IIHS enkätstudie om förarstödssystem

Den ideella organisationen Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) från USA har publicerat resultat från en enkätstudie som visar på att konsumenter är positiva till delautomatisering men mer tveksamma till vissa sofistikerade förarstödsfunktioner [1, 2].

IIHS frågade 1010 amerikanska deltagare med en jämn könsfördelning, genomsnittsålder 46 år, och där hälften inte hade erfarenhet med filcentreringssystem. De frågade kring filcentreringssystem, förarbevakningssystem, automatisk filbytesfunktion och intresse av att äga ett självkörande fordon.

Resultaten visade b.la att :

  • 80% av deltagarna ville använda filcentreringssystem.
  • 36% föredrog filcentrering med händer på ratten jämfört med 27% som föredrog utan händer på ratten, 18% hade ingen preferens, och 16% ville inte ha någon typ av filcentrering.
  • Mer än hälften var bekväma med förarbevakning, men färre var bekväma med kamerabaserad förarbevakning jämfört med sensorer i ratten.
  • Av de som ville ha filcentrering utan händer på ratten fanns det en indikation på potentiell felanvändning av funktionen.
  • 73% svarade att de kan tänka sig använda automatisk filbytesfunktion.
  • 45% föredrog att automatisk filbyte initieras av föraren, medan 14% föredrog att det skulle vara initierat av fordonet.

Forskarna tolkar resultaten som att deltagarna föredrar förarstödsfunktioner som kräver att man har händerna på ratten. Gällande filcentrering utan krav om att hålla händerna på ratten ansåg forskarna att deltagarna i den gruppen var mer benägna att utföra icke-körrelaterade uppgifter i fordonet. Vidare så var deltagarna generellt bekväma med förarbevakning. Forskarna ansåg att detta berodde på en övertygelse om ökad säkerhet i och med minskad felanvändning av filcentreringssystem med förarbevakning.

Ni kan läsa hela rapporten här.

Källor

[1] Mueller, A., Cicchino, J., Calvanelli, Jr., Joseph V. IIHS. Consumer demand for partial driving automation and hands-free driving capability. 2022-06 Länk

[2] Young, J., IIHS. Consumers want safeguards with partial automation. 2022-06-23 Länk

Påminnelse om guldkorn

Som vi skrev för ett par veckor sedan är vår ambition att inför nyhetsbrevets sommaruppehåll publicera en sammanfattning av svensk forskning kring automatiserade transporter. Till det behöver vi input från er. 

Deadline är 2022-07-01: Överraska oss med spännande läsning om guldkorn från er forskning! Det kan vara en kort sammanfattning om avslutade eller planerade projekt och studier, en rapport, artikel eller patent – ja, allt möjligt på ca 3-10 meningar. 

Skicka din sammanfattning till daban.rizgary@ri.se Mer info om det hela hittar ni här.

Einride och Alibaba med nya tillstånd

Det svenska företaget Einride har fått tillstånd av amerikanska National Highway Traffic Safety Administration för att testa deras hyttlösa poddar på allmän väg [1, 2].

Tillståndet kommer nyttjas i piloter med Einrides partner General Electric Appliances (GEA). I enighet med tillståndet så kommer de att köra på en 1,6 km sträcka mellan GEA:s fabrik och ett lager i Selmer, Tennessee. Piloten kommer utföras i slutet av året och pågå under två veckor. Det kommer finnas en fjärroperatör som övervakar och assisterar fordonet.

I en relaterad nyhet fick vi nyligen veta att kinesiska e-commercejätten Alibaba fått tillstånd för testning av förarlösa lastbilar i kinesiska staden Deqing [3]. Alibaba gav sig in i spelet i mitten av 2018, vilket vi skrev om här.

Källor

[1] Einride. New Type of Vehicle Developed by Einride Gets NHTSA Approval to Operate on US Public Road. 2022-06-23 Länk

[2] Bellan, R., Tech Crunch. Einride to operate its cab-less autonomous pods on U.S. public roads. 2022-06-23 Länk

[3] AASTOCKS. BABA Licensed for Public Road Tests on L4 Self-driving Trucks. 2022-06-27 Länk

Hyundai Mobis hälsobevakningssystem

Sydkoreanska bildelstillverkaren Hyundai Mobis har avslöjat ett hälsobevakningssystem vid namn Smart Cabin Controller som b.la följer förare och passagerares fysiologiska tillstånd [1].

