Självkörande fordon tömmer städerna?

Med framtidens självkörande fordon (nivå 4 och 5) där man kan använda restiden till annat än att köra så kan hur lång tid man är villig att arbetspendla öka från dagens ca 1 timme en väg. Det innebär att det blir lättare att bosätta sig i förstäder en bit från de stora städerna. Då samtidigt bostadspriserna ökar och tryggheten minskar i storstäderna söker sig många unga familjer ut. Sammantaget kan det innebära att storstädernas centrum avfolkas och förstäderna växer [1].

Egen kommentar

Artikelns slutsatser är inte nya, och vi har också tidigare bl.a. skrivit om ”Marchettis mur”. Men artikeln är ändå läsvärd, bland annat för sin tydliga beskrivning av automatiserade fordon.

Källa

[1] Lance Eliot: Millennials Exodus From Big Cities Will Be Accelerated Via Self-Driving Cars, Forbes 1 oktober 2019 Länk