Etikettarkiv: Lux Research

Marknadsanalyser: Robotaxi

I en marknadsrapport ifrån Lux Research har man kommit fram till att robotaxi kommer vara dyrare än privatägande, men billigare än taxi och bildelningstjänster [1, 2].

I analysen har hänsyn tagits till kostnaden för driften av robotaxi, och man har tittat på siffror ifrån användning av taxi i olika länder. De kostnadsfaktorer man tagit i åtanke är underhåll, försäkring, fjärrmanövrering, drivmedel, infrastruktur, kostnad för AD teknologi, samt kostnad av fordonet i sig.

Utöver ovan nämnda slutsatserna, så skriver Lux att fordonstillverkare med fördel kan förse robotaxiföretag med fordon, då de inte tillverkar sina egna, och att fordonstillverkare kan driva egna robotaxi-tjänster för att utveckla teknologin i sina fordon och få insikter om hur konsumenter använder deras fordon.

IHS Markit har också gjort en marknadsanalys av robotaxi, och man uppskattar att robotaxi kommer stå för hälften av mobilitetstjänstmarknaden i Kina år 2030 [3].

Egen kommentar

Resultaten ifrån dessa marknadsanalyser förutsätter att användare ser lika på att bli skjutsade av mänskliga förare och tekniska körsystem, och att den skillnaden inte kommer att påverka konsumenters preferens av mobilitetstjänster.

Källor

[1] Edwards, D., Robotics & Automation. ‘Robotaxis will be disruptive to conventional taxis and ride-hailing, but not car ownership’, says new report. 2021-11-02 Länk

[2] The Economics of Robotaxis. Länk

[3] Fusheng, L., China Daily. Robotaxis to seize half of China’s shared mobility market in 2030. 2021-11-05 Länk

Autonoma elbilar kan vara 10% effektivare än manuellt körda

Computerworld [1] refererar en studie av Lux Research [2] där man hävdar att forskningen visar att autonoma funktioner som t.ex. auto-parkering, ACC etc kan leda till energibesparing på upp mot 10% jämfört med mänskliga förare. För elbilar så motsvarar detta i kostnadsbesparingar för batterier på ca 15 000 kr eller knappt 40 km extra körsträcka.

Egen kommentar

Jag har inte läst Lux Researchs rapport själv – betalrapport – så jag vet inte vilken forskning de hänvisar till.

Källor

[1] Lucas Mearian, Computerworld: Autonomous driving features in electric vehicles can save $1,800 in battery costs, 2015-09-15 Länk

[2] Lux Research: Electric Car, Drive Thyself: How Autonomous Systems and Plug-in Vehicles Will Converge, 2015-06-07 Länk