Kategoriarkiv: Mobilitetstjänster

Pony.ai får stor finansiering från Toyota

Pony.AI som fokuserar på mobilitetstjänster med självkörande teknologi får nu en investering på 400 miljoner dollar från Toyota [1].

Toyota och Pony.AI ingick ett samarbete förra året och den här finansieringen visar på ett fortsatt samarbete där Pony.AIs teknologi kan kombineras med Toyotas fordon.

Pony.AI har demonstrerat sin mobilitetstjänst med självkörande fordon både i Kina och i Kalifornien. Senaste nytt är att företaget fått tillstånd att transportera vanliga resenärer inom ramen för pilotprogrammet i Fremont i Kalifornien. Där låter man en grupp stadsanställda pendla i Pony.AIs självkörande fordon [2].

Källa

[1] Pony.AI. Pony.ai Raises $400 Million from Toyota to Accelerate Autonomous Driving Development. 2020-02-25 Länk

[2] Lekach, S., Mashable. Chinese company gives California workers free rides in self-driving robotaxis. 2020-02-26 Länk

Självkörande taxi och lågutnyttjade tåglinjer

En forskargrupp från Schweiz har undersökt om tåglinjer på landsbygden med låg utnyttjandegrad skulle kunna ersättas med självkörande taxi. De har tittat på detta utifrån operativa aspekter som kostnad och tillgänglighet. 

Studien är baserad på en simulering där självkörande taxi framförs i ett vägnätverk med hänsyn till trängsel och moderna samordningsstrategier för hur fordonen skickas ut och fördelas i nätverket. Som konkreta exempel används fyra lågutnyttjade tåglinjer på landsbygden i Schweiz. 

Resultaten visar att självkörande taxi skulle reducera både restid och kostnad för tre av dessa tåglinjer. I det fjärde fallet skulle även manuellt framförd taxi ge bättre tillgänglighet till reducerad kostnad.

Forskarnas slutsats från resultaten tyder på att centralt samordnade självkörande taxibilar kan vara ett attraktivt alternativ för landsbygden.

Källor

Sieber, L., et al., 2020. Transportation Research Part A: Policy and Practice. Improved public transportation in rural areas with self-driving cars: A study on the operation of Swiss train lines. Länk

Skyttelbussen från JLR

Project Vector är namnet på Jaguar Land Rovers (JLR) nyligen offentliggjorda skyttelbuss [1]. Skyttelbussen har en snygg design, med batteri och körkomponenter under golvet. Jämfört med skyttelbussar från producenter som Navya och Easymile är den något mindre.

Skyttelbussen är planerat för pilotprojekt i Coventry, Storbritannien 2021.

Egen kommentar

Utifrån bilderna i pressmeddelandet så kan man se att skyttelbussen precis som beskrivet har elektroniken under golvet vilket resulterar i en något hög tröskel för på- och avstigning. Jag undrar om de har någon lösning för påstigning och avstigning för handikappade och äldre t.ex. sänkning med hjälp av fjädring eller ramp.

Källa

[1] Jaguar Land Rover. Jaguar Land Rover Unveils Future of Urban Mobility. 2020-02-18 Länk

Yandex har kört två miljoner miles

Det ryska teknikföretaget Yandex sägs nu ha kört 3,2 miljoner kilometer (motsvarande två miljoner amerikanska mil) i AD-läge [1].

Yandex som har en bildelningstjänst Yandex.Taxi började pilota självkörande fordon i Ryssland 2018 och har nu även expanderat till Israel och senast till USA.

För några veckor sedan skrev vi även om Waymos körda mil i AD-läge (här) när de hade offentliggjort sina 32 miljoner körda kilometer.

Egen kommentar

Körd sträcka är och har varit något sorts mått på framgång men säger egentligen inte tillräckligt om just framgång när det kommer till hur avancerad teknologin är ur ett säkerhetsperspektiv. En annan intressant siffra är också antal gånger systemet fått lämna ifrån sig kontrollen under dessa körda sträckor. Flera aktörer har under den senaste tiden efterlyst andra mått på framgång.

Källa

[1] Sawers, P. Venturebeat. Yandex claims 2 million self-driving car miles, double in 4 months. 2020-02-14 Länk

MOTIV för en person

Ett samarbete mellan Gordon Murray Design, Delta Motorsports och itMoves har lett till MOTIV som är en plattform för självkörande fordon.

MOTIV är en liten elbil (motsvarande L7e quadricycle) med plats för en förare, och kan användas exempelvis för självkörande transporter under den första och sista milen [1].

Källa

[1] Kane, M. Insideevs. MOTIV Autonomous Vehicle Platform Revealed. 2020-02-11 Länk

Två nya svenska projekt

Självkörande fordon på landsbygd. Projektet bedrivs av Ramboll, RISE, Trafikverket och kommunerna Skellefteå, Eskilstuna, Gotland och Lund och ska utreda möjligheterna att komplettera kollektivtrafik på svensk landsbygd med självkörande fordon givet kommuners lokala omständigheter och tekniska möjligheter [1]. Detta är en genomförbarhetsstudie som finansieras av Drive Sweden och Trafikverket och är en uppföljare till förstudien om samma ämne som slutfördes under våren 2019. 

