Kategoriarkiv: Marknadsundersökningar

Marknadsanalyser: Robotaxi

I en marknadsrapport ifrån Lux Research har man kommit fram till att robotaxi kommer vara dyrare än privatägande, men billigare än taxi och bildelningstjänster [1, 2].

I analysen har hänsyn tagits till kostnaden för driften av robotaxi, och man har tittat på siffror ifrån användning av taxi i olika länder. De kostnadsfaktorer man tagit i åtanke är underhåll, försäkring, fjärrmanövrering, drivmedel, infrastruktur, kostnad för AD teknologi, samt kostnad av fordonet i sig.

Utöver ovan nämnda slutsatserna, så skriver Lux att fordonstillverkare med fördel kan förse robotaxiföretag med fordon, då de inte tillverkar sina egna, och att fordonstillverkare kan driva egna robotaxi-tjänster för att utveckla teknologin i sina fordon och få insikter om hur konsumenter använder deras fordon.

IHS Markit har också gjort en marknadsanalys av robotaxi, och man uppskattar att robotaxi kommer stå för hälften av mobilitetstjänstmarknaden i Kina år 2030 [3].

Egen kommentar

Resultaten ifrån dessa marknadsanalyser förutsätter att användare ser lika på att bli skjutsade av mänskliga förare och tekniska körsystem, och att den skillnaden inte kommer att påverka konsumenters preferens av mobilitetstjänster.

Källor

[1] Edwards, D., Robotics & Automation. ‘Robotaxis will be disruptive to conventional taxis and ride-hailing, but not car ownership’, says new report. 2021-11-02 Länk

[2] The Economics of Robotaxis. Länk

[3] Fusheng, L., China Daily. Robotaxis to seize half of China’s shared mobility market in 2030. 2021-11-05 Länk

Studie kring användning av tech i fordon

Det amerikanska konsumentföretaget J.D. Power har nyligen gjort en studie i USA där de undersökt användning av avancerade teknologier i nya fordon, samt rankat fordonstillverkare utefter deras innovationer [1].

I studien som J.D. Power kallar för Tech Experience Index (TXI) har man gjort enkätundersökningar där man ställt frågor till ägare av fordon med 2021 årsmodell efter 90 dagars ägande. I enkäten har man prioriterat utefter mest avancerade, innovativa och varierande teknologierna för respektive fordonsmärke. Följande är några av de publicerade resultaten:

 • För en av tre avancerade fordonsteknologier så har mindre än hälften av ägarna använt teknologin under de första 90 dagarna, och anledningen är enligt dem själva att de inte har någon nytta av funktionen.
 • Introduktioner och utbildning om teknologin från återförsäljare vid ett köptillfälle kan vara avgörande för nya ägarens användning av teknologin.

I nästa del av studien som berör poängsättning av fordonstillverkares teknologier så har J.D. Power analyserat 36 avancerade teknologier på fyra kategorier: bekvämlighet (convenience), automation (emerging automation), energi och hållbarhet, samt infotainment och uppkoppling.

Topp fem på listan från högst till lägst av max 1000 poäng såg ut såhär: Genesis (634 poäng), Cadillac (551 poäng), Volvo (550 poäng), BMW (545 poäng) och Mercedes-Benz (523 poäng). Notera att Tesla fick allra högst poäng (668 poäng) men blev inte inräknat då J.D. Power saknade data ifrån 15 delstater där de inte fick tillåtelse att undersöka.

Egen kommentar

J.D. Power gav också ett bra citat ifrån pressreleasen, angående teknologier som köpare inte vill använda, nämligen att det blir kostsamt både för både fordonstillverkare och köpare.

Källa

[1] J.D. Power. Newest Vehicle Technologies Going Unused—Many Owners Don’t Intend to Ever Use Them, J.D. Power Finds. 2021-10-06 Länk

Vem har flest patent?

Baserat på en enkät som företaget Patent Result gjort i slutet av januari har nu mediaorganisationen Nikkei gjort en sammanställning av vilka företag har flest patent kopplade till autonoma fordon samt hur konkurrenskraftiga dessa patent är i form av antalet gånger de citerats i rapporter från internationella organisationer, hur många gånger de utmanats av andra företag och antalet överklaganden som lämnats in i förhållande till det [1].

