IIHS enkätstudie om förarstödssystem

Den ideella organisationen Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) från USA har publicerat resultat från en enkätstudie som visar på att konsumenter är positiva till delautomatisering men mer tveksamma till vissa sofistikerade förarstödsfunktioner [1, 2].

IIHS frågade 1010 amerikanska deltagare med en jämn könsfördelning, genomsnittsålder 46 år, och där hälften inte hade erfarenhet med filcentreringssystem. De frågade kring filcentreringssystem, förarbevakningssystem, automatisk filbytesfunktion och intresse av att äga ett självkörande fordon.

Resultaten visade b.la att :

  • 80% av deltagarna ville använda filcentreringssystem.
  • 36% föredrog filcentrering med händer på ratten jämfört med 27% som föredrog utan händer på ratten, 18% hade ingen preferens, och 16% ville inte ha någon typ av filcentrering.
  • Mer än hälften var bekväma med förarbevakning, men färre var bekväma med kamerabaserad förarbevakning jämfört med sensorer i ratten.
  • Av de som ville ha filcentrering utan händer på ratten fanns det en indikation på potentiell felanvändning av funktionen.
  • 73% svarade att de kan tänka sig använda automatisk filbytesfunktion.
  • 45% föredrog att automatisk filbyte initieras av föraren, medan 14% föredrog att det skulle vara initierat av fordonet.

Forskarna tolkar resultaten som att deltagarna föredrar förarstödsfunktioner som kräver att man har händerna på ratten. Gällande filcentrering utan krav om att hålla händerna på ratten ansåg forskarna att deltagarna i den gruppen var mer benägna att utföra icke-körrelaterade uppgifter i fordonet. Vidare så var deltagarna generellt bekväma med förarbevakning. Forskarna ansåg att detta berodde på en övertygelse om ökad säkerhet i och med minskad felanvändning av filcentreringssystem med förarbevakning.

Ni kan läsa hela rapporten här.

Källor

[1] Mueller, A., Cicchino, J., Calvanelli, Jr., Joseph V. IIHS. Consumer demand for partial driving automation and hands-free driving capability. 2022-06 Länk

[2] Young, J., IIHS. Consumers want safeguards with partial automation. 2022-06-23 Länk