Kategoriarkiv: Mobilitetstjänster

Det här har hänt under julen: Del I

Pony.ais första olycka på allmän väg. För drygt ett halvår sedan fick det kinesiska robotaxiföretaget Pony.ai tillstånd att testa sina autonoma fordon utan säkerhetsförare på allmän väg i Kalifornien. Nu har Kaliforniens Department of Motor Vehicles återkallat tillståndet efter en incident där Pony.ais fordon kolliderat med ett vägräcke och en trafikskylt. Incidenten skedde under ett filbyte på i staden Fremont den 28 oktober, 2021. Företaget får fortfarande testa med säkerhetsförare bakom ratten, eftersom det görs med ett annat tillstånd. Länk

Motional provar godsleverans. Hyundai och Aptivs samriskföretag Motional har meddelat att de ska satsa på autonoma leveranser. Det var bara ett par månader sedan som vi fick veta om företagets planer att lansera robotaxi i Las Vegas tillsammans med Lyft, och nu verkar de slå till på fler kommersiella applikationer. Det är deras Ioniq-5 modell som ska ta sig an autonoma leveransuppdrag tillsammans med Uber Eats. Länk

Argo AI följer bästa praxis. Argo AI, som delvis ägs av Ford har frivilligt deltagit i en granskning ifrån den tyska certifieringsaktören TÜV SÜD. Mer specifikt så är det Argo AIs testförarutbildning som har granskats, och resultaten har visat att utbildningen följer, och i vissa fall, överträffar standarden J3018. Standarden berör säker testning av autonoma fordon i trafiken och har tagits fram av The Automated Vehicle Safety Consortium som består av Society of Automotive Engineers (SAE), Ford, General Motors och Toyota. Länk

CEVT bygger robotaxi. Geelys elfordonsmärke Zeekr ska samarbeta med Waymo för att utveckla en eldriven och autonom fordonsmodell. Design och tillverkning utförs av Zeekrs research and development avdelning CEVT i Göteborg, och sedan kommer Waymo utrusta fordonet med sin självkörande teknologi. Fordonen planeras sedan att driftsättas i Waymos robotaxi-flotta i USA. Länk

Pennsylvanias lagförslag. I den amerikanska delstaten Pennsylvania har politiker presenterat ett lagförslag (Bill 965) som tillåter testning av autonoma fordon utan säkerhetsförare i delstaten. Det här bidrar till att Argo AI, Locomation och Aurora som utvecklar självkörande teknologi i Pennsylvania kanske inte behöver söka sig till andra delstater för att testa utan säkerhetsförare. Länk

DMV rannsakar Tesla och sig själva. Kaliforniens Department of Motor Vehicles (DMV) har tidigare bedömt att Teslas förarstödssystem Autopilot och Full Self-Driving inte uppfyller kriterierna för ett autonomt fordon, utan snarare anses det vara ett så kallat nivå 2 system (på SAE skalan) eftersom föraren bedöms vara ansvarig för alla köruppgifter. Efter en orosanmälan (letter of concern) som kommit in till DMV om videoklipp på Youtube där Full Self-Driving utgör risker i trafiken så meddelar DMV att de nu undersöker Tesla förarstödssystemen och sina egna regelverk. Skulle Tesla hamna i samma kategori som exempelvis Waymo, Cruise och Zoox så innebär detta b.la att Tesla behöver skicka rapportera in olyckor, systemfel och annan data till DMV regelbundet. Länk1 Länk2

Mobileye och Geelys samarbete. Det Intel-ägda företaget Mobileye ska tillsammans med kinesiska fordonstillverkaren Geely utveckla ett autonomt fordon avsett för privata ägare. Fordonet ska byggas på Geelys Sustainable Experience Architecture plattform och lanseras under Geelys fordonsmärke Zeekr. Mobileye kommer att stå för den självkörande teknologin, och planen är att lansera år 2024 i Kina. Länk

