Kategoriarkiv: Mobilitetstjänster

NEVS lanserar podd-koncept för städer

Det numera helkinesiska NEVS har i samarbete med amerikansk-kinesiska AutoX tagit fram självkörande poddar med anpassningsbar interiör som de kallar Sango [1].

Poddarna är tänkta för samåkning i stadsmiljö och tiotalet förarbemannade fordon planeras att testas i Stockholm. Datum för detta är ännu inte offentliggjort men NEVS har utryckt förhoppning om att det kan ske under 2021 [2].

Själva fordonet Sango är snarlik tidigare koncept från Navya, Volkswagen och GM. Det mäter 4266 i längd, 2021 i bredd och 2018 i höjd inklusive lidarsensor. Interiören är flexibel och kan ta upp till sex åkande, alla med egen luftkonditionering och möjlighet till avskärmning. Fordonet eldrivet och har en räckvidd på över 20 mil.

Kring fordonen erbjuder NEVS ett system med användarapp samt ett centralt system för kontroll och optimering av fordonsflottan. Mobilitetstjänsten som NEVS ämnar införa kallas Pons.

Här kan ni se Sango in action.

Egen kommentar

Många fordonstillverkare satsar nu på nya lösningar för städer då trenden och trycket på att minska antalet fordon i stadskärnorna ökar. Frågan är om självkörande fordon kommer lyckas leverera på den punkten och om de lyckas få folk att omfamna delade mobilitetstjänster. Enligt NEVS är epoken med en person per bil över. Håller ni med?

Källor

[1] NEVS. NEVS launches PONS – the first mobility ecosystem with autonomous vehicles for city needs. 2020-07-01 Länk

[2] Blixt, T., BreakIt. Självkörande Uber-utmanare i Stockholm redan nästa år – om Nevs får som de vill. 2020-07-01 Länk

Momentas mål för robotaxi tjänst

Den kinesiska mjukvarustartuppen Momenta har gett ett uttalande om sin planerade robotaxitjänst [1]. Den väntas vara helt självkörande, fungera utan någon säkerhetsförare bakom ratten och vara ekonomiskt gynnsam år 2024. En del av fordonen kommer att vara helt självkörande redan 2022.

Momenta är ett mjukvaruföretag och tillvekar därmed inte egna fordon utan är beroende av samarbete med andra fordonstillverkare. Företaget ser samarbete med fordonstillverkarna som vägen framåt för massintroduktion av robotaxi. Ett annat recept för framgång enligt Momenta är att använda sig av massproducerade sensorer och hårdvara.

Momenta får ekonomiskt stöd från den kinesiska staten, och ägs också till viss del av Daimler.

Här kan ni se Momentas självkörande bil in action.

Egen kommentar

Utöver fordon och kördata behövs det också infrastruktur och lagstiftning för att Momenta, och andra likartade företag, ska kunna leverera vad de lovar. Den kinesiska staten pushar fram lösningar i termer av digital infrastruktur som exempelvis 5G nätverk. De har också lovat att lagstiftningen för säkert införande av självkörande fordon kommer vara på plats inom kort.

Källa

[1] Liao, R., Tech Crunch. Daimler-backed Momenta says its robotaxis will be fully driverless and profitable in 2024. 2020-06-30 Länk

AmaZoox

Efter många rykten i media står det klart: Amazon har köpt upp startuppföretaget Zoox [1]. Planen är att Zoox ska fortsätta vara egen affärsenhet ledd av sin nuvarande CEO Aicha Evans och CTO Jesse Levinson. Alla andra detaljer kring uppköpet är okända.   

Zoox startades 2014 av techentusiasterna Tim Kentley-Klay och Jesse Levinson med visionen att utveckla en egendesignad självkörande taxibil från scratch. Detta inklusive hårdvaran, mjukvaran och taxitjänsten. Företaget har fått stora investeringar under årens gång och börjat testa självkörande funktioner i San Francisco. Deras egendesignade bil har dock inte visats till allmänheten ännu och är för närvarande ett mysterium.  Fordonet påstås vara symetriskt och kunna köra i båda riktningar utan att vända om och är helt enkelt olik alla andra bilar. 