Enligt den sammanställningen är det följande företag som toppar listan:

 • Ford med 6 054 konkurrenskraftspoäng och totalt 1195 patent
 • Toyota med 5 349 konkurrenskraftspoäng och totalt 1 705 patent 
 • Waymo med 4 895 konkurrenskraftspoäng och 582 patent
 • General Motors med 3 193 konkurrenskraftspoäng och 678 patent

En liknande sammanställning gjordes i juli 2018 och kan ni tro – det var Waymo som toppade listan då.

Egen kommentar

Det är oklart för mig vilken period som sammanställning omfattar, gissningsvis från juli 2018 till januari 2021. 

Den här sammanställningen är så klart intressant men samtidigt tycker jag att man inte ska lägga alltför mycket tolkning i den då antalet patent påverkas av många faktorer, inte minst vilka företag som man köpt upp och om man satsar på att förfina existerande lösningar eller om det handlar om att ta fram något helt nytt. 

Källor

[1] Nikkei. Ford and Toyota top self-driving technology league table. 2021-05-22 Länk

Amerikaner obekväma med autonoma fordon

Den ideella trafiksäkerhetsorganisationen AAA har i samarbete med Harvard Kennedy School’s Belfer Center for Science and International Affairs genomfört en undersökning med syfte att ta reda på vad amerikanska förare tycker och tror om autonoma fordon [1].

Undersökningen visade att de flesta tillfrågade skulle känna sig obekväma med att dela väg med autonoma fordon, oberoende vilken trafiksituation det gäller och om det handlar om lastbilar, små leveransfordon eller personbilar. Deras oro skulle dock kunna lindras betydligt med hjälp av tydliga markeringar som visar att det är ett autonomt fordon, körfält avsedda för autonoma fordon samt begränsade tider då autonoma fordon får färdas på allmän väg.

En annan intressant slutsats från undersökningen är att bara 35% av de tillfrågade visste att det finns delstater i USA som tillåter testning av självkörande fordon på allmänna vägar idag. Detta trots att testning är tillåten i 38 delstater samt i District of Columbia. Ungefär 30% av de tillfrågade hade negativ åsikt om att det pågår testning på allmänna vägar. Detta motiverades med följande faktorer: att dela väg med autonoma fordon är osäkert, att ansvarsfrågor är otydliga i fall att det sker en olycka, att det är otydligt vem som överser tester, att allmänheten behöver utbildas bättre samt att andra förare ej vet att fordonet i närheten är autonomt. 

Baserat på undersökningen föreslås följande åtgärder:

 • Autonoma fordon som används på allmänna vägar bör uppvisa säkert och förutsägbart beteende – som definierats av tillsynsmyndigheter.
 • Autonoma fordon bör fungera konsekvent och enligt plan.
 • Allmänheten förstår tydligt vem som skulle vara ansvarig vid en kollision med ett autonomt fordon.
 • Allmänheten kan enkelt och snabbt identifiera när de delar vägen med ett autonomt fordon.

Egen kommentar

Just nu finns det två skolor i branschen kring den sista punkten ovan: en som tycker att autonoma fordon inte bör visa på något sätt att de är autonoma, och en annan som tycker tvärtom. Standardiseringsorganisationen SAE har föreslagit att fordon som färdas på allmän väg ska visa med en lampa att de framförs i autonomt läge. I Japan har man krav på att fordon som framförs i automationsläge motsvarande SAE-nivå 3 på allmän väg ska vara utrustade med en skylt (sticker) som visar detta. Ämnet diskuteras för närvarande också inom standardiseringsorganisationen ISO, som jag personligen är involverad i, och där lutar det åt att fordon som kan framföras endast i autonomt läge (s.k. single mode vehicles) inte behöver visa på något specifikt sätt att de är autonoma när de färdas på allmän väg. Däremot föreslår ISO standarden för autonoma fordon i gruvor och dylikt att fordon ska visa med en specifik lampa både när de framförs i autonomt läge och när de framförs manuellt. Sista ordet om detta är nog inte sagt ännu. 

Det är lite oklart hur undersökningen från ovan gjorts exakt. Troligtvis handlar det om undersökningen som genomfördes i januari 2021 där 1010 amerikanska förare blev intervjuade.

