Kategoriarkiv: Marknadsundersökningar

Baidu och Pony.ai får tummen upp i Peking

Den kinesiska huvudstaden har gett klartecken till Baidu och Pony.ai för robotaxi utan säkerhetsförare [1].

I likhet med liknande tillstånd i USA väljer myndigheterna i Peking ett försiktigt tillvägagångssätt med begränsningar i antal fordon och platser. Till en början kommer varje företag att få köra tio fordon i det så kallade ”High-Level Automated Demonstration Area” i Yizhuang, en förort sydost om staden. Användare kan vid behov kommunicera med fjärroperatörer under resan. 

Källa

[1] Hope, G., IoT World Today. Driverless Taxis Approved to Run in Beijing. 2023-03-17 Länk

Ökad rädsla för ADS i USA

En årlig enkätstudie från American Automobile Association (AAA) visar på en ökad rädsla för och dalande tillit till ”helt autonoma körsystem”. Av totalt 949 deltagare svarade 68% att de är rädda för ”driverless tech”, vilket är den mest dramatiska ökningen sedan 2020 [1].

”Vi förväntade oss inte en så dramatisk nedgång i förtroendet från tidigare år, även om det inte är helt förvånande med tanke på antalet högprofilerade krascher som har inträffat på grund av överdriven tillit till nuvarande fordonsteknik”, säger Greg Brannon forskningsansvarig på AAA.

AAA tror att brister i tydliggörande och namngivning av ADAS-funktioner bidrar till förvirring. Detta återspeglades i en annan av undersökningens resultat som visade att nästan 1 av 10 förare tror att de idag kan köpa ett fordon som kör sig självt medan de sover.

Undersökningen visade dock att sex av tio förare ”definitivt” eller ”förmodligen” skulle vilja ha ADAS – som erbjuder förarstöd snarare än full kontroll – vid sitt nästa köp.

Egen kommentar

Tillit till automation är komplext och påverkas av en mängd olika faktorer redan innan människor använder ett system. Man brukar prata om vikten av ”lämplig” snarare än ”hög” tillit när det kommer till att interagera med automatiserade system. Detta bygger på en förståelse för möjligheterna och begränsningarna med ett visst system. Här har tillverkare och andra intressenter ett ansvar att vara tydliga och göra det lätt för allmänheten att ta till sig sådan information.

Källa

[1] Hope, G., IoT World Today. AAA Survey Finds Fear of Self-Driving Cars Is Increasing. 2023-03-08 Länk

Consumer reports utvärderar ADA

Den amerikanska konsumentorganisationen Consumer Reports har gjort sin årliga testning av förarstödssystem. Den här gången riktar den in sig på det de kallar för Active Driver Assistance (ADA) vilket innebär kombination av adaptiv farthållare och körfältscentreringsstöd [1].

Poängsättningen baseras på testkörningar mellan september och december, 2022. Varje ADA-system fick poäng i 40 olika tester inom kategorierna:

 • Capability and performance
 • Keeping the driver engaged
 • Ease of use
 • Clear when safe to use
 • Unresponsive Driver

12 system utvärderades och resultaten visade att Fords BlueCruise system kom på förstaplats, följt av Chevrolet/GMC/Cadillacs Super Cruise. Gemensamt för dessa två är att de båda har kamerabaserad förarbevakning. Tesla låg i testet som gjordes 2020 (som vi skrev om här) på en andraplats men har nu puttats ner till sjunde plats. Detta då det inte skett betydande förändringar i Autopilot och att Tesla fortfarande inte har ett tillräckligt bra förarbevakningssystem.

Ni kan se hela listan i källan.

Källa

[1] Monticello, M., Consumer Reports. Ford’s BlueCruise Ousts GM’s Super Cruise as CR’s Top-Rated Active Driving Assistance System. 2024-01-25 Länk

Låg global acceptansnivå

Skriven av Max Fransson och Daban Rizgary

Forskning från Lloyd’s Register Foundation indikerar att endast 27% av världens befolkning skulle känna sig trygga i en självkörande bil [1].

