Etikettarkiv: National Highway Traffic Safety Administration

NHTSA:s nya Tesla-utredningar

Amerikanska säkerhetsmyndigheten National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) påbörjar ytterligare två utredningar kring Tesla, den här gången för att ta reda på mer om en specifik olycka, och ett par tillfällen där ratten lossnat under körning [1].

Det har varit två rapporterade tillfällen där Tesla Model Y:or saknat en bult som säkrar ratten vilket lett till att ratten lossnat. Inga skador har skett i samband med händelserna. NHTSA kommer att undersöka 120 000 fordon med årsmodell 2023.

Den andra utredningen berör en olycka som skett under februari i Kalifornien och som lett till dödsfall i en Model S. Man försöker ta reda på om förarstödssystemet Autopilot var i användning under olyckan. Kollisionen ska ha skett med en stillastående brandbil, och NHTSA har en annan utredning för olyckor där Tesla-fordon (med autopilot på) kolliderat med stillastående utryckningsfordon. Den har varit igång sedan 2021, vilket vi skrivit om här, här och här.

NHTSA har en även en annan utredning som pågår kring plötsliga automatiska inbromsningar i Tesla-fordon, som vi skrivit om här.

Källa

[1] Hope, G., IoT World Today. Tesla Probed for Fatal Crash, Steering Wheels Falling Off. 2023-03-09 Länk

Oro kring AV-spionage

En ledamot i det amerikanska representanthuset har skickat ett brev till National Highway Traffic Safety Administration och uttryckt oro över smarta fordon från Kina med förmåga att samla data i USA [1].

Exempelvis har det kinesiska företaget AutoX utfört piloter i Kalifornien, vilket vi skrev om här. Ledamoten menar att det finns brister i översynen kring hur data som samlas av smarta fordon hanteras, och att detta kan utgöra ett nationellt säkerhetshot.

Tidigare det här året begränsades var Tesla-fordon får köra i Pekin. Bland annat förbjöds körning i närhet av militära anläggningar.

Källa

[1] Ling, J., Wired. Autonomous Vehicles Join the List of US National Security Threats. 2022-11-21 Länk

Uppdatering kring Cruise Origin

Det fordon som Cruise tillverkar avsett för robotaxi och autonoma leveranser, Cruise Origin, kör nu runt på gatorna i San Francisco under nattid [1].

Fordonet är modifierat till att kunna köras av en förare, då den egentliga modellen inte ska ha varken ratt, pedaler eller kunna köras manuellt. Syftet med körningarna som görs sägs enligt företaget vara att validera fordonets perceptionssystem.

Cruise väntar ännu besked från National Highway Traffic Safety Administration kring sin ansökan om att få driftsätta Cruise Origin, vilket vi skrev om här. Cruise har åtminstone ett par gånger fått kritik från myndigheter i San Francisco kopplat till detta, vi nämnde ett tillfälle här. Den senaste gången ska myndigheterna i ett brev skrivit att det rapporterats cirka 50 incidenter mellan 30e maj och 5e september 2022 där Cruise:s fordon blockerat trafik . De uppskattar att en driftsättning av 2500 Cruise Origin fordon kommer att göra det här problemet 25 gånger värre.

Källa

[1] White, M., San Francisco Examiner. Cruise’s origin cars room city streets at night. 2022-10-20 Länk

GM och Ford möter motstånd

92 amerikanska aktörer, inklusive städer och transportföretag, har vädjat till National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) om att avslå Ford och General Motors ansökningar att få tillverka ratt- och pedallösa fordon [1].

Vi har tidigare skrivit om dessa NHTSA-ärenden här och här. Kommentarerna som kommit in till NHTSA menar exempelvis att man bör anpassa nya krav och trafiklagar till autonoma fordon innan varianten utan ratt och pedal tillåts köra på allmän väg.

Om NHTSA godkänner ansökningarna kommer Ford och General Motors under en tvåårsperiod få driftsätta 2500 ratt- och pedallösa fordon var.

Samtidigt har General Motors-ägda robotaxi-företaget Cruise råkat ut för ett antal nya incidenter. Flera incidenter där Cruise-robotaxin fastnat och blockerat vägen listas här. Utöver detta kolliderade nyligen också en Cruise-robotaxi med en buss i San Fransisco [2].

Källor

[1] Soni, B., NEWSNCR. City transportation officers oppose Ford, GM self-driving automobile petitions. 2022-09-24 Länk

[2] Herger, M., The Last Driver License Holder. Cruise Robotaxi Collides With Bus. 2022-09-24 Länk

NHTSAs uppdateringar

Amerikanska säkerhetsmyndigheten National Highway Traffic Safety Administration har föreslagit ändringar av sitt utvärderingsprogram New Car Assessment Program (NCAP). För första gången rekommenderar man nu teknologi för trafikanter utanför fordonet [1].

Bland de föreslagna förändringarna så finns det rekommendation av förarstödssystem, förbättring av testning och kriterier för förarstödssystem, samt övervägande av nya säkerhetsfunktioner så som förarövervakning och intelligenta fartbegränsare.

Syftet med förändringarna sägs vara att informera konsumenter om säkerhetsteknologin som finns på marknaden och att främja innovation av säkerhetsteknologi.

Vi kan också informera om att det förslag på förändring i säkerhetsstandard som NHTSA presenterade för ett par år sedan, som vi skrev om här, nu har fastställts. Förändringen i säkerhetsstandarden berör passagerarsäkerhet i autonoma fordon utan manuella styrdon så som ratt och pedaler. Ni kan läsa fastställandet här [2].

