Kategoriarkiv: Lagstiftning och regelverk

Lagförslag med krav på säkerhetsfunktioner

I början på augusti godkände den amerikanska senaten ett lagförslag gällande infrastruktur som också innehåller krav på säkerhetsfunktioner i fordon. I slutet på den här månaden går förslaget till omröstning i representanthuset [1, 2].

Lagförslaget kan leda till regelverk som sätter ett minimikrav på prestanda för säkerhetsteknologier i fordon, där bland annat automatisk nödbroms (AEB) och filhållningsstöd blir obligatoriskt för fordon som säljs i USA.

Källor

[1] CollisionRepairmag. Braking the Bank: Bill mandating AEB on all vehicles to go before U.S. House. 2021-09-01 Länk

[2] IIHS. Years of work by IIHS-HLDI paved way for safety provisions in infrastructure bill. 2021-08-25 Länk

Utredningen kring Tesla fortsätter

Vi skrev i sommarsammanfattningarna om att en utredning har startats av amerikanska National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) kring de 11 olyckorna som Tesla varit involverande i, och nyligen har NHTSA i ett brev till Tesla efterfrågat mer detaljer kring dessa olyckor och Teslas förarstödssystem i allmänhet [1].

Bland annat efterfrågar NHTSA hur Teslas fordon hanterar mörka miljöer, hur fordonen övervakar föraren och varnar föraren, samt vilka interna regelverk och processer Tesla följer inför mjukvaruuppdateringar.

Tesla behöver svara till NHTSA med de efterfrågade detaljerna som ni kan läsa i brevet här, före 22 oktober, och om de inte svarar i tid kan de bli bötfällda.

Källor

[1] Kolodny, L., CNBC. Tesla must deliver Autopilot crash data to federal auto safety watchdog by October 22. 2021-09-01 Länk

Detta har hänt under sommaren – del II

Standardisering, tillstånd, lagstiftning och regelverk

Första standarden för Low Speed Automated Driving (LSAD). En ny ISO standard (ISO 22737:2021) har tagits fram av en multinationell grupp experter ifrån University of Warwick i Storbrittanien och en ISO komitté. Standarden berör specifikt LSAD där långsamma autonoma fordon såsom leveransfordon, skyttelbussar och poddar som kör på fördefinierade rutter ingår. I standarden ska det b.la finnas punkter som berör prestationskrav, testprocedurer och vägledning kring LSAD roll i transportkedjan. Standarden är grundad på forskning ifrån det brittiska projektet INTACT som utförts av University of Warwick och det brittiska företaget Aurrigo som utvecklar självkörande poddar. Standarden finns att köpa. Länk1 Länk2

NHTSA undersöker Teslaolyckor. I början på sommaren skrev vi om att amerikanska National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) beordrat tillverkare och användare av ADAS samt ADS att rapportera in sina olyckor. Nu har NHTSA även bestämt sig för att göra en utredning kring Teslas olyckor. Specifikt gäller utredningen 11 olyckor med Teslafordon och utryckningsfordon sedan 2018. Det ska vara bekräftat att Teslafordonen haft Autopilot eller Traffic Aware Cruise Control (ACC) aktiverat precis innan olyckorna. De flesta av dessa olyckor har skett i mörker. Länk

Argo AI får robotaxitillstånd. Amerikanska startupföretaget Argo AI har fått tillstånd av California Public Utilities Commission att pilota robotaxi, d.v.s skjutsa personer ur allmänheten med säkerhetsförare bakom ratten i Kalifornien. Argo AI, som är Fords utvecklingspartner, har testat sin självkörande teknologi i Pittsburgh, Miami, Detroit, och i Washington D.C. I förra nyhetsbrevet nämnde vi även Argo AIs planer tillsammans med Lyft. Länk

Övrigt

Mobileye testar i New York. Mobileye har meddelat att de testar ett autonomt fordon i New York och att de planerar lägga till ytterligare ett fordon senare i år. Deras fordon testas med en säkerhetsförare bakom ratten. Den självkörande teknologin är endast baserad på kameror som sensorer. Syftet med testet i New York är att utsätta teknologin för mer utmanande trafiksituationer, något New York ska ha i mängder. Cruise, som också utvecklar självkörande teknologi, har haft planer att testa i New York men valde San Fransisco som också erbjuder utmanande trafiksituationer. Här har vi skrivit om Cruises tester i San Fransisco. Länk

EasyMile testar i Colorado. EasyMile, som utvecklar autonoma skyttelbussar, ska börja testning i Colorado. Nio förarlösa EZ10 skyttelbussar ska under första fasen av en satsning vid namn Autonomous Vehicles Colorado (AvCo). Fordonen kommer följa förbestämda rutter med bestämda hållplatser. Tjänsten som testas kallar de för The Mines Rover och ska vara gratis för allmänheten. Länk

NHTSA kräver olycksrapporter

Amerikanska National Highway Traffic Safety Administration har beordrat tillverkare och användare av förarstödssystem (ADAS) och autonoma körsystem (ADS) att rapportera in olyckor som sker på allmän väg [1].

