Investering skiftar till mindre komplexa användarfall

En analys som Reuters genomfört tyder på att investerare börjar föredra att investera i mer applikationsspecifik AD-teknik med ett mer tydligt kundsegment, i stället för mer generell AD-teknik [1].

Tiden det tagit för att få fordon med AD-teknik till marknaden och allmänna vägar har varit längre än förväntat. Detta leder till ökade kostnader Ett exempel på detta är Argo AI, för vilka kostnaden till slut blev för hög för att kunna hålla företaget i gång (vilket vi skrivit om här).

Investerare har i stället bytt fokus till områden där kraven är mindre komplexa, där mängden kapital som krävs för att investera är lägre, och där tiden för att kunna börja generera intäkter är kortare.

Oxboticas vd Gavin Jackson beskriver situationen: ”We’re really focused on ’somewhere’ autonomy rather than ’everywhere’ autonomy because that’s where the value is today”.

Exempel på områden som nu ser ökade investeringar gällande applikationsspecifik AD-teknik inkluderar gruvindustrin, byggindustrin och jordbruk.

Källa

[1] Carey, N., & Lienert, P., Reuters. Investors go back to basics with simpler self-driving vehicles. 2023-02-01 Länk