Effekten av blandad trafik för bildelning

En grupp forskare ifrån University of Minnesota i USA har undersökt hur bildelningsföretag kan påverkas av att ha en blandad flotta med både autonoma och manuella fordon. De kom fram till ett antal sätt man kan optimera en blandad flotta. Exempelvis så kan man skicka de autonoma fordonen till kunder som är längre bort då det är dyrare att göra med manuella fordonen [1].

Forskarna har utvärderat olika beslut som ett bildelningsföretag kan ta för att optimera driften av bildelningstjänster med avseende på kostnadseffektivitet, kundupplevelse, förares trivsel samt förares produktivitet.

Resultaten visade att bildelningsföretag med fördel kan placera autonoma fordon på så sätt att man undviker större omplaceringar av manuella fordon när kunder bokar resor. Utöver detta så kom man fram till att större andel autonoma fordon inte behöver innebära lägre inkomster eller mer inaktivitet i väntan på uppdrag för manuella fordon. Detta då autonoma fordon kan användas som komplement till manuella fordon. Det är till och med möjligt att man ökar produktiviteten och trivseln för manuella förare genom att låta autonoma fordon ta de långa turerna.

Forskningen är delfinansierad av National Science Foundation, och ni kan läsa hela rapporten här.

Källa

[1] Center for transportation studies. University of Minnesota. Adding autonomous vehicles to ride-hailing fleets could benefit platforms and drivers. 2022-02-22 Länk