Systemet består av en 3D kamera som upptäcker sittpositioner, en EKG-sensor som mäter hjärtats elektriska aktivitet, EEG-sensorer som mäter hjärnans elektriska aktivitet, samt en HVAC-sensor som mäter temperatur, luftfuktighet och koldioxidhalten i luften.

Tanken är att dessa mätvärden ska användas för att anpassa fordonets beteende till förare, passagerare och kabinmiljö, exempelvis att automatiserad körning aktiveras ifall föraren är stressad, eller att dra ner fönsterrutorna om luftkvalitén är dålig.

Källa

[1] Butcher, L., Autonomous Vehicle International. Hyundai Mobis develops comprehensive system to monitor drivers’ vital signs. 2022-06-24 Länk

Internationell standard för LiDAR

Det har påbörjats arbete för att standardisera testmetoder för LiDAR inom en International Organization for Standardization (ISO)-grupp ledd av kinesiska LiDARtillverkaren Hesai [1].

Gruppen är i stadie för förarbete, och när de är klara förväntas gruppen publicera ISO 13228 som ska detaljera tillvägagångssätt för att utvärdera prestanda i LiDAR avsedda för fordonsindustrin. Standarden ska också bidra till konsensus kring terminologi kopplat till LiDAR.

Andra medlemmar i gruppen är Denso, Bosch, Sony, Nissan och ZF.

Källa

[1] Butcher, L., Autonomous Vehicle International. Hesai heads up lidar ISO test method working group. 2022-06-24 Länk

Pennsylvania med lagförslag för AV

I den amerikanska delstaten Pennsylvania har ett lagförslag som tillåter kolonnkörning och testning av autonoma fordon utan säkerhetsförare godkänts av representanthuset [1, 2].

Om lagförslaget också godkänns i senaten så kommer ändringarna i Pennsylvanias trafiklagar b.la undanta korta följeavståndet för kolonnkörning. Max tre fordon tillåts i kolonn och får endast rulla på specifika motorvägar.

Ett antal revideringar i trafiklagen berör också olyckor med autonoma fordon där man föreslår att autonoma fordon utan förare ska stanna nära olycksplatsen och att en ägare av fordonet, istället för förare i manuella fordon, bör kontakta polisen.

Förslaget detaljerar också skapandet av en rådgivningskommitté bestående av aktörer: AD-utvecklare, fordonstillverkare, forskningsinstitut, VRU-representant, konsumentrepresentant, kommunrepresentant, representant för kolonnkörning, representant från försäkringsbolag, och fackrepresentant.

Ni kan läsa hela lagförslaget här.

Källor

[1] Goble, K., Land Line. Pennsylvania House advances autonomous vehicle bill. 2022-06-21 Länk

[2] Mcgoldrick, G., Governing. Pennsylvania House Advances Driverless Vehicle Bill. 2022-06-21 Länk

Nyheter inom LiDAR

Fordonskoncernen Stellantis som bildades av Fiat-Chrysler Automobiles (FCA) och Peugeot Société Anonyme (PSA) har valt Valeo som leverantör av LiDAR [1].

Det är Valeos 3e generation LiDAR vid namn Valeo SCALA LiDAR som kommer utrustas i vissa av Stellantis 2024 fordonsmodeller. Vi har skrivit om Valeos nya LiDAR här. Den nya sensorn ska möjliggöra för Stellantis att erbjuda villkorad automatiserad körteknologi (SAE L3) i de framtida fordonen.

I en annan nyhet tillkännagavs ett samarbete mellan kinesiska sensortillverkaren Robosense och kinesiska AD-utvecklaren WeRide. Samarbetet syftar till att nyttja Robosense LiDAR i WeRides automatiserade körteknologi [2].

