Etikettarkiv: American Automobile Association

Nya undersökningar, samma problem

Den amerikanska organisationen för bilägare American Automobile Association (AAA) har genomfört en enkätstudie som visar att 40% av 1003 tillfrågade amerikaner har fel uppfattning om förmågan hos olika förarstödsystem som Autopilot, ProPILOT och Pilot Assist [1]. Detta beror mycket på själva benämningen av systemen – många blir förvirrade vilket kan leda till att man överskattar systemets förmåga som i sig kan sätta både föraren och andra trafikanter i fara.

Utöver det har AAA i samarbete med Automobile Club of Southern California testat förarstödsystem i fyra bilmodeller tillgängliga på marknaden: 2018 Mercedes-Benz S-Class, 2018 Nissan Rogue, 2017 Tesla Model S och 2019 Volvo XC40. Testningen ägde rum både på testbana och i verklig trafik. Slutsatsen är att alla testade system stöter på problem. Bland identifierade orsaker är dåliga körfältsmarkeringar, ovanliga trafikmönster, kurvor och stationära fordon.

Egen kommentar

Liknande studier om förarstödssystemen har presenterats nyligen av Consumer Reports samt av EuroNCAP. Som vi påpekade då visade de ganska olika resultat. Vad ska man tro på? En sak är jag säker på: våra sensorer, beslutsalgoritmer, interaktionen med användarna, benämningen och testmetoder är bra men behöver bli bättre.

Källor

[1] AAA News Room. What’s in a Name? Everything, According to New AAA Automotive Research. 2018-11-14 Länk

Lästips

Trafikflöden och självkörande fordon. Trafikverket har publicerat en ny version av rapporten Trafikflöden och självkörande fordon – Drive Me försökssträcka som fokuserar på trafikflöde och vägnätets kapacitet, samt hur dessa kan komma att förändras vid introduktion av autonoma fordon.

Motorcyklar som kan se. Startuppföretaget Ride Vision har lanserat, vad som påstås vara, världens första kollisionsundvikande teknologi (Collision Aversion Technology) för motorcyklar. Den har en 360-graders vy runt motorcykeln och kan installeras på befintliga motorcyklar för att ge motorcyklister stöd i säkerhetskritiska situationer. Länk

För och nackdelar med automatiserade fordon. En grupp forskare från USA har publicerat en artikel som fördjupar sig i hur millenials upplever automatiserade fordon, och vilka för- och nackdelar de ser med dem. Artikeln heter Perceived benefits and concerns of autonomous vehicles: An exploratory study of millennials’ sentiments of an emerging market. Länk

Försäkringar. Casualty Actuarial Society (CAS) diskuterar i en ny rapport hur försäkrings- och riskhanteringsindustrin har en kritisk roll för en ansvarsfull och kostnadseffektiv introduktion av automatiserade fordon på marknaden. Rapporten heter Automated Vehicles and the Insurance Industry – A Pathway to Safety: The Case for Collaboration. Länk

Vilket system är minst distraherande? American Automobile Association (AAA) har i samarbete med en forskargrupp från University of Utah publicerat en ny rapport där de jämfört några olika infotainment system i fordonsmodeller 2017/18. Slutsatsen att Googles och Apples produkter är minst distraherande för förare. Rapporten heter Visual and Cognitive Demands of Using Apple’s CarPlay, Google’s Android Auto and Five Different OEM Infotainment Systems. Länk

Framtida parkeringsplatser. En grupp forskare från University of Toronto har utforskat hur framtida parkeringar kan designas. Deras studie heter Designing parking facilities for autonomous vehicles. Länk

Dags att säga ”ja”?

Men du har inte hittat det perfekta stället ännu? Då har du världens chans: du kan gifta dig på en självkörande skyttel i Las Vegas!

American Automobile Association (AAA), som bedriver testverskamhet med självkörande skyttlar i Las Vegas, har utlyst en uppsatstävling där vinnaren belönas med en vigselceremoni på en självkörande skyttel. Och vet du vad – datumet är också spikat! Gör dig redo för den 30 juni. Deadline för uppsatsen är den 20 juni. Lycka till!

Ny undersökning om attityder

American Automobile Association (AAA) har gjort en ny enkätstudie om attityder om automatiserade fordon [1]. Studien genomfördes i USA och involverade 1014 personer.

Överlag visar studien en negativ förändring sedan förra studien som genomfördes i slutet av 2017. Detta tros vara till följd av de senaste olyckorna med automatiserade fordon.

Här är några intressanta detaljer:

  • 73 % av de tillfrågade uppgav att de skulle känna sig rädda att åka i en helt automatiserad bil (en ökning med 10 % sedan slutet av 2017).
  • 64 % av de tillfrågade millenials skulle känna sig rädda att åka i en helt automatiserad bil (en ökning med 15 % sedan slutet av 2017). Detta är den största förändringen bland alla tillfrågade generationer.
  • Kvinnor (83 %) är mer rädda än män (63 %) att åka i en helt automatiserad bil.
  • 63 % av de tillfrågade angav att de skulle känna sig mindre säkra om de som gående eller cyklister skulle dela vägen med ett automatiserat fordon.
  • 55 % av de tillfrågade skulle vilja ha avancerade förarstödsystem i sina nya bilar.