Resultaten tyder på att en av de mest framstående utmaningarna som biltillverkare har, och troligen även kommer att ha i framtiden, är att öka acceptansen från allmänheten.

Rapporten bygger på data som är insamlade från 125 000 människor i 121 länder. Frågorna gällde bland annat deras attityd och inställning kring AI samt missbruk av personlig data.

Studien argumenterar för att högre utbildningsnivå kan ha en koppling till ökad acceptans och känsla av säkerhet när det gäller självkörande fordon. Det görs även en liknande koppling gällande tillgång till internet, där tillgången till internet verkar medföra en högre upplevd säkerhet i självkörande fordon.

Ni kan läsa hela rapporten här.

Motionals årliga kundundersökning Mobility Report 2022 som gjorts med 1000 amerikanska deltagare har å andra sidan visat att 2/3 av deltagarna kände sig bekväma med säkerheten i autonoma fordon [2].

Ni kan läsa Motionals rapport här.

Egen kommentar

Jag hittar inte siffran för vilken andel som svarade att de skulle känna sig säkra i en självkörande bil med respondenter från USA i första källan men noterade att det land med högst andel var danmark där 45% svarade att de skulle känna sig säkra.

Källa

[1] LR Foundation. Majority of world’s population feel self-driving cars are unsafe. 2022-11-25 Länk

[2] Motional. Mobility Report. 2022-11 Länk

IIHS nya ADAS Studie

En undersökning från amerikanska The Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) med ca 600 svarande som äger fordon med förarstödssystem tyder på att de har en högre sannolikhet att vara distraherade bakom ratten, jämfört med förare av fordon utan denna teknik [1].

53% av ägare till en Cadillac Super Cruise var bekväma med att betrakta och använda sitt fordon som helt självkörande. Detta är problematiskt eftersom tekniken ibland kan bete sig oberäkneligt och kräva att föraren tar över kontrollen. Om föraren då är distraherad så kan detta få omfattande konsekvenser.

Fordonstillverkare är medvetna om dessa beteenden och har försökt motverka det genom att lägga till funktioner som gör att föraren måste bekräfta sin uppmärksamhet, exempelvis genom att placera båda händerna på ratten och hålla ögonen på vägen.

Ni kan läsa hela rapporten här.

Källa

[1] Gibson, K., CBS News. Drivers shouldn’t use driver-assistance tech like autopilot, group warns. 2022-10-11 Länk

IIHS enkätstudie om förarstödssystem

Den ideella organisationen Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) från USA har publicerat resultat från en enkätstudie som visar på att konsumenter är positiva till delautomatisering men mer tveksamma till vissa sofistikerade förarstödsfunktioner [1, 2].

IIHS frågade 1010 amerikanska deltagare med en jämn könsfördelning, genomsnittsålder 46 år, och där hälften inte hade erfarenhet med filcentreringssystem. De frågade kring filcentreringssystem, förarbevakningssystem, automatisk filbytesfunktion och intresse av att äga ett självkörande fordon.

Resultaten visade b.la att :

 • 80% av deltagarna ville använda filcentreringssystem.
 • 36% föredrog filcentrering med händer på ratten jämfört med 27% som föredrog utan händer på ratten, 18% hade ingen preferens, och 16% ville inte ha någon typ av filcentrering.
 • Mer än hälften var bekväma med förarbevakning, men färre var bekväma med kamerabaserad förarbevakning jämfört med sensorer i ratten.
 • Av de som ville ha filcentrering utan händer på ratten fanns det en indikation på potentiell felanvändning av funktionen.
 • 73% svarade att de kan tänka sig använda automatisk filbytesfunktion.
 • 45% föredrog att automatisk filbyte initieras av föraren, medan 14% föredrog att det skulle vara initierat av fordonet.

