Autonoma elbilar kan vara 10% effektivare än manuellt körda

Computerworld [1] refererar en studie av Lux Research [2] där man hävdar att forskningen visar att autonoma funktioner som t.ex. auto-parkering, ACC etc kan leda till energibesparing på upp mot 10% jämfört med mänskliga förare. För elbilar så motsvarar detta i kostnadsbesparingar för batterier på ca 15 000 kr eller knappt 40 km extra körsträcka.

Egen kommentar

Jag har inte läst Lux Researchs rapport själv – betalrapport – så jag vet inte vilken forskning de hänvisar till.

Källor

[1] Lucas Mearian, Computerworld: Autonomous driving features in electric vehicles can save $1,800 in battery costs, 2015-09-15 Länk

[2] Lux Research: Electric Car, Drive Thyself: How Autonomous Systems and Plug-in Vehicles Will Converge, 2015-06-07 Länk