Källor

[1] AAA News Room. Drivers should know if they are sharing the road with self-driving test vehicles. 2021-05-14 Länk

Nya konsumentsiffror från Deloitte

Resultaten från årets jätteenkät med individer i bilköpande ålder är här. I likhet med förra årets rapport så intervjuades personer från över tjugo länder men inte någon från Skandinavien. Som vanligt skiljer sig åsikter och förväntningar mellan länder, både i trend och nivå.

Några huvudslutsatser är dock att

 • Pandemin försenar efterfrågan på nya (dyra) fordon.
 • Fler börjar ifrågasätta nyttan med uppkopplade fordon men upptäcker nyttan med aktivt förarstöd.
 • Konsumenterna har sedan förra mätningen blivit något mindre intresserade av elbilar och funderar fortfarande över laddinfrastruktur och räckvidd.
 • Slaget mellan att köpa bil online eller hos bilhandlare är inte över.

Källa

[1] Deloitte. 2021 Global Automotive Consumer Study. Länk

Generation AI 2020

IEEE har presenterat en ny studie under titeln Generation AI 2020: Health, Wellness and Technology in a Post-COVID World [1]Den har undersökt vad millennials tycker om artificiell intelligens (AI) och andra nya teknologier när det gäller hälsa och välbefinnande inom deras familjer. 

Studien har genomförts under perioden 25 september till 6 oktober 2020 och är baserad på en enkät med 2000 föräldrar i åldern 24–39 år, med minst ett barn under 11 år tillhörande Generation Alpha. Deltagarna kom från Storbritannien, Indien, Kina och Brasilien. Anledningen till det här deltagarurvalet är att millenniels utgör en stor del av befolkningen och har stort inflytande globalt, medan Generation Alpha anses vara den mest teknikvana generationen någonsin. 

Frågor som behandlats inkluderar AI i vården, AI för förenkling av dagssysslor, självkörande transporter, etc. Några av slutsatserna från studien är:

 • En majoritet av de tillfrågade (ungefär 90%) hade åtminstone viss tillit till robotar som rengör eller sanerar offentliga utrymmen som resecenter, biografer, restauranger eller skolor. Av de tillfrågade hade 44% fullständigt förtroende för sådana robotar.
 • Av de tillfrågade skulle ungefär 85% använda virtuell verklighet (VR) för att besöka sina närstående på vårdhem och intensivvårdsavdelningar.
 • Ungefär 60% av de tillfrågade konstaterade att det är extremt eller mycket troligt att de skulle låta sitt barn ta en självkörande buss till skolan, givet att sådana bussar visat sig vara säkra och är bemannade av en vaktrobot. 

Egen kommentar

Det är intressant att så pass många som 60% av de tillfrågade skulle låta sitt barn åka självkörande skolbuss. Tidigare studier har nämligen visat betydligt större skepsis. Det är svårt att säga vad den skillnaden beror på exakt, men en del av förklaringen ligger säkerligen i urvalet av studiedeltagrana. Millennials är uppvuxna med modern teknologi och kan ha större förtroende för nya teknologier än äldre generationer.

Källor

[1] IEEE. Generation AI 2020: Health, Wellness and Technology in a Post-COVID World.  2020-10-26 Länk

Privatliv och datasäkerhet

Frågan om datasäkerhet och privatliv är uppe på dagordningen igen.

Dels tar Consumer Reports upp ämnet i en ny utredning baserad på bland annat en enkät till över 5000 amerikaner. Utredningen konstaterar att oron hos konsumenter ökar och att det därför borde finnas ett kommersiellt utrymme för aktörer som tar det i beaktande [1]. Som exempel gavs att 32% av de som gått från Android till Iphone gjort så på grund av upplevd datasäkerhetsfördel.

Samtidigt konstaterar en grupp forskare från Huddersfield i Storbritannien att utmaningarna kring acceptans för självkörande fordon går att kategorisera i sex temata: Medvetandegörande, Utbildning av säljare och användare, Säkerhet, Ansvar, Lagstiftning, och Tillit [2]. Studien bygger på expertintervjuer och slutsatsen är att dessa frågor är långt från nog utredda och måste hanteras gemensamt av flertal aktörer. Bland åtgärdsförslagen hittas exemplevis certifiering av fordonsanvändarna och att bygga tillit genom att exponera allmänheten för självkörande fordon och tillhörande datasäkerhetsrisker.

Egen kommentar

Studien baserad på expertintervjuer är tydligare i beskrivningarna av utmaningarna än lösningar. Hur allmänheten ska exponeras för datasäkerhetsrisker lämnas till exempel till läsaren som övning.

