Kategoriarkiv: Finansiering

AV testkorridor får finansiering

En finansieringsrunda ledd av Ford och Sidewalk Infrastructure som resulterat i 130 miljoner USD ska gå till AV testkorridoren mellan Downtown Detroid och Ann Arbor i USA [1]

Michigan department of Transportation gav år 2020 företaget Cavnue uppdraget att anlägga en testkorridor mellan Downtown Detroit och Ann Arbor i USA, vilket vi skrev om här. Cavnue och Ford har även kommit överens om att demonstrera Fords automatiserade teknologi på sträckan.

Källa

[1] Moore, L., Government Technology. Mich.’s Self-Driving Car Lane Gets $130M from Ford, Others. 2022-04-27 Länk

Whale Dynamic-, Solo- och Cruisefinansiering

SoftBank drar sig ur medan GM ökar innehav i Cruise. Amerikanska robotaxiföretaget Cruise får in ytterligare 1,35 miljarder USD från moderbolaget General Motors (GM). Investeringen ägde rum i samband med att GM köpte upp investmentbolaget SoftBank:s andelar i Cruise värda 2,1 miljarder USD. Detta innebär att GM gått in med totalt 3,45 miljarder USD vid det här enskilda tillfället, och att GM kommer äga 80% av Cruise. Länk

Solo:s såddinvestering. Ett startupföretag från San Fransisco som tillverkar en lastbilsplattform meddelar att de fått in såddinvestering på totalt 7 miljoner USD. Deras lastbilsplattform byggs för att vara kompatibelt med självkörande teknologi. Investeringen har kommit från riskkapitalbolagen Trucks VC, Maniv Mobility och Wireframe Ventures, där den förstnämnda har lett finansieringen. Pengarna kommer att gå till rekrytering av ingenjörer och byggandet av ett första testfordon. Testning planeras starta under 2022. Länk

Whale Dynamics såddinvestering. Kinesiska startupföretaget Whale Dynamics som utvecklar medelstora autonoma leveransfordon har fått in såddinvestering på 2,5 miljoner USD. Finansieringsrundan leddes av kinesiska investmentbolaget Qianchuang Capital. Whale, som startades 2018, siktar nu på den amerikanska marknaden där de räknar med en fördel i kostnad för tillverkning av fordonen i förhållande till konkurrenten Nuro. Planen är att ha ett prototypfordon att testa i Kina under maj. Länk

Pony.ai återkallade AD-mjukvara och finansiering

Kinesiska robotaxiföretaget Pony.ai hade en olycka i Kalifornien under slutet av oktober 2021 (som vi skrev om här) och har nu, på begäran av National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), återkallat mjukvaran som fanns i tre av Pony.ais fordon [1, 2].

Kaliforniens Department of Motor Vehicles (DMV) upphävde Pony.ai:s tillstånd att få testa utan säkerhetsförare p.g.a olyckan där ett av Pony.ais fordon krockade med en trafikskylt. NHTSA meddelade att det här var första gången som man återkallar mjukvara från ett ADS (Autonomous Driving System). Pony.ai har nu uppdaterat mjukvaran och reparerat fordonen.

Pony.ai är dessutom på väg att stänga en serie D-finansieringsrunda. Summan är inte avslöjad än men företaget värderas idag till 8,5 miljarder USD [2].

Källa

[1] Shepardson, D., Reuters. Startup Pony.ai agrees to automated driving software recall. 2022-03-08 Länk

[2] Liao, R., Tech Crunch. Robotaxi startup Pony.ai now valued at $8.5B. 2022-03-07 Länk

Starship och Inceptios finansieringsrundor

Starship Technology:s två rundor. Det estniska företaget Starship Technologies, med huvudkontor i San Fransisco, som utvecklar små autonoma leveransfordon (ADV), har fått ett tillskott på drygt 100 miljoner amerikanska dollar. Pengarna kommer från två separata finansieringsrundor: En som stängde i slutet på januari (57 miljoner), ledd av European Investment Bank samt nu en serie-B runda som stängde i slutet på februari (42 miljoner) ledd av investmentbolagen NordicNinja och Taavet+Sten. Länk

Inceptio Technology:s serie B-runda. Det kinesiska företaget Inceptio Technology, som utvecklar automatiserad körteknologi till lastbilar och är finansierat av fordonstillverkaren NiO, har meddelat att de fått in 188 miljoner amerikanska dollar i en serie B-finansieringsrunda. Rundan leddes av investmentbolagen Sequoia Capital China och Legend Capital. Pengarna kommer att användas till deras automatiserade körsystem vid namn XUANYUAN utvecklat för användning i lastbilar. Länk

Scania investerar i testbanor

Den svenska lastbilstillverkaren Scania meddelar att de planerar att investera 975 miljoner kronor i byggandet av en ny testbana samt utbyggnad av existerande testbanor i Södertälje. Banorna kommer att användas för testning av eldrivna och automatiserade fordon [1].

Förutsatt att deras ansökan till Länsstyrelsen godkänns är planen att bygget börjar i år. Det väntas i så fall vara klart tidigast 2026 .

