AEB missar i viktiga scenarion

Forskning från American Automobile Association (AAA) tyder b.la på att automatisk nödbroms (Automated Emergency Braking: AEB) presterar sämre i högre hastigheter [1].

AEB blir allt bättre på att ta hänsyn till stillastående och långsamtgående fordon, samt att reagera på dessa i ett potentiellt olycksscenario. AAA har däremot inte sett samma förbättringar när det gäller fordon i högre hastigheter och i synnerhet fordon i korsningar.

De två vanligaste olycksorsakerna i korsningar inkluderar s.k. ”t-bones” (d.v.s. att ett fordon kör rakt in i sidan på ett annat fordon), samt vid vänstersvängar framför andra fordon i korsningar. AEB har enligt AAA ursprungligen haft begränsad kravspecifikation som har utvecklats för användning i scenarion med stationära eller långsamtgående fordon.

Tester som AAA har utfört tyder på att:

  • AEB förhindrade en olycka i 17/20 fall när fordonet färdades i 30mph (ca 50km/h)
  • AEB förhindrade en olycka i 6/20 fall när fordonet färdades i 40mph (ca 65km/h)

För att förbättra prestandan hos AEB uppmanar nu AAA fordonstillverkare och tillsynsmyndigheter att öka fokus på systemdesign och testprotokoll för att kunna hantera olycksscenarion där det finns en högre sannolikhet för en dödlig utgång för de inblandade (som exempelvis vid kollisioner i korsningar). De argumenterar även för att AEB ska implementeras som standard i nytillverkade fordon.

Källa

[1] Gross, A., AAA Newsroom. Braking Bad: Automatic Emergency Braking Absent When You Need It Most. 2022-09-29 Länk