Direktivet gäller för olyckor där ADAS eller ADS varit aktiverat under eller strax innan olyckstillfället och där olyckan involverar en sjukhusvistelse, dödsfall, bärgning av fordon, utlöst krockkudde, eller en oskyddad trafikant (exempelvis en cyklist eller fotgängare).

Målet med direktivet är att kunna identifiera säkerhetskritiska defekter i ADAS och ADS.

Källa

[1] NHTSA. NHTSA Orders Crash Reporting for Vehicles Equipped with Advanced Driver Assistance Systems and Automated Driving Systems. 2021-06-29 Länk

EUs förslag till reglering av AI

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag på reglering av artificiell intelligens (AI). Förslaget består av fyra delar:

  • Direktivet (artiklarna som kommer gälla som lag i Sverige)
  • Explanatory memorandum (argumenten för reglering, laglig grund och sammanfattning av direktivet)
  • Ingress (mer detaljerad argumentation och förklaringar till artiklarna)
  • Annex (definitioner och listor i ett eget dokument)

Kommissionens remisstid för förslaget är öppen fram till den 6 augusti 2021 medan Infrastrukturdepartementet stängde sin i samband med midsommar. Man kan se vilka svar som kom in till Infrastrukturdepartementet samt hitta länkar till förslaget på departementets hemsida [1]. Svar till EU-kommissionen kan ges via deras hemsida [2].

När det gäller automatiserad körning är det värt att lyfta fram relationen till fordon och maskiner. EU reglerar produkter genom två grupper av direktiv – Old Approach Legislation och New Legislative Format. Den första gruppen täcker produkter vars reglering bestäms av internationella organisationer utanför EUs kontroll, såsom UNECEs fordonstyper. Den andra gruppen täcker produkter som EU har ensam kontroll över, såsom maskiner.

I relation till automatiserad körning vill kommissionen reglera AI-system som utgör eller ingår i ett säkerhetssystem (artikel 6) om det sitter i en maskin. Därmed gäller det inte bara gula maskiner utan också produktionsmaskiner. De verktyg som används för framtagandet av AI-systemen kommer också falla under regleringen eftersom de ska omfattas av kvalitetsarbetet (artikel 17). För tillfället kan de inte bestämma över fordon (artikel 2). Det är däremot kommissionens uttryckliga vilja att regleringen snarast möjligt ska gälla även personbilar, lastbilar och bussar med mera (explanatory memorandum 1.2 och ingress 29).

Egen kommentar

Det är inte enkelt att förstå vad som ryms inom förslaget på AI-reglering och inte. Det kräver att man läser andra direktiv för att se helheten, såsom maskindirektivet. Enligt maskindirektivet från 2006 är maskiner med säkerhetssystem som upptäcker människor att betrakta som hög-risk-maskiner och då behöver en tredje part vara med i certifieringsprocessen (maskindirektivet artikel 12 med annex VIII, IX och X). Då gäller AI-regleringen (artikel 6.2). Enligt det förslag på maskindirektiv som ligger kommer även AI-system med bäring på maskinens säkerhet räknas som hög-risk-maskiner framöver.

Eftersom ett AI definieras som ett system utvecklat genom maskininlärning, logik- och/eller kunskapsbaserade tekniker eller med statistiska metoder (Annex I) så är det många system som kan ses som AI-system. Om de påverkar hälsan eller säkerheten hos människor eller tillhörigheter är de att betrakta som säkerhetssystem (artikel 3.14). Autonoma funktioner och förarstödssystem kommer nog anses vara säkerhetssystem, men kanske också hybriddrivlinor eller vindrutetorkare om de kan anses ha funktionalitet utvecklad utifrån kunskapsbaserade eller statistiska metoder och tekniker och. Om de systemen fallerar kan det leda till risk för människor och ting, alltså är de säkerhetssystem enligt förslaget på reglering.

Osäkerheten i hur regleringen är tänkt att användas och vad det får för konsekvenser i ökad tillsyn och dokumentation samt böter på 30 miljoner Euro eller 6% av företagets totala omsättning (välj det som svider mest) om man inte följer regleringen kan få stora konsekvenser på var man väljer att investera framöver. 