Egen kommentar

Att Amazon köpt Zoox är inte någon större överraskning. Jag hade tippat att det skulle bli antingen Amazon eller Apple. Varför just de? Svaret är enkelt: de har pengar och Zoox behövde någon med pengar. Zoox kämpade länge med att få in stora pengar. För ca två år sedan fick de in en investeringsrunda på runt en miljard dollar, men med Zooxs ”djärva” ambitioner så krävs det en ocean av kapital. Amazon har definitivt resurser för att hjälpa Zoox att uppnå dessa ambitioner. Det vill säga om Amazon inte ändrar Zooxs ambitioner. För närvarande håller Amazon offentligt fast vid Zoox mission att utveckla och driva självkörandetaxitjänst. 

Hur mycket kostade Zoox? Nu är summan för uppköpet inte bekräftad, men det rör sig om 1-1.2 miljarder dollar. Även om det kan låta mycket så är det mycket mindre än de 3 miljarder som företaget värderades till för bara ett år sedan. 

Bra eller dåligt? Nyheten om uppköpet mottogs lite olika. Vissa tycker att det är spännande att Zoox dröm kan leva vidare, medan andra tycker att det är tråkigt och något som visar att Amazon vill bygga ett transportmonopol: de har nyligen avsatt två miljarder dollar i Climate Pledge Fund som väntas bl.a. investera i hållbara transporter. Dessutom har Amazon sedan tidigare investerat i flera transportföretag, inklusive Aurora som utvecklar system för självkörande fordon och PrimeAir som utvecklar drönare. 

Själv tycker jag att det är tråkigt att Zoox såldes på ”sommarrea”, men samtidigt kan det bli något bra av detta. Om deras samarbete med Amazon bli framgångsrikt så kan det accelerera Zoox utveckling – och vi kan äntligen komma att få se deras omtalade bil! Teslas Elon Musk tyckte dock att Amazon var ”copycat”.  

Källor

[1] Amazon. We’re acquiring Zoox to help bring their vision of autonomous ride-hailing to reality. 2020-06-26 Länk

Didi erbjuder gratis resor i Shanghai

DiDi Chuxing har nu lanserat test för robotaxi tjänst i Shanghai. Under helgen nådde DiDi en ny milstolpe i sin utveckling av självkörande taxitjänster. Företaget började erbjuda resor till resenärer i utvalda områden i Shanghai [1, 2]. Resorna är gratis och beställs via Didis app. Det finns en säkerhetsförare bakom ratten under testerna.

För att säkerställa en säker framfart har företaget installerat kommunikationsenheter (V2X) i viktiga korsningar inom testområdet för att minimera risken för dolda faror och underlätta koordineringen av taxiflottan. Företaget har också satt upp ett fjärrkontrollcenter så att bilarna kan övervakas och vid behov assisteras på distans. 

För närvarande använder sig DiDi av ett okänt antal bilar från Volvo Cars, Lincoln och BYD i sina tester. I den här videon kan ni se en Volvo XC40 in action. 

DiDi planerar att ha över 1 miljon självkörande taxibilar år 2030. 

Källa

[1] CGTN. Chinese ride-hailing company tests robotaxi service in Shanghai. 2020-06-29 Länk

[2] DiDi News. DiDi Robotaxi Service Begins Operation in Shanghai. 2020-06-27 Länk

Didi + BAIC

Mobilitetsföretaget Didi Chuxing och fordonstillverkaren BAIC har inlett ett strategiskt samarbete [1]. Inom ramen för detta kommer de gemensamt forska om, utveckla samt kommersialisera automatiserade fordon motsvarande nivå 4 på SAE-skalan.

De kommer bland annat att utveckla anpassade bilmodeller, utforska tillämpningar av artificiell intelligens samt delade mobilitetstjänster. Vad detta innebär rent praktiskt framgå dock inte. 