Nytt kinesiskt samriskföretag. De kinesiska aktörerna BYD som tillverkar fordon, och Momenta som tillverkar självkörande teknologi har bildat ett samriskföretag som syftar till att utveckla och utrusta automatiserande teknologi i ett flertal av BYDs fordonsmodeller. De puttar in 15,7 miljoner USD i företaget som kommer att heta DiPi Intelligent Mobility Co. Länk

Waymo Via tar steg mot kommersialisering. Alphabet-ägda Waymo och J.B. Hunt som säljer operatörstjänster för lastbilsflottor har meddelat att de utökar sitt samarbete i Texas i en riktning mot kommersialisering. I praktiken innebär det att man så småningom kommer tillgängliggöra Waymos autonoma lastbilar på J.B. Hunts marknadsplattform för att eventuellt kunna ta sig an och testa uppdrag av godsleveranser i större skala. Länk

Nuro presenterar nytt fordon. Det amerikanska företaget Nuro som utvecklar autonoma leveransfordon har presenterat sin nya (tredje) generations autonoma leveransfordon. Det nya fordonet är b.la utrustat med självrengörande sensorer, kyld/värmd förvaring, en airbag på utsidan av vindrutan, och kan köra i hastigheter upp till drygt 70 km/h. I samband med den här nyheten så meddelar också Nuro att samarbetet med den amerikanska detaljhandelskedjan Kroger fortsätter, där den nya fordonsmodellen kommer få sättas i drift för leveranser av Krogers livsmedel. Länk1 Länk2

Fjärrstyrd mobilitetstjänst i UK

London-baserade mobilitetstjänstföretaget Imperium Drive påbörjar sina tester med fjärrstyrda fordon i den brittiska staden Milton Keynes [1].

Fordonet körs manuellt av personen som bokar fordonet, men efter åkturen så fjärrstyrs fordonet till nästa kund. Tjänsten som kallas för Fetch testas på privata platser och under kontrollerade omständigheter, men företaget har som mål att testa den här mobilitetstjänsten med allmänheten under andra halvan av 2022.

Den här sortens lösning har tidigare dykt upp i OmAD nyhetsbrevet exempelvis det tyska företaget Vay som vi skrev om här, och det amerikanska företaget Halo som vi skrev om här.

Källa

[1] UKTN. Imperium Drive begins remotely operated car-hailing trial in Milton Keynes. 2021-12-02 Länk

Samband mellan stadsutveckling och AV

Forskare i Danmark har nyligen publicerat en artikel [1] kring hur stadsutveckling och automatiserade fordon hänger ihop.

Artikeln belyser 10 huvudstäders framtida stadsplanering och hur de förhåller sig till automatiserade fordon. Utvecklingen går mot mer automation, men ingen av städerna har explicit planerat att automatiserade fordon kan utgöra en del av kollektivtrafik i sin framtida stadsplanering. De saknar förhållningssätt till automatiserade fordon i stadsplaneringen för sina invånare och deras behov som t.ex. transport till arbete, skola eller fritidsaktiviteter.

Artikeln identifierar ett dilemma mellan automatiserade fordon och kollektivtrafik. Städer vill få fler att åka kollektivt, samtidigt säger modeller att vi kommer välja ett eget automatiserat fordon framför kollektivtrafik pga högre komfort. Modellerna säger t.o.m. att vi kommer resa mer och längre med automatiserade fordon, än vi gör idag. Fordonen och transporten kommer bli mer anpassad till individerna, vilket ytterligare ökar användningen av automatiserade fordon.

För att nå hållbara transporter och utveckla hållbara städer, med färre fordon istället för fler, behövs planering och styrmedel för att minska attraktiviteten för automatiserade fordon, så vi inte byter vår vanliga bil till en automatiserad och därmed börjar åka ännu mer bil än tidigare.

