Ingen mer åksjuka?

Den amerikanska patentorganisationen USPTO har nyligen godkänt Waymos patent som beskriver en metod och ett system för reducerad åksjuka i automatiserade fordon: Method and System for Determining and Dynamically Updating a Route and Driving Style for Passenger Comfort [1, 2].

En del i detta är att bestämma vägar som kan minimera åksjuka. Till exempel skulle känsliga passagerare få en avslappnad resa på snällare vägar. De som är mer tåliga och har bråttom skulle kunna välja en snabbare och mindre snälla vägar.

Sedan kan olika metoder användas för att uppmuntra passagerarna att inte titta ner eller läsa under resan. De som är känsligare för åksjuka kan också hänvisas till specifika platser i fordonet där de är mindre benägna att känna effekterna.

En annan åtgärd är att undersöka hur hårt fordonet accelererar och svänger för att bestämma sannolikheten för att åksjuka ska uppstå på en given väg.

Egen kommentar

Det här med åksjukan är riktigt knepigt och utmanande, vilket vi skrivit om vid flera tillfällen. Något som jag reagerade på i Waymos patent är att passagerarna skulle uppmuntras att inte titta ner eller läsa – hur går det ihop med den fina bilden som målats upp av många aktörer att folk äntligen kommer få tillbaka sin tid som de kan använda för läsning, att svara på e-mail och liknande aktiviteter?

Källor

[1] McFarland, CNN Tech. Waymo wants to prevent puking in self-driving cars. 2018-02-23 Länk

[2] Method and System for Determining and Dynamically Updating a Route and Driving Style for Passenger Comfort. Länk