Etikettarkiv: DARPA

DARPA och Intels forskning kring terrängfordon

Intel Federal LLC, kommer med stöd från Intel Labs och dess samarbetspartners, Computer Vision Center (CVC) i Barcelona och UT Austin, att arbeta med amerikanska försvarsdepartementets Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA) för att utveckla avancerade simuleringslösningar för autonoma terrängfordon [1, 2].

Arbetet är en del av DARPA programmet Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency – Simulation (RACER-Sim), som syftar till att utveckla och demonstrera nya algoritmer för obemannade markfordon.

RACER-Sim består av två faser som pågår under 48 månader. I fas ett kommer Intel att skapa nya simuleringsplattformar och kartgenereringsverktyg som kan generera komplexa terrängmiljöer med hög noggrannhet. I fas två kommer Intel att arbeta med DARPA-samarbetspartners för att implementera nya algoritmer, utan användning av en fysisk robot. Tanken är att nyttja Sim2real-konceptet, där roboten ska tränas i simulering, och sedan överförs färdigheter till ett riktigt robotsystem.

Egen kommentar

Autonoma fordon på väg står inför en utveckling där driftmiljön är mer strukturerad och förutsägbar. Gällande autonoma terrängfordon så saknas det forskning i miljöer med ostrukturerad terräng på grund av komplexiteten som det medför. Intel har arbetat med CVC i CARLA-simulatorn som växer i popularitet för forskning kring autonom körning, tack vare öppen källkod. Liknande verktyg med öppen källkod kan förväntas i framtiden för autonoma terrängfordon.

Källor

[1] Intel. Intel Wins DARPA RACER-Sim Program. 2022-04-26 Länk

[2] Projektet: Young, S., DARPA. Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency (RACER). Länk

Toyota storsatsar på forskning vid MIT och Stanford

I slutet av förra veckan blev det känt att Toyota kommer att investera 50 miljoner dollar i ett forskningsprogram om automatiserade fordon som ska utföras vid MIT och Stanford University i USA [1]. Budgeten kommer att fördelas jämnt mellan dessa två universitet. Programmet leds av Gill Pratt som varit programledare för DARPA Robotic Challenge.

Forskningen kommer att fokusera på hur automatiserade fordon kan återspegla manuell körning, hur de kan förstå och förutse andra fordons och människors beteende i deras närhet, och hur de kan interagera med dem på bäst sätt. Stanford planerar att studera ämnen som beslutsfattande, igenkänning och perception, medan MIT-forskarna kommer att arbeta med smarta användargränssnitt och samla in och analysera data från manuellkörning i hopp om att lista ut hur vi kör.

Källor

[1] Metz, R. MIT Technology Review. Toyota Investing $50M with Stanford, MIT for Autonomous-Car Research. 2015-09-04 Länk

 

DARPAs nya lidar

Den amerikanska organisationen Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) har nyligen offentliggjort information om sin nya lidar [1].

Den kallas SWEEPER (Short-range Wide-field-of-view Extremely agile Electronically steered Photonic EmitteR) och baseras på s.k. phase array optics-teknologi. Den utgörs av tusentals ljusdioder implementerade i en enda chip och kan skanna i 51 graders synvinkel utan någon mekanisk rotation. I det senaste testet lyckades SWEEPER svepa 100 000 gånger per sekund, vilket är 10 000 gånger snabbare än nuvarande state-of-the art.

Självkörande fordon anges som ett möjligt applikationsområde.

Källor

[1] DARPA. SWEEPER demonstrates wide-angle optical phased array technology. 2015-05-21 Länk