Hur mycket ökar städernas utbredning med automatiserade fordon?

Enligt den italienske fysikern Cesare Marchetti så har historien visat att människor spenderar 1 timme på att ta sig till arbetet, och att när nya snabbare transportsätt uppstår så använder man inte dem till att korta tiden utan att bosätta sig på attraktiva platser som tidigare låg för långt bort [1].

Med framtidens automatiserade fordon där man kanske börjar se transporttiden som produktiv tid så tyder detta på att gränsen, ”Marchettis mur”, för hur långt bort man kan tänka sig att bosätta sig flyttas väsentligt.

Se den förklarande filmen!

Källor

[1] Phil Levin: Why self-driving cars will cause sprawl (according to an Italian Physicist), 99mph 2018-03-14 Länk