Källa

[1] Valeo. Valeo’s third generation LiDAR chosen by Stellantis for its level 3 automation capability. 2022-06-14 Länk

[2] Telematics Wire. RoboSense reached strategic partnership with WeRide to promote large-scale commercial application of autonomous driving technologies. 2022-06-13 Länk

Oxboticas nya simuleringsverktyg

Den brittiska AD-utvecklaren Oxbotica har avslöjat nya simuleringsverktyg som de kallar för MetaDriver [1].

Artificiell intelligens är i allmänhet ett mycket databeroende område där stora mängder data används både för att träna och evaluera modellerna. Ett sätt att förenkla datainsamling är att skapa en simulering istället för att samla in data i verkligheten. Det är vad Oxbotica har utvecklat med MetaDrive genom att kombinera metaverse och artificiell intelligens.

En stark fördel med denna metod är att det går att aktivt leta efter ovanliga fall där autonoma funktioner misslyckas, utan risk för passagerare eller andra trafikanter. Det ger även en möjlighet att påskynda processen då simulatorn inte är begränsad till realtid.

Källa

[1] Oxbotica. Oxbotica MetaDriver uses ‘metaverse’ to detect rare and unusual scenarios 1,000 times faster than actual driving. 2022-06-16 Länk

Kodiak demonstrerar sensorunderhåll

Amerikanska Kodiak Robotics som utvecklar autonoma lastbilar demonstrerar i ett videoklipp hur byte av deras sensorhårdvara går till [1].

Företagets sensorhårdvara består av en LiDAR från Hesai, två 4D radar från ZF och tre kameror inbyggda i en rektangulär ”pod” som är placerad där vanligtvis sidospeglarna finns.

Ni kan se videon här.

Egen kommentar

Syftet med demonstrationen är att visa hur enkelt och smidigt det är att byta ut hårdvaran, och att ingen specialutbildning behövs. Sensordegradering i automatiserade fordon kan utgöra allvarliga risker i trafiken, och av den anledningen är jag positiv till den här lösningen. Jag är mer orolig över deras placering och risken för att saker smäller emot dem.

Källa

[1] Kodiak Robotics. Kodiak Robotics SensorPods Simplify Autonomous Truck Maintenance and Increase Truck Utilization by Eliminating the Need for Specialized Technicians. 2022-06-08 Länk

NHTSA presenterar olycksdatan

Amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten National Highway Traffic Safety Administration rapporterar om 392 olyckor för ADAS-fordon och 130 olyckor för AD-fordon, från senaste 10 månaderna [1, 2].

I början av juli månad förra året skrev vi här om att NHTSA beordrat fordonstillverkare i USA att rapportera in olyckor. Detta gäller på allmän väg där automatiserad körteknologi varit aktiverat under eller strax innan olyckan. Rapporterna som nyligen publicerats täcker olyckor från 12 augusti 2021 till 15 maj 2022.

  • I ADAS-kategorin rapporterade Tesla in 273 olyckor, följt av Honda och Subaru som rapporterat in 90 respektive 10 olyckor. Resterande nio fordonstillverkare rapporterade in fem eller mindre än fem olyckor. I den här kategorin resulterade olyckorna i totalt sex dödsfall och fem allvarligt skadade personer.
  • I AD-kategorin rapporterade Waymo in 62 olyckor följt av Transdev Alternative Services och Cruise som rapporterat in 34 respektive 23 olyckor. En av olyckorna i den här kategorin resulterade i allvarlig personskada medan 108 olyckor inte resulterade i någon personskada.

NHTSA poängterar att siffrorna inte är viktade för antal fordon eller resta mil från respektive fordonstillverkare. Vidare så rapporterar inte alla fordonstillverkare lika snabbt eller lika tillförlitligt.

Ni kan läsa rapporten här, och sammanfattningar för ADAS här samt AD här. Framöver kommer NHTSA uppdatera siffrorna varje månad.

Källor

[1] NHTSA. NHTSA Releases Initial Data on Safety Performance of Advanced Vehicle Technologies. 2022-06-15 Länk

[2] The Guardian. Teslas account for 273 of nearly 400 US crashes involving driver-assist systems. 2022-06-15 Länk

utgiven av RISE Research Institutes of Sweden