Kategoriarkiv: Lagstiftning och regelverk

Kinas nya policyer för självkörande fordon

Kinesiska departementet Ministry of Industry and Information Technology, MIIT, arbetar på en policy för utveckling och test av självkörande fordon i landet [1]. Regeringen har satt upp ett mål att 50% av alla fordon som säljs i Kina 2020 måste ha någon form av automatisering, i syfte att visa för världen att man är bland de ledande i världen för ny och grön teknologi med fokus på just självkörande fordon.

Policyn kommer att släppas snart kommer att följas av lokala stads- och regionpolicyer.I december förra året släppte Beijing som först stad en policy för att få köra självkörande bilar på stadens vägar:

 • Beijings transportmyndighet kommer att utfärda registreringsbevis med rätt till självkörning i staden.
 • Fordonen måste först klara en utvärdering på provbana innan de får användas på allmänna vägar.
 • Det kommer att finnas specifika vägavsnitt och tidsfönster för autonom körning.
 • Fordonen måste kunna köras i både självkörande och manuell mod.
 • Fordonen måste vara utrustade med sensorer och kameror så att dess körbeteende kan följas upp.
 • Fordonen måste ha en mänsklig förare som kommer att stå till ansvar om en olycka inträffar.

Som vi skrivit om tidigare så har bl.a. Geelys ordförande krävt lättnader i lagstiftningen för självkörande fordon.

Källor

[1] Namrita Chow: Chinese government drafts policies for autonomous vehicles, IHS Market 2018-01-25 Länk

Beijing tillåter tester med självkörande fordon på allmänna vägar

Beijing har nu gjort det möjligt för kinesiska företag att söka och få tillstånd för tester med självkörande fordon på specifika allmänna vägar [1].

För att få tillstånd måste bilarna kunna växla mellan manuell och autonom mod och ha kameror och andra sensorer så att dess beteende kan övervakas. Det måste finnas en förare i bilen som är ansvarig ifall det uppstår olyckor. Innan de får köra på allmänna vägar måste de måste utvärderas och godkännas på testbana.

Källor

[1] Beijing gives green light for self-driving car road tests, Xinhuanet 2017-12-18 Länk

Kommentar om begränsningarna i San Fransisco

Förra veckan skrev vi om de införda begränsningarna för leveransrobotar i San Fransisco. Detta har utlöst många kommentarer på internet. En kommentar från Dirk van Amelsfort på RISE Viktoria är:

”Jag förstår faktiskt helt att SF väljer att göra detta. Om det är någon stad som är trött på privata disrupters som vägrar ta hänsyn till samhällsmål och utmaningar i sina affärsmodeller så är det SF. TNCs som leder till fler fordonkilometer och problem med curbside kapacitet, kinesiska bicycle sharing företag som vill dumpa 80000 cyklar i staden utan någon plan, mm. De känner nog att de måste förbjuda först för att alla disrupters ska börja prata med staden om sina planer innan de börjar och ställer till nya problem som staden får lösa.”

Testning av fjärrkontrollerade fordon i Nederländerna

Idag är det tillåtet att testa automatiserade fordon på allmänna vägar i Nederländerna under förutsättning att det finns en mänsklig förare bakom ratten. Men nu är landet på väg att tillåta även testning av fjärrkontrollerade fordon [1].

Landets infrastrukturminister har lämnat in ett lagförslag till Representanthuset kallat Draft Bill Governing the Experimental Use of Self-Driving Vehicles. Om det träder i kraft kommer det att möjliggöra att utfärda tillstånd för testning av automatiserade fordon med förare på distans.

Egen kommentar

Det framgår inte när Representanthuset kommer att besluta om lagförslaget. Med detta kommer Nederländerna att vara ett av få länder i Europa som tillåter tester utan mänsklig förare fysiskt närvarande i fordonet.