Didi har också avslöjat sina ambitioner gällande självkörande taxi: 1 miljon taxibilar år 2030 [2]. Tanken är att dessa ska finnas där det råder ont om mänskliga taxiförare.  

Egen kommentar

För att sätta det hela i ett sammanhang så kan det vara värt att nämna att Didi fick över 500 miljoner dollar extern finansiering i början av året, från bland annat Softbank. 

Källor

[1] China Daily. Didi, BAIC ink self-driving pact. 2020-06-23 Länk

[2]TechWire Asia. Didi Chuxing pledges 1M robotaxis by 2030. 2020-06-25 Länk

Hur kommer självkörande fordon påverka Moskva?

En ny studie som förutspår effekterna som självkörande fordon kan komma att ha på Moskva år 2030 och 2035 har publicerats [1].

Baserat på stadens strategier och tillgängliga uppgifter om antalet passagerare per bil, bilförsäljning och effektiviteten av transportsystemet tog forskarna fram fyra möjliga scenarier: Stagnation, Shared Use och Robotisation & Absolute Mobility.

I de två första scenarierna, Stagnation och Shared Use, förutspår forskarna att antalet fordon på vägarna och trängseln kommer att öka i Moskva.

I scenarierna Robotisation och Absolute Mobility förväntas antalet passagerare per bil fördubblas och antalet dagliga resor öka.

En slutsats från studien är, att trots att takten i vilken självkörande fordon introduceras i Moskva är annorlunda i de olika scenarier, så kommer introduktionen av delade mobilitetstjänster ta lika lång tid i alla scenarier. Dock såg man att scenarier med en hög andel delade fordon kommer också göra det möjligt för en mindre fordonsflottor att tillgodose en större efterfrågan på persontransporter.

Avslutningsvis föreslår studien att nya åtgärder bör införas gradvis och tillkännages i förväg, gärna flera år innan besluten träder i kraft.

Källa

[1] Mehmet, S., Study: how will self-driving vehicles change Moscow?. Intelligent Transport. 2020-06-07 Länk

Covid-19 och mobilitetens framtid

Till följd av Covid-19 har affärsrådgivingsbyrån Deloitte ihop med sina samarbetspartners gjort en brainstorming kring hur mobiliteten kan komma att utvecklas under de kommande 3-5 åren. De har identifierat fyra möjliga scenarier som nu finns redovisade i en artikel [1]:

A passing storm. Pandemin skakar om samhället men ”utrotas” snabbt med hjälp av samlade krafter, och tilliten till myndigheter ökar betydligt. Trots detta så har pandemin orsakat långvariga ekonomiska problem, speciellt för små företag och individer med låg inkomst. Den har också lämnat spår på mobiliteten. Konsumenter och resenärer lägger större vikt på hygien och saneringen av bilar, bussar, tåg samt delade cyklar och skotrar. Självrengörande material, certifieringsprogram och formfaktorer som exemplevis möjliggör uppdelning av resenärer är populära. Onlinehandeln har ökat och accelererat utvecklingen av autonoma fordon och andra digitala lösningar för leveranser under den sista milen. Däremot ”pausas” utvecklingen av mobilitetsekosystemet som helhet. Långsiktiga investeringar i ny teknik och nya affärsmodeller är inte många. Myndigheterna i Europa och Asien spelar stor roll och erbjuder diverse incitament för hållbara transporter.

Good company. Medan offentliga organisationer lägger krut på att stoppa pandemin så har den privata sektorn expanderat inom mobilitet. Den har tagit över en stor del av kollektivtrafiken som vanligtvis tillhandahålls av offentlig sektor. På-begäran (on-demand) transporter som erbjuds av teknikjättar har blivit populära. Medan detta har ökat mobiliteten så har det också ökat ojämlikheten i samhället och gjort att städernas inkomster minskat. Det uppstår flera nya samarbeten mellan den privata och offentliga sektorn, innovationszoner och smarta distrikt dyker upp överallt. Allmänheten har blivit mer villig att dela med sig av sin mobilitetsdata till privata företag, vilket ökar innovationen. Elfordon blir alltmer vanliga och testningen av autonoma fordon på allmänna vägar accelererar.