REmote Driving Operation (REDO)Projektet bedrivs av VTI, CEVT, NEVS, Einride, Ericsson, KTH, Voysys och Ictech och ska undersöka olika aspekter av fjärrstyrda vägfordon, både personbilar och lastbilar [2]. Projektet delfinansieras av Vinnova, har en budget på ca 20 mijoner kronor och kommer att pågå i tre. 

Källor

[1] Ramboll. Självkörande bussar i landsbygd ökar tillgängligheten. 2020-02-04 Länk

[2] Ictech. Ictech deltar i ett av de största svenska forskningsprojekten kring fjärrstyrning av vägfordon. 2020-01-31 Länk

Hemleverans med robotar i Wuhan

För att tillgodose leveransbehov under den sista milen har JD.coms dotterbolag JD Logistics testat autonoma leveransrobotar i kinesiska karantänstaden Wuhan och sedan förra veckan ska de ha sats i drift [1]. 

JD Logistics använder sig av avancerad teknik för att minska kontakt mellan människor. Robotorna använder bland annat ansiktsigenkänning vid utdelning av leveranser. Företaget har inte angett fler detaljer om sina robotar, troligtvis handlar det om robotar som kan leverera upp till 30 kg åt gången [2]. Företaget ämnar också överföra robotar från andra städer till Wuhan för att se till att obemannad leverans blir ”normen”. 

Utöver det har JD Logistics förberett sig för drönarleverans av medicinska nödvändigheter i avlägsna delar av de coronavirus-drabbade områden i Kina och dess automatiska lager arbetar dygnet runt [3].

Här och här kan ni se dessa robotar rulla på gatorna.   

Källor

[1] Yang, T., Liu, R., JD Corporate Blog. JD’s robot delivers first order in Wuhan in coronavirus aid support. 2020-02-06 Länk

[2] kr.asia. JD.com to launch unmanned robot delivery fleet in quarantined Wuhan. 2020-02-05 Länk

[3] Yang, T., Cao L., JD Corporate Blog. JD tests robot and drone deliveries for coronavirus aid. 2020-02-07 Länk

Thundersoft och DiDi utvecklAr eget OS

Mjukvaruföretaget Thundersoft och Didi Chuxing (DiDi) går nu ihop i ett samarbete om ett operativt system för förarövevaknig, ADAS och autonoma fordon.

Samarbetet ska förhoppningsvis accelerera utvecklingen av denna teknologi.

Källa

PR Newswire. Thundersoft and Didi Chuxing Build Strategic Partnership Focusing on Intelligent Automotive Operating System. 2020-02-04 Länk

Studier om acceptans

En metaanalys har publicerats om acceptans gällande automatiserade fordon i Japan [1]. Den utgår ifrån ett urval av 20 300 svar ifrån 108 undersökningar. Analysen tar hänsyn till två parametrar: fördelar och nackdelar och avsikt att använda.

I enkäter där det fokuserats på fördelar och nackdelar har man ställt frågor så som ”Samtycker du till ett samhälle där automatiserade fordon är implementerade och används i stor utsträckning?”. I enkäter där det fokuserats på avsikt att använda så har man ställt frågor så som ”Avser du att använda en förarlös taxi?”.

Resultaten visar bland annat att deltagare generellt hade en positiv inställning till automatiserade fordon från perspektivet av fördelar och nackdelar. Det visade sig också att positiva svar i frågor kring avsikt att använda korrelerade med positiva svar i frågor kring fördelar och nackdelar, men ej tvärtom. Kortare uttryckt så kunde deltagarna svara att aspekter av automatiserade fordon är bra, men samtidigt svara att de inte avser att använda dem.

En annan studie som också berör acceptans har riktat in sig på blinda användare [2]. Studien gjordes i Storbritannien och hade ett urval på 211 blinda deltagare. Resultaten från enkätfrågorna i den här studien visade att ca 40% av deltagarna uttryckte en positiv inställning, ca 45% uttryckte skepticism eller oro kring säkerhet, och ca 20% uttryckte bekymmer kring kostnad. Författarna uppmanar till kommunikation till allmänheten om fördelar i form av frihet för synskadade personer som automatiserade fordon kan medföra.

Egen kommentar

Studier kring acceptans av automatiserade fordon är speciellt känsliga för målgruppsskillnader, och båda dessa studier tar upp att skillnader i t.ex. ålder hos deltagarna var avgörande för svaren.

Källor

[1] Nishihori et al, International Journal of Intelligent Transportation Systems Research. What Affects Social Acceptance and Use Intention for Autonomous Vehicles – Benefits, Risk Perception, or Experience? -Meta-Analysis in Japan. 2020-01 Länk

[2] Benett et al, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour. Willingness of people who are blind to accept autonomous vehicles: An empirical investigation. 2020-02 Länk

Waymo och UPS självkörande godsfrakt

Waymo skall samarbeta med UPS för att testa sina självkörande minivans  för varuleverans [1].

Varor ska inte köras ut till kunder, utan de ska köras mellan UPS butiker till UPS sorteringsplats. Under testerna så kommer det finnas en förare av säkerhetsskäl. 

Egen kommentar

Waymo som huvudsakligen fokuserat på robotaxi verkar utforska andra affärsmöjligheter, och det här är ett sådant exempel. 

Källa

[1] McFarland, M., CNN Business. UPS teams up with Waymo to test self-driving delivery vans. 2020-01-29 Länk