Forskarna tolkar resultaten som att deltagarna föredrar förarstödsfunktioner som kräver att man har händerna på ratten. Gällande filcentrering utan krav om att hålla händerna på ratten ansåg forskarna att deltagarna i den gruppen var mer benägna att utföra icke-körrelaterade uppgifter i fordonet. Vidare så var deltagarna generellt bekväma med förarbevakning. Forskarna ansåg att detta berodde på en övertygelse om ökad säkerhet i och med minskad felanvändning av filcentreringssystem med förarbevakning.

Ni kan läsa hela rapporten här.

Källor

[1] Mueller, A., Cicchino, J., Calvanelli, Jr., Joseph V. IIHS. Consumer demand for partial driving automation and hands-free driving capability. 2022-06 Länk

[2] Young, J., IIHS. Consumers want safeguards with partial automation. 2022-06-23 Länk

Amerikansk undersökning om AV-acceptans

Enligt Ed Kim, president och chefsanalytiker på marknadsundersökningsföretaget AutoPacific, är autonoma fordon en teknologi som man behöver se och uppleva under flera år innan ett samhälle blir bekväm med det [1].

AutoPacifics senaste studie med 600 amerikanska förare har visat att bara 29% av de svarande skulle vara bekväma med att köra ett autonomt fordon. Något mindre än 26% av de svarande skulle vara bekväma som passagerare i någon annans autonoma fordon.

En majoritet av de svarande uppgav också att de kommer vänta tills dess att det är bevisat att autonoma fordon är säkra och kan användas utan fara.

Studien pekar även på att ålder spelar en roll när det kommer till att acceptera autonoma fordon. Yngre konsumenter är för närvarande mer bekväma med sådana teknologier. Enligt undersökningen säger 40% av de svarande i åldrar mellan 17 och 30 att de skulle vara bekväma i autonoma fordon medan bara 18% av förare som är över 59 år gamla svarat detsamma.

Av Tesla, BMW och Toyota väljer nästan en tredje del av alla svarande (32%) Tesla som det företag de kan lita på för att utvecka trygga och tillförlitliga autonoma fordon. Toyota följer Tesla med 19%. BMW fick 18%.

Källa

[1] AutoPacific, Newswires. Consumers Aren’t Comfortable with Fully Autonomous Vehicle Technology; Want Proven Track Record. 2022-03-03 Länk

Consumer Reports räknar med förarövervakning

Den amerikanska konsumentorganisationen Consumer Reports kommer att publicera Top Picks för år 2022 den 17e Februari där de poängsätter de fordon de anser är bäst på marknaden. De har meddelat att de i år inkluderar utvärdering av förarövervakningssystem [1].

Consumer Reports meddelar att de kommer lägga till två poäng på fordonets totala poäng för adekvata förarövervakningssystem. De förväntar sig att systemet ska på ett tillförlitligt sätt kunna upptäcka ouppmärksamhet och varna föraren för detta när fordonets förarstödssystem är aktiva. Vidare så bör systemet eskalera dessa varningar om föraren inte reagerar på dem. Slutligen ska fordonet, om föraren ändå inte reagerar, kunna stanna på ett säkert sätt. Utöver detta finns andra kriterier gällande exempelvis datasäkerhet kopplat till förarövervakningssystemen.

I utvärderingarna som de gjort inför 2022 Top Picks så är det endast General Motors Super Cruise och Fords BlueCruise som kommer få poäng för förarövervakningssystem. BMW Traffic Jam Assist, Subaru EyeSight and DriverFocus, samt Tesla Autopilot kommer alla gå poänglösa.

Consumer Reports meddelar också att man från och med år 2024 års bilmodeller kommer att dra av upp till två poäng för icke-adekvata förarövervakningssystem.

