Ford säljer sin andel i Velodyne

Ford har nu sålt sina andelar i sensorföretaget Velodyne [1]. Det handlar om ungefär 13 miljoner andelar som uppskattningsvis var värda över 244 miljoner dollar. 

Ford investerade 75 miljoner dollar i Velodayne under 2016, drygt ett halvt år innan de köpte Argo AI som har sin egen lidarverksamhet. 

Velodyne börsnoterades i höstas via ett s.k. uppköpsskalbolag. 

Egen kommentar

Den här nyheten kan tolkas på några olika sätt. Det kan vara så att Ford ville, eller behövde, få in cash och att de ansåg att det var ett bra säljläge. En annan möjlig tolkning är att Argo AIs lidarutveckling gjort betydliga framsteg med sina solid-state lidar (som härstammar från stratuppföretaget Princeton Lightwave) och att Ford vill använda dessa istället. Kan den här försäljningen i så fall vara en början på övergång från mekaniska skannrar till solid state-skannrar?!

En annan intressant detalj är att Veoneer har samarbete med Velodyne, och att Veoneer meddelade för några veckor sedan att de tappat kontrakt med en icke namngiven fordonstillverkare. Enligt Veoneer handlar det om ett begränsat antal order och inget som kommer att påverka företagets verksamhet avsevärt. Nu är det nog lätt att gissa vilken fordonstillverkare det handlade om. 

Källor

[1] Bloomberg. Ford Sold Velodyne Stake After Sensor Maker’s Post-SPAC Gain 2021-02-15 Länk

Lite olika tips

 • AutoSec, som handlar om informationssäkerhet inom fordonsbranschen, kommer att hållas online den 4 mars 2021. Agendan samt anmälningsformuläret hittar ni här.
 • Vill ni tävla? Då kan 2021 IEEE Autonomous Driving AI Test Challenge vara något för er. Tävlingen äger rum online mellan den 23 och 26 augusti. Mer info om det hela hittar ni här. Lycka till!
 • Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) har en utlysning för industridoktorander med deadline den 7 april. Mer info om detta hittar ni här.
 • Vad kommer AI att ha för effekt på våra samhällen? Det är en fråga som diskuteras här.
 • AI och edge computing är ämnen som nämns alltmer. Här kan ni höra lite mer om dessa ämnen kopplat till mobilitet.

Frånkopplingar i Kalifornien

Årets rapport över de frånkopplingar som skett när självkörande fordon kört i Kalifornien är nu tillgängliga hos The California Department of Motor Vehicle.

En hel del information kan destilleras fram ur dessa rapporter. Bland annat framgår det tydligt hur många fler självkörande mil (Googles) Waymo och (GMs) Cruise kört (1 respektive 1,2 millioner km) i förhållande till de andra bolagen. Apple redovisar en bråkdel av dessa två bolags körsträckor, dock en betydlig ökning jämfört med året innan; Tesla inget alls.

Att dra slutsatser om hur kompetenta systemen är i förhållande till varandra är dock vanskligt då varje bolag självt fått definiera vad en rapporterbar frånkoppling innebär. Även inom bolag verkar det skilja på hur frånkopplingar rapporteras. Waymo rapporterar till exempel i genomsnitt 50 000 km mellan frånkopplingar i Kalifornien men 210 000 km i Arizona. Waymo ska dock dubblat sträckan i Kalifornien jämfört med tidigare år (med vad vi kan förutsätta samma måttstock de olika åren). Mänskliga förare ska tydligen i genomsnitt ha något att rapportera till försäkringsbolag en gång var 400 000:e km.

Källor

[1] Templeton, B., Forbes. California Robocar Disengagement Reports Reveal Tidbits About Tesla, AutoX, Apple, Others 2021-02-09 Länk

[2] Beggin, R., The Detroit News. Cruise beats out Waymo in California AV testing miles in 2020. 2021-02-09 Länk

