Kategoriarkiv: Lagstiftning och regelverk

Brevet till guvernören

34 aktörer, inklusive Waymo, Aurora, UPS och Luminar, har skrivit under ett brev i vilket Kaliforniens guvernör Gavin Newsom ombeds se över förbjudet mot drift av tunga autonoma fordon [1].

Kaliforniens Department of Motor Vehicles förbjöd år 2015 drift av autonoma fordon som väger över drygt 4,5 ton.

Enligt DMV pågår det arbete för att reglera tunga autonoma fordon i Kalifornien.

Ni kan läsa brevet här.

Egen kommentar

Vi passar på här att påminna om IIHS tabell över det juridiska läget kring autonoma fordon i olika amerkanska delstater, här.

Källa

[1] Bellan, R., Tech Crunch. Waymo, UPS, others pressure Gov. Newsom to allow autonomous trucking in California. 2022-06-28 Länk

Brittiska myndigheter utreder AD

Law Commission of England and Wales och Transport Select Committee har öppnat varsin utredning. I ena fallet om fjärrkontrollerade fordon, och i andra fallet autonoma fordon [1, 2, 3].

Gällande fjärrkontroll av fordon söker nu Law Commission of England and Wales kommentarer om sin vitbok som publicerades förra veckan. Syftet med projektet är att förtydliga den legala statusen kring fjärrkontrollerade fordon samt bedöma om lagändringar behövs. Deadline för kommentarer är 2 september 2022.

Transport Select Committees utredning berör autonoma fordon generellt. De vill samla evidens kring tillämpningsområden av autonoma fordon, nationella och internationella framsteg i forskning, frågor gällande infrastruktur (fysisk och digital), regelverk och tillståndsprocesser, säkerheten i tekniken, autonoma fordons relation till andra trafikanter, nödvändiga myndigheter och deras roller samt påverkan på bilägande. Deadline för skriftlig evidens är 22 augusti 2022.

Dessa insamlingar ska resultera i förslag på reformer, likt det förslaget som publicerades i början av det här året ifrån Law Commission of England and Wales och Scottish Law Commission, som vi skrev om här.

Källor

[1] UK Parliament. Inquiry launch: Transport Committee to investigate development and deployment of self-driving vehicles. 2022-06-27 Länk

[2] Law Commission. Remote driving. Länk

[3] Fleet News. Self-driving vehicle inquiry launched by Transport Committee. 2022-06-28 Länk

Einride och Alibaba med nya tillstånd

Det svenska företaget Einride har fått tillstånd av amerikanska National Highway Traffic Safety Administration för att testa deras hyttlösa poddar på allmän väg [1, 2].

Tillståndet kommer nyttjas i piloter med Einrides partner General Electric Appliances (GEA). I enighet med tillståndet så kommer de att köra på en 1,6 km sträcka mellan GEA:s fabrik och ett lager i Selmer, Tennessee. Piloten kommer utföras i slutet av året och pågå under två veckor. Det kommer finnas en fjärroperatör som övervakar och assisterar fordonet.

I en relaterad nyhet fick vi nyligen veta att kinesiska e-commercejätten Alibaba fått tillstånd för testning av förarlösa lastbilar i kinesiska staden Deqing [3]. Alibaba gav sig in i spelet i mitten av 2018, vilket vi skrev om här.

Källor

[1] Einride. New Type of Vehicle Developed by Einride Gets NHTSA Approval to Operate on US Public Road. 2022-06-23 Länk

[2] Bellan, R., Tech Crunch. Einride to operate its cab-less autonomous pods on U.S. public roads. 2022-06-23 Länk

[3] AASTOCKS. BABA Licensed for Public Road Tests on L4 Self-driving Trucks. 2022-06-27 Länk

Pennsylvania med lagförslag för AV

I den amerikanska delstaten Pennsylvania har ett lagförslag som tillåter kolonnkörning och testning av autonoma fordon utan säkerhetsförare godkänts av representanthuset [1, 2].

