Kategoriarkiv: Mobilitetstjänster

Baidu och Pony.ai får tummen upp i Peking

Den kinesiska huvudstaden har gett klartecken till Baidu och Pony.ai för robotaxi utan säkerhetsförare [1].

I likhet med liknande tillstånd i USA väljer myndigheterna i Peking ett försiktigt tillvägagångssätt med begränsningar i antal fordon och platser. Till en början kommer varje företag att få köra tio fordon i det så kallade ”High-Level Automated Demonstration Area” i Yizhuang, en förort sydost om staden. Användare kan vid behov kommunicera med fjärroperatörer under resan. 

Källa

[1] Hope, G., IoT World Today. Driverless Taxis Approved to Run in Beijing. 2023-03-17 Länk

May Mobility uppgraderar och pilotar

Amerikanska robotaxiföretaget May Mobility har lanserat en ny generation (3e) av sitt autonoma körsystem som b.la förbättrar objektidentifierng hos perceptionssystemet [1].

Ett nytt sensorpaket ingår i systemet som består av fem lidar, fem radar, och åtta kameror. Man har förbättrat systemets förmåga att förutse vad fotgängare gör, se trafikljus bättre, och förbättrat körbeteendet för en behagligare åktur.

I dagsläget utför May Mobility piloter tillsammans med bildelningsplattformen Via, vilket vi b.la skrivit om här. Vi fick också nyligen veta att företaget pilotar i Tokyo tillsammans med japanska teknikföretaget Softbank. Den piloten är en slags förberedelse, där man b.la pilotar fjärrkontroll inför de lagrevisioner som träder i kraft i Japan under April. Lagförslaget kommer tillåta körning av autonoma fordon med säkerhetsförare/fjärroperatör på allmän väg [2].

Källor

[1] Garsten, E., Forbes. May Mobility Launches New, Smarter Robotransit Technology. 2023-03-16 Länk

[2] Hope, G., IoT World Today. Softbank Starts Testing Driverless Cars. 2023-03-16 Länk

Forskning kring vistelse i autonoma fordon

Tid som spenderas på att köra fordon kan anses som förlorad produktivitet och autonoma fordon kan potentiellt öka nyttan av den tiden. Detta undersöktes av forskare från Monash University i Australien [1].

Forskarna har gjort en litteraturöversikt och metaanalys av forskningen kring Value of Time (VOT – term inom transportekonomi som reflekterar tidens värde under en resa eller också summan som en resenär är villig att bli kompenserad för resetiden) i syfte att ta reda på hur olika typer av autonoma fordon påverkar VOT under resan jämfört med manuellt drivna fordon.

Forskarna tog med 24 vetenskapliga ariklar i sin undersökning och kom bland annat fram till att ett antal faktorer påverkar tidens värde i autonoma och manuella fordon (fordonstyp, land, geografi: stad vs landsbygd, hur man demonstrerar resan för respondenter: verbalt vs video, stickprovsstorlek, urval, typ av resa, reselängd, ålder, utbildning, inkomst och körkort).

Resultaten visade också b.la att

  • Privatägda autonoma fordon hade fler fördelar för konsumenter jämfört med delade autonoma fordon och manuellt drivna fordon inom de flesta ovannämnda faktorer.
  • Respondenter från landsbygden föredrar resor i autonoma fordon mer än stadsbor eftersom den sistnämndas restid anses vara billigare.
  • Korta resor i privatägda och delade autonoma fordon är att föredra jämfört med manuellt drivna fordon, men gällande långa resor är det resor i privatägda autonoma fordon som ger mest nytta.
  • VOT varierar för de olika fordonstyperna beroende på land: VOT är 35% och 41% lägre i Tyskland respektive Nederländerna, jämfört med USA för privatägda autonoma fordon och delade autonoma fordon.
  • När det kommer till delade autonoma fordon så är VOT-medelsiffran högre i de sju europeiska länder (exklusive Tyskland och Nederländerna) som tagits i beräkning, jämfört med länder i övriga världen. Variationen är dock stor.

Källa

[1] Yasin-Huda, F., Currie, G., & Kamruzzaman, M.D., Understanding the value of autonomous vehicles – an empirical meta-synthesis. Transport Reviews. 2023-03-19 Länk

Waymos första miljon förarlösa miles

Waymo har uppnått en miljon körda miles (160 934 mil) utan säkerhetsförare med sina robotaxifordon [1, 2].

