Kategoriarkiv: Sensorer

Samarbete för nästa generation perceptionssystem

Teknikföretaget Untethered AI som utvecklar datorseendeteknik för automatiserade fordon meddelar att de ska samarbeta med General Motors (GM) för att utveckla och demonstrera ett nästa generation perceptionssystem [1].

Arbetet är delfinansierat av Government of Ontario genom Ontario Vehicle Innovation Network (OVIN) med en summa på 1 miljon USD. I samarbetet ska man nyttja Untethered AIs at-memory computation teknik som kan bidra till målet om snabbare beräkningar med mindre resurser i perceptionssystem.

Källa

[1] Unthethered AI. Business Wire. Untether AI and General Motors to Develop Next-Generation Autonomous Vehicle Perception Systems. 2022-04-28 Länk

Toyota utforskar kamerabaserad AD

Toyotas dotterbolag Woven Planet arbetar med att utveckla självkörande teknologi med kameror som de enda sensorerna, likt Tesla [1].

Deras syfte med att använda kameror istället för andra sensorer exempelvis lidar och radar är mindre kostnader och ökad skalbarhet, vilket också gynnar datainsamlingen som sker i utvecklingsfasen av den självkörande teknologin.

Man anser att använda flera mer avancerade sensortyper fortfarande är det bästa och säkraste tillvägagångssättet för autonoma fordon, men menar att i framtiden kan det vara möjligt för kamerasystem att ersätta mer avancerade sensorer.

Källa

[1] Jin, H., Reuters. Toyota joins Tesla in developing self-driving tech with low-cost cameras. 2022-04-06 Länk

FMCW LiDAR på Nvidias AD plattform

Amerikanska lidartillverkaren AEVA har just annonserat att deras senaste lidarsensor vid namn Aeries 4D numera kommer att stödjas av Nvidias Drive autonomous vehicle development platform [1].

AEVAS Aeries 4D är en så kallad FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) LiDAR-sensor som för varje detekterad punkt levererar en 3D-position men inkluderar också hastighet.

NVIDIA DRIVE är en öppen, end-to-end-plattform som gör det möjligt för utvecklare att utveckla, träna, testa och validera självkörande teknologi och tekniker.

Egen kommentar

Eftersom LiDAR sensorer av typen FMCW även levererar omedelbar hastighetsinformation för varje detekterad punkt kan det mycket väl påverka tillförlitligheten vid objektdetektering samt underlätta vid objektklassificering. Med Aeva som en del i Nvidias Drive ges fler tillgång till denna ”nästa generations” lidarsensorer, vilket kan främja det tekniska säkerhetsarbetet inom autonom körning.

Källa

[1] Aeva Technologies. Businesswire. Aeva Becomes First FMCW 4D LiDAR on NVIDIA DRIVE Autonomous Vehicle Platform. 2022-03-09 Länk

PreAct lanserar ny lidar

Det amerikanska företaget PreAct Technologies har meddelat att de lanserar en lidar med kapabiliteten att få trådlösa mjukvaru-uppdateringar (over-the-air, OTA) [1].

PreAct menar att T30P lidarn är framtidssäkrad eftersom fordonstillverkare kommer att kunna ändra, förbättra eller lägga till funktioner i sensorn på ett smidigt sätt i framtiden. Lidarn har en bildhastighet på 200 frames per second (FPS).

Lidarn lanseras i juli 2022.

Källa

[1] PreAct. PR Newswire. Industry’s First Software-Definable Flash LiDAR Complements Software-Defined Vehicle. 2022-02-24 Länk

Automatisk nödbroms är sämre i mörker

Den oberoende organisationen Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) har undersökt hur väl automatisk nödbroms (Automatic Emergency Braking – AEB) fungerar för att undvika kollisioner med fotgängare under olika förutsättningar. AEB fotgängarsystem visade sig vara mindre effektiv i mörker [1].

Forskarna undersökte 1500 olycksrapporter från polisen där fordon med årsmodell 2017-2020 ifrån olika fordonstillverkare fanns med. Man jämförde fordon med och utan AEB fotgängarsystem (som i övrigt var likadana) och korrigerade för strålkastarkvalitet och förares demografi. Forskarna tittade även, i den del av urvalet med 650 olyckor där sådan information inkluderats, på olyckans allvarlighetsgrad, ljusförutsättningarna, hastighetsgräns och om fordonet svängde.

Resultaten visade att fordon utrustade med AEB fotgängarsystem minskade risken för fotgängarolyckor i alla allvarlighetsgrader med 27%, samt 30% för skadeolyckor i allmänhet. Ifrån den del av urvalet där mer information fanns avläste man att AEB fotgängarsystem minskade risken för fotgängarolyckor med 32% och 33% i dagsljus respektive artificellt upplysta platser under gryning, skymning och natt. För olyckor som skett i mörker hittade man ingen skillnad mellan fordon med och utan AEB fotgängarsystem.

För hastighetsgränser mindre än ca 40 km/h fann man att risken för fotgängarolyckor minskade med 32% när fordon var utrustade med AEB fotgängarsystem. Motsvarande minskning i risk för hastigheter under 55 km/h var 34%. För hastigheter över 80 km/h, samt vid fall där fordonet svängde, fann man ingen skillnad mellan fordon med och utan AEB fotgängarsystem.

