Avaktiveringsrapport från DMV

Kaliforniens Department of Motor Vehicles (DMV) har publicerat sin årliga rapport kring hur många gånger som självkörande fordon har behövt överlämna kontrollen till säkerhetsföraren [1]. Rapporten gäller körningar från 2019.

Den här gången har siffrorna redovisats av totalt 64 aktörer med tillstånd för testning i Kalifornien. Det visar sig att Baidu, Waymo och Cruise haft minst antal avaktiverigar per körd kilometer, medans Mercedes-Benz, BMW och Toyota var bland de med flest avaktiveringar per körd kilometer [2]. Här kan ni se flera illustrationer med exakta siffror från respektive företag.

Toppsiffrorna i den här rapporten är högre än toppsifforna från förra årets rapport som gällde körningar från 2018 [2].

Egen kommentar

Flera aktörer inklusive Waymo och Cruise är skeptiska till betydelsen av avaktiveringssiffror och antalet körda mil som ett mått på prestanda. Här kan ni läsa Waymos senaste uttalande om detta.

Källa

[1] DMV. California’s annual disengagement report. 2020-02-26 Länk

[2] Hyatt, K., Road Show. Toyota had the most autonomous vehicle disengagements, 27,000% more than Baidu Apollo. 2020-02-26 Länk