Att i praktiken kräva körkort för självkörande fordon kommer förstås begränsa potentialen för persontransporter och kan därför uppfattas som kontroversiellt.

Källor

[1] Rasool, C., Weaver, A. Consumer Reports Study Finds Marketplace Demand for Privacy and Security. 2020-10-21 Länk

[2] Liu, N., Nikitas, A., Parkinson, S. Exploring expert perceptions about the cyber security and privacy of Connected and Autonomous Vehicles: A thematic analysis approach. 2020-11 Länk

Capgemini vet hur lönsamhet ska nås

I årets version av Connected Vehicle Trend Radar har Capgemini intervjuat över 3 000 konsumenter och experter för att komma på hur fordonstillverkare ska kunna tjäna pengar på uppkopplade tjänster [1].

I korthet verkar de flesta fordonstillverkarna ha långt kvar till att lyckas nyttja den potential som uppkoppling erbjuder. Dels beror detta på att färre än vartannat fordon har tillgång till sådana tjänster, och dels används existerande tjänster inte i särskilt stor utsträckning.

Grundproblemet föreslås ligga i att fordonstillverkarna hanterar tjänster på samma sätt som de behandlar sin hårdvara: att se sig själva som enda leverantör.

Fordonstillverkarna rekommenderas både integrera tredjepartslösningar för att göra tjänsterna mer attraktiva och att utveckla egna lösningar innan de kan förvänta sig göra pengar på den data som då kan samlas in.

Mest värdefulla ansåg konsumenter att säkerhet- och trygghetssystem var, och minst intressant ansåg de tjänsten att få varuleverans i fordonet. Tjänsterna ska enligt Capgemini dock inte förväntas generera vinst var för sig utan vara byggklossar i en större portfolio.

Det påminns även om att bilen är bara en liten del av en konsuments digitala miljö och att lösningarna därför bör ses från ett större perspektiv än begränsat till bilen.

Håller ni med om detta?

Källa

[1] Cäsar, M. et al., Capgemini. Connected Vehicle Trend Radar 2. 2020-09-09. Länk

Detta har hänt under sommaren – Del II

Skrivet av Daban Rizgary och Azra Habibovic

Utsikter och beredskap

Vilket land är mest redo? KPMG har gjort en uppföljning av förra årets Autonomous Vehicles Readiness Index (AVRI). Generellt konstateras det att utvecklingen gått från hype till en mognadsfas, och att det gjorts viktiga framsteg under det gångna året kring bl.a. reglering och storskalig testning. Den här gången har man utökat antalet länder till att inkludera totalt 30 länder. Den totala rankningen leds av Singapore, Nederländerna och Norge. Sverige har hamnat på sjätte plats strax efter USA och Finland som ligger på fjärde respektive femte plats. Detta är en position lägre än året innan. Vår relativt höga placering motiveras framförallt av framgångar i utvecklingen kring tunga fordon samt grundtekniken för automatiserad körning. Kritiken riktas mot långsam utveckling av regelverk samt otillräcklig samverkan mellan aktörer tvärs över olika sektorer. Håller ni med? Länk

Minst 10 år innan självkörande fordon? En grupp på MIT som tillsattes för att undersöka framtidens jobb har publicerat en rapport om autonoma fordon. I rapporten som främst berör jobb och policy nämns det att utbredd spridning av helt självkörande fordon kan förväntas ta minst 10 år. Vidare så nämns det också att övergången till automatiserade fordon inte innebär att jobben för yrkesförare försvinner, då det kommer finnas utrymme för utbildning i t.ex. fjärrkontroll av fordon. Länk1 Länk2

Kundinformation

Otillräckligt med info. En studie från Twente University i Nederländerna undersökte om kunder och bilåterförsäljare får tillräcklig med information om förarstödsystemen (ADAS). Det visade sig bland annat att ca en fjärdedel av de 713 deltagande kunderna inte hade fått någon information alls om ADAS i fordonen vid sina senaste köp. Resultaten visade även att ca 60% av 195 oberoende återförsäljare inte fått tillräcklig med information om ADAS i fordonen de sålt, medan siffran var ca 7% för de 141 officiella återförsäljare till fordonstillverkarna. Forskarna menar att det här resultatet kan bero på att fordonstillverkarnas officiella återförsäljare har en bättre tillgång till informationen än oberoende återförsäljare. Länk1 Länk2