Nyheter inför det kinesiska OX-året

 • Den 8 februari togs Kinas första kommersiella autonoma buss i drift i köpcentret i Shin Kong Place i Yubei District i Chongqing [1]. Detta påstås vara Baidus första globala kommersiella program i ett shoppingområde. Den autonoma bussen är 4.4 meter lång, 2.2 meter bred och 2.7 meter hög och rymmer 14 passagerare. Den är eldriven och har en batterikapacitet som räcker att köra 100 km. Den kommersiella resan är cirka 3 kilometer utan stopp, vilket tar 20 minuter och kostar 25 kinesiska yuan (man kan dock åka för halva priset under kampanjperioden). 
 • Den 9 februari lanserade den kinesiska staden Guangzhou tillsammans med Baidu vad som påstås vara världens första multimodala mobilitetsplattform (MaaS-plattform) baserad på autonoma fordon [2, 3]. Till att börja med finns den tillgänglig i stadens Huangpu-distrikt som är populärt bland turister och handlare. Plattformen består av en flotta på ungefär 40 fordon och inkluderar fem olika typer av autonoma fordon från Baidu: robotaxi, robobus, minibuss (Apolong), polisbil (Apollocop) samt Apollos nya fordonstyper (New Species Vehicle). De sistnämnda kommer att patrullera gator för rengöring och desinfektion, medan Apolong minibussar och robotaxi kommer transportera besökare till natursköna parker och sjöar. För detta har Baidu etablerat över 50 upphämtningsstationer. Dessutom kommer polisbilar att patrullera gator. Provperioden för den nya MaaS-plattformen är från 9 februari till 11 februari. Allmänheten kan boka sin resa via Baidu Maps samt via Applo Go-mobilapp. Baidus plan är att utöka flottan till hundratals fordon samt införa tusentals nya upphämtningsstationer.
 • Den 9 februari var också en viktig dag för startupföretaget WeRide och bolaget Baiyun Taxi [4]. Staden Guangzhou utfärdade har utfärdat licenser till företagen för att bedriva kommersiell robotaxitjänst. Den påstås vara Kinas första. 

Spännande avslut på det gamla året och oxstark start på det nya!  Gott nytt år.

Källor

[1] China Daily. Autonomous buses hit road in Chongqing. 2021-02-08 Länk

[2] Intellignet Transport. Robotaxis launched in Guangzhou as part of new MaaS platform 2021-02-09 Länk

[3] Kr-Asia. Baidu deploys broad range of self-driving vehicles in Guangzhou. 2021-02-10 Länk

[4] Caixin. WeRide Wins China’s First License for Self-Driving Ride-Hailing Service. 2021-02-11 Länk

Toyota i samarbete med Denso och Aurora

Tillsammans med Denso och Aurora planerar Toyota för utvecklingen av robotaxi [1].

Toyota och Denso kräver ingen närmare presentation, men Aurora kanske är ett nytt namn för vissa. Med en bakgrund i Googles projekt för självkörande bilar där han ansvarade för Googles mjukvara för självkörande bilar så är Aurora-grundaren Chris Urmson ett erfaret namn inom området. Vidare har Aurora tidigare förvärvat Ubers avdelning för utveckling av självkörande bilar. Här finns alltså en hel del kunskap och teknik som går in i det nya samarbetet.

Planen är att i samverkan utveckla och testa självkörande bilar som implementerar Auroroas hård- och mjukvara i minibussar från Toyota. Redan i slutet av året projekteras initiala tester av en självkörande fordonsflotta. På sikt vill parterna massproducera fordon för storskaliga ride-hailing tjänster.

Sedan tidigare har Toyota investerat i Pony.ai som testat robottaxilösningar i såväl USA som Kina, vilket tyder på ett stort intresse för den här typen av framtidslösningar.

Källor

[1] Hawkins, A., The Verge. Toyota teams up with Aurora and Denso on robotaxi development. 2021-02-09 Länk

Förhindra åksjuka med hjälp av ljud?

Volvo Cars har tillsammans med RISE och det svenska företaget Pole Position Production gjort ett projekt med fokus på tillit och åksjuka i självkörande fordon där passagerare ska få en ljudsignal innan fordonet gör manövrar så som acceleration och skarpa svängar [1].

Tanken är att passagerarna ska hinna justera sig inför en rörelse, och resultaten har visat att passagerare både känner sig mindre åksjuka och även litar mer på fordonet. Enligt Justyna Maculewicz, som är användarupplevelsedesigner på Volvo Cars, har utgångspunkten varit i att anpassa naturliga billjud som exempelvis motorljud snarare än att använda röst- och pip-ljud för detta. Här kan ni höra ett exempel på framtagna ljudsignaler.

Vi berättade även om det här FFI-projektet innan jul, läs mer här.

Källa

[1] Deighton, K., The Wall Street Journal. Volvo Aims to Ease the Queasiness of Riding in Self-Driving Vehicles. 2020-02-10 Länk

Drive Sweden Forum 2021

Den årliga konferensen Drive Sweden Forum ägde rum den 28 januari. På agendan med titeln ”From Innovation to Implementation” fanns en del olika ämnen kopplade till framtida mobilitet, från AI och uppkoppling till smarta städer, lagar och regelverk samt autonoma fordon [1]. Det fanns två segment på konferensen som är särskilt relevanta för vårt nyhetsbrev.

Det första är en beskrivning av Kinas färdplan för autonoma fordon presenterat av Gong Weije, Vice President på China Intelligent & Connected Vehicles Institute (CICV). Kinas Society of Automotive Engineers (SAE) publicerade en roadmap för intelligenta och uppkopplade fordon 2016, och i presentationen diskuterade Gong Weije den nya upplagan som ska publiceras. Färdplanen innehåller bl.a. en uppskattning att passagerarfordon kommer komma ut på marknaden med hög nivå av automation för stadstrafik år 2025 och med full automation för alla operationella domäner år 2030. År 2030 förutsägs också vara året då uppkoppling får en roll för beslutsfattandet hos fordonen, snarare än bara en roll i perception.