Sunrise in the east. Efter framgångsrik hantering av pandemin i Kina och i andra länder i Asien, har de fysiska och digitala värdekedjorna för elfordon, autonoma fordon och annan teknik konsoliderats i öster, till nackdel för europeiska och nordamerikanska företag. Asiatiska fordonstillverkare samt teknik- och mobilitetsföretag har alltså blivit dominerande världen över. Aktiv mobilitetshantering för att bemöta systemomfattande utmaningar kring trängsel och luftkvalitet blir normen, möjliggjort av robust datainsamling och analys av offentlig sektor. Konsumenterna anammar långsiktiga leasing-, prenumerations- och hyresmodeller som uppkommit i Asien.

Lone wolves. Nationella, regionala och lokala myndigheter ökar sin makt och relevans alltmedan de leder bekämpningen av Covid-19. Städer tvingar till datadelning och reglerar aktivt mobilitet genom övervakning och kontroll, först som ett sätt att kontrollera COVID-19 och sedan som ett sätt att uppfylla andra systemomfattande mål. Datasekretess och cybersäkerhet ger plats för ökad övervakning av allmänheten. Vissa delar av världen, som USA, fortsätter att förlita sig på fossildrivna fordon medan andra delar, som Kina, satsar på eldrivna fordon. Delade mobilitetstjänster tappar i popularitet, men det kan finnas utrymme för mer individanpassade former av sådana tjänster. Autonoma personbilar finns i begränsad mängd då få har råd med dessa. Den offentliga sektorn blir delägare i allt fler mobilitetsföretag. Onlinehandel har ökat kraftigt och lett till storskalig kommersialisering av autonoma leveransfordon.

Utöver dessa scenarier tar artikeln också upp flera andra intressanta aspekter som exemplevis att ”säker mobilitet” som hittills förknippats mest med att undvika olyckor och incidenter kan komma att förknippas med bra hygien.

Egen kommentar

Vissa av dessa scenarier låter mer troliga för Europa och Sverige än andra. Jag har exemplevis svårt att se framför mig att ”Lone wolves” skulle kunna inträffa hos oss. Men man vet ju aldrig, det är speciella tider. Oavsett vilket så visar dessa scenarier vad som behöver göras för att undvika oönskade scenarier, och att alla, individer som företag och myndigheter, behöver hjälpas åt.

En annan reflektion från min sida är att flera av dessa scenarier förutser ökad e-handel och ett ökat behov för autonoma leveransfordon under den sista milen.

Källor

[1] Deloitte Insights. The futures of mobility after COVID-19. 2020-05-22 Länk

Gott och blandat

  • Tester på gång i Seoul. I de västra delarna av Seoul i Sydkorea inleds tester av tre självkörande bussar, fyra personbilar och tre leveransrobotar. Testerna kommer ske på en 3,3 km lång rutt på allmän väg. Fordonen kommer att användas för kontaktlös mobilitetsdelning (oklart vad som menas med det exakt), autonom parkering och leverans av varor till platser som större fordon inte kan nå. Dessa tjänster blir gratis. Länk
  • Nya poddar i Kalifornien. Startupföretaget Glydways har tagit fram en lösning för kortdistanstransporter som består av självkörande eldrivna små fordon (poddar). De rymmer upp till tre personer och tar sig fram på smala förbestämda filer som cykelbanor. Staden Oakley i Kalifornien skall nu undersöka huruvida de kan användas för transporter mellan stadens framtida tågcentral och tunnelbanecentralen. Länk
  • 3 miljarder är många nollor. I mars skrev vi att Waymo hade fått 2,25 miljarder dollar i extern finansiering. De förlängde finansieringsrundan och nu har de fått in totalt 3 miljarder dollar. Detta är så klart inte alls tokigt, speciellt i dessa svåra tider. Frågan är bara hur långt det räcker? Länk
  • Kommer framtida ”Uber” leverera varor och inte resenärer? Ja, enligt ett blogginlägg på OneZero. De menar att man redan nu kan se att intresset svänger mot autonoma godsleveranser, något som vi kommer se mer av i framtiden bl.a. på grund av Covid-19. Länk
  • Nya partner i Apollo. Baidus Apollo har fått två nya partners: Haylion Technologies och Tiamaes. De kommer hjälpa Baidu att utveckla och lansera autonoma och uppkopplade lösningar för kollektivtrafik. Länk
  • Huawei utökar sin kundkrets. 18 kinesiska fordonstillverkare inklusive FAW Group, SAIC Motor, Dongfeng Motor och Changan Automobile har gått med i Huaweis initiativ för uppkopplade fordon, 5G automotive ecosystem. Initativets syfte är att accelerera industrialiseringen av 5G för diverse C-V2X lösningar. Länk

På grund av helgdagen nu på torsdag är OmAD tillbaka först om en vecka. Trevlig långledighet önskar redaktionen!

Samarbeten och uppköp

Zoox till salu? Det amerikanska startuppföretaget Zoox som utvecklar ett egendesignat självkörande fordon sägs nu vara till salu. Företaget ska ha sagt upp konsulter och avskedat 10% av sin personal under den pågående covid-19 pandemin. De sägs nu söka finansiär eller eventuellt en köpare. Så sent som i augusti 2018 fick företaget extern finansiering på ungefär en halv miljard dollar, och värderades till 3,2 miljarder dollar. Zoox har under de senaste månaderna visat flera teasers och filmer. Länk

Intel köper upp Moovit. Intel har köpt upp Moovit för 900 miljoner USD. Moovit är en Mobility-as-a-Service (MaaS) app som erbjuder användare reseplanering och bokning av olika former av transportmedel så som kollektivtrafik, cykel, elsparkcykel och bildelning. Moovit har idag 800 miljoner användare i 102 länder. Det var lite mer än tre år sedan som Intel köpte upp computer vision företaget Mobileye och säkrade sin plats i utvecklingen av självkörande fordon. Det ska bli intressant att följa framgången av Moovit och hur det kommer komplettera utvecklingen som sker inom Mobileye. Länk

Säker uppkopplingAccedian, som specialiserat sig på prestandaanalys och detektering av cybersäkerhetshot, har inlett ett samarbete med New Context, som hjälper olika industrier att bygga och samordna cybersäker infrastruktur. Målet är att gemensamt utveckla lösningar som möjliggör säker uppkoppling av diverse sensorer, applikationer, autonoma fordon, laddstationer och fjärrtjänster till detaljhandelsföretag, verkstäder och försäkringsbolag. Länk

Kartlös autonom körning? Mjukvaruföretaget Imagry, som inriktat sig på att möjliggöra autonom körning utan högupplösta kartor, har ingått ett samarbete med AutonomouStuff, som numera ägs av Hexagon och som inriktat sig på att utveckla nyckelfärdiga plattformar för automatiserad körning. Samarbetet ska leda till att Imagrys lösning inkluderas i AutonomouStuff portfölj för global återförsäljning. Länk

Ford skjuter upp lanseringen av robottaxitjänst till 2022

Ford har meddelat att de kommer att skjuta upp lanseringen av sin robottaxitjänst till 2022 på grund av den rådande COVID-19 pandemin [1]. Pandemin har fått företaget att tänka om kring sin lanseringsstrategi där man initialt planerade en kommersiell lansering under 2021.

Ford bedriver för tillfället flera pilotprogram med partners som Walmart, Dominos och Postmates där man också tittar på hur nya affärsmodeller kan utformas. Parallellt med piloterna samarbetar också företaget med start-up bolaget Argo AI (där Ford är en delägare), som utvecklar mjukvaran som möjliggör automatiserad körning.

Ford har dock sagt att huvudsakliga behovet nu är att studera de långsiktiga effekterna som pandemin kommer att ha på kundbeteenden.

Källa

Korosec, K., Ford postpones autonomous vehicle service until 2022. TechCrunch 2020-04-18 Länk