Autonom parkering från Bosch och Mercedes

Ett autonomt parkeringssystem från Bosch och Mercedes-Benz har blivit officiellt godkänt för kommersiell användning i Tyskland [1].

Det första parkeringssystemet används i ett parkeringshus på Stuttgarts flygplats. När systemet är aktiverat ska det inte behövas någon mänsklig övervakning.

Lagstiftningen gällande försäkringar och juridiskt ansvar är inte helt klarlagd än, eftersom det är fordonstillverkaren som i nuläget kommer att bära det juridiska ansvaret om ett fordon som kör eller parkerar autonomt kolliderar med något.

Källa

[1] Brook-Jones, C., Autonomous Vehicles International. Fully automated parking system from Mercedes-Benz and Bosch approved in Germany. 2022-12-02 Länk