Marknadsundersökning av fyra olika koncept

Institute for Motor Vehicles (ika) vid RWTH Aachen University har genomfört en studie av användaracceptansen för fyra olika koncept med självkörande fordon:

 • AUTOelfe: den privata chauffören för alla slags vardagsresor
 • AUTOtaxi: en taxi som kan beställas via en smarttelefon
 • AUTOshuttle: en självkörande skyttel som kompletterar vanlig kollektivtrafik för 6-8 personer
 • AUTOliefer: ett förarlöst distributionsfordon för leverans av pake

Studien visade att de flesta var öppna för och positiva till förarlösa fordon med förväntningar på minskad trängsel, ökad säkerhet och bättre komfort. Ett speciellt behov var att även kunna skicka (retur)paket med AUTOliefer.

Källa:

[1] Tobias Schlichtmeier: Study on Autonomous Driving: People are open-minded, elektroniknet.de 2019-02-06 Länk

Säkrare vägar kan minska riskerna för autonoma fordon

Inom en överskådlig framtid kommer det att uppstå oförutsedda situationer som fordon – förarstyrda eller förarlösa – att hantera. Riskerna med sådana situationer kan minskas genom att göra vägarna mer förlåtande, skriver forskaren Laura Fraade-Blanar vid Rand Corporation [1].

Exempel på hur man kan utforma vägarna är:

 • Separerade körfält mellan mötande trafik för att förebygga frontalkollisioner,
 • Element som lugnar ner trafikrytmen som rondeller,
 • Vägräfflor för att hålla fordonen i filerna,
 • Sänkta hastighetsbegränsningar och varningar när de överskrids,
 • Passiva säkerhetsåtgärder som avbäraräcken,

Egen kommentar:

Ska man nå de övergripande samhällsmålen så räcker det inte med att de enskilda bilarna blir självkörande utan man måste nog anpassa hela transportsystemet.

En lite mer futuristisk vision av hur transportsystemet i städer kan utformats har tagits fram i ett projekt där RISE Viktoria deltagit, med upphöjda vägar eller tunnlar under vattnet [2].

Källor:

[1] Laura Fraade-Blanar: How to Make Roads Safer for Autonomous Vehicles, Rand Corporation 2019-02-06 Länk

[2] Anders Bolling: Så ska våra städer anpassas till självgående fordon, DN 2019-02-07 Länk

Radarreflektorer med fraktala superspridare

Fraktala superspridare, ”fractal superscatterers” gör det möjligt att elektromagnetiskt förstora ett radarmål och då också göra dess spektrala signatur identifierbart av t.ex. radarer i automatiserade fordon [1].

I praktiken kan alltså t.ex. vägstolpar och vägmarkeringar utrustas med sådana fraktala superspridare och på det sättet ge information till fordonet om t.ex. sina exakta positioner. Detta skulle göra det möjligt att slippa använda LIDAR och bara använda radar.

Egen kommentar:

För några år sedan gjorde vi tillsammans med Sentient+ en förstudie av identifierbara radarreflektorer [2]. Då föll det på teknologin som inte var tillräckligt utvecklad. Nu kan det alltså öppnas nya möjligheter.

Källor:

[1] Fractal superscatterers to enable driverless cars with greater safety and capabilities, SafeCarNews 2019-02-05 Länk

[2] Alexey Voronov, Johan Hultén, Johan Wedlin, Cristofer Englund: Radar reflecting pavement markers for vehicle automation, Trafikverket 2016 Länk

Ny tröghetssensor från ACEINNA

Sensortillverkaren Aceinna lanserar nu en ny RTK tröghetssensor, som ihop med GNSS (GPS) kan nå mycket hög precision avseende position (2 cm horisontalt, 3 cm vertikalt) och hastighet (0,01 m/s horisontalt och 0,02 m/s vertikalt) [1].

Tröghetssensorn, kallad INS1000, har 9 frihetsgrader för att med hög precision kunna ge position och hastighet i situationer där GNSS har svårt, såsom i stadsmiljöer, alléer, tunnlar, broar etc.

Källa:

[1] Linda Trego: ACEINNA launches system for guiding autonomous vehicles and drones, Autonomous Vehicle Technology 2019-02-05 Länk

Nyhetsbrev 442: Flera utbildningar

I förra nyhetsbrevet berättade vi om University of Michigans online-utbildning om automatiserade fordon. För tydlighets skull vill vi poängtera att detta förstås inte är den enda utbildningen i ämnet.