Super Cruise. På tal om kundinformation så har det uppdagats att Cadillacs Super Cruise inte är gratis som många trodde fallet var. Efter tre år gratis provperiod måste kunderna nu betala en avgift för att behålla Super Cruise. Cadillac har dock förlängt provperioden med ett extra år för systemets första kunder vars provperiod höll på att gå ut. Detta eftersom kunderna varit hjälpsamma och med sin återkoppling hjälpt företaget att vidareutveckla systemet. För tillfället är det oklart hur mycket prenumerationen kommer att kosta. Länk Länk

Informationssäkerhet

Mercedes cybersårbarheter. Black Hat-säkerhetskonferensen är den årliga händelsen som påminner mig om hur sårbara uppkopplade fordon kan vara. I år hittade säkerhetsforskare från 360 Group (Sky-Go Team) mer än ett dussin sårbarheter i en Mercedes-Benz E-klassbil som gjorde det möjligt för dem att fjärröppna dörrar och starta motorn. Länk

SafeRide har en lösning? SafeRide Technologies, som utvecklar teknologi för informationssäkerhet, har lanserat en mjukvara som skyddar Ethernet och CAN nätverken i fordon från cyberattacker. Mjukvaran går under namnet Intrusion Detection and Prevention Software (IDPS) och använder sig av AI för att identifiera avvikelser i kommunikationen. Länk

Samarbeten

Subaru förbättrade ADAS.  Subaru har inlett ett samarbete med ett amerikanskt tech företag Xilinx för att vidareutveckla Subarus förarstödsystem EyeSight. Med hjälp av Xilinxs hårdvara ska EyeSight kunna dubbla sensorernas synfält, vilket i sin tur ger förarstödssystemet möjlighet till mer avancerade funktioner så som filbytesstöd och hands-off körning i kötrafik. Dessa förbättringar kommer i förstahand vara tillgängliga för den Japanska marknaden, med planer att sedan utöka till andra länder. Länk

Motional. Fordonskoncernen Hyundai Motor Group och Aptiv har sedan tidigare ett samarbete som nu blivit ett eget bolag med namnet Motional. Det nya bolaget ska utveckla autonoma fordon (nivå 4 enligt SAE skalan) och det är planerat att starta en robotaxi-tjänst år 2022. Planen är också att påbörja försäljning av dessa fordon till allmänheten år 2027. Länk1 Länk2 Länk3 

Utställning om AD. Michigan Science Center och Ford ska tillsammans skapa en utställning för autonoma fordon som gäster kan besöka för att lära sig mer om autonoma fordon. I utställningen ska det bland annat kunna se hur lidarsensorer ser världen. Länk 

Kartor. Universitetet i Luxemburg och startupföretaget Civil Maps har startat ett samarbete. Ett av de första fokusområdena sägs bli att vidareutveckla Civil Maps 3D kartor som är en lösning för ruttplanering i självkörande fordon. Länk 

Canoo + BlackBerry. Startupföretaget Canoo meddelar att de ska samarbeta med mobiltillverkaren BlackBerry. Canoos fordon, som är planerade att lanseras 2021, ska använda BlackBerrys dataplattform QNX Embedded Systems Platform för sina ADAS system. Länk 

Waymo och FCA växlar upp. Waymo och FCA utökar sitt samarbete. Dels så har FCA valt Waymo till exklusiv leverantör av framtida Level 4-självkörande bilar, och dels så kommer Waymo att installera sitt körsystem i FCAs lätta kommersiella fordon för leveranser. I första hand handlar det om skåpbilen Ram Promaster. På sikt kommer Waymos körsystem att installeras i pickups och andra större fordon. Om FCA-koncernen får tillstånd av EU att gå samman med Peugeot/Citroën och bilda den nya biljätten Stellantis kan Waymo bli leverantör också till bilar från Peugeot, Citroën, DS och Opel. På så sätt är detta en extra strategisk satsning av Waymo. Länk

Ford väljer Mobileye. Fords förarstödssystem Co-pilot360 ska utrustas med det israeliska företaget Mobileyes system för datorseende. Det handlar främst om EyeQ3 och EyeQ4 som ska användas i Ford fordonen, där EyeQ4 kommer att utrustas i Fords Mustang Mach-E med Hands-free Active Drive Assist. Länk1 Länk2