Den andra presentationen är en genomgång av läget med fordon med hög automationsnivå presenterat av T. Russell Shields, VD för RoadDB som utvecklar mjukvara för vägdata och lokalisering i autonoma fordon. Presentatören skiljer på fordon med hög automationsnivå avsedda för mobilitetstjänster, och de avsedda för privatpersoner i flera avseenden bl.a. kostnad och kvalité av teknologin, operationella designdomäner, och bredden av målgrupp. Det är just med anpassningen efter flera operationella designdomäner som vi kommer komma vidare med lagstiftning och regelverk enligt Shields. Vidare tog han upp några intressanta frågor: Hur bra behöver ett fordon med hög automationsnivå vara för att samexistera med manuella fordon? Vad händer när det inte finns några manuella förare kvar att lära ifrån? I slutet på presentationen, i en kort frågestund, uttryckte presentatören att han inte är optimistisk gällande robotaxi på grund av utmaningar i att hantera dåligt väder, och han uttryckte även att målsättningen som kom från Kina i den tidigare presentationen var överambitiösa, men att man kommer nå de målen allteftersom.

Ni kan titta på video från hela konferensen här.

Siffror från Peking

Tester med självkörande fordon i Kina har ökat drastiskt under de senaste två åren. Här kommer några intressanta siffror från 2020 Beijing Autonomous Vehicles Road Test Report [1,2]:

 • Fram till och med den 5 februari 2021 hade Peking dedikerat 200 allmänna vägar motsvarande ungefär 600 km för testning av självkörande fordon. Dessa ligger inom stadens ekonomiska och tekniska utvecklingszon samt inom Haidian, Shunyi och Fangshan distrikten.
 • Staden har beviljat tillstånd för totalt 87 självkörande fordon från 14 företag som ger dem rättigheter att genomföra tester på allmänna vägar i de dedikerade områdena.
 • Under 2020 deltog 73 självkörande fordon i tester och körde sammanlagt över en miljon kilometer med passagerare ombord.
 • Totalt hade testfordonen kört 200 000 km på testbanor, med 19 kollisioner och inga skador.
 • Ungefär 50% av fordonen i testflottan var producerade i Kina, medan 80% av testflottan bestod av ”nya energifordon” (oklart vad det innebär exakt).
 • Baidu var det ledande företaget i alla kategorier som tagits upp i rapporten. I slutet av 2020 hade totalt 15 006 personer beställt Baidus självkörande fordon via sina mobiltelefoner. Av dem konstaterade 90% att de var villiga att använda tjänsten igen.

Källor

[1] Jie, Z., China Dialy, Report lays out figures on Beijing’s self-driving vehicle tests. 2021-02-08 Länk

[2] Baidu. Baidu Tops Beijing Autonomous Vehicles Road Test Report for the Third Consecutive Year. 2021-02-05 Länk

Fords framtidssatsningar

I kvartalsrapporten för Q4 2020 betonar Ford sina satsningar på elektrifiering och automatisering. Ford planerar de kommande tio åren satsa motsvarande nästan 60 miljarder kronor på autonoma fordon. Ytterligare motsvarande ungefär 184 miljarder kronor satsas på elektrifiering fram till 2025 [1].

Ford har även inlett ett sexårigt samarbete med Google som de kallar Team Upshift. Bland annat kommer Ford från 2023 erbjuda Android och Googleappar i sina bilar [2, 3]. Ford har sedan 2017 anpassats för Apples CarPlay med vars hjälp telefonen speglas i instrumentbrädan.

Egen kommenater

Ford verkar insett att de behöver världsledande hjälp med att nyttja datadrivna möjligheter och att förbättra användarupplevelser. Att det sker nu kan bero på den dyra omställningen mot elektrifiering och automatisering. Varför lösningen baseras på Android och inte på en framtida Apple-lösning går bara att spekulera i. Kanske ville inte Apple dela information med Ford i lika stor utsträckning och därmed bli dyrare för slutkund.

Vi påminner om att Polestar var först med att lansera bilar på marknaden med Google Android som bas för underhållningssystemet.

Källor

[1] Ford.com. Ford raises planned investment in ev, av leadership to $29 billion; further advances turnaround of global automotive business in q4. 2021-02-04 Länk

[2] Ford.com. Ford and Google to accelerate auto innovation, reinvent connected vehicle experience. 2021-02-01 Länk

[3] Wayland, M. & Novet, J. CNBC. Ford and Google sign six-year deal for in-car connectivity and cloud services. 2021-02-01 Länk

utgiven av RISE Research Institutes of Sweden