Källor

[1] Government of the Netherlands. New legislation allows for the testing of cars with remote drivers. 2017-11-27 Länk

Kina satsar på AI

Kinesiska myndigheten MOST (Ministry of Science and Technology) har identifierat de stora internetföretaget Baidu, Alibaba och Tencent (tillsammans kallade BAT) ihop med röststyrnings-företaget iFlyTek som de första företagen att hjälpa till att ta landet till globalt ledarskap inom artificiell intelligens [1].

Tanken är att de fyra företagen ska samverka för att bygga öppna innovationsplattformar inom fyra områden: autonom körning (Baidus fokus), smarta stadstransporter (Alibabas fokus), visionsystem (Tencents fokus) och ”röstintelligens” (iFlyTek).

Kina satsar mycket på utveckling av självkörande fordon och har som mål att 2022 ha nått Nivå 3 (SAE-skalan) och 2025 Nivå 4/5 [2]. Innan dess ska man ha satt standarder för vad sådana fordon ska klara liksom regelverk för provning, licensiering och ansvar.  Platser för test och demonstration har byggts på flera platser i landet som Shanghai, Beijing, Wuhan och Chongqing.

Källor

[1] China recruits Baidu, Alibaba and Tencent to AI ‘national team’ , South China Morning Post 2017-11-21 Länk

[2] Much work still needed for era of driverless vehicles, Global Times 2017-11-26 Länk

Vad ska ett automatiserat fordon kunna klara?

Brittiska försäkringsbolag svarar nu på en viktig fråga rörande automatiserade fordon: exakt vad ska ett sådant fordon kunna klara för att få kallas ”automatiserat”? Detta genom att sätta upp krav på 10 nyckelfunktioner och prestanda [1]:

10 nyckelfunktioner och egenskapskrav som krävs av ett säkert automatiserat fordon:

 1. Ska ha ett namn som tydligt beskriver den automatiserade funktionens kapabilitet.
 2. Ska vara förenlig med (Storbritanniens) trafiklagar
 3. Ska vara begränsad till specifika typer av vägar och områden via geo-fencing.
 4. Överlämning av kontroll ska följa en tydlig process för att erbjuda och acceptera överlämning.
 5. Fordonet ska kunna hantera alla rimligen förväntade situationer på egen hand.
 6. En bra och lämplig signal måste ges om fordonet oväntat behöver lämna tillbaka kontrollen till föraren.
 7. Fordonet ska kunna genomföra ett ”säkert stopp” om det inte kan fortsätta eller föraren inte tar tillbaka kontrollen.
 8. Fordonet ska kunna undvika eller förebygga en olycka i nödsituationer.
 9. Det ska finnas backup-system som träder in om de ordinarie systemen fallerar.
 10. Vid olyckor ska data spelas in och rapporteras om vilka system som var aktiverade vid olyckan.

Försäkringsbolagen vill också att data ska redovisas på individuell fordonsnivå, så att det går att se vilka fordon som inte har uppdaterad mjukvara eller har missat en service.

Källor

[1] Insurers set out criteria for what drivers should expect from vehicles described as “Automated”, Thatcham Research 2017-11-06 Länk

Förtydligande om lagförslaget i USA

För ca 2 veckor sedan skrev vi i nyhetsbrevet en artikel om ett nytt lagförslag i USA.

Vi vill förtydliga att varje fordonstillverkare behöver bevisa för NHTSA att det automatiserade fordonet som ska testas/säljas har genomgått säkerhetsprövningen i linje med nationella säkerhetskrav (Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS)) för alla tre perioder som nämns i artikeln (och inte bara för period 3 som det kan uppfattas av skrivningen). Det behövs alltså inget tillstånd men säkerhetsrapporten behöver lämnas in till NHTSA i förväg.

Vi vill också förtydliga att det amerikanska departementet för transport fått i uppdrag att inom 180 dagar granska om nuvarande FMVSS behöver anpassas för automatiserade fordon, och hur i så fall. Därför kan det komma att fordonstillverkare behöver testa sina fordon i linje med nya uppdaterade/förbättrade säkerhetskrav.

