Kategoriarkiv: Sensorer

Att undvika kedjekollisioner

Att förutsäga framtiden är en av de största utmaningar för självkörande fordon. Men som med många saker så kan det vara lättare om man hjälps åt. Att samordna fordons medvetande och beteende är sannolikt mer effektivt än att varje fordon planerar för sig självt.

Forskare vid Cranfield University har inom ramen för Multi-Car Collision Avoidance (MuCCA)-projektet testat ett system för samarbete mellan självkörande fordon i motorvägsliknande miljö [2]. Testet visade att fordonen kunde ta ett gemensamt beslut om beteenden och på det sättet kunde de undvika både hinder och hastiga inbromsningar [1].

Projektet finansieras av Innovate UK och Centre for Connected and Autonomous Vehicles som är en del av Department for Transport och Department for Business, Energy & Industrial Strategy i Storbritannien.

Källor

[1] Institution of Mechanical Engineers. Autonomous cars given ‘human-like’ reactions to prevent crashes on shared roads. 2020-03-24 Länk

[2] The Multi-Car Collision Avoidance Project website Länk

Förutse trötthet vid autonom körning

I och med att körning med stöd av automation resulterar i en mer monoton körupplevelse så ökar risken för trötthet. Feng Zhou och kollegor från University of Michigan, University of Wisconsin och Ford har publicerat en studie där de utvecklat en teknik för att förutse trötthet innan förare själva märker att de är trötta [1]. Att kunna förutse trötthet i ett tidigt skede gör att fordonet kan göra nödvändiga beslut och handlingar som exempelvis väcka uppmärksamhet, ge över kontrollen till föraren och rekommendera en paus i körningen.

I den nya studien används PERCLOS (PERcent of time the eyelids CLOSure) – en metod för detektering av trötthet som går ut på att beräkna hur stor del av tiden som pupillerna täcks av ögonlocken. Forskarna sållade även bland 35 fysiologiska parametrar för trötthet där de kvarstående blev: hjärtslagsvariation, hjärtslag, andningsrytmsvariation och andningsrytm.

Nätverket som bearbetade datat var ett så kallat Nonlinear Autoregressive Exogenous Network (NARX). NARX kombinerar de fysiologiska mätningarna med PERCLOS för att förutsäga ett PERCLOS-värde för de kommande sekunderna. Om det förutsagda PERCLOS-värdet överstiger ett givet tröskelvärde för trötthet skickas en varning till föraren. De testade två olika modeller för prediktering med hjälp av NARX.

Forskarna validerade det förutsagda PERCLOS-värdet mot det sanna PERCLOS-värdet i en simulatorstudie med 20 deltagare. Resultaten visade att övergången till trötthet kunde detekteras 13.8 sekunder i förväg med en noggrannhet mellan 97% och 99%, beroende på vilken predikteringsmodell som användes.

Egen kommentar

Resultatet i studien är lovande för tekniken. Jag är fundersam kring PERCLOS och blink-data ifall det är pålitligt även när föraren har t.ex. ögonbesvär i form av allergier eller av någon annan anledning blinkar mer och/eller längre än vad som skulle bedömas som icke-trött.

Källa

[1] Zhou et al., Expert Systems with Applications. Driver fatigue transition prediction in highly automated driving using physiological features. 2020-06 Länk

Hyundai känner av baksätespassagerare

Antalet barn som dör av värmeslag i fordon ökar [1]. En väl fungerande lösning för att upptäcka nästintill orörliga personer i bilar är därför eftertraktad.

Hyundai Mobis påstår sig nu har en radarbaserad lösning som klarar att identifiera mycket små tecken på liv, även genom textilier.

Mjukvaran ska vara så bra på att tolka radarsignalerna att Hyundai redan har planer på att expandera systemet till att även kunna mäta hjärtrytmen hos passagerare.

Systemet ska nu erbjudas internationella bilföretag [2].

Egen kommentar

I början av 2019 lanserade Tesla en funktion kallad Dog Mode. Den har två syften: att hålla hundar, och andra husdjur, i en klimatkontrollerad miljö om de lämnas obevakade i ett fordon, och att låta förbipasserande veta deras status. Här handlar det dock inte om någon automatisk detektering, funktionen behöver aktiveras av ägaren.

Här kan ni se exempel på andra fordonsmodeller (i USA) som erbjuder någon typ av detektering av personer och djur inne i fordonet. Sådan teknologi lär bli minst lika viktiga i självkörande fordon.