Källa

[1] Barry, K., Consumer Reports. Driver Monitoring Systems by Ford and GM Are Only Ones to Earn Points in CR’s Tests. 2022-01-20 Länk

Marknadsanalyser: Robotaxi

I en marknadsrapport ifrån Lux Research har man kommit fram till att robotaxi kommer vara dyrare än privatägande, men billigare än taxi och bildelningstjänster [1, 2].

I analysen har hänsyn tagits till kostnaden för driften av robotaxi, och man har tittat på siffror ifrån användning av taxi i olika länder. De kostnadsfaktorer man tagit i åtanke är underhåll, försäkring, fjärrmanövrering, drivmedel, infrastruktur, kostnad för AD teknologi, samt kostnad av fordonet i sig.

Utöver ovan nämnda slutsatserna, så skriver Lux att fordonstillverkare med fördel kan förse robotaxiföretag med fordon, då de inte tillverkar sina egna, och att fordonstillverkare kan driva egna robotaxi-tjänster för att utveckla teknologin i sina fordon och få insikter om hur konsumenter använder deras fordon.

IHS Markit har också gjort en marknadsanalys av robotaxi, och man uppskattar att robotaxi kommer stå för hälften av mobilitetstjänstmarknaden i Kina år 2030 [3].

Egen kommentar

Resultaten ifrån dessa marknadsanalyser förutsätter att användare ser lika på att bli skjutsade av mänskliga förare och tekniska körsystem, och att den skillnaden inte kommer att påverka konsumenters preferens av mobilitetstjänster.

Källor

[1] Edwards, D., Robotics & Automation. ‘Robotaxis will be disruptive to conventional taxis and ride-hailing, but not car ownership’, says new report. 2021-11-02 Länk

[2] The Economics of Robotaxis. Länk

[3] Fusheng, L., China Daily. Robotaxis to seize half of China’s shared mobility market in 2030. 2021-11-05 Länk

Studie kring användning av tech i fordon

Det amerikanska konsumentföretaget J.D. Power har nyligen gjort en studie i USA där de undersökt användning av avancerade teknologier i nya fordon, samt rankat fordonstillverkare utefter deras innovationer [1].

I studien som J.D. Power kallar för Tech Experience Index (TXI) har man gjort enkätundersökningar där man ställt frågor till ägare av fordon med 2021 årsmodell efter 90 dagars ägande. I enkäten har man prioriterat utefter mest avancerade, innovativa och varierande teknologierna för respektive fordonsmärke. Följande är några av de publicerade resultaten:

 • För en av tre avancerade fordonsteknologier så har mindre än hälften av ägarna använt teknologin under de första 90 dagarna, och anledningen är enligt dem själva att de inte har någon nytta av funktionen.
 • Introduktioner och utbildning om teknologin från återförsäljare vid ett köptillfälle kan vara avgörande för nya ägarens användning av teknologin.

I nästa del av studien som berör poängsättning av fordonstillverkares teknologier så har J.D. Power analyserat 36 avancerade teknologier på fyra kategorier: bekvämlighet (convenience), automation (emerging automation), energi och hållbarhet, samt infotainment och uppkoppling.

Topp fem på listan från högst till lägst av max 1000 poäng såg ut såhär: Genesis (634 poäng), Cadillac (551 poäng), Volvo (550 poäng), BMW (545 poäng) och Mercedes-Benz (523 poäng). Notera att Tesla fick allra högst poäng (668 poäng) men blev inte inräknat då J.D. Power saknade data ifrån 15 delstater där de inte fick tillåtelse att undersöka.

Egen kommentar

J.D. Power gav också ett bra citat ifrån pressreleasen, angående teknologier som köpare inte vill använda, nämligen att det blir kostsamt både för både fordonstillverkare och köpare.

Källa

[1] J.D. Power. Newest Vehicle Technologies Going Unused—Many Owners Don’t Intend to Ever Use Them, J.D. Power Finds. 2021-10-06 Länk