Brittiskt projekt driftsätter AD-bussar

Det brittiska projektet CAVForth meddelar att de kommer lansera en autonom busstjänst mellan Edinburgh och Fife i Skottland, med säkerhetsförare [1].

Projektet har bedrivit piloter på allmän väg sedan april förra året, vilket vi skrev om här. De har också skjutsat sina första passagerare i början på det här året. Från och med maj kommer de att börja skjutsa på den bestämda rutten som en tjänst. Man kommer att driftsätta fem bussar i hastigheter upp till 80 km/h.

Tekniken som utrustats på bussarna är utvecklad av Fusion Processing som också driver projektet. Det är brittiska regeringens Centre for Connected and Autonomous Vehicles som delfinansierar projektet.

Källa

[1] Hope, G., IoT World Today. Self-Driving, Full-Sized Buses Launching in the UK. 2023-04-10 Länk