I samband med det presenterar de sammanfattning av olycksstatistik. De förarlösa milen innehöll inga personskador men 20 kollisioner varav två behövde rapporteras till NHTSA. Samtliga kollisioner med andra fordon bedöms ha involverat en människa som brutit mot trafiklagar eller kört vårdslöst. 55% av alla händelser bestod av att ett stillastående Waymo-fordon blev påkört bakifrån. Nio av kollisionerna resulterade inte i någon skada alls.

Cruise nådde nyligen också en miljon förarlösa miles. De flesta av dem har körts i San Fransisco under de senaste 15 månaderna [3].

I en annan nyhet får vi veta att Waymo är redo att påbörja piloter med robotaxi i Los Angeles. De har kartlagt staden under de senaste månaderna och har bestämt sig för att direkt köra utan säkerhetsförare. Dock ska det till en början bara vara med anställda som passagerare [4].

Egen kommentar

Rapporten som publicerats av Waymo (här) beskriver hur de tjugo kollisionerna kan jämföras med olycksstatistik från manuella fordon och vad det kan säga om säkerheten hos Waymos system. Författarna drar slutsatsen att Waymos system kommer att minska antal allvarliga kollisioner.

Waymo har även tidigare presenterat data kring trafiksäkerhet och validering av deras autonoma körsystem. Vi har skrivit om detta tidigare här, här och här.

Källor

[1] Waymo. First Million Rider-Only Miles: How the Waymo Driver is Improving Road Safety. 2023-02-28 Länk

[2] Trent, V., et al. Safety Performance of the Waymo Rider-Only Automated Driving System at One Million Miles. 2023 Länk

[3] Cruise. One Million Driverless Miles. 2023-02-22 Länk

[4] Shortle, M., Evmagz. Waymo to Test Autonomous Jaguar I-Paces without Human Safety Operator in LA. 2023-02-28 Länk

Nissan testar robotaxi i Kina

Nissan kommer i närtid erbjuda allmänheten robotaxiturer i Kina [1].

Vid tillkännagivandet i november av ”Nissan Mobility Service Company” klargjordes att utbyggnad av en flotta elektrifierade robotaxisfordon är prioriterat. Som ett led i detta samarbetar Nissan med ADS-utvecklaren WeRide.

Första testfasen förväntas pågå till september (med två Nissan Leaf). Testen kommer sedan utökas med fem Nissan Ariya. Tjänsten ska koppla samman tågstationen i Suzhou med hotell och kontor. En tur kan beställas via app till specifika upphämtningsställen och destinationer. Fordonen kommer ha säkerhetsförare och resorna är gratis.

Egen kommentar

Tester av detta slag har pågått en längre tid och man kan tycka att utvecklingen av ”högre nivå” ADS och robotaxis har stagnerat (samtidigt som vi ser en nyvunnen tro på mer gradvis utveckling av ADAS i kombination med den traditionella ägarmodellen). Dock tror jag inte att det ena utesluter det andra och tester av detta slag har en central roll i att utveckla både teknik, regelverk, och helhetstjänster, även om det lär fortsatt dröja (och kosta) innan det blir möjligt att skala upp robotaxi-konceptet.

Källa

[1] Hope, G., IoT World Today. Nissan Launching Robotaxi Program in China. 2023-02-28 Länk

AD-bussar i linköping når 10 000 passagerare

Utvecklingsprojektet ’Ride the Future’ som kör autonoma minibussar i runtom i Campus Valla och Vallastaden i Linköping har nu uppnått resor med 10 000 passagerare [1].

Vi har tidigare skrivit om projektet b.la här. De autonoma fordonen har kört sedan mars 2020, de rymmer sex passagerare, är gratis att åka och kör alla dagar i veckan på den 3,7 km långa sträckan.

Projektet drivs av VTI, Linköping University, Linköping Science Park, Transdev Sweden AB, Östgötatrafiken, Linköpings kommun, Akademiska Hus och RISE.

Källa

[1] Akademiska Hus. De självkörande bussarna har nått 10.000 passagerare! 2023-02-23 Länk

ServCitys sista pilot är färdig

Det brittiska projektet ServCitys robotaxi-pilot på allmän väg är färdigställd och resultaten visar bland annat att trafikljus kan bli föråldrade med autonoma fordon [1].