Källor

[1]Regeringskansliet. Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens. 2021-06-28 Länk 

[2] Eeropean Commission. Give your feedback on: Artificial intelligence – ethical and legal requirements. Länk

Australiens lagförslag för AD-tillverkare

Den australiensiska transportkommissionen fick år 2016 i uppdrag av infrastruktur- och transportministrar att utveckla ett regelverk för automatiserade körsystem i fordon, och arbetet har resulterat i ett förslag som nyligen publicerats [1].

Förslaget berör i stora drag ansvar och skyldigheter hos aktörer som skapat ett automatiserat körsystem, så kallade Automated Driving System Entity (ADSE). Planen är att dessa ska följas upp av en framtida myndighet som bör ha en hel del insyn och auktoritet.

Källa

[1] National Transport Commission. A national in-service safety
law for automated vehicles. 2021-05 Länk

Framsteg för tyskt regelverk

I februari skrev vi att Tyskland är på väg att införa nytt regelverk kring självkörande fordon. Nu har den ena kammaren i det tyska parlamentet, Bundestag (underhuset), godkänt ett lagförslag som i grova drag tillåter testning av självkörande fordon motsvarande SAE-nivå 4 på allmänna vägar utan någon säkerhetsförare i fordonet [1, 2]. 

Dessa fordon kommer dock vara begränsade till vissa geografiska områden. Ett annat krav är att det finns mänskligt övervakning (som de kallar ”technical supervision”) som kan avaktivera den självkörande funktionen på distans. De företag som genomför testning kommer också behöva ha en ansvarsförsäkring. 

Lagförslaget listar också exempel på initiala tillämpningar av självkörande fordon så som kollektivtrafik, affärs- och leveransresor, logistik, företagsskyttlar som transporterar anställda och resor mellan vårdcentraler och äldreboenden. Slutsatsen är att det krävs vidareutveckling innan självkörande fordon kan sättas i mer generell bruk.

Nästa steg i processen är att förslaget ska behandlas av den andra kammaren i det tyska parlamentet, Bundesrat (överhuset). 

Egen kommentar

Min tolkning är att man godkänt bara en liten portion av förslaget som presenterades tidigare i år. Från de ovanstående exemplen på applikationer att döma så rör förslaget framför allt korthållstransporter som kan ske i låg fart (läs: skyttlar och leveranspoddar). Ett bra, men rätt så begränsat steg framåt. 

Källor

[1] Deutscher Bundestag. Bundestag nimmt Gesetz zum au­tonomen Fahren an. 2021-05- Länk

[2] Bellan, R., TechCrunch. Germany gives greenlight to driverless vehicles on public roads. 2021-05-24 Länk

Ny rapportmall för olyckor i Kalifornien

Kaliforniens trafikpolis (California Highway Patrol) har tagit fram en ny typ av mall för incidentrapportering. Den nya mallen inkluderar nu fält för att rapportera involverade fordons automatiseringsnivå. Nivåerna anges i enlighet med SAE: Tesla-bilar med ”Autopilot” påslagen betecknas som tillhörandes nivå 2 och fordon från Waymo, Cruise et al betecknas som tillhörande nivå 4.

Egen kommentar

Det verkar dock oklart om rapportkoderna nu medger större detaljering kring distraktionanledning. Det kan med andra ord vara fortsatt svårt att få bra statistik på hur många krascher som beror av förare som inte hörsammar fordons uppmaning att ta över föraransvaret.

Källa

[1] Lekach, S., Mashable. If your car crashes on autopilot, California Highway Patrol wants to know. 2021-05-25 Länk

Fackförbundens ramverk för AV

Det amerikanska fackförbundet Teamsters och transporthandelsavdelningen Transportation Trades Department som ger fackförbunden en politisk röst har tillsammans framfört ett ramverk för lagstiftning kring autonoma fordon [1, 2].

Ramverket berör testning, spridning och reglering av autonoma fordon. Främst riktar sig ramverket mot arbetare som riskerar att förlora jobbet på grund av autonoma fordon, där en av principerna i ramverket syftar till att skapa en plan för att undvika arbetsförluster och om-utbilda eller träna arbetare som förlorar sina jobb. I ramverket finns även principer kring trafiksäkerhet, konsumenträttigheter, och jobbskapande.

Källor

[1] Safe Car News. Teamsters, Transportation Trades announce worker-first AV legislative framework. 2021-05-20 Länk

[2] TTD. LABOR PRINCIPLES FOR AUTONOMOUS VEHICLE LEGISLATION. 2021-05-18 Länk