Egen kommentar

Transport och tillgång till transport är en viktig del i vårt samhälle. Av Sveriges bebyggda mark består ca 40% av transportinfrastruktur. Om modellerna som artikeln nämner stämmer, och transporterna kommer öka, behövs mer transportinfrastruktur, något som jag tror ingen vill ha. I Sverige där varannan bilresa är kortare än 5 km behöver vi bli medvetna om dessa resors inverkan på miljö och samhälle och skifta våra resvanor från bil till gång och cykel, istället för att åka längre i automatiserade fordon. Hoppas att något gott kommer ut från de senaste 20 månaderna och att vi lärt oss minska på resandet.

Källa

[1] Thomas S. Grindsted, et al., Cities. The urban governance of autonomous vehicles – In love with AVs or critical sustainability risks to future mobility transitions. 2021-11 Länk

Baidu sätter mål för Apollo Go

Årets tredje kvartalsrapport från kinesiska sökmotorsjätten Baidu visade en omsättning på 4,95 miljarder USD. Den största delen av Baidus inkomster kommer från annonstjänster.

I samband med rapporten berättade Baidu om ett par mål för sin framtida robotaxi-tjänst Apollo Go. Företaget kommer bland annat satsa på att lansera sin robotaxi-tjänst i 65 städer innan 2025 och i 100 städer innan 2030.

Just nu pilotar Baidu sin robotaxi-tjänst i fem kinesiska städer: Changsha, Cangzhou, Peking, Guangzhou och Shanghai. I samtliga av dessa städer, förutom i en två kvadratkilometer stor del av Peking, så erbjuds resorna gratis.

Källa

[1] Kharpal, A., CNBC. China’s Baidu wants to launch its driverless robotaxi service in 100 cities by 2030. 2021-11-17 Länk

Motional och Lyft robotaxi i Las Vegas

Vi skrev i början av september om att Hyundai och Aptivs samriskföretag Motional planerar att kommersialisera robotaxi i USA, under början av 2023, med hjälp av företaget Lyft som har en plattform för bildelning. Nu meddelar företagen att de kommer börja i staden Las Vegas [1].

Målet är givetvis att utöka detta till flera städer och delstater i USA, men det är inte onaturligt att de börjar i Las Vegas eftersom de pilotat där i tre år.

Nevada var också den första amerikanska delstaten som godkände lagstiftning för testning av autonoma fordon på allmän väg under början av 2012 [2].

Källa

[1] Reuters. Lyft and Motional pick Las Vegas for commercial robotaxi launch in 2023. 2021-11-09 Länk

[2] Warren, T., The Verge. Nevada approves regulations for self-driving cars. 2012-02-17 Länk

Marknadsanalyser: Robotaxi

I en marknadsrapport ifrån Lux Research har man kommit fram till att robotaxi kommer vara dyrare än privatägande, men billigare än taxi och bildelningstjänster [1, 2].

I analysen har hänsyn tagits till kostnaden för driften av robotaxi, och man har tittat på siffror ifrån användning av taxi i olika länder. De kostnadsfaktorer man tagit i åtanke är underhåll, försäkring, fjärrmanövrering, drivmedel, infrastruktur, kostnad för AD teknologi, samt kostnad av fordonet i sig.

Utöver ovan nämnda slutsatserna, så skriver Lux att fordonstillverkare med fördel kan förse robotaxiföretag med fordon, då de inte tillverkar sina egna, och att fordonstillverkare kan driva egna robotaxi-tjänster för att utveckla teknologin i sina fordon och få insikter om hur konsumenter använder deras fordon.

IHS Markit har också gjort en marknadsanalys av robotaxi, och man uppskattar att robotaxi kommer stå för hälften av mobilitetstjänstmarknaden i Kina år 2030 [3].

Egen kommentar

Resultaten ifrån dessa marknadsanalyser förutsätter att användare ser lika på att bli skjutsade av mänskliga förare och tekniska körsystem, och att den skillnaden inte kommer att påverka konsumenters preferens av mobilitetstjänster.

