Scanias autonoma lastbilar på E4:an

I ett nyhetsinslag får SVT:s reporter chansen att åka med i en av Scanias autonoma lastbilar i trafik [1].

I lastbilen finns en säkerhetsförare som kan ta över kontrollen genom att röra ratten eller bromspedalen, och en ingenjör som håller koll på tekniken. Testerna genomförs på E4:an med utgångspunkt från Scanias transport lab i Södertälje.

Scania fick tillstånd för detta av transportstyrelsen i början av förra året vilket vi skrev om här, och nyligen fick Scania även ett nytt tillstånd ifrån Transportstyrelsen som tillåter företaget att testa autonoma fordon i stadstrafik [2].

Källor

[1] Lallerstedt Blomqvist, S., SVT. Här åker SVT:s reporter med i självkörande lastbilen – på E4:an. 2022-04-29 Länk

[2] Lallerstedt Blomqvist, S., SVT. Beskedet: Scania får testa självkörande lastbilar i stadstrafik. 2022-04-29 Länk

Samarbete för nästa generation perceptionssystem

Teknikföretaget Untethered AI som utvecklar datorseendeteknik för automatiserade fordon meddelar att de ska samarbeta med General Motors (GM) för att utveckla och demonstrera ett nästa generation perceptionssystem [1].

Arbetet är delfinansierat av Government of Ontario genom Ontario Vehicle Innovation Network (OVIN) med en summa på 1 miljon USD. I samarbetet ska man nyttja Untethered AIs at-memory computation teknik som kan bidra till målet om snabbare beräkningar med mindre resurser i perceptionssystem.

Källa

[1] Unthethered AI. Business Wire. Untether AI and General Motors to Develop Next-Generation Autonomous Vehicle Perception Systems. 2022-04-28 Länk

DARPA och Intels forskning kring terrängfordon

Intel Federal LLC, kommer med stöd från Intel Labs och dess samarbetspartners, Computer Vision Center (CVC) i Barcelona och UT Austin, att arbeta med amerikanska försvarsdepartementets Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA) för att utveckla avancerade simuleringslösningar för autonoma terrängfordon [1, 2].

Arbetet är en del av DARPA programmet Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency – Simulation (RACER-Sim), som syftar till att utveckla och demonstrera nya algoritmer för obemannade markfordon.

RACER-Sim består av två faser som pågår under 48 månader. I fas ett kommer Intel att skapa nya simuleringsplattformar och kartgenereringsverktyg som kan generera komplexa terrängmiljöer med hög noggrannhet. I fas två kommer Intel att arbeta med DARPA-samarbetspartners för att implementera nya algoritmer, utan användning av en fysisk robot. Tanken är att nyttja Sim2real-konceptet, där roboten ska tränas i simulering, och sedan överförs färdigheter till ett riktigt robotsystem.

Egen kommentar

Autonoma fordon på väg står inför en utveckling där driftmiljön är mer strukturerad och förutsägbar. Gällande autonoma terrängfordon så saknas det forskning i miljöer med ostrukturerad terräng på grund av komplexiteten som det medför. Intel har arbetat med CVC i CARLA-simulatorn som växer i popularitet för forskning kring autonom körning, tack vare öppen källkod. Liknande verktyg med öppen källkod kan förväntas i framtiden för autonoma terrängfordon.

Källor

[1] Intel. Intel Wins DARPA RACER-Sim Program. 2022-04-26 Länk

[2] Projektet: Young, S., DARPA. Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency (RACER). Länk

CAVForth autonoma bussar

I det brittiska projektet CAVForth ska det pilotas en autonom buss på en drygt 23 km lång sträcka mellan staden Edinburg kommunen Fife i Skottland, med säkerhetsförare [1].

Projektet leds av Fusion Processing som utvecklar självkörande teknologi, och i konsortiet finns Stagecoach Group PLC, Alexander Dennis, Transport Scotland, Naiper University och Bristol Robotics Lab.

Man uppskattar att i framtiden kunna skjutsa 36 personer åt gången per buss och 10 000 personer i veckan, när och om bussarna sätts i kommersiell drift.

Källa

[1] BBC News. First full-size driverless bus trials to begin in Scotland. 2022-04-25 Länk

AV testkorridor får finansiering

En finansieringsrunda ledd av Ford och Sidewalk Infrastructure som resulterat i 130 miljoner USD ska gå till AV testkorridoren mellan Downtown Detroid och Ann Arbor i USA [1]

Michigan department of Transportation gav år 2020 företaget Cavnue uppdraget att anlägga en testkorridor mellan Downtown Detroit och Ann Arbor i USA, vilket vi skrev om här. Cavnue och Ford har även kommit överens om att demonstrera Fords automatiserade teknologi på sträckan.

Källa

[1] Moore, L., Government Technology. Mich.’s Self-Driving Car Lane Gets $130M from Ford, Others. 2022-04-27 Länk

Vädjan om federalt regelverk

En grupp demokrat-senatorer i den amerikanska kongressen vädjar till transportministern att påskynda utveckling av ett federalt regelverk för autonoma fordon [1].

De tolv senatorerna har skrivit ett brev till transportministern där de önskar om att få transparans kring transportdepartementets process för ett nationellt omfattande regelverk. I brevet ställer man också frågor om hur transportdepartementet kommer utvärdera ansökningar om tillstånd från tillverkare av självkörande teknologi.

Vi skrev i höstas om ett brev till transportministern ifrån amerikanska aktörer här.

Källa

[1] Shepardson, D., Reuters. U.S. Senate Democrats urge Buttigieg to develop autonomous vehicle rules. 2022-04-27 Länk

Nyheter från Kina

Förarlösa robotaxi i Peking pilotzon. Baidu och Pony.ai som utvecklar autonoma fordon har fått tillstånd i Peking för att skjutsa passagerare utan säkerhetsförare ombord. De har sedan i höstas haft tillstånd att köra utan säkerhetsförare i den nu 60 (tidigare 20) kvadratkilometer stora pilotzonen i Yizhuangdistriktet, men nu får de även skjutsa passagerare utan säkerhetsförare. Vi på redaktionen missförstod i en nyhet från höstas att de fick tillstånd för förarlös robotaxi redan då, men det stämmer alltså inte. Länk

Pony.AI får taxilicens. Pony.AI har säkrat taxilicens för sina robotaxifordon i Guangzhou, där de planerar att driftsätta 100 robotaxin som ska köra med säkerhetsförare. Företaget ska ha behövt uppfylla vissa kriterier exempelvis en miljon körda kilometer i autonomt läge, varav 200 000 i Guangzhou, utan att ha orsakat olyckor. Kunder kommer att kunna boka skjuts via PonyPilot+ appen mellan 08:30 och 22:30, och resorna kommer att tas betalt för. Länk

Kabinlösa arbetsfordon från WeRide. WeRide och Yutong Group har utvecklat autonoma renhållningsfordon som kan borsta gator, sprida salt på vägar och spraya desinfektionsmedel. Fordonen kan kommunicera med ett molnbaserat kontrollcenter som syftar till att hantera flottor av fordonen. WeRide planerar att i maj pilota 50 av dessa fordon som tillsammans kommer att täcka hela Nanshan distriktet i Guanghzou. Länk

Trafikverkets färdplan 2022

Trafikverket har publicerat en ny plan kring vägtransportsystemet i Sverige, och det här årets färdplan fokuserar på digitalisering och data [1, 2].

Färdplanen syftar till att undersöka var i det statliga vägsystemet som nya tekniker och lösningar kan skapa störst nytta utifrån Trafikverkets målområden. Man har formulerat 34 åtgärder inom sju åtgärdskluster.

Det finns även några punkter relaterat till automatiserade fordon:

  • Stöd för flottor av automatiserade fordon.
  • Ökad användning av avancerade förarstödsystem.
  • Motorvägsunderhåll med automatiserade arbetsmaskiner.
  • Automatiserade nattransporter på statligt vägnät.

Ni kan läsa korta versionen av färdplanen här.

Källor

[1] Campanello, S., NyTeknik. Trafikverket: Intelligensen ska sitta i bilen – inte i infrastrukturen. 2022-04-25 Länk

[2] Trafikverket. Via. Färdplan för ett digitaliserat vägtransportsystem 2022. 2022-04-25 Länk

UK ändrar trafiklagar inför L3

Nyligen bekräftade den brittiska regeringen att de kommer göra vissa ändringar i vägtrafiklagen som ytterligare steg för ett fullständigt legalt ramverk för utbredd användning av automatiserade fordon i landet innan 2025 [1].

De förändringar som kommer i närtid är relaterade till villkorad automation d.v.s tekniska körsystem som i vissa specifika förhållanden kan framföra fordonet självständigt, och där föraren för stunden inte kontrollerar fordonet. I Storbritanniens fall kallas detta Automated Lane Keeping System (ALKS) och gäller för system som är begränsade till endast en fil och i hastigheter upp till 60 km/h.

Lagförändringarna syftar till att förtydliga förarens ansvar i sådana fordon och tillåta föraren att titta på icke-körrelaterat innehåll på inbyggda skärmar i fordonen.

Brittiska Department of Transport sökte för drygt ett år sedan konsultation kring just ALKS där man fastställde att fordon med ALKS ska registreras som autonoma fordon (vilket vi skrev om här).

Vi kan också passa på att tipsa om vår sammanfattning av den rapport som Law Commission of England and Wales och Scottish Law Commission publicerade i början av året.

Källa

[1] Gov.UK. Britain moves closer to a self-driving revolution. 2022-04-20 Länk

Demonstrator för backspegel-DMS

Det australienska företaget Seeing Machines, som utvecklar teknik kring datorseende, rapporterar om ett samarbete med kanadensiska företaget Magna. Syftet är att utveckla en demonstrator bestående av ett förarövervakningssystem (Driver-Monitoring-System, DMS) integrerad i backspegel [1].

Man anser backspegeln som en vettig position för kamerabaserade förar- och passagerarövervakningssystem då positionen av backspegeln ger en bra vy. De har av den anledningen utvecklat tekniker för att i realtid kunna kalibrera systemen, som annars lider av att vara positionerade på justerbara objekt.

Källa

[1] Seeing Machines Limited. PR Newswire. Seeing Machines announces collaboration with leading automotive systems supplier on DMS demonstrator. 2022-04-25 Länk

utgiven av RISE Research Institutes of Sweden