Om lagförslaget också godkänns i senaten så kommer ändringarna i Pennsylvanias trafiklagar b.la undanta korta följeavståndet för kolonnkörning. Max tre fordon tillåts i kolonn och får endast rulla på specifika motorvägar.

Ett antal revideringar i trafiklagen berör också olyckor med autonoma fordon där man föreslår att autonoma fordon utan förare ska stanna nära olycksplatsen och att en ägare av fordonet, istället för förare i manuella fordon, bör kontakta polisen.

Förslaget detaljerar också skapandet av en rådgivningskommitté bestående av aktörer: AD-utvecklare, fordonstillverkare, forskningsinstitut, VRU-representant, konsumentrepresentant, kommunrepresentant, representant för kolonnkörning, representant från försäkringsbolag, och fackrepresentant.

Ni kan läsa hela lagförslaget här.

Källor

[1] Goble, K., Land Line. Pennsylvania House advances autonomous vehicle bill. 2022-06-21 Länk

[2] Mcgoldrick, G., Governing. Pennsylvania House Advances Driverless Vehicle Bill. 2022-06-21 Länk

UNECE föreslår lagändring i föreskrift

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) har meddelat om ett förslag på lagändring som bland annat ändrar hastighetsgränsen för fordon med villkorad automation (SAE nivå 3) från 60 km/h till 130 km/h [1].

Förslaget ska skickas in till World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations som tar beslut om ändringen mellan 21a och 24e juni i år. Förslaget har tagits fram i linje med erfarenheter från införandet av den första internationella föreskriften för villkorad automation från juni 2020 (som vi skrev om här).

Utöver ändring av hastighetsgräns så föreslås det också att man tillåter automatiserade filbyten.

Lagändringen träder i kraft i januari 2023 för de länder som valt eller väljer att införa den.

Ni kan läsa lagförslaget från 2020 här, och den nya med ändringarna här.

Källa

[1] UNECE. UN Regulation to extend ‎automated driving up to 130 km/h in certain conditions . 2022-06-09 Länk

Utredningen kring Tesla fortsätter II

Amerikanska National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) tar nästa steg i utredningen av Teslafordon för att ta reda på mer om olyckorna som skett med utryckningsfordon [1].

NHTSA går nu in i den så kallade Engineering Analysis-fasen av sin utredning där man kommer fokusera på hur fordonets förarstödssystem Autopilot har betett sig och kommunicerat med föraren inför olyckorna.

Anledningen till fortsatt utredning är att NHTSA upptäckt att Teslas Autopilot i genomsnitt överlämnat kontrollen till föraren mindre än en sekund innan olyckorna i de 16 aktuella incidenterna. Förarna uppskattas ha kunnat upptäcka risken för kollision i genomsnitt åtta sekunder innan olyckorna. Vidare så har man upptäckt att de flesta förarna hade händerna på ratten; att förarna inte utförde någon undanmanöver; samt att systemet inte gav någon visuell eller auditiv varning i fyra av fallen.

Utredningen har nu eskalerats till att beröra 830.000 Teslafordon. Det aktuella steget i utredningen tar uppskattningsvis upp till ett år och är sista steget innan en eventuell återkallelse av dessa fordon. Utredningen kan också avslutas tidigare av två möjliga skäl: Tesla återkallar fordonen frivilligt, eller att NHTSA inte hittar defekter som motiverar återkallelse.

Vi har tidigare skrivit om den här utredningen här och här.

Källa

[1] Blanco, S., Car and Driver. 830,000 Teslas with Autopilot under NHTSA Investigation, Recall Possible. 2022-06-11 Länk

Cruise får ta betalt i förarlös robotaxi

Cruise har erhållit ett tillstånd från California Public Utilities Commission för att kunna ta betalt för förarlösa resor i San Fransisco [1].