Källor

[1] Edwards, D., Robotics & Automation. ‘Robotaxis will be disruptive to conventional taxis and ride-hailing, but not car ownership’, says new report. 2021-11-02 Länk

[2] The Economics of Robotaxis. Länk

[3] Fusheng, L., China Daily. Robotaxis to seize half of China’s shared mobility market in 2030. 2021-11-05 Länk

Skyttlar på rull igen

Samåkning med självkörande skyttlar har varit något mindre hett under pandemin men börjar nu rulla igen.

I Kista har Keolis tillsammans med T-engineering, Telia, Urban ICT Arena och Intel demonstrerat ett 5G-övervakat självkörande fordon som kunnat iaktta resenärers tillstånd samt kvarglömda föremål [1].

Utanför Birmingham har storstadskommunen Solihull blivit första Engelska kommun att äga en självkörande skyttel. Den lokalt utvecklade Aurrigo-skytteln kommer under en första testperiod erbjuda resor för allmänheten till och från stadens utställningscenter [2]

Egen kommentar

I klipp som beskriver Kistatestet ses och hörs bland andra RISE-medarbetaren Sigma Dolins som presenterade sin licentiatavhandling Diagnosing Sharing Anxiety på Chalmers igår. Grattis Sigma!

Källor

[1] Intelligent Transport. Keolis trials 5G-connected, remotely monitored autonomous electric minibus. 2021-10-29 Länk

[2] Intelligent Transport. Solihull Council, UK, launches trial of fully electric autonomous shuttle. 2021-10-22 Länk

Dubais regelverk för kommersiell av

Myndigheten för kollektivtrafik i Dubai förutspår att staden kommer ha verkställt regelverk för kommersiell robotaxi innan 2022 [1].

För några månader sedan tecknade Dubai ett avtal med General Motors dotterbolag Cruise, som utvecklar autonoma fordon, för att driftsätta Cruise robotaxi i Dubai innan 2023.

Källa

[1] W, Abbas., Khaleej Times. Dubai to issue rules for driverless cars next year, says official. 2021-10-27 Länk

Projekt kring förarlösa skyttelbussar i Sverige

Kungliga Tekniska Universitets forskningsarena som heter Integrated Transport Research Lab (ITRL) leder nu ett Vinnovafinansierat forskningsprojekt där man utforskar hur man kan nyttja förarlösa fordon i kollektivtrafiken [1].

Projektet heter Forskning inom Operatörslös Körning med Autonoma Bussar (FOKA) och i konsortiet finns även Telia, Region Stockholm, Järfälla kommun, Observit som har en molnbaserad mobilövervakningstjänst och Nobina Technology som utvecklar autonoma skyttelbussar.

Projektet har pågått sedan April i år och avslutas Oktober 2023. I projektet så ska man utveckla en prototyp för ett kontrolltorn i syfte att övervaka fordonen. Det finns även några punkter kring att undersöka hur man kan möta användarnas behov, samt att förstå hur användare interagerar med teknologin.

Källa

[1] KTH ITRL. New project with Nobina to investigate autonomous buses without operators. 2021-10-14 Länk

Baidu och Pony.ai fått tillstånd för förarlös robotaxi

I maj förra året erhöll Pony.ai tillstånd att, med förare bakom ratten, köra robotaxi i en begränsad del av Peking. I september samma år började även Baidu köra bemannad robotaxi i Peking. Nu är det dags för Pony.ai och Baidu att skippa förarna i Pekings tjugo kvadratkilometer stora pilotzon i Yizhuangdistriktet. De två företagen var nämligen först med att få tillstånd att nyttja dessa hundratalet kilometer väg till obemannad robotaxi under icke rusningstrafik.

Källa

”Gabriella”, Gasgoo. Baidu, Pony.ai greenlighted driverless road test in Beijing. 2021-10-15 Länk