Etikettarkiv: University of Michigan

Energitörstiga

Sensorrika fordon förbrukar mycket energi vilket kan göra dem till miljöbovar, enligt en ny studie utfört av University of Michigan and Ford [1, 2].

Resultaten tyder på att uppkopplade och automatiserade fordonssystem skulle kunna öka energiförbrukning och växthusgasutsläpp med 3-20% på grund av ökad effektförbrukning, vikt, rullmotstånd och data överföring.

Källor

[1] Gawron et al, Environmental Science & Technology. Life Cycle Assessment of Connected and Automated Vehicles: Sensing and Computing Subsystem and Vehicle Level Effects. 2018-02-15 Länk

[2] IEEE Cars That Think. Exposing the Power Vampires in Self-Driving Cars. 2018-02-15 Länk

UMTRI patenterar system för att minska rörelsesjuka

Förra hösten skrev vi om Ubers patent att minska problemen med rörelsesjuka som kan bli mer uttalade när man inte kör och håller blicken på vägen.

Nu har även forskare vid University of Michigan patenterat en lösning [1]. Lösningen bygger på perifer-belysning på passagerarna för att efterlikna vad man skulle se om man tittade ut.

Källor:

[1] Greta Guest: New system could prevent motion sickness in self-driving cars, University of Michigan Record 2018-01-19 Länk

En ny metod accelererar testning

En grupp forskare vid University of Michigan har tagit fram en ny metod, eller process, för snabbare testning av automatiserade fordon [1].

Den är baserad på data från över 40 miljoner kilometer i verklig trafik och går ut på att bryta ner svåra/farliga trafiksituationer i flera komponenter som kan testas eller simuleras upprepade gånger. På det viset kan data från en 1 600 km lång körning ”ersätta” mellan en halv miljon och en miljon kilometer kördata. Det innebär i princip att 99,9 % av testningstiden kan sparas.

Egen kommentar

Forskarna har än så länge använt den här metoden för två potentiellt farliga trafiksituationer: en där en automatiserad bil följer en bil som framförs av mänsklig förare, och en där en bil som körs av en mänsklig förare är på väg att köra in framför en automatiserad bil. Det återstår att se hur den fungerar för alla andra trafiksituationer.

Källor

[1] Zhao, D., Peng, H., University of Michigan. From the Lab to the Street: Solving the Challenge of Accelerating Automated Vehicle Testing. May 2017 Länk

Kinesisk investering i Michigan

University of Michigan har fått en investering på 27 miljoner dollar från Frontt Capital Management Ltd, ett kinesiskt investeringsbolag [1]. Detta för att stärka universitets forskning inom robotik och självkörande fordon. Finansieringen kommer att användas för att etablera ett gemensamt forskningscentrum vid universitetet och bygga upp ett laboratorium.

Källor

[1] AP. U of M receives $27M for driverless car robotics research. 2016-11-17 Länk

Självkörande fordon är ännu långt borta

Trots hajpen om självkörande fordon så är de längre bort än många tror, skriver Automotive News [1]. Anledningarna är flera:

  • Sensorer som kameror, lidar och radar måste bli bättre, speciellt i dåligt väder. De måste också bli billigare.
  • Mjukvaran som kopplar sensorerna med bilens aktuatorer måste blir bättre, och kunna förutse i stort sett varje scenario som fordonet kan möta, från dåligt väder till en trafikpolis signaler till fotgängare som kastar sig över gatan.
  • Infrastrukturen i form av linjemarkeringar, trafiksignaler, broar men också kommunikation fordon till fordon och fordon till infrastruktur måste förbättras.

Det finns också ett inbyggt problem i att de bara kan göra vad de programmerats till. Datorer är visserligen väldigt kraftfulla men saknar tyvärr sunt förnuft – ett område där människan har stora fördelar.

Adrian Lund, chef för  amerikanska Insurance Institute for Highway Safety och the Highway Loss Data Institute, anser att trafikolyckorna inte kommer att minska med självkörande fordon på vägarna, i vart fall inte under en lång period då de kommer att blandas med annan trafik.

Huei Peng, chef för University of Michigan’s Mobility Transformation Center, säger att teknologin för självkörande bilar mognar snabbt och att automationen ökar. Men det kan handla om årtionden innan en bil säkert kan köra själv i alla hastigheter och i alla väder på alla vägar.

