Kategoriarkiv: Lagstiftning och regelverk

Vad är försäkringsbranschens roll?

Den amerikanska organisationen National Association of Mutual Insurance Companies (NAMIC) diskuterar i ett nyligen publicerat white paper försäkringsbolagens roll för säkerhetsvalidering av automatiserade körsystem [1].

De konstaterar att regelverket behöver ändras för att främja utvecklingen av sådana system. Utan ett starkt regelverk finns det en ökande risk för att allmänhetens tillit till både AD-system och de statliga institutionerna som godkänner och reglerar dem skadas.

NAMIC konstaterar också att det är försäkringsbranschens uppgift att se till att automatiserade körsystem lever upp till de säkerhetslöften som fordonstillverkarna ger. För att nå dit behöver fordonstillverkare och deras leverantörer förse tredjepartsaktörer med fullständiga och korrekta data från sina tester.

Nuvarande statliga och federala lagar i USA bygger i stor utsträckning på frivillig informationsdelning men hittills har denna varit väldigt begränsad, speciellt vad det gäller säkerhetsrelaterad information. För att främja bättre förståelse för automatiserade fordon och hur de fungerar förespråkar NAMIC ”definierade, transparenta datastandarder”.

Källor

[1] Insurance Journal. Insurers Urge Focus on Safety and Data Sharing in Autonomous Vehicles. 2018-05-18 Länk

Ny strategi i Frankrike

Den franska finansministern Bruno Le Maire presenterade i början av veckan regeringens nya strategi för automatiserade fordon [1]. Enligt den kommer tester av automatiserade fordon upp till nivå 5 att vara tillåtna på alla allmänna vägar från och med 2019.  Nästa vecka väntas regeringen publicera strategier för offentliga åtgärder.

Samtidigt utvecklas ett regelverk som skall underlätta testningen. Det väntas stå klart 2019.

Ni som kan franska kan läsa strategin i dess helhet här.

Källor

[1] Whittaker, S., dronebelow. France Gives Green Light for Autonomous Car Experiments. 2018-05-16 Länk

Grönt för Didi i Kalifornien

Mobilitetsjätten Didi har nyligen fått tillstånd för testning av automatiserade fordon på allmänna vägar i Kalifornien [1].

Just nu är det oklart om dessa tester kommer att leda till att företaget etablerar kommersiell närvaro i USA. Didi har inte offentligt diskuterat sina planer för amerikansk marknad. Värt dock att notera är att företaget planerar att erbjuda mobilitetstjänster i Mexiko och att det nyligen köpt upp ett stort brasilianskt mobilitetsföretag (99) samt Ubers andelar i Asien.

Källor

[1] Edelstein, S., The Drive. Chinese Uber Rival Didi Chuxing Gets Permission to Test Self-Driving Cars in California. 2018-05-14 Länk

Grönt för Tencent i Shenzhen

Teknikjätten Tencent har nyligen fått tillstånd att testa självkörande fordon på vissa allmänna vägar i kinesiska staden Shenzhen [1].

Shenzhen Transport Bureau som beviljat tillståndet kräver att Tencents fordon ska ha både en förare och en säkerhetsansvarig person inne i fordonet.

Källor

[1] Reuters. Tencent gets self-driving car test license from China’s Shenzhen city – report. 2018-05-14 Länk

Grönt ljus för testning i Italien

För ett par dagar sedan publicerade det italienska parlamentet ett dekret som ger transportministeriet befogenheter att godkänna tester med automatiserade fordon på landets allmänna vägar [1].

Alla tester kommer att utföras ”under absolut säkerhet” och organisationer som utför tester måste lämna in en detaljerad rapport om eventuella problem som upptäckts under testerna.

Parlamentet meddelade också att ett Smart Road Observatory ska inrättas för att övervaka hur dekretet trätt i kraft.

Källor

[1] The Local. Italian parliament gives go-ahead to road tests of driverless cars. 2018-04-20 Länk

Böter för Cruise-bil

En bil från Cruise Automation (som ägs av General Motors) fick i slutet av mars böter av trafikpolis i San Francisco [1]. Detta eftersom bilen ska ha kört för nära en fotgängare. Enligt Cruise är det helt felbedömt – bilen var mer än 10 feet (ca 3 meter) från fotgängaren.

I ett uttalande till polisen skriver Crusie följande: ”California law requires the vehicle to yield the right of way to pedestrians, allowing them to proceed undisturbed and unhurried without fear of interference of their safe passage through an intersection. Our data indicates that’s what happened here”. 

Egen kommentar

Det framgår inte om och hur det ovan beskrivna fallet lösts. Enligt vissa källor är det inte helt ovanligt att automatiserade fordon, som för tillfället testas i Kalifornien och andra delstater i USA, bryter mot reglerna. Det finns dock ingen systematisk rapportering av dessa fall då lagen inte kräver någon sådan rapportering.