Investringar

Wejo, som fokuserar på delning av data från uppkopplade fordon, har fått ett tillskott på  12 miljoner dollar. Rundan leddes av DIP Capital LLP. Den brittiska regeringens Future Fund deltog också. Finansieringen kommer att användas för dess utveckling av lösningen och nya partnerskap. Länk

Claim Genius, som fokuserar på direkt bedömning av fordonsskador med hjälp av artificiell intelligens, har fått ett tillskott på 5,5 miljoner dollar via en finansieringsrunda i serie A som inkluderade investeringar från Malaysia-baserade Financial Link och SIRI Info Solutions. Länk

Sea Machines Roboticssom tillhandhåller lösningar för autonoma fartyg, har fått ett kassatillskott på 15 miljoner dollar i serie B-finansieringsrundan ledd av Accomplice. Bland investerana finns också Brunswick, Eniac VC, Geekdom Fund, LaunchCapital, NextGen Venture Partners och Toyota AI Ventures. Länk

Sibros, som tillhandhåller en plattform för uppkopplade fordon, har fått ett tillskott på 12 miljoner dollar via serie A-finansiering. Rundan leddes av Nexus Venture Partners med deltagande från Moneta Ventures och Twin Ventures. Det unika med Sibros plattform är att den hanterar alla fordonsprogramvarulager och konfigurationer samt samlar in data från sensorer och komponenter samtidigt som den erbjuder fordonstillverkarna att göra egna uppdateringar och analyser. Länk

GenXComm har fått ett tillskott från BMWs riskkapitalbolag BMW iVentures (ospecificerad summa). GenXComm är ett startuppföretag från Texas som utvecklar fotonisk kretsteknologi som sägs förbättra kommunikationshastigheten samtidigt som den förhindrar interferens mellan olika enheter kopplade till nätverket. Detta väntas vara behjälpligt vid 5G uppkoppling av fordon. Länk Länk

Finska Basemark, som utvecklar mjukvara för grafisk rendering, har fått ett tillskott på ca 8 miljoner dollar från ETF Partners. Pengarna kommer att användas till att öka närvaro i automatiserade fordon. Här kan ni se företagets mjukvara kallad Rocksolid Engine. Länk

AImotive, som utvecklar ADAS och självkörande teknologi, har fått ett tillskott på 20 miljoner dollar i sin senaste finansieringsrunda som leddes av Lead Ventures. Utöver Lead Ventures så investerade även Szechenyi Venture i den här rundan. Planerna enligt AImotive är att öppna kontor närmare kund i München och Detroit. Länk

Third Wave, som jobbar med datorseende, robotik och maskininlärning för att automatisera gaffeltruckar, har fått ett tillskott på 15 miljoner dollar i en serie A-finansieringsrunda. Rundan leddes av Innovation Endeavors, och bestod även av investerarna Eclipse Ventures, Homebrew VC, Toyota AI Ventures och Heartland VC. Länk

Hur kommer självkörande fordon påverka Moskva?

En ny studie som förutspår effekterna som självkörande fordon kan komma att ha på Moskva år 2030 och 2035 har publicerats [1].

Baserat på stadens strategier och tillgängliga uppgifter om antalet passagerare per bil, bilförsäljning och effektiviteten av transportsystemet tog forskarna fram fyra möjliga scenarier: Stagnation, Shared Use och Robotisation & Absolute Mobility.

I de två första scenarierna, Stagnation och Shared Use, förutspår forskarna att antalet fordon på vägarna och trängseln kommer att öka i Moskva.

I scenarierna Robotisation och Absolute Mobility förväntas antalet passagerare per bil fördubblas och antalet dagliga resor öka.

En slutsats från studien är, att trots att takten i vilken självkörande fordon introduceras i Moskva är annorlunda i de olika scenarier, så kommer introduktionen av delade mobilitetstjänster ta lika lång tid i alla scenarier. Dock såg man att scenarier med en hög andel delade fordon kommer också göra det möjligt för en mindre fordonsflottor att tillgodose en större efterfrågan på persontransporter.

Avslutningsvis föreslår studien att nya åtgärder bör införas gradvis och tillkännages i förväg, gärna flera år innan besluten träder i kraft.

Källa

[1] Mehmet, S., Study: how will self-driving vehicles change Moscow?. Intelligent Transport. 2020-06-07 Länk