”Robotar fungerar alltid bäst när de har regler att följa” säger Peng. ”Men om inte andra människor följer reglerna? Strikt talat så kommer nivå 5-automatiserade bilar att dröja väldigt länge.

Artikeln innehåller också en bra sammanställning av vad olika biltillverkare sagt om sina framtidsplaner om självkörande fordon.

Källor:

[1]  Richard Truett: Fully autonomous vehicles won’t arrive for a long time, Automotive News 2016-10-10 Länk

Blir produktiviteten bättre?

En grupp forskare vid Michigan University har utfört en studie som visar att automatiserade fordon inte nödvändigtvis kommer att öka produktiviteten hos vanliga amerikanska pendlare [1]. En slutsats är att produktiviteten blir opåverkad hos ca 62 % av amerikanerna.

Av de tillfrågade påstod många att de inte skulle åka i ett självkörande fordon, att de skulle fokusera på trafiken eller att de skulle uppleva åksjuka. Många har också uttryckt oro över att automatiserad körning skulle möjliggöra ovanliga sittpositioner, något som dagens passiva säkerhetssystem som sittbälten och krockkuddar inte kan hantera.

Något annat som måste tas i beaktande är att en genomsnittlig resa i lätta fordon tar ca 19 minuter, vilket är för kort tid för att uppnå produktiv verksamhet.

Källor

[1] Sivak, M., Schoettle, B., The University of Michigan Sustainable Worldwide Transportation. Would Self-Driving Vehicles Increase Occupant Productivity? 2016-09 Länk

Brittiska Ansible Motion studerar åksjuka i självkörande bilar

Brittiska företaget Ansible Motion forskar om rörelsesjuka i sina körsimulatorer i hopp om att bidra till att göra självkörande bilar mer känsliga för passagerare lider av åksjuka [1].

Denna typ av forskning kommer att bli avgörande  när nu bilister ska göra övergången från att vara förare till passagerare och kommer att tillbringa allt mer tid framför en display eller utskriven text.

Vi har tidigare skrivit om en studie gjort vid University of Michigan som visade att rörelsesjuka kommer att bli vanligare i självkörande bilar jämfört med manuellt framförda bilar.  Experter förutspår att i övergången till autonoma fordon kommer 6-12% av passagerarna drabbas av rörelsesjuka inom de kommande 5-10 åren.

I Ansible Motions simulator ”Driver in the Loop” kan designers ändra t.ex. fjädringskomponenter och dessutom experimentera med saker som formen av fönstren samt vibrationer som kommer från olika typer av vägytor och ljudnivåer. Alla dessa parametrar är avgörande faktorer som bidrar till rörelsesjuka.

Källor

[1] Joe Duarte: Simulating motion sickness in autonomous cars, Autofile.ca, 2016-09-07. Länk

Prognos: 21 miljoner om 20 år

Enligt den senaste prognosen från IHS Automotive kommer det globalt sett att säljas runt 600 000 automatiserade fordon år 2025 [1]. Motsvarande siffra för 2035 beräknas till 21 miljoner.

Detta är en betydande ökning jämfört med tidigare prognoser, något som påverkats av bland annat framsteg inom forskning och utveckling hos fordonstillverkare, leverantörer och teknikföretag samt stora investeringar inom området liksom intensifierande aktiviteter kopplade till regelverk.

Prognosen pekar på att USA kommer leda den tidiga implementationen av automatiserade fordon, följt av Japan vilket för närvarande drivs av förberedelserna inför Olympiska spelen 2020. Kina kommer däremot att vara den största marknaden för automatiserade fordon. År 2035 väntas landet stå för 5,7 miljoner sålda automatiserade fordon. Västeuropa kommer att behålla tekniskt ledarskap genom utveckling inom premiumsegmentet och väntas stå för ca 3 miljoner sålda fordon år 2035.

Prognosen visar också att det kommer uppstå helt nya fordonssegment och nya affärsmodeller baserade på automatiserade fordon. Konsumenterna kommer att erbjudas nya mobilitetssätt som kompletterar kollektivtrafiken. Samåkning och andra on-demand-tjänster väntas ha en betydande roll, speciellt på marknader som Sydkorea och Japan. Det är dessa länders demografi och invånarnas benägenhet att snabbt anamma innovativa lösningar som är avgörande faktorer.

