Alla inlägg av Max Fransson

Geelys nya lastbilskoncept

Den kinesiska fordonstillverkaren Farizon, som ägs av Geely, har visat upp sin vision för framtiden men deras nya hyttlösa lastbil som kallas för The HornTruck Cabless [1].

Farizon menar att fordonet är kapabelt för autonom körning på Level 4, och använder sensorer som lidar och olika sorters radar. Fordonet implementerar även stöd för 5G nätet och V2X (vehicle-to-everything).

Cabless lastbilen är tänkt att användas på begränsade geografiska områden (exempelvis hamnar och gruvor), eftersom räckvidden på fordonet är begränsad.

Farizon meddelar även att framtida produkter och fordon kommer att ha stöd för satellitkommunikation, vilket är i linje med Geelys ambitioner, som tidigare i år skickade upp nio low earth orbit (LEO) satelliter som planeras att användas som en del av ett nätverk ämnat att underlätta styrningen av autonoma fordon, vilket vi skrivit mer om här.

Källa

[1] Hope, G., IOT World Today. Self-Driving Cabless Truck Makes Its Debut. 2022-11-15 Länk

Fjärrstyrd mobilitetstjänst på Pittsburgh flygplats

Amerikanska Mapless AI som fokuserar på mobilitetsteknologi förbereder sin testningsfas av fordon som är fjärrkontrollerade [1].

Fordonen kommer att testas på Pittsburgh International Airport genom ett samarbete med flygplatsens innovationscenter xBridge. Fordonen som ska testas på flygplatsen kommer att köras av operatörer som befinner sig i Pittsburghs centrum, men på grund av säkerhetsskäl kommer även en person vara närvarande i bilen under testerna.

Teknologin som firman utvecklar kan användas för att omvandla vilket fordon som helst till ett fordon som kan kontrolleras på distans.

Källa

[1] Irvin-Mitchell, A., Technical.ly. Mapless AI will test remote-controlled cars at Pittsburgh International Airport. 2022-11-14 Länk

Starship utökar robotleveranser

Starships Technologies matlevererande robotar har börjat användas på två nya campus i USA, där robotarna kommer att vara tillgängliga för anställda och studenter på campuset [1].

Campusen tillhör Ball State University och Missouri University of Science and Technology, där det sammanlagt rör sig om 40 robotar som nu nås via en mobilapp från Starship för att leverera mat och dryck från närliggande restauranger.

Starships robotar finns just nu på ca 20 universitetsområden, där behovet och efterfrågan har ökat efter introduktionen av robotarna, vilket medfört att även tillgänglighetstiderna och antalet robotar i bruk har behövt ökas.

Källa

[1] Evans, S., IOT World Today. Starship Food Delivery Robots Rolled Out on Two More College Campuses. 2022-11-11 Länk

V2X prototyp utvärderas

Företagen Cepton, ALP.Lab och TE Connectivity har genomfört ett proof of concept-projekt somutvärderade ett integrerat systems möjligheter att, med hjälp av V2X, varna föraren av fordonet för faror som inte är synliga än [1].

Projektet heter Periscope och har målet att undersöka och utöka förarens synfält, genom att använda lidarsensorer monterade på existerande infrastruktur vid till exempel korsningar. Då kan fordonet ta del av information från områden där fordonets egna sensorer inte når och exempelvis se runt hörn och ges ökad reaktionstid vid potentiellt farliga situationer.

Ett scenario som testades innebar att en fotgängare runt ett hörn började att gå över vägen och resultatet var att fordonet blev varnat ungefär 5 sekunder innan fordonets egna sensorer upptäckte fotgängaren. De inblandade företagen i Periscope projektet planerar att utöka antalet typer av scenarion som utvärderas.

Källa

[1] Cepton. Business Wire. Cepton, ALP.Lab, and TE Connectivity Complete Joint V2X Proof of Concept, “Periscope”. 2022-11-07 Länk

Leveransrobot blev överkörd

Allt eftersom att ett ökande antal autonoma leveransrobotar testas i fält så påvisas det också att det finns särskilda situationer som inte alltid tas i beräkning vid utvecklingen, vilket en autonom matleverans-robot från Starship Technologies fick erfara vid en plankorsning där den blev överkörd av ett tåg [1].

Det finns en video på händelsen här.

Tesla utreds och åtalas

Tesla har på grund av att olyckor med dödlig utgång inträffat med deras fordon och system, blivit stämda [1].

Två stämningar i fokus just nu gäller deras autopilot, där målsägarna menar att systemet antingen har betett sig felaktigt, eller att Tesla inte har genomfört tillräckligt med åtgärder för att försäkra sig om att föraren är närvarande och koncentrerad på vägen vid användning av autopilot.

Även förare av Teslafordon inblandade i olyckor med dödlig utgång har blivit åtalade. En förare som använde Teslas autopilot var delaktig i en olycka med dödlig utgång, och ska därför delta i en rättegång som startar den 15 november. Resultatet av rättegången förväntas att bli vägledande för i hur stor utsträckning en människa som använder förarstödssystem likt Autopilot är ansvariga i olyckor.