Källa

[1] Scania. News Cision. Scania invests close to a billion SEK in new test track for autonomous and electrified vehicles. 2022-02-18 Länk

Finansiering LeddarTech, TTTech Auto och Morai

140 miljoner USD till LeddarTech. Den tyska lidartillverkaren LeddarTech har meddelat att de stängt sin serie-D-finansieringsrunda med 140 miljoner USD, varav 116 miljoner är finansiering och 24 miljoner är lån (debt facilities). Finansieringsrundan leddes av FS Investors och bland investerarna fanns också Investissement Québec, BDC Capital, Go Capital, m.fl. Pengarna uppges gå till vidareutveckling och kommersialisering av LeddarTechs datorseende-lösningar. Länk

250 miljoner euro till TTTech Auto. Det österrikiska mjukvaruföretaget TTTech Auto, som utvecklar mjukvaruplattform för automatiserad körning, har meddelat om en investering på 250 miljoner euro från teknikföretaget Aptiv och fordonstillverkaren Audi. Pengarna kommer b.la gå till vidareutveckling av deras mjukvaruplattform MotionWise. Länk

20 miljoner USD till Morai. Det sydkoreanska företaget Morai som utvecklar simuleringsteknologi för autonoma fordon har stängt en serie-B finansieringsrunda på 20 miljoner USD. Bland investerarna fanns Hyundai Motor Group, Korea Investment Partners, Korea Development Bank (KDB), Kakao Ventures m.fl. Företaget specialiserar sig på teknologi som möjliggör molnbaserad simulation samt teknologi som automatiskt konverterar högdefinierade kartor ifrån verkligheten till digitala motsvarigheter (digital twin) av miljön. Länk

Annotell får in 24 miljoner USD

Det svenska startup företaget Annotell som specialiserar sig på mjukvara för utvärdering av perceptionsystem meddelar att de fått finansiering på 24 miljoner USD i en serie-A finansieringsrunda [1].

Datorseende är en central del av automatiserad körning då det möjliggör för det tekniska körsystem att uppfatta omgivningen. Utvecklare av självkörande teknologi kan testa sina perceptionsystem med Annotells mjukvara för att få insikter i systemets begränsningar.

Det estniska företaget Metaplanet ledde finansieringen, och bland investerarna fanns även svenska investmentbolagen Ernström & Co och Sessan AB.

Källa

[1] Lunden, I., Tech Crunch. Annotell raises $24M for tech that tests autonomous vehicle perception systems to improve how they work. 2022-02-03 Länk

Austroads kartlägger infrastrukturella åtgärder för AD

Organisationen Austroads som representerar transportmyndigheter i Australien och Nya Zeeland har publicerat en rapport om minimikrav på fysisk infrastruktur för autonom körning. Man undersöker exempelvis den ekonomiska nyttan av att implementera zoner på motorvägen där autonoma fordon kan på ett säkert sätt stanna vid behov [1].

I rapporten beskrivs arbetet som syftat till att identifiera investeringsmöjligheter för att förändra infrastrukturen från att vara ämnad för mänskliga förare till att vara ämnad för uppkopplade autonoma fordon. Man har tagit fram rekommendationer utefter tidshorisont och gjort ekonomiska bedömningar.

På kort sikt, inom fem år, föreslås b.la att förtydliga trafikskyltar och trafikljus, samt att förtydliga linjemarkeringar på vägarna. På medellång- och långsikt (2025-2035 respektive efter 2035) rekommenderar man en övergång från att investera i infrastruktur för delautomation (partial automation) till att investera i infrastruktur för helautomation genom exempelvis stoppzoner på motorvägar och förstärkning av broar och vägar inför kolonnkörning (platooning).

Ni kan läsa hela rapporten här.

Egen kommentar

Austroads är i rapporten noga med att säga att rekommendationerna och uträkningarna reflekterar nuvarande kunskaper och de föreslår själva att de uppdaterar sina rekommendationer efter förändringar i marknaden. Det här är en central utmaning för lagstiftning och infrastrukturella investeringar som är långsamma processer och då utvecklingen är svår att förutsäga blir det till att skjuta mot ett rörligt, framtida, mål.

Källor

[1] Austroads. Minimum Physical Infrastructure Standard for the Operation of Automated Driving. 2022-01-25 Länk

[2] Waterworth, D., CleanTechnica. Australia Prepares For Automated Driving. 2022-02-03 Länk

May Mobility får in 83 miljoner dollar

Amerikanska BMW- och Toyota-stödda May Mobility hävdar ha genomfört 300 000 avgiftsbelagda resor med sina 25 automatiserade (men ännu bemannade) Lexus-bilar. Detta resultat ska imponerat nog för investerare som Sparx Group, Tokio Marine Holdings, och Toyota att dubbla företagets tillgångar i en andra finansieringsomgång [1].

Källa

[1] Coppola, G., Bloomberg. Toyota AV-Shuttle Bet May Mobility Raises $83 Million. 2022-01-25 Länk

Wayve serie B finansieringsrunda

Det brittiska startupföretaget Wayve som utvecklar självkörande teknologi har fått in 200 miljoner USD i en serie B-finansieringsrunda [1].

Wayves strategi för självkörande teknologi är främst baserat på användning av kameror för datorseendet och behöver således stora mängder data att träna sina algoritmer på. Denna data samlas in med hjälp av fordon från varushuskedjan Asda, techföretaget Ocado Group och paketdistributionsföretaget DPD.

Källa

[1] James, A., Autonomous Vehicle International.
Wayve raises US$200m to boost development of AV2.0 deep learning AD technology. 2022-01-18 Länk