Cruise och Honda pilotar i Japan

Vd:n för robotaxiföretaget Cruise meddelar att de påbörjat piloter med robotaxi i Japan tillsammans med fordonstillverkaren Honda [1].

Cruise och Honda har en relation sedan en tid tillbaka då Honda investerade 750 miljoner USD i Cruise och utlovade ytterligare investering på två miljarder USD över en tolvårsperiod (vilket vi skrev om här).

Målet för företagen är att Honda ska kunna bedriva en robotaxitjänst med Cruise från-grunden-byggda-AV Cruise Origin, som Honda också hjälpte till att utveckla.

Cruise har påbörjat en nationell expansion i USA, där de senast påbörjade piloter i Texas och Arizona (som vi skrev om här). Nu sätter man också internationell expansion i rullning.

Källa

[1] Hope, G., IOT World Today. Cruise, Honda Testing Self-Driving Cars in Japan. 2023-01-30 Länk