Uppdaterade regler i Kalifornien

I början av mars publicerade det kaliforniska departementet för motorfordon (DMV) ett förslag till nya regler för testning av automatiserade fordon. Nu har förslaget genomgått en revision och en ny version presenterades under veckan [1]. Planen är att dessa nya regler ska träda i kraft i juni 2018, och innan dess väntas ytterligare uppdateringar.

Den stora nyheten är att det blir tillåtet att testa fordon utan någon mänsklig förare bakom ratten, och att allmänheten får åka med i dem. Andra nyheter inkluderar bland annat kravet på att informera lokala myndigheter om planerad testning, samt ett mer strukturerat sätt för rapportering av incidenter, olyckor och andra avvikelser. Innan testningen påbörjas ska varje testorganisation visa att testfordonet uppfyller federala säkerhetsstandarder (Federal Motor Vehicle Safety Standards, FMVSS). Fordon som väger över 4500 kg (10 000 pund) omfattas inte av dessa regler.

Allmänheten har nu 15 dagar på sig att kommentera förslaget.

Källor

[1] Shieber, J., TechCrunch. California DMV changes rules to allow testing and use of fully autonomous vehicles. 2017-10-11 Länk

[2] DMV. Proposed Driverless Testing and Deployment Regulations. 2017-10-11 Länk

USA ännu ett steg närmare federallag

För ett par veckor sedan skrev vi om att representanthuset i USA godkänt ett lagförslag (SELF-DRIVE Act) som skulle möjliggöra storskalig testning av automatiserade fordon på allmänna vägar. Nu har Commerce, Science and Transportation Committee i Senaten godkänt ett liknande lagförslag kallat American Vision for Safer Transportation Through Advancement of Revolutionary Technologies (AV START Act[1].

Enligt förslaget skall en fordonstillverkare få sälja upp till 50 000 automatiserade fordon under de första 12 månaderna utan att behöva genomgå någon till säkerhetsprövning eller godkännandeprocess. Under de efterföljande 12 månaderna skulle antalet fordon få gå upp till 75 000. Under år tre skulle en fordonstillverkare få sälja upp till 100 000 fordon under förutsättning att fordonen genomgår en ”förbättrad” säkerhetsprövning och godkännandeprocess. Delstaterna skulle få sätta upp regler om registrering, licensiering, ansvar, försäkring och säkerhetsinspektioner av automatiserade fordon, men inte prestandanormer.

Viktigt att notera är att AV START Act inte tar hänsyn till tunga fordon.

Nästa steg är att förslaget behandlas och godkänns av hela Senaten.

Egen kommentar

För att undvika diskriminering av funktionshindrade, reglerar lagförslaget språket som ska användas i sammanhanget. Förslaget välkomnas av American Foundation for the Blind (AFB) [2]. Enligt Mark Richert, policychef på ABF: “If we’re going to make the dream of driverless cars a reality for people with vision loss and so many others, we need to get rolling right now to get rid of any avoidable technological or legal obstacles—and that’s what this bill does”

Källor

[1] Bhuiyan, J., Recode. The U.S. Senate just took the next step to creating a national standard for testing and deploying self-driving cars. 2017-10-04 Länk

[2] ABF. Breaking News: AFB Applauds Senate Action on Autonomous Vehicles Legislation Benefiting People with Vision Loss. 2017-10-02 Länk

OK att åka med onykter?

Ja, i alla fall enligt förslaget som lagts fram av den australiensiska National Transport Commission (NTC) [1]. I en ny rapport med titeln Changing driving laws to support automated vehicles föreslår NTC bland annat att de som åker i helt automatiserade fordon borde kunna få dispens från att vara nyktra. Detta eftersom ett krav på att passagerarna ska vara nyktra skulle reducera nyttan med automatiserde fordon: One potential barrier to receiving the full benefits of automated vehicles would be to require occupants of automated vehicles, who are not driving, to comply with drink-driving laws.

Rapporten återfinnes här.

Källor

[1] Dunn, M., new.au.com, National Transport Commission argue drivers of automated vehicles should be exempt for DUI laws. 2017-10-06 Länk