som 60% av de tillfrågade skulle låta sitt barn åka självkörande skolbuss. Tidigare studier har nämligen visat betydligt större skepsis. Det är svårt att säga vad den skillnaden beror på exakt, men en del av förklaringen ligger säkerligen i urvalet av studiedeltagrana. Millennials är uppvuxna med modern teknologi och kan ha större förtroende för nya teknologier än äldre generationer.

Källor

[1] IEEE. Generation AI 2020: Health, Wellness and Technology in a Post-COVID World.  2020-10-26 Länk

Privatliv och datasäkerhet

Frågan om datasäkerhet och privatliv är uppe på dagordningen igen.

Dels tar Consumer Reports upp ämnet i en ny utredning baserad på bland annat en enkät till över 5000 amerikaner. Utredningen konstaterar att oron hos konsumenter ökar och att det därför borde finnas ett kommersiellt utrymme för aktörer som tar det i beaktande [1]. Som exempel gavs att 32% av de som gått från Android till Iphone gjort så på grund av upplevd datasäkerhetsfördel.

Samtidigt konstaterar en grupp forskare från Huddersfield i Storbritannien att utmaningarna kring acceptans för självkörande fordon går att kategorisera i sex temata: Medvetandegörande, Utbildning av säljare och användare, Säkerhet, Ansvar, Lagstiftning, och Tillit [2]. Studien bygger på expertintervjuer och slutsatsen är att dessa frågor är långt från nog utredda och måste hanteras gemensamt av flertal aktörer. Bland åtgärdsförslagen hittas exemplevis certifiering av fordonsanvändarna och att bygga tillit genom att exponera allmänheten för självkörande fordon och tillhörande datasäkerhetsrisker.

Egen kommentar

Studien baserad på expertintervjuer är tydligare i beskrivningarna av utmaningarna än lösningar. Hur allmänheten ska exponeras för datasäkerhetsrisker lämnas till exempel till läsaren som övning.

Att i praktiken kräva körkort för självkörande fordon kommer förstås begränsa potentialen för persontransporter och kan därför uppfattas som kontroversiellt.

Källor

[1] Rasool, C., Weaver, A. Consumer Reports Study Finds Marketplace Demand for Privacy and Security. 2020-10-21 Länk

[2] Liu, N., Nikitas, A., Parkinson, S. Exploring expert perceptions about the cyber security and privacy of Connected and Autonomous Vehicles: A thematic analysis approach. 2020-11 Länk