I början av mars det här året skrev vi här om att Waymo och Cruise fått tillstånd att ta betalt för resor med säkerhetsförare. Både Waymo och Cruise har väntat på tillståndet som gäller för resor utan säkerhetsförare. Tillståndet gäller för hastigheter under 48 km/h i ett specifikt område från kl 22 till 06. De tillåts inte köra i regn, rök, eller tung dimma.

Cruise plan är att inom de närmsta veckorna driftsätta ca 30 förarlösa robotaxibilar som kommer att kunna ta betalt.

Egen kommentar

Cruise har haft sina stunder i rampljuset under resan till det här tillståndet. Nyligen skrev vi (här) om att Cruise blockerade en brandbil som ryckte ut. I början av april blev ett Cruise fordon stannat av polisen, vilket vi skrev om här. I slutet på förra året fick Cruise även kritik från en myndighet i San Fransisco, huvudsakligen för olagliga på- och avstigningsplatser för passagerare, vilket vi skrev om här.

Källa

[1] Paresh, D., Reuters. GM’s Cruise wins first California permit to carry paying riders in driverless cars. 2022-06-03 Länk

Pony.ai förlorar ytterligare tillstånd

Pony.ai som utvecklar autonoma fordon för robotaxi har blivit av med sitt tillstånd att testa med säkerhetsförare i Kalifornien [1].

California Department of Motor Vehicles har vid tillfälle för förnyelse av Pony.ais tillstånd märkt att tre av de 71 registrerade säkerhetsförarna inte uppfyller kraven för tillståndet, enligt Pony. AI.

Pony.ai väntar fortfarande på att få tillbaka sitt tillstånd för test utan säkerhetsförare i Kalifornien. Det tillståndet drogs in i början av året p.g.a ett misstänkt mjukvarufel som resulterade i en singelolycka. Vi skrev om det här.

Källa

[1] Bellan, R., Tech Crunch. Pony.ai loses permit to test autonomous vehicles with driver in California. 2022-05-25 Länk

Vädjan om federalt regelverk

En grupp demokrat-senatorer i den amerikanska kongressen vädjar till transportministern att påskynda utveckling av ett federalt regelverk för autonoma fordon [1].

De tolv senatorerna har skrivit ett brev till transportministern där de önskar om att få transparans kring transportdepartementets process för ett nationellt omfattande regelverk. I brevet ställer man också frågor om hur transportdepartementet kommer utvärdera ansökningar om tillstånd från tillverkare av självkörande teknologi.

Vi skrev i höstas om ett brev till transportministern ifrån amerikanska aktörer här.

Källa

[1] Shepardson, D., Reuters. U.S. Senate Democrats urge Buttigieg to develop autonomous vehicle rules. 2022-04-27 Länk

UK ändrar trafiklagar inför L3

Nyligen bekräftade den brittiska regeringen att de kommer göra vissa ändringar i vägtrafiklagen som ytterligare steg för ett fullständigt legalt ramverk för utbredd användning av automatiserade fordon i landet innan 2025 [1].

De förändringar som kommer i närtid är relaterade till villkorad automation d.v.s tekniska körsystem som i vissa specifika förhållanden kan framföra fordonet självständigt, och där föraren för stunden inte kontrollerar fordonet. I Storbritanniens fall kallas detta Automated Lane Keeping System (ALKS) och gäller för system som är begränsade till endast en fil och i hastigheter upp till 60 km/h.

Lagförändringarna syftar till att förtydliga förarens ansvar i sådana fordon och tillåta föraren att titta på icke-körrelaterat innehåll på inbyggda skärmar i fordonen.

Brittiska Department of Transport sökte för drygt ett år sedan konsultation kring just ALKS där man fastställde att fordon med ALKS ska registreras som autonoma fordon (vilket vi skrev om här).

Vi kan också passa på att tipsa om vår sammanfattning av den rapport som Law Commission of England and Wales och Scottish Law Commission publicerade i början av året.

Källa

[1] Gov.UK. Britain moves closer to a self-driving revolution. 2022-04-20 Länk