Källor

[1] National Highway Traffic Safety Administration, US Department of Transport. Help Prevent Hot Car Deaths. 2019-11-18 Länk

[2] Hyundai Mobis, PR Newswire. Hyundai Mobis develops ’in-cabin systems’ utilizing the state-of-the-art autonomous driving sensors one after another. 2020-03-23 Länk

Baidu bygger en ny testmiljö

Kinesiska sökmotorjätten Baidu ska bygga en testmiljö för självkörande fordon [1]. Huvudsyftet är att möjliggöra tester med självkörande fordon av SAE-nivå 4 i verklig trafik.

Projektet kostar ungefär 7,3 miljoner dollar och delfinansieras av distriktet Yongchuan i Chongqing där testmiljön kommer att ligga. Planen är att testmiljön ska omfatta sensorer i infrastrukturen, uppkopplade trafikljus och ett datainsamlingscenter. Den kommer att inkludera allmänna vägar och omfatta en yta på ungefär 20 kvadratkilometer.

För tillfället är det Baidu, Changan och Dongfeng som har tillstånd för testning av självkörande fordon på allmänna vägar i Chongqing.

Egen kommentar

Detta är en viktig del av Kinas övergripande strategi att implementera 5G-lösningar och göra infrastrukturen smartare.

Här och här kan ni läsa om liknande initiativ.

Källor

[1] TechNode. Baidu is building everything Chongqing needs for self-driving cars. 2020-03-20 Länk

Blickspårning i blickfånget

EU kommer inom ett par år att sälla krav på förarövervakning. För två veckor sedan skrev vi också om de rekommendationer som det amerikanska försäkringsinstitutet för vägsäkerhet, IIHS, gav fordonstillverkarna. Bland annat önskade IIHS övervakning av förares uppmärksamhet.

Det händer därför förstås mycket inom förarövervakingsbranschen. Göteborgsbaserade Smart Eye meddelade till exempel att de precis säkrat kontrakt som förväntas ge inkomster på en halv miljard kronor [1]. Kunderna namnges inte. Grattis Smart Eye!

Den belgiska komponenttillverkaren Melexis och det Schweiziska blickspårningsbolaget Eyeware kontrar med att presentera ett nytt samarbete för att ta fram system för förarövervakning. Deras system påstås klara av blickspårning i dåliga ljusförhållanden. En annan finess som de lyfter fram är ett mer robust spårning av huvudrörelser. För att överkomma begränsningar i infraröd teknik använder de sig av 3D Time-of-Flight kameror.

Källor

[1] Smart Eye. Smart Eye crowned by success, announces 24 new design wins with four different OEMs in one fell swoop. 2020-03-19 Länk

[2] Melexis. Eyeware and Melexis collaborate on 3D ToF sensor-based eye-tracking solutions for driver monitoring systems. 2020-03-17 Länk

Några intressanta patent

  • GMs patent Using an external vehicle display for vehicle communication har blivit godkänt. Tanken är att två efterföljande fordon ska kunna utbyta information med varandra utan att blanda in Wifi eller telefonkommunikation. Det första fordonet kommer att visa viktig information på en extern skärm monterad på dess baksida. Det efterföljande fordonet kommer med hjälp av sensorer som t.ex. en kamera att läsa av denna information.  Länk
  • GM har också beviljats ett annat patent som går under namnet Traffic light occlusion detection for autonomous vehicle. I grova drag handlar det om en metod som ska ge noggrannare och snabbare bedömning av trafikljusets status även när sikten skyms av exempelvis regn eller andra fordon. Länk
  • I Toyotas patent Systems and methods for promoting driver engagement using active feedback föreslås en metod som jämför förarens körsätt med systemets uppskattning av vilket körsätt som behövs i den givna situationen. Om dessa avviker från varandra kan systemet ”guida” föraren genom fysisk återkoppling (t.ex. göra det svårare för föraren att accelerera eller styra åt ett visst håll). Länk

Högupplöst kartuppdatering i farten

För någon vecka sedan nämnde vi ett forskningsprojekt i Australien som visade på betydelsen av realtidsuppdaterade högupplösta kartor för självkörande fordon. Nu har TomTom tillsammans med två Toyotaägda bolag (TRI-AD och Denso) visat en fungerade lösning för att automatiskt uppdatera högupplösta kartor [1].

