Studie kring användning av tech i fordon

Det amerikanska konsumentföretaget J.D. Power har nyligen gjort en studie i USA där de undersökt användning av avancerade teknologier i nya fordon, samt rankat fordonstillverkare utefter deras innovationer [1].

I studien som J.D. Power kallar för Tech Experience Index (TXI) har man gjort enkätundersökningar där man ställt frågor till ägare av fordon med 2021 årsmodell efter 90 dagars ägande. I enkäten har man prioriterat utefter mest avancerade, innovativa och varierande teknologierna för respektive fordonsmärke. Följande är några av de publicerade resultaten:

  • För en av tre avancerade fordonsteknologier så har mindre än hälften av ägarna använt teknologin under de första 90 dagarna, och anledningen är enligt dem själva att de inte har någon nytta av funktionen.
  • Introduktioner och utbildning om teknologin från återförsäljare vid ett köptillfälle kan vara avgörande för nya ägarens användning av teknologin.

I nästa del av studien som berör poängsättning av fordonstillverkares teknologier så har J.D. Power analyserat 36 avancerade teknologier på fyra kategorier: bekvämlighet (convenience), automation (emerging automation), energi och hållbarhet, samt infotainment och uppkoppling.

Topp fem på listan från högst till lägst av max 1000 poäng såg ut såhär: Genesis (634 poäng), Cadillac (551 poäng), Volvo (550 poäng), BMW (545 poäng) och Mercedes-Benz (523 poäng). Notera att Tesla fick allra högst poäng (668 poäng) men blev inte inräknat då J.D. Power saknade data ifrån 15 delstater där de inte fick tillåtelse att undersöka.

Egen kommentar

J.D. Power gav också ett bra citat ifrån pressreleasen, angående teknologier som köpare inte vill använda, nämligen att det blir kostsamt både för både fordonstillverkare och köpare.

Källa

[1] J.D. Power. Newest Vehicle Technologies Going Unused—Many Owners Don’t Intend to Ever Use Them, J.D. Power Finds. 2021-10-06 Länk