Källor

[1] Lee, B. T., ArsTechnica. A Cruise self-driving car got a traffic ticket—GM says it did nothing wrong. 2018-03-29 Länk

Grönt ljus för testning i Kina

Under de senaste månaderna har vi rapporterat om att vissa städer i Kina börjat tillåta testning av automatiserade fordon på allmänna vägar. Nu har den kinesiska regeringen tagit fram en nationell policy för sådan verksamhet [1].

Innan automatiserade fordon får testa på allmänna vägar måste de testas noga på icke offentliga platser som testbanor. Vidare krävs det att det finns en säkerhetsförare bakom ratten redo att ta över kontrollen om det skulle behövas. Dessutom måste testansökande vara en självständig juridisk organisation registrerad i Kina.

Reglerna träder i kraft den 1 maj.

Egen kommentar

Enligt vår källa kommer reglerna att gälla både för passagerarfordon och kommersiella fordon men inte låghastighetsfordon eller motorcyklar. Det är oklart för mig vad som klassas som låghastighetsfordon i det här fallet.

Källor

[1] Feifei, F., ChinaDaily. Guidelines to ensure safe self-driving vehicle tests 2018-04-13 Länk

Uber förnyar inte sitt test-tillstånd i Kalifornien

Fortfarande har ingen information släppts om Uber-olyckan i Arizona, men Uber har ju tills vidare stoppat alla tester med självkörande fordon. Och nu har de inte heller begärt förnyelse av sitt befintliga tillstånd i Kalifornien [1].

Från 2 april så är det ju tillåtet i delstaten med  testning av självkörande fordon som inte har någon säkerhetsförare. Men ännu har inget företag lämnat in ansökan om att göra detta.

Det visar sig också att Uber inte heller begärt förnyelse av sitt tidigare tillstånd som löpte ut sista mars. Det innebär att de måste begära ett helt nytt tillstånd om de vill börja testa i delstaten igen.

Egen kommentar

Utan att spekulera kring olyckan så är det ju känt att Uber haft mycket problem det senaste året, och sannolikt är det många saker som man vill fastlägga innan de eventuellt återstartar testverksamheten. I så fall är det kanske inte just i Kalifornien man gör det eftersom man tidigare haft problem med myndigheterna där.

Källor

[1] Rex Crum: No driverless cars in California? Why April 2 won’t make history, The Mercury News 2018-03-29 Länk

Baidu får testa i Peking

Kinas huvudstad Peking har godkänt Baidus testning av automatiserade fordon på stadens allmänna vägar [1]. Tillståndet gäller än så länge för 33 olika vägar som tillsammans utgör en vägsträcka på ca 105 km. Dessa vägar ligger i stadens glesare områden.

Enligt företagets VD öppnar detta upp för att etablera Peking som ett viktigt nav för automatiserad körning.

Egen kommentar

Det här tillståndet kommer efter den ökända Uber-olyckan, vilket tyder på att de kinesiska myndigheterna inte skräms så mycket av den. Samtidigt har Baidu förtydligat att rigorösa simuleringar kommer att genomföras med hjälp av företagets öppna plattform Apollo innan testning på allmänna vägar startar.

Källor

[1] Reuters. China Gives Baidu Go-Ahead for Self-Driving Tests After U.S. Crash. 2018-03-23 Länk

Även Storbritannien ser över lagstiftningen

Liksom i Sverige, USA och andra länder så tittar även den brittiska regeringen över lagstiftningen för självkörande fordon, speciellt vad gäller ansvarstaganden och strafförelägganden [1]. Nuvarande lagstiftning utgår, liksom i andra länder, ifrån att det finns en mänsklig förare som har ansvaret och kan åtalas.

Myndigheterna har 3 år på sig eftersom man har lovat att förarlösa fordon ska kunna finnas på vägarna 2021 [2].

Egen kommentar

Det är som sagt många länder som studerar lagstiftning på området. Som en uppföljning på förra veckans nyhet om den svenska utredningen om regelverk för självkörande fordon så kan ni lyssna på en intervju i SR P1s Vetenskapsradion med utredaren Jonas Bjelfvenstam (inslaget startar efter 35 minuter och är ca 7 min långt).

Målsättningen enligt utredningen och regeringen är att få till en stegvis utveckling för att säkra en acceptans hos användarna och allmänheten (se nästa artikel!) och samtidigt ge förutsättningar för svensk industri att vara bland de ledande i världen. Man ser då både ett nytt ägaransvar och ett ökande producentansvar.

Källor

[1] Anne Perkins: Government to review law before self-driving cars arrive on UK roads, The Guardian 2018-03-06 Länk

[2] Toby Helm: Budget 2017: UK to launch self-driving cars on British roads by 2021, The Guardian 2017-11-19 Länk