För detta användes TRI-AD-testfordon utrustade med DENSO-sensorer, TRI-ADs Automated Mapping Platform (AMP) och TomToms molnbaserade kartplattform.

Den höga detaljrikedomen från sensorer från vägfordon kombineras med satellitbilder. På detta sätt påstås fördröjningen i uppdateringar av högdefinitionskartor kortas och de ytor som beskrivs med högupplösta kartor kunna expanderas. Priset för att skapa och uppdatera kartorna ska också minska rejält. [2]

Källa

[1] TomTom. TomTom, Toyota Research Institute – Advanced Development, Inc. and DENSO Collaborate on Advanced Mapmaking for Automated Driving. 2020-03-10. Länk

[2] Toyota. TRI-AD enables successful creation of HD maps for automated driving on surface roads. 2020-03-10 Länk

Djurdetektion för ADAS och AD

Startupföretaget StradVision meddelar att de utvecklar algoritmer för djurdetektion i sitt djupinlärningsbaserade kamerasystem [1].

Det sägs även att systemet ska kunna detektera djur i dåliga väderförhållanden, såväl som miljöer där djur kan vara skymda av till exempel träd.

Källa

[1] PRNewswire. StradVision Developing Groundbreaking Animal Detection Software for ADAS Systems and Autonomous Vehicles. 2020-03-05 Länk

Waymo tar in 2,25 miljarder dollar i riskkapital

Waymo har fått 2,25 miljarder dollar under sin första externa finansieringsrunda [1]. Pengarna kommer att användas till rekryteringar och investeringar i deras teknik och global verksamhet.

Företaget har också tillkännagett att de kommer lansera leveranstjänsten Waymo Via. Den kommer att fokusera på olika typer av varu- och godsleverans, inklusive tunga lastbilar [2] .

Utöver det har företaget visat femte generationen av s.k. Waymo Driver som består av mjukvaru- och hårdvarukomponenter som möjliggör självkörning [3].

Jämfört med dess föregångare påstås det nya systemet ha mer robusta sensorer som möjliggör bättre detektering och lättare uppskalning. Det påstås ha förmåga att identifiera fotgängare och stoppskyltar på avstånd över 500 meter. En annan nyhet är Waymos egenutvecklade perimeter lidar. Totalt inkluderar systemet 6 kameror, 4 lidarenheter samt 3 radrenheter med olika funktioner och synfält.

Systemet har installerats på eldrivna Jaguar I-PACE som kommer utgöra en stor del av Waymos fordonsflotta under de närmaste åren.

Här kan ni se en film om Waymos vision om framtida transporter.

Källor

[1] Korosec, K., Waymo brings in $2.25 billion from outside investors, Alphabet 2020-03-02 Länk

[2] Waymo raises first external investment round. Waymo 2020-03-02 Länk

[3] Jeyachandran, S., Waymo. Introducing the 5th-generation Waymo Driver: Informed by experience, designed for scale, engineered to tackle more environments. 2020-03-04 Länk

Navigering i snö med hjälp av radar

Vi har tidigare rapporterat om en radar som utvecklas vid MIT för kartläggning av geologiska mönster under vägytan. Nu har MIT-forskarna publicerat en artikel med titeln Autonomous Navigation in Inclement Weather based on a Localizing Ground Penetrating Radar med nya rön kopplat till denna radarteknik [1].

Lösningen som de beskriver i artikeln skapar en databas med unika fingeravtryck av geologiska mönster under vägytan. När bilen återvänder till den specifika platsen jämförs nuvarande mätningen med databasen för att hjälpa bilen att lokalisera sig.

Lösningen har utvärderats på en landsväg på en testbana. Resultaten visar att navigationsnoggrannheten med den nya lösningen blir i genomsnitt bara ca 2,5 cm sämre i snö jämfört med fina väderförhållanden. Resultaten visar dock att noggrannheten försämras något (blir ca 13 cm i genomsnitt) när det regnar. Detta eftersom mer vatten ansamlas i marken när det regnar, vilket leder till en större skillnad mellan databasen och nuvarande avläsningen.

Forskarna påpekar att både hård- och mjukvaran behöver optimeras innan lösningen kan användas kommersiellt.

Här kan ni se en kort video om det hela.

Källor

[1] Conner-Simons, A., MIT News. To self-drive in the snow, look under the road. 2020-02-26 Länk