Egen kommentar

Viktigt att komma ihåg när man läser dessa siffror är att undersökningen inte var riktad till dem som faktiskt åkt i, eller på något annat sätt fått erfarenhet av ett automatiserat fordon. Det är attityder som är framförallt baserade på det som rapporteras i media.

Källor

[1] AAA News Room. AAA: American Trust in Autonomous Vehicles Slips. 2018-05-22 Länk

Vad tycker cyklister och fotgängare om automatiserade bilar?

Organisationen för cyklister BIKE PGH har nyligen publicerat resultat från en online-undersökning om acceptans av automatiserade fordon [1]. Undersökningen omfattade 1 119 cyklister och fotgängare från Pittsburgh som på daglig basis har möjlighet att samverka med automatiserade fordon på stadens gator.

Av de tillfrågade svarade ca 41 % att de samverkat med automatiserade fordon. De flesta av dessa konstaterade att möten med sådana fordon varit händelselösa och/eller att deras upplevelse överlag varit positiv. De konstaterade också att automatiserade fordon är ”kontrollerade och förutsägbara” och ”mer försiktiga än de flesta mänskliga förare skulle vara”.

När de tillfrågade ombads att betygsätta hur säkra de kände sig när de går eller cyklar på stadens gator svarade många att de känner sig säkrare av att veta att gatorna trafikeras av automatiserade fordon än av vanliga fordon. Ungefär 62 % tyckte att automatiserade fordon skulle bidra till färre dödsolyckor.

Vidare konstaterade ca 68 % av de tillfrågade att de helt godkänner eller delvis godkänner att deras stad används som en testplattform for automatiserade fordon. Ungefär 18 % var negativa till detta.

Värt att notera är att många påpekade att automatiserade fordon liksom mänskliga förare har en tendens att komma alldeles för nära cykelfält och lämna för lite utrymme till cyklister (i Pittsburgh är det vanligt att cykelfält ligger bredvid eller mellan körfälten för motorfordon).

Utöver detta påpekade vissa att de vet hur de ska bedöma om en mänsklig förare sett dem, men att de inte vet hur de ska bedöma att en självkörande bil sett dem.

Egen kommentar

BIKE PGHs undersökning är något i strid med en annan undersökning som nyligen utförts av AAA [2].

I sin undersökning fokuserade AAA på förare (okänt antal). Undersökningen visar bland annat att endast 10 % av de tillfrågade skulle känna sig säkra att dela väg med helt självkörande fordon medan de kör manuellt framförda fordon, och vidare att 75 % av de tillfrågade skulle känna sig rädda att färdas i sådana fordon. En annan intressant detalj från AAAs undersökning är att fler kvinnor (58 %) än män (49 %) skulle vara rädda att färdas i självkörande fordon.

Just nu saknar jag detaljer om antalet tillfrågade i AAAs undersökning, deras bakgrund och hur ”helt självkörande fordon” beskrivits för dem, och  därför är det svårt att sätta fingret på vad skillnaderna mellan dessa två undersökningar beror på.

En möjlig förklaring skulle kunna vara att fotgängare och cyklister upplever större osäkerhet och utsatthet när de samverkar med förare jämfört med hur förare känner sig vid samverkan med andra förare. Att automatiserade fordon ”eliminerar” föraren upplevs då av cyklister och fotgängare som något positivt. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att deltagarna i AAAs undersökning, till skillnad från många deltagare i BIKE PGHs undersökning, inte haft någon direkt erfarenhet av automatiserade fordon.

Källor

[1] BIKE PGH. AV survey results. 2017-03 Länk

[2] AAA. Americans Feel Unsafe Sharing the Road with Fully Self-Driving Cars. 2017-03-07 Länk

Förarna litar inte på parkeringssystem

American Automobile Association, AAA, har genomfört en studie av självparkeringssystemen som finns på bland annat Mercedes, BMW, Lincoln och Jeep, och jämfört med hur mänskliga förare parkerar [1]. Det visade sig att systemen är betydligt bättre på att parkera:

  • Antalet gånger man körde in i trottoarkanten minskade med  81%.
  • Systemen krävde 47% färre manövrer, en del av systemen klarade det på en manöver.
  • Parkeringen gick 10% fortare.
  • Systemen parkerade i snitt 37% närmare trottoarkanten – vissa fall så nära att man riskerar itag mot fälg eller bilsida.

Trots detta så litar bara en av fyra på systemen och anser att man parkerar bättre själv.

Egen kommentar

Studien gjordes i USA och gäller alltså amerikanska bilar, förare och parkeringsplatser. Kanske man skulle få ett annat resultat i Europas trängre trafikmiljöer?

Källor
[1] Your car is ALREADY better at parking than you: Self-parking features outperform humans, but drivers still don’t trust them, Daily Mail 2015-09-22 Länk