California’s Department of Motor Vehicles (DMV) anklagar Tesla för bedrägligt beteende, eftersom reklam för Teslas bilar antyder att fordonet blir helt autonomt genom användning av Teslas ADAS system. Utredningen från DMV pågår fortfarande.

National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) genomför en utredning gällande i vilken utsträckning Tesla försäkrar sig om att föraren av fordonet är uppmärksam i trafiken. Utredningen involverar 830 000 fordon som kan bli föremål för att bli återkallade och bedömda som defekta, om Teslas åtgärder inte anses vara tillräckliga, vi har skrivit mer om detta tidigare här.

Källa

[1] Jin, H., Reuters. Factbox: Tesla’s Autopilot faces unprecedented scrutiny. 2022-11-01 Länk

Kodiak och Ikea pilotar

AD-teknikutvecklaren Kodiak och IKEA har ingått ett samarbete med fokus på autonoma leveranser, där huvudsyftet är att få en bättre förståelse för hur AD-teknologi kan leda till ökad trafiksäkerhet och förbättrade arbetsförhållanden för lastbilsförare [1].

Företagen kommer pilota autonoma godsleveranser i amerikanska delstaten Texas mellan ett Ikea-lager och en Ikea-butik. Det kommer finnas en säkerhetsförare bakom ratten.

Källa

[1] Kodiak Robotics. PR Newswire. Kodiak Robotics and IKEA Announce Cooperation for Autonomous Freight Delivery in the U.S.. 2022-10-18 Länk

IIHS nya ADAS Studie

En undersökning från amerikanska The Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) med ca 600 svarande som äger fordon med förarstödssystem tyder på att de har en högre sannolikhet att vara distraherade bakom ratten, jämfört med förare av fordon utan denna teknik [1].

53% av ägare till en Cadillac Super Cruise var bekväma med att betrakta och använda sitt fordon som helt självkörande. Detta är problematiskt eftersom tekniken ibland kan bete sig oberäkneligt och kräva att föraren tar över kontrollen. Om föraren då är distraherad så kan detta få omfattande konsekvenser.

Fordonstillverkare är medvetna om dessa beteenden och har försökt motverka det genom att lägga till funktioner som gör att föraren måste bekräfta sin uppmärksamhet, exempelvis genom att placera båda händerna på ratten och hålla ögonen på vägen.

Ni kan läsa hela rapporten här.

Källa

[1] Gibson, K., CBS News. Drivers shouldn’t use driver-assistance tech like autopilot, group warns. 2022-10-11 Länk

Hyundai Mobis 5g-modul

Det koreanska företaget Hyuandai Mobis meddelade att de har utvecklat en kommunikationsmodul som använder 5G och är tänkt att användas i bilar [1].

Ett av huvudsyftena med modulen är att förbättra ”telematics”, d.v.s. tjänster och teknologi som använder mobil datakommunikation för att kommunicera med ett externt kontrollcenter. Detta används för att förbättra exempelvis fjärrstyrning, datadelning gällande trafikstatus i realtid samt kontakt med räddningstjänst.

Källa

[1] Hyundai Mobis. PR Newswire. Hyundai Mobis targets the future mobility market with its integrated 5G V2X solution. 2022-10-04 Länk

AEB missar i viktiga scenarion

Forskning från American Automobile Association (AAA) tyder b.la på att automatisk nödbroms (Automated Emergency Braking: AEB) presterar sämre i högre hastigheter [1].

AEB blir allt bättre på att ta hänsyn till stillastående och långsamtgående fordon, samt att reagera på dessa i ett potentiellt olycksscenario. AAA har däremot inte sett samma förbättringar när det gäller fordon i högre hastigheter och i synnerhet fordon i korsningar.

De två vanligaste olycksorsakerna i korsningar inkluderar s.k. ”t-bones” (d.v.s. att ett fordon kör rakt in i sidan på ett annat fordon), samt vid vänstersvängar framför andra fordon i korsningar. AEB har enligt AAA ursprungligen haft begränsad kravspecifikation som har utvecklats för användning i scenarion med stationära eller långsamtgående fordon.

Tester som AAA har utfört tyder på att:

  • AEB förhindrade en olycka i 17/20 fall när fordonet färdades i 30mph (ca 50km/h)
  • AEB förhindrade en olycka i 6/20 fall när fordonet färdades i 40mph (ca 65km/h)

För att förbättra prestandan hos AEB uppmanar nu AAA fordonstillverkare och tillsynsmyndigheter att öka fokus på systemdesign och testprotokoll för att kunna hantera olycksscenarion där det finns en högre sannolikhet för en dödlig utgång för de inblandade (som exempelvis vid kollisioner i korsningar). De argumenterar även för att AEB ska implementeras som standard i nytillverkade fordon.

Källa

[1] Gross, A., AAA Newsroom. Braking Bad: Automatic Emergency Braking Absent When You Need It Most. 2022-09-29 Länk