Kategoriarkiv: Övriga fordon

Självkörande sopbilar i Singapore

Singapore kommer att börja tester med självkörande sopbilar nästa år, först på provbanan CETRAN och därefter på vanliga vägar [1] [2].

Det är två olika konsortier som kommer att testa sina lösningar, dels Nanyang Technological University ihop med Enway, Veolia ES Singapore Industrial och Wong Fong Engineering Works; samt ST Engineering Land Systems ihop med 800 Super Waste Management.

Det kommer att finnas en säkerhetsförare ombord under testerna.

Källor

[1] Self-driving vehicles for road sweeping to go on trial, ChannelNewsAsia 2019-03-21 Länk

[2] Singapore to put self-driving vehicles on trial in 2020, Breaking the News 2019-03-21 Länk

Autonoma snöplogen Otto i Canada

Vi har ju tidigare berättat om Semcons/Øveraasens självkörande snöplog för bl.a. flygplatser, Yeti. Nu har också kanadensiska Northstar Robotics visat upp en sådan, kallad Otto [1], på flygplatsen i Winnipeg.

Otto, som använder radar för objektidentifiering, ska klara mycket dåligt väder som snöstormar då sikten kan vara nere i noll.

Tekniken ska vara klar för kommersiell drift inom ett eller två år och företaget siktar på att finnas på alla flygplatser i världen där det kan snöa. Därefter vill man fortsätta med snöröjning på vägar, gator och trottoarer.

Källa

[1] Jon Hendricks: Autonomous snowplow makes debut on Winnipeg runway, CTV News Winnipeg 2019-03-14 Länk

Rysk självkörande spårvagn

Inom de närmaste två månaderna kommer en rysk självkörande spårvagn att testas i Moskva [1]. Det är företaget Cognitive Technologies som ihop med operatören PC Transport Systems tagit fram spårvagnen.

Tekniskt så är spårvagnen utrustad med 10-20 kameror, ett tiotal radarer samt GPS för positionering och objektidentifiering med stöd av AI.

Spårvagnen kommer alltså att börja testas snart – med en säkerhetsförare ombord – och planen är att spårvagnen ska lanseras på de ryska, kinesiska och tyska marknaderna 2021/2022.

Egen kommentar

Självkörande spårvagnar borde vara en ännu lägre hängande frukt än självkörande bussar, då det inte handlar om reglering i sidled utan ”bara” acceleration och bromsning. Nu känner jag inte Moskvas spårvagnsnät men går de på egna banor så blir det ju ungefär som befintliga självgående tåg på flygplatser. Men ska de samsas med andra trafikanter på gator i centrum så uppstår förstås samma problem med att det riskerar att gå långsamt.

Källa:

[1] Paul Ridden: Autonomous tram to start closed testing ahead of Moscow street debut, New Atlas 2019-02-12 Länk

Uber satsar på självkörande el-cyklar och el-scootrar

Uber har gått ut med att de arbetar för att integrera autonom körning och sensorteknologi i sina elcyklar och el-scootrar [1].

Målet är att autonoma elcyklar och el-scootrar ska kunna köra själva till laddningsplatser eller omplacera sig själva till platser med högre efterfrågan. För närvarande kräver båda uppgifterna last- eller skåpbilar för att samla upp och omplacera elcyklarna och el-scootrarna. Autonom körning skulle eliminera det behovet och samtidigt minska kostnaderna för utfört arbete. Dessutom reduceras kostnaderna för bränsle och utsläppen kopplade till dessa aktiviteter.

Uber fortsätter att växa sin flotta av elcyklar och el-scootrar, samtidigt som de satsar kraftigt på FoU. Konkurrenterna Lime and Bird har också arbetat med uppgraderingar, men det har främst varit inriktat på att själva hårdvaran.

Källa

[1] Toll, M., Uber is working on autonomous electric bicycles and scooters, opens robotics division. Electrek 2019-01-21 Länk

Pop.Up Next

Audi, Airbus och Audis dotterbolag Italdesign har under Amsterdam Drone Week visat upp sitt koncept kallat Pop.Up.Next [1].

Det är en kombination av självkörande och självflygande bil som består av en elfordonsplattform och en kaross (pod) med plats för en passagerare. Plattformen kan köra på vägen och placera sig under en drönare som då tar emot karossen och gör om den till flygande bil. Konceptet visades i 1:4 skala.

Företagen är övertygade att Pop.Up.Next har en ljus framtid. Bernd Martens som är styrelseledamot på Audi samt VD för Italdesign förklarade det hela på följande sätt: Flying taxis are on the way. We at Audi are convinced of that. More and more people are moving to cities. And more and more people will be mobile thanks to automation. In future senior citizens, children, and people without a driver’s license will want to use convenient robot taxis. If we succeed in making a smart allocation of traffic between roads and airspace, people and cities can benefit in equal measure.