Bland annat ger Chalmers ihop med utbildningsföretaget edX en mikro-masterkurs i elektrifierade och autonoma fordon. Den kursen kostar $1260 och kräver betydligt större insats än den gratiskurs om ca 5 timmar som University of Michigan och Coursera ger.

Coursera har också ihop med University of Toronto en kurs Introduction to self-driving cars som ska ta ca 22 timmar och som också är första steget av fyra i en mer komplett utbildning kallad Self-driving cars.

Så det finns alltså många olika kurser och utbildningar anpassade för olika målgrupper! Och utbildning är viktigt om Sverige ska kunna vara världsledande inom området, så kanske borde initiativen samordnas på något sätt. Vem tar bollen?

Trevlig helg!

Investeringar i Silicon Valley

Entreprenörsföretaget Aurora Innovation som vi skrev från ett seminarium om förra veckan har nu fått 530 miljoner dollar från investmentgruppen Sequoia Capital, där bland andra Amazon ingår [1]. Därmed värderas Aurora till inte mindre än 2,5 miljarder dollar (!).

Men även Ike, ett annat entreprenörsföretag grundat av personer från Google, Apple och Uber, som utvecklar självkörande lastbilar, har fått riskkapital – visserligen ”bara” 52 miljoner dollar av ett antal investerare [2].

Egen kommentar

Det har säkert inte skadat att grundarna är kändisar i branschen. Men det finns uppenbarligen mycket riskkapital i Silicon Valley som är villiga att satsa på området självkörande fordon. Men varför fokuserar man så mycket på personbilar? Det finns ju lägre hängande frukter – lastbilar är en.

Källor

[1] Dana Hull: A Self-Driving Dream Team Gets $530 Million From Sequoia, Amazon, Bloomberg 2019-02-07 Länk

[1] Kirsten Korosec: Self-driving truck startup Ike raises $52 million, TechCrunch 2019-01-05 Länk

AI.se

Under veckan invigdes det nya centret AI Innovation of Sweden i Göteborg [1]. Det är en nationell satsning som har ambition att fungera som en motor i det svenska AI-ekosystemet. Fokus kommer att ligga på att accelerera tillämpningen av AI genom delning av kunskap och data, samlokalisering och samarbetsprojekt, allt med ett starkt fokus på etik, transparens och säkerhet. Satsningen finansieras av Vinnova (30 Mkr fördelade på 4 år) samt ett 40-tal medlemmar som väntas bidra med egen tid. 

AI Innovation of Sweden har lovordats av många, och inte minst vår nyblivne Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman som under invigningen konstaterade: Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. AI Innovation of Sweden är en viktig del i att göra verklighet av det. [2]

Lindholmen Science Park AB står som värd för det nya centret. 

Källor

[1] AI Innovation of Sweden, News. AI Innovation of Sweden officially launched. 2019-02-06 Länk

[2] Digitalifrsatruktur. Nu startar AI Innovation of Sweden. 2019-02-06 Länk

Platooning – to be or not to be

I januari offentliggjorde Daimler sina planer på att inte satsa på platooning (kolonnkörning) i fortsättningen, med motiveringen att man inte kunnat se någon större bränslebesparing i verkliga tester.

Detta har så klart väckt en livlig debatt – är platooning något att ha eller inte? En svår fråga att svara på rakt av.

För er som vill veta mer om platooning och hur utvecklingen gått och går så kan vi tipsa om en sammanställning som gjorts av veteranen inom området Richard Bishop: The Three Streams of Truck Platooning Development.

Förslag på uppdaterade regler i Storbritannien

Den brittiska regeringen har tagit fram ett förslag till uppdatering av Code of Practice: Automated vehicle trialling,som ger rekommendationer om hur man behåller säkerheten och minimerar potentiella risker vid testning av automatiserade fordon på allmän väg [1].

Dokumentet är tänkt att ge tydligare vägledning om:

 • Hur man genomför försök på ett säkert och ansvarsfullt sätt
 • Hur man förbättrar insyn i försöken
 • Hur man engagerar och informerar allmänheten, myndigheter och andra relevanta aktörer vid planering av försök

Enligt regeringen är detta ett viktigt steg mot att tillåta testning av helt självkörande fordon på allmänna vägar år 2021.

Förslaget är nu öppet för kommentarer från allmänheten. 

Källor

[1] UK Government. Code of Practice: Automated vehicle trialling. 2019-02-06 Länk

finansierad och administrerad av RISE Viktoria