Till följd av dessa resultat så utvecklar nu IIHS ett nytt segment för sina utvärderingar i vilket fordon med AEB fotgängarsystem kommer testas i mörker.

Källor

[1] IIHS. Pedestrian crash avoidance systems cut crashes — but not in the dark. 2022-02-03 Länk

[2] Patel, J., Future Car. IIHS Study Finds Pedestrian Avoidance Systems Aren’t Effective at Night. 2022-02-06 Länk

Lidarnyheter

Luminars samarbete med Mercedes-Benz. Lidartillverkaren Luminar, som detta år b.la utvecklar lidarer till Volvo, har nu gått in i ett samarbete med Mercedes-Benz. Den tyska fordonstillverkaren ska köpa andelar i Luminar till ett värde av ca 20,2 miljoner USD och planerar att använda Luminars lidar i framtida fordon. Luminar tillverkar lidarer till ett gäng andra fordon- och AV-tillverkare inklusive som till exempel Audi, Toyota Research Institute, Mobileye, SAIC och Pony.ai. Länk

Lansering av lidarsimulator. Det amerikanska företaget dSPACE som utvecklar simulerings- och valideringsverktyg har i ett samarbete med den tyska lidartillverkaren LeddarTech lanserat ett simuleringsverktyg för lidarer. Verktyget som de kallar för LeddarEcho ska göra det möjligt att testa och utvärdera lidarkoncept i en simuleringsmiljö vilket innebär att man inte behöver utrusta hårdvara i fordon för testning. Länk1 Länk2

ASAM standardiserar dataannotering

Standardiseringsföreningen Association for Standardization of Automation and Measuring Systems (ASAM) har publicerat en standard för dataannotering av sensordata till automatiserade fordon [1].

Aktörer som utvecklar teknologi för automatiserade fordon samlar in data ifrån sensorer som sedan används för att träna mjukvaran på b.la objektigenkänning, och sådan här data delas till viss del av olika aktörer. Utmaningen är att aktörer använder sina egna sätt att annotera data, men med hjälp av en standard kan man därmed underlätta delning av sådan data.

Källa

[1] Butcher, L., Autonomous Vehicles International. ASAM establishes open data labeling standard. 2021-11-22 Länk

BMW väljer Qualcomms plattform

Telekommunikationsföretaget Qualcomm meddelar att BMW kommer basera sin framtida ADAS-teknologi på deras plattform Snapdragon Ride som bestående av system-on-chip lösningar och en molntjänst [1].

Snapdragon Ride inkluderar hårdvara och mjukvara för sensorers uppfattning av omgivningen samt förarövervakning vilket möjliggör för integrering till förarstödsfunktioner.

Ni kan se en PR-video på Snapdragon Ride plattformen här.

Källa

[1] Qualcomm. Qualcomm and BMW Group to Extend Their Long-Lasting Technology Collaboration to Automated Driving. 2021-11-16 Länk

Ambarella har köpt upp Oculii

Kalifornien-baserade företaget Ambarella som är verksamma inom ljud- och bildteknik meddelar att de genomfört sitt uppköp av startup företaget Oculii som utvecklar mjukvara för radarsensorer [1].

Uppköpet kostade Ambarella 307,5 miljoner USD, vilket motsvarar drygt 2,7 miljarder kronor. Målet för Ambarella är nu att tillverka en skalbar och billig radar som kan användas i automatiserade fordon.

Källa

[1] Globe Newswire. Ambarella Closes Acquisition of Oculii. 2021-11-08 Länk

Nvidia-nytt

Nvidia fortsätter sina satsningar inom fordonsbranschen och meddelar nu att deras plattform Nvidia Drive Hyperion 8 kan leveras i stor skala. Som praktisk tillämpning pekar Nvidia på sina mjukvarulösningar Nvidia Drive Concierge and Drive Chauffeur. Drive Concierge jämförs med Apples AI-lösning Siri och kommer bland annat förstå röstkommando att aktivera Drive Chauffeur, en lösning som inte bara ska kunna utföra en hel del självständig körning utan även vara kompetent nog att tipsa dig om hur du borde bete dig [1].

Systemet ska även kunna rendera en 3D illustration av hur det uppfattar sin omgivning. Detta hoppas Nvidia ska öka tilliten till deras AI-lösning.

Plattformen Hyperion 8 innefattar en rad sensorer. Bland annat inkluderas det nu börsnoterade bolaget Lunimars nya Lidar [2].

Egen kommentar

Låt oss hoppas att Drive Concierge inte kommer uppfattas som en irriterande baksätesförare i stil med Microsofts gamla office-stöd Clippit.

Källor

[1] Goodwin, A. MSN/Roadshow. Hey, Nvidia, park my car: Drive Concierge and Chauffeur AI tech announced. 2021-11-09 Länk

[2] Business Wire Luminar Lidar Selected for NVIDIA DRIVE Hyperion Autonomous Vehicle Reference Platform. 2021-11-09 Länk