Källor

[1] Audi Media. Audi, Airbus and Italdesign test Flying Taxi Concept. 2018-11-27 Länk

RISE startar testbädd för digitaliserat jordbruk

Forskningsinstitutet RISE startar nu en testbädd för digitaliserat jordbruk på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala [1].

Tanken med testbädden är att skapa en arena där är att nya innovationer inom jordbruk kan testas och utvecklas i en verklig miljö. Målet är också att get svenska industriföretag goda möjligheter att kunna etablera sig i jordbruksbranschen.

Med tanke på att jordbruket är den tredje största källan till utsläpp av växthusgaser i Sverige vill man utveckla beslutsstödsystem för att testa hur nya autonoma och elektrifierade maskinsystem kan användas för att minska växthusgasutsläppen.

Effektmålen med testbädden är en hållbar livsmedelsproduktion, minskad miljöpåverkan, samt ökad kapacitet till nya innovativa tjänster och produkter.

Källa

[1] Ny teknik ska göra jordbruket mer hållbart och lönsamt. 2018-11-26 Länk

PIX använder 5G för sina självkörande poddar

Fordonstillverkaren PIX som utvecklar autonoma poddar har gjort ett uttalande om att 5G kommer att bli en av de viktigaste möjliggörarna för autonom körning.

PIX använder redan 5G för att köra sina fordons fjärrstyrningssystem Vehicle Remote Driving System. Vehicle Remote Driving System består av tre moduler: fjärrövervakningssystem, fjärrstyrningssystem, ljud- och videoövervakningssystem. Självkörningssystemet och alla kameror som ingår i videoövervakningssystem och är direkt anslutna till centralstyrningen via 5G-nätverket.

För fjärrkörning laddas data om fordonet upp till en server i realtid via mobildatanätverket. Operatören övervakar fordonet genom servern och sänder kontrollkommando för fjärrkontroll.

”Med datautbytet är vi inte begränsade av plats och utrymme utan kan uppnå fjärrstyrning på målfordonet när det ansluter till Internet via höghastighetsnätet”.

Källa

Lee,N., PIX is applying 5G on its Self-driving Vehicles. Medium 2018-11-27 Länk

Stöd för motorcyklister

Avancerade förarstödsystem som varnar förare för faror eller ingriper vid behov själva är numera vanliga i bilar och lastbilar, och det finns bevis för att de sparat många liv. Nu har Continental anpassat tekniken till motorcyklar så att motorcyklister kan få liknande stöd [1].

Det är ett system som är baserad framförallt på en framåttittande radar men också på andra sensorer och kameror. Det möjliggör funktioner som automatisk nödinbromsning (EBA, Emregency Brake Assist), adaptiv farthållare (ACC), varning för döda vinklar och igenkänning av trafikskyltar.

Egen kommentar

Inom ett pågående FFI-projekt som utförs av Aptiv och oss på RISE Viktoria utforskas liknande säkerhetssystem för elcyklar. Projektet heter SEBRA – SEnsor for Bicycle’s impRoved Awareness och kommer pågå till slutet av 2019.

Källor

[1] Continental. New Radar Sensor from Continental Facilitates Powerful Motorcycle Emergency Brake Assist. 2018-11-05 Länk

Självkörande jordbruksmaskiner viktigare än självkörande bilar

Det är bättre för samhället att satsa på självkörande jordbruksmaskiner än självkörande vägfordon, skriver IoT TechNews [1].

Det finns tre skäl för detta:

Produktiviteten behöver ökas.

2050 kommer världen att ha nio miljarder människor (idag är det ca 7,7) att föda vilket innebär att livsmedelsproduktionen beräknas behöva öka med 60%. Samtidigt finns inte mer mark att odla upp – i själva verket kommer tillgänglig areal att minska pga. urbaniseringen. Alltså måste produktiviteten per hektar öka.

Ett sätt är så kallad precision farming, som innebär att man förser varje enskild planta med exakt den mängd vatten och näring den behöver. Det innebär att maskinerna måste kunna positioneras med cm-noggrannhet.

Brist på arbetskraft

Jordbruk är arbetsintensivt men allt mindre andel av befolkningarna arbetar inom sektorn. Det går inte ihop med kraven på ökad produktivitet och att ge mat på bordet till jordens befolkning, vilket måste ses som viktigare än att köra taxi eller leverera pizza autonomt.

Svårigheterna inom jordbrukssektorn är både större och mindre

De tekniska utmaningarna för självkörande jordbruksmaskiner är stora pga. den väldigt varierande miljön vilket t.ex. gör det svårt för machine learning. Men samtidigt är konsekvenserna av fel mindre än till exempel vid autonom körning i en stadsmiljö med fotgängare, cyklister och manuellt körda bilar.

Egen kommentar

Prioriteringen är nog riktig, men det kan också finnas synergieffekter mellan utvecklingen av automatiserade vägfordon och andra. Och kanske i ännu högre grad automatiserade arbetsmaskiner och lastfordon.

Källa

[1] Brad Lukac: Why autonomous vehicles on farms might impact consumers’ lives more than on the road, IoT Tech News 2018-10-26 Länk