Egen kommentar

Förändringarna i säkerhetsstandarden ska träda i kraft 180 dagar efter man har publicerat ändringarna i det federala registret. Cruise sökte nyligen tillstånd för att få tillverka och driftsätta Cruise Origin fordonet som inte kommer att ha ratt och pedaler (vilket vi skrev om här), men dessa förändringar kanske inte kommer att påverkar Cruise ansökan de de ansöker om ett undantag från säkerhetsstandarden.

Källa

[1] NHTSA. NHTSA Proposes Significant Updates to Five-Star Safety Ratings Program. 2022-03-03 Länk

[2] NHTSA. NHTSA Finalizes First Occupant Protection Safety Standards for Vehicles Without Driving Controls. 2022-03-10 Länk

Cruise söker tillstånd för Cruise Origin

Fordonstillverkaren General Motors har med sitt dotterbolag Cruise meddelat att de sökt tillstånd hos USAs National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) om att få tillverka och driftsätta autonoma fordon utan ratt och pedaler [1, 2].

Tillståndet gäller Cruise Origin-modellen som man vill möblera med två soffor vända mot varandra och utan gränssnitt för förare, demonstrerat i bilden här. USAs lagstiftning möjliggör för företag att ansöka om undantag från säkerhetsstandarden. Undantaget får då tillämpas på upp till 2500 fordon under maximalt två års tid. Cruise har tidigare begärt att man ökar antalet fordon i den årtionden gamla lagen.

Egen kommentar

I det förra nyhetsbrevet skrev vi om arbetet som görs i EU-projektet Safe-Up där amerikanska biomekanikern och docenten Jason Kerrigan uttryckt att vi ännu inte förstår säkerhetsutmaningarna med sittpositioner i framtida fordon. Vi vet dock inte vilka sorts tester Cruise avser att göra med Cruise Origin fordonen, och vare sig testningen med fordonen kommer att utgöra risker för passagerare.

Källa

[1] Grant, R., Cruise. Seeking NHTSA review of the Origin. 2022-02-18 Länk

[2] Shepardson, D., Reuters. GM seeks U.S approval to deploy self-driving vehicles. 2022-02-18 Länk

V2X-läget

Den amerikanska organisationen National Traffic Safety Board (NTSB) har publicerat en intervjuserie om uppkopplade fordon och trafiksäkerhet. De fyra avsnittet täcker många aspekter av V2X i så väl USA som i andra länder [1, 2, 3, 4].

V2X som syftar till förbättrad trafiksäkerhet innebär kommunikation mellan fordon (V2V) samt mellan fordon och infrastruktur (V2I). Det finns två standarder för detta. Den ena är kommunikation med kort räckvidd, baserad på IEEE 802.11p (DSRC i USA, och ITS-G5 i Europa), den andra är cellulära teknologier: C-V2X som finns i två varianter LTE-V2X (4G) och New Radio (NR) V2X över 5G. Man har genomfört storskaliga projekt med DSRC i flera år och man trodde att det skulle kunna driftsättas år 2019.

Dessa olika teknologier kan inte kommunicera med varandra utan en så kallad gateway, vilket i praktiken innebär att tillverkare behöver antingen välja en av dem, eller utveckla strategier för kommunikation sinsemellan teknologierna. År 1999 reserverade amerikanska kommissionen för kommunikation (FCC) 75 MHz för uppkopplade fordon. 2013 rekommenderade NTSB att National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) kravsätter DSRC på nya fordon och 2017 sattes ett regelverk för detta på plats, vilket vi skrev om här. Därefter uppstod C-V2X som ett alternativ och ända sedan dess har det varit en stor debatt kring vilken radioteknologi som ska användas.

Förra året reserverade FCC ett nytt radiospektrum för V2X. De valde då att reservera 45 MHz för olicensierad Wi-Fi. Återstod gjorde då 30 MHz för V2X, vilken vi skrev om här. FCC har också bestämt sig för att nyttja C-V2X och vill att man övergått helt innan år 2023. Ett resultat till FCCs beslut att minska spektrumet för V2X är en stämning ifrån ITS America och American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO).

I Europa så går man däremot i riktning mot att tillåta både LTE-V2X och ITS-G5 och man föreslår strategier för att fördela radiospektrumet.

Egen kommentar

Det är ingen tvekan om att V2X-teknologi räddar liv och att det är bråttom att implementera. Debatten om teknologierna har redan försenat implementering med tre år och vi har fortfarande inte ett definitivt regelverk. Från intervjuerna i dessa avsnitt så uttrycker trafiksäkerhetsexperter sin oro och kräver handling. EU går nu fram med 20 000 km vägar utrustade med ITS-G5 och 100 000 km vägar med långdistans cellulär kommunikation. Trots att EU inte har samma problem med radiospektrumet så återstår osäkerheten kring regelverk efter avslaget på C-ITS Delegated Act 2019. Volkswagen har trots detta utrustat Golf 8 och ID modellerna med ITS-G5 teknologi sedan år 2019 .

Källor

[1] NTSB. V2X: Preserving the Future of Connected Vehicle Technology. 2022-01-19 Länk

[2] Stone, T., TTI. AASHTO and ITS America in court to press legal appeal against reducing 5.9GHz band for V2X. 2022-01-26 Länk

[3] EU C-ITS Implementeringskarta. Länk

[4] Agence Europe. EU Council confirms objection to delegated act on deployment of cooperative intelligent transport systems. 2019-07-08 Länk