Etikettarkiv: University of Electro-Communications

Metod för attack mot AV

Forskare från University of Florida och University of Michigan i USA samt från University of Electro-communications i Japan har publicerat resultat från en studie där man med hjälp av laser lyckats störa ett automatiserat fordons perception [1, 2].

I den vetenskapliga artikeln presenteras en metod för attack vid namn Physical Removal Attacks (PRA) där forskarna demonstrerar 92,7% framgång i att radera 90% av ett objekt i LiDAR-sensorns synfält. Förenklat kan man säga att metoden går ut på att använda laser för att skapa reflektioner som gör att LiDAR-sensorn blir blind för objekt i omgivningen.

Metoden demonstrerades mot fordon i rörelse med olika hastigheter, med en attackerande agent drygt 4,5 meter ifrån den utsatta bilen. Man lyckades attackerna både mot statiska objekt och fotgängare som var i rörelse.

Forskarna presenterade också metoder för att försvara sig mot attacker av den här typen.

Källor

[1] University of Florida News. Laser attack blinds autonomous vehicles, deleting pedestrians and confusing cars. 2022-11-02 Länk

[2] Vetenskapliga artikeln. Länk