Prognosen är baserad på omfattande diskussioner med representanter från olika segment samt studier av pågående forsknings- och utvecklingsarbete inom området.

Egen kommentar

En observation är att den här prognosen är något i strid med flera senaste användarundersökningar som visar att användarna är ganska skeptiska till automatiserade fordon.

En undersökning som nyligen gjorts av University of Michigan visar exempelvis att runt 45 % av de 618 tillfrågade amerikaner inte vill ha några automatiserade funktioner i sina fordon [2]. En liknande undersökning har utförts av Institution of Mechanical Engineers i Storbritannien, där 55 % av de 2002 tillfrågade sagt att det är osannolikt att de kommer vilja vara passagerare i självkörande fordon [3].

Det återstår helt enkelt att se vem som har rätt i den här frågan!

Ni får återkomma till mig i fall att ni vill läsa rapporten om undersökningen från University of Michigan i dess helhet.

Källor

[1] IHS. Autonomous Vehicle Sales Set to Reach 21 Million Globally by 2035, IHS Says. 2016-06-07 Länk

[2] Schoettle, B-, Sivak, M., The University of Michigan Sustainable Worldwide Transportation. 2016-05 Länk

[3] Institution of Mechanical Engineers/ICM Unlimited, News. New poll finds majority of people would be reluctant to be a passenger in a driverless car. 2016-05-26 Länk

Toyota utökar till Michigan

Toyota har offentliggjort sina planer att starta en tredje Toyota Research Institute i USA [1]. Den kommer att ligga i anslutning till University of Michigan i Ann Arbor och kommer att kallas TRI-ANN. Forskning om artificiell intelligens, robotik och materialvetenskap kommer att stå i fokus.

Toyotas förhoppning är att detta ska gynna testning och utvärdering av automatiserade bilar under olika väderförhållanden, som i sig ska leda till att företaget kan erbjuda bättre mobilitet för alla, när som helst var som helst.

Egen kommentar

Som vi rapporterat om innan har Toyota öppnat Toyota Research Institute i anslutning till Stanford University och MIT. Varje institut har olika fokus som på ett eller annat sätt bidrar till automatiserade transporter.

Källor

[1] Buss, D., Forbes. Cold Reality: Toyota Plans Self-Driving Research Center in Michigan, Too. 2016-04-07 Länk

Hur säkra är automatiserade fordon?

En grupp forskare vid University of Michigan har utfört en studie som fokuserar på olycksrisker med automatiserade fordon [1].

Den är baserad på trafikolyckor för 3 av 10 företag som är godkända för testning automatiserade fordon i Kalifornien (Google, Delphi och Audi). Dessa olyckor har jämförts med olyckor involverades konventionella fordon under 2013 (justerat för underrapportering av olyckor som inte innebär en dödsolycka). Studien har kommit fram till följande:

  • Självkörande bilar har en högre olycksrisk per miljon körda mil än konventionella fordon. Detsamma gäller för skaderisk per miljon körda mil och för skaderisk per olycka. Den här skillnaden är dock inte signifikant (95% konfidensintervall).
  • Självkörande fordon orsakade inte olyckor som de var inblandade i.
  • Den totala skadegraden i olyckor involverande självkörande fordon har varit lägre än för konventionella fordon.

I rapporten påpekas det att man måste ta hänsyn till att den ackumulerade körsträckan för självkörande fordon är relativt liten (ca 1,2 miljoner mil/år, jämfört med cirka 3 biljoner mil/år för konventionella fordon) och att självkörande fordon har hittills kört bara under begränsade förhållanden (t.ex. inte i snöiga områden).

Egen kommentar

Det är amerikanska mil som anges ovan.

Man måste också komma ihåg att de självkörande fordonen hittills endast körts i demonstrationer och tester och inte i allmän trafik av vanliga förare.

Källor

[1] Schoettle, B., Sivak, M., UMTRI. A Preliminary Analysis of Real-World Crashes Involving Self-Driving Vehicles. 2015-10 Länk