Projektet leds av Nissan och har gått ut på att påskynda tillämpning och skalbarhet av automatiserade fordon i städer. Vi har tidigare skrivit om projektet här. Den senaste piloten, där man som del av arbetet utrustat 270 kameror längs rutten som de två Nissan Leaf fordonen kört autonomt, skrev vi om här.

Rutten som körts ska enligt projektmedlemmarna varit utmanande, med hög trängsel och med fler fotgängare och övergångsställen än de piloter som utförs med autonoma fordon i USA och Japan.

Projektet drar också slutsatser kring framtidens infrastruktur där man ser att trafikljus förmodligen inte kommer att behövas.

Egen kommentar

Slutsatsen kring trafikljus är egentligen inget nytt. Man menar att autonoma fordon kommer kommunicera med sensorer i infrastrukturen eller direkt med varandra, vilket skulle göra att trafikljus inte behövs. Vi skrev nyligen om en annan studie från MIT där man föreslagit en ytterligare färg i trafikljusen. De kontrasterande resultaten har att göra med olika tidshorisonter: Studien från MIT refererar till en mer snar framtid där man har blandad manuell och autonom trafik, medan studien från ServCity refererar till en framtid där alla fordon är autonoma.

Källa

[1] Hope, G., IoT World Today. Self-Driving Trial Suggests Traffic Lights Could Become Obsolete. 2023-02-20 Länk

Zoox ute på allmän väg i Kalifornien

AD-företaget Zoox, ägt av Amazon, har påbörjat piloter på allmän väg med sin från-grunden-byggda-AV-robotaxi i Kalifornien [1].

Fordonet har ingen ratt eller pedaler och kör därmed utan säkerhetsförare. Zoox fick tillstånd för detta av California Department of Motor Vehicles och har därtill självcertifierat sig hos Federal Motor Vehicle Safety Standards.

Körningarna görs med anställda ombord på en drygt 3,2 km sträcka mellan företagets två huvudbyggnader i Foster City. Rutten innehåller vänster- och högersvängar i korsning, trafikljus, fotgängare, cyklister och parkeringsplatser.

Målet framöver är att efter våren kunna skjutsa icke-anställda passagerare, men de kommer behöva ytterligare tillstånd för detta.

Källa

[1] Korosec, K., Tech Crunch. Zoox robotaxis start rolling out on California public roads. 2023-02-13 Länk

Vay fjärrkör utan säkerhetsförare

Den tyska startupen Vay utvecklar en mobilitetstjänst baserad på fjärrkörning och har nu börjat pilota utan säkerhetsförare på allmän väg i Tyskland [1, 2].

Tjänsten de utvecklar innebär att fjärroperatör kör fordonet till en kund som bokat den. Kunden tar sedan över och kör fordonet till sin destination där fordonet återigen överlämnas till fjärroperatören för att åka till nästa kund.

Vay har pilotat i Hamburg och Berlin under tre års tid och har, tack vare ett gott ord från tyska forskningsinstitutet Tüv Süd, nu fått tillstånd att fjärrköra utan säkerhetsförare på allmän, men fördefinierad, väg.

Vay fick under 2021 in finansiering på 140 miljoner USD. Deras VD och medgrundare Thomas von der Ohe har tidigare jobbat på Amazon-ägda AD-företaget Zoox.

Källa

[1] Automotive News Europe. ’Teledriving’ tests in German city bring full self-driving closer to reality. 2023-02-07 Länk

[2] Taylor, D., Tech EU. Hamburg’s Vay drives the first car without a person in the vehicle on a European public road. 2023-02-06 Länk

Cruise och Honda pilotar i Japan

Vd:n för robotaxiföretaget Cruise meddelar att de påbörjat piloter med robotaxi i Japan tillsammans med fordonstillverkaren Honda [1].

Cruise och Honda har en relation sedan en tid tillbaka då Honda investerade 750 miljoner USD i Cruise och utlovade ytterligare investering på två miljarder USD över en tolvårsperiod (vilket vi skrev om här).

Målet för företagen är att Honda ska kunna bedriva en robotaxitjänst med Cruise från-grunden-byggda-AV Cruise Origin, som Honda också hjälpte till att utveckla.

Cruise har påbörjat en nationell expansion i USA, där de senast påbörjade piloter i Texas och Arizona (som vi skrev om här). Nu sätter man också internationell expansion i rullning.

Källa

[1] Hope, G., IOT World Today. Cruise, Honda Testing Self-Driving Cars in Japan. 2023-01-30 Länk