Cruise söker tillstånd för testning i hela Kalifornien

General Motors-ägda robotaxiföretaget Cruise har ansökt om tillstånd för att få testa sina autonoma fordon i hela Kalifornien [1].

Ansökan har gått till California Department of Motor Vehicles. Cruise hoppas på att kunna skala upp sin robotaxi-testning. Den sker i dagsläget i Phoenix i Arizona, Austin i Texas och San Fransisco i Kalifornien.

Egen kommentar

Det tycks inte vara tydligt vad ett sådant tillstånd skulle innebära då varje stad som Cruise tidigare fått tillstånd i har krävt flera steg för att nå fler frihetsgrader så som högre hastigheter, utan säkerhetsförare, fler timmar på dygnet, osv. Ska de ändå börja från ”början” i varje nytt område trots ett delstatstillstånd och behöva söka tillstånd för avancemang i varje nytt område?

Källa

[1] Hope, G., IoT World Today. GM’s Cruise Wants to Test Its Self-Driving Cars Across California. 2023-03-23 Länk