Waymo satsar på unga

Enligt en undersökning av American Automobile Association (AAA) så är 71% av amerikaner skeptiska till att åka i en autonom bil. För att minska detta så har Waymo och AAA m.fl. lanserat en kampanj för att utbilda ungdomar om teknologin, dess fördelar och begränsningar [1]. Kampanjen, kallad Let’s Talk Self-Driving, innehåller bl.a. demonstrationer för elever och utbildningsmaterial för lärare.

Egen kommentar

Waymo kan behöva lite framgångar – nyligen sänkte analytiker på investeringsbanken Morgan Stanley värdet på Waymo med hela 70 miljarder dollar [2]! Skälet sägs vara att man tror det kommer att ta längre tid för teknologin att nå marknaden (och ge vinster).

Källor

[1] Matthew DeBord: Waymo and AAA are trying to ease anxiety about self-driving vehicles, Business Insider 30 september Länk

[2] Shoshanna Delventhal: Valuation of Google Self-Driving Car Unit Slashed By $70